Ledelse og strategi
Du har valgt: Generell ledelse
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff i Generell ledelse
 

Nettkurs 4 500 kr
Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. [+]
Vårt lederkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om motiverende ledelse. Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til ledelse der mellommenneskelige relasjoner inngår. Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.     Start:         Når du selv ønsker. Omfang:     3 innleveringer Pris:           kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med                    kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert avdrag).    Tidsplan • Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning. • Du velger selv når du vil starte opp med lederkurset og hvor lang tid du vil      bruke.   Innleveringer • Innlevering av 3 besvarelser   Målgruppe for vårt lederkurs Alle som har et verv eller arbeid, eller ønsker et verv eller arbeid der mellommenneskelige relasjoner og ledelse inngår.   Mål for lederkurset Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til lederverv og ledelse.   Kursbeskrivelse Vårt lederkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om ledelse.   Tema - Lederkurs • Ledelse i dag • Dagens utfordringer • Dagens muligheter • Ledelsesteori • Administrasjon • Organisasjon • Lederkompetanse • Hvor læres denne kompetansen? • Ledertyper • Personlighet • Kommunikasjon • Hva er god kommunikasjon? • Hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon? • Relasjonskompetanse • Makt • Tillit • Motivasjon • Kreativitet • Behov • Gruppe • Team • Utvikling • Vi-følelse • Helhetlig tenking   Litteratur Relasjonell ledelse Hans Morten Skivik ISBN 9788205329669 Gyldendal 2004   Vurdering  Bestått/ikke bestått.   Kursbevis  Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.   Er du organisert? Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgiften for vårt lederkurs.   Dersom du ønsker å komme i kontakt med studieekspert kan du trygt ta kontakt med oss på telefon: 913 58 038913 58 038 eller sende oss E-post til: postmottak@kompetansesenter-bedriftshjelp.com Vi har lang erfaring med kurs og studier og vet hva som vil passe deg best etter en kort og uforpliktende samtale. [-]
Les mer
Nettstudie 6 måneder 17 600 kr
LØM gir innføring i ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse, og er velegnet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker formalkompetanse innen disse tre... [+]
LØM gir innføring i ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse og er velegnet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker formalkompetanse innen disse tre disipliner.    Hvis du skal fremstille deg til eksamen i LØM-modulen for teknisk fagskole eller mesterprøven må du sjekke med den aktuelle skolen at gjennomført LØM-modul fra NKI gir eksamensrett. Emnet inneholder alt fagstoff med tilhørende oppgaver tilsvarende LØM-modulen for teknisk fagskole. Emnet er også velegnet som forberedelse til eksamen i LØM-modulen for Mesterbrev kandidater.   Etter endt kurs skal du blant annet forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av tiltak. Du opparbeider deg også kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og motivasjonsteori. Se detaljert beskrivelse av kurset og dets innhold på vår hjemmeside.    [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 1 dag 6 900 kr
Mange undersøkelser viser at nærmeste leder er den viktigste faktor for ansattes trivsel. Trenger du hjelp til å ta lederrollen er dette kurset det rette for deg. [+]
Arbeidsmiljøsenteret ble stiftet i 1936 og har som formål å fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter. Vi har lang erfaring med opplæring og veiledning av ledere og ledergrupper. At ledelse har betydning er det ingen tvil om, mange undersøkelser viser at nærmeste leder er den viktigste faktor for ansattes trivsel. Trenger du hjelp til å ta lederrollen er dette kurset det rette for deg. Arbeidsmiljøsenteret har, på bakgrunn av vår mangeårige dialog med aktører fra alle nivå og bransjer i norsk arbeidsliv, utviklet et kurs vi mener gir ledere et godt utgangspunkt i sin rolle som leder av sine medarbeidere, enten du er ny som leder, eller vært leder noen år. Vi anser god forståelse av egen og andres rolle i organisasjonen som en vesentlig nøkkel til å bli trygg som leder. En annen er kjennskap til hva lover og regler som styrer arbeidslivet forventer av en leder, og hva du kan forvente av dine medarbeidere, lederkollegaer og arbeidsgiver, vernetjenesten og tillitsvalgte. Men kanskje viktigst er evnen til å motivere og tilrettelegge for den enkeltes ytelse og trivsel, godt samarbeid og gode relasjoner i gruppen du skal lede. Det dreier seg mye om teknikker for god kommunikasjon både i en-til-en relasjoner og i felles arenaer. Mål med kurset er å gjøre deg tryggere på hva du må kunne som leder, hvilket ansvar du har, hva du kan forvente av de du skal lede, av øvrig ledelse, av arbeidsgiver, vernetjenesten og tillitsvalgte. Kurset har også som mål å gi deg verktøy for god relasjonsledelse, god kommunikasjon og utvikling av arbeidsmiljøet. Kurset skal gi deg konkret forståelse, praktiske tips og gode verktøy du kan benytte i lederrollen. Dette kurset passer også godt som bedriftsinternt kurs der ledergrupper tar kurset sammen. Da får man god dialog om utfordringer, samt tips til hvordan saker kan løses. Dette vil gjør det lettere å støtte hverandre i lederrollen i etterkant. Dersom dere ønsker et bedriftsinternt kurs ta kontakt på kurs@arbeidsmiljo.no   [-]
Les mer
12 000 kr
Tiden har blitt en av våre store utfordringer. Hvordan få tid til å lede? I dette to dagers programmet jobber vi med deg og dine utfordringer. [+]
Har du tid til å lede?   Mange ledere har ikke tid nok til den viktigste oppgave de har, - å lede! Hverdagen er for mange fulle av operative transaksjoner i hektisk jag på å løse kortsiktige utfordringer som ofte gir kortsiktige resultater.    Det å lede er en todelt  rolle;1)  å ta ledelse over egne oppgaver og gjøremål2)  å lede andre til et felles mål   Den store utfordringen er å lede. Ledelse handler om å få følgere. Du skal ha noen som følger deg til å nå målene.TIMBR ser at mange ledere ikke har tid eller overskudd til å lede. De operative oppgavene tar mesteparten av tiden.Her kan TIMBR hjelpe deg, og mye kan gjøres på to dager.Vi arbeider med dine utfordringer og din situasjon. TIMBR lærer deg noen verktøy med hensyn til prioriteringer, struktur, presisjon og rollen du har oppover, bortover og nedover.  I arbeidet disse to dagene vil kursholder gi deg feedback og veiledning underveis. Det blir også lagt opp til erfaringsoverføring mellom deltagere for å benytte seg av kompetansen på tvers. Vi lover deg et interaktivt program med tid til refleksjon, planlegging av endring og ettertanke.Etter programmet har du metoder og noen verktøy som du kan bruke i hverdagen din som leder. TIMBR er opptatt av at læringen og endringen blir integrert i din arbeidsplass. Derfor får du i tillegg til selvet programmet oppfølgende coachingmøte noen uker etter samlingen.   Kursholderen i TIMBR er Dennis Jørstad.  Han er en meget erfaren coach, toppleder og kursholder. Dennis har jobbet med ledere gjennom 30 år og kjenner og ser utfordringene som dagens ledere må håndtere. Gjennom kunnskap og erfaring har Dennis lært seg gode lederverktøy som dette programmet byr på. Han er genuint opptatt av hvordan man leder mennesker til å oppnå maksimale resultater.   [-]
Les mer