Teknologiske fag
Du har valgt: Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Nullstill
Filter
Ferdig

-

36 treff i Geografiske informasjonssystemer (GIS)
 

Virtuelt eller personlig 25 000 kr
Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune - Opplæringspakke til oppmålingsingeniør           Dersom du ønsker å kjøpe tilgang bestille... [+]
Effektiv onboarding av kommunale nyansatte Det er viktig å få nye medarbeidere til raskt å lykkes og trives i en kommune. For ledere er det en utfordring til å forstå hvilke kompetanse det kreves for å mestre tekniske løsninger og å lage en god opplæringsplan. Det er ofte lite kapasitet til å gi interne opplæring og oppfølging, som fører til at nyansatte går tomhendte de første ukene. Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune, for å få effektiv onboarding for nyansatte. Da får de raskt mestringsfølelse og kan jobbe selvstendig og produktiv etter fullføring av pakke. Ved å bestille alle kurs som pakke får man 20% rabatt på kurspris.   Innhold opplæringspakke til Oppmålingsingeniør GISLINE grunnkurs GISLINE Eiendomslandmåling etter matrikkelloven GISLINE oppmålingsforretning Matrikkelføring eiendom (e-læring) Matrikkelføring bygg/tiltak (e-læring) Matrikkelføring adresse (e-læring) 2 timers Q&A med en av våre fagpersoner   Velg beste dato for GISLINE grunnkurs og kurs GISLINE Eiendomslandmåling etter matrikkelloven i kurskalender. GISLINE grunnkurs kan også gjennomføres via e-læring. Da får man 1 timers Q&A med kursholder i tillegg.   Det er mulig å velge flere tilleggskurs fra kurskalender med 40% rabatt (= kr. 3.000,- per kursdag). [-]
Les mer
Nettkurs 6 timer 2 900 kr
Kurset gir en innføring i GISLINE Dataflyt som er betegnelsen på veien fra GISLINE Forvaltning og ut til webløsninger som for eksempel Kommunekart. [+]
Kurset gir en innføring i GISLINE Dataflyt som er betegnelsen på veien fra GISLINE Forvaltning og ut til webløsninger som for eksempel Kommunekart. Utgangspunktet er web-prosjekt i GISLINE Forvaltning med kommunens oppdaterte kartdata enten som Quadri eller QMS. Veien går videre via GISLINE Server til GISLINE Datamottak og til slutt til GISLINE WMS som igjen brukes i Kommunekart.   Dette kurset henger dermed tett sammen med kurset i Norkart Tjenestepanel som går på forvaltning av Kommunekart-løsningene. Men GISLINE Dataflyt er mer enn overføring av data til WMS. Det er også grunnlag for data til analyser, e-Torg, meglerpakker, plansøk, egne søk, kopiering av filer til nett med mer. Opplæringen i kurset er fordelt på teori og oppgaveløsning.  Kursinnhold: Sette opp GIS-prosjekt for web i GISLINE Forvaltning   Ta datakontroll og validere GIS-prosjektet   Sette opp jobber i GISLINE Server Klient   Forvalte innholdet i WMS-en via WMS Administrator   Sette opp SOSI-eksport (for data til bruk i analyser og formidling via e-Torg)   Sette opp plansøk og egne søk   Overføre vedlegg og planregister   Rette opp i feilsituasjoner og treg WMS  Tips og triks   PS. Pakkepris med kurs i Norkart Tjenestepanel kr 4.900,- - Skriv pakkepris i kommentarfeltet.   [-]
Les mer
Nettkurs 1 dag 3 900 kr
Matrikkelkurset i adresse gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE Matrikkel, og gjør deg i stand til føre adresser i dette programmet. [+]
Matrikkelkurset i adresse gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE Matrikkel, og gjør deg i stand til føre adresser i dette programmet.   Innhold av kurset Knapper og funksjoner Ny vegadresse Ny matrikkeladresse Adresse tilleggsnavn Omadressere Atkomstkoordinat Ny veg Planlagt adresse   Forkunnskaper GISLINE grunnkurs eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE.Det er krav at en er godkjent matrikkelfører og har bruker og passord for føring i aktuell kommune. Mer informasjon om å bli godkjent matrikkelfører finnes her: http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Kurs-i-foring-av-matrikkelen/   [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 18 000 kr
Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune - Opplæringspakke til byggesaksbehandler.           Dersom du ønsker å kjøpe tilgang besti... [+]
Effektiv onboarding av kommunale nyansatte Det er viktig å få nye medarbeidere til raskt å lykkes og trives i en kommune. For ledere er det en utfordring til å forstå hvilke kompetanse det kreves for å mestre tekniske løsninger og å lage en god opplæringsplan. Det er ofte lite kapasitet til å gi interne opplæring og oppfølging, som fører til at nyansatte går tomhendte de første ukene. Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune, for å få effektiv onboarding for nyansatte. Da får de raskt mestringsfølelse og kan jobbe selvstendig og produktiv etter fullføring av pakke. Ved å bestille alle kurs som pakke får man 20% rabatt på kurspris.   Innhold opplæringspakke til byggesaksbehandler GISLINE grunnkurs Matrikkelføring bygg/tiltak (e-læring) Matrikkelføring adresse (e-læring) Kommunekart Proff for saksbehandlere (e-læring) 2 timers Q&A med en av våre fagpersoner   Velg beste dato for GISLINE grunnkurs i kurskalender. GISLINE grunnkurs kan også gjennomføres via e-læring. Da får man 1 timers Q&A med kursholder i tillegg.   Det er mulig å velge flere tilleggskurs fra kurskalender med 40% rabatt (= kr. 3.000,- per kursdag). [-]
Les mer
Nettkurs 8 timer 3 900 kr
Kurset gjør deltakerne i stand til å kontrollere og å rette vanlige feilsituasjoner i arealplaner som de mottar på SOSI-fil. [+]
Lær rutiner og metoder for kontroll og forvaltning av digitale arealplaner Kurset gjør deltakerne i stand til å kontrollere og å rette vanlige feilsituasjoner i arealplaner som de mottar på SOSI-fil. I dette kurset ser vi på en hensiktsmessig arbeidsløype for mottak og kontroll av arealplaner. Deltakerne kan også sende inn en plan de ønsker å kontrollere, slik at læring blir utført på relevante feilsituasjoner. Stikkord fra kursinnholdet: Kort om regelverket i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon Aktuell funksjonalitet i GISLINE – Arealplan Topologi- og flatesjekk Datakontroll Endre egenskaper Baseoperasjoner Øvinger: Bruke arbeidsløype for mottak og kontroll på aktuelle planer som deltakerne har sendt inn Bruke datakontroll i GISLINE og SOSI-kontroll Rydde vanlige feilsituasjoner i planer med GISLINE Arealplan   [-]
Les mer
Nettkurs 6 timer 2 900 kr
Få frem gode data til publikum og saksbehandlere på en enkel måte. Innføring og grundig opplæring i oppsett med Norkart Tjenestepanel. [+]
Velkommen til kurs i Norkart Tjenestepanel  Kurset gir deg kunnskaper i Norkart Tjenestepanel for å lage gode Kommunekart-klienter for din organisasjon.   Norkart Tjenestepanel er et administrasjonsverktøy der du setter opp utseende og innhold til Kommunekart-klienter, og du gir brukertilgang til Kommunekart Proff-klienter.   Karttjenester som legges inn i Norkart Tjenestepanel må være av typen WMS. Dette kurset henger dermed tett sammen med kurset i GISLINE Dataflyt som går på å få egne kartdata fra GISLINE Forvaltning til egen WMS.  Opplæringen i kurset er fordelt på teori og oppgaveløsning.   Kursinnhold:  Opprette og vedlikeholde kartklienter  Opprette karttjenester ut fra kommunens GISLINE WMS og fra andre WMS-er  Legge kartlag inn i karttjenestene  Lage lenker og koblinger til kart og andre nettsider  Oppsett av regler for kartinformasjon (GFI) Oppsett av temakart Publisere web-klienter til URL-er og velge hvilke funksjoner som skal være med der Tilgangsstyring/brukerstyring til Kommunekart Proff-klienter Tips til innhold i ulike Kommunekart-klienter   PS. Pakkepris med kurs i GISLINE Dataflyt kr 4.900,- - Skriv pakkepris i kommentarfeltet.   [-]
Les mer
Bedriftsintern 1 dag
QGIS webkurs, tilpasset for brukere som skal kartlegge friluftslivets ferdselsårer. [+]
Mål Brukerne lærer å ta i bruk grunnleggende funksjoner i QGIS, med særlig fokus på de funksjonene som er relevante for kartlegging av friluftslivets ferdselsårer. Brukerne får også opplæring i bruk av QGIS-malen, som er laget for kartlegging av friluftslivets ferdselsårer.   Kursets innhold Del 1: Bruk av QGIS-malen «Plan for friluftslivets ferdselsårer» Teoridel: Teori + utdeling av oppgaver. (Opptil 8 deltakere) Praktisk del: Oppgaveløsning. Deltakerne styrer fokus. (2 grupper med opptil 4 deltakere pr. gruppe.) Tema: Finne frem og organisere data i QGIS-malen. Legge inn datagrunnlag; N50, Open street map, FKB TraktorvegSti, Tur- og friluftsruter. Bli kjent med datagrunnlaget. Enkel styling: Symbolisering/ tegneregler og bruk av eksisterende symbolfiler. Nyregistrering for datagrunnlag: Tegne og redigere punkt og linjer i eksisterende datasett. Legge inn data fra GPS. Utskrift av manuskart. Registrering av traséer og målpunkt: Egenskapstabellen, utvalg og oppdatering. Tegne og redigere punkt, linjer og polygoner i eksisterende datasett: registrering av traséer og målpunkt. Mest fokus på punkt og linjer, som er aktuelt i PFF. Sette opp digitalisering med snapfunksjon og unngå overlapp. Sette opp kart for utskrift til pdf – Plankart.   Del 2: Grunnleggende QGIS i et helt nytt QGIS-prosjekt. Teoridel: Teori + utdeling av oppgaver. (Samlet. Opptil 8 deltakere) Praktisk del: Oppgaveløsning. Deltakerne styrer fokus. (2 grupper med 4 deltakere pr. gruppe.) Tema: Introduksjon til QGIS: Finne frem i QGIS, hovedkomponenter og grunnleggende funksjonalitet. Legge inn data i QGIS-prosjektet: Vektor, WMS og WFS. Bruk egenskapstabellen, informasjon om dataene i Geonorge. Organisere dataene i det nye QGIS-prosjektet. Enkle beregninger og spørringer. Analyser: Klipp og bufferanalyse. Installasjon av QGIS og oppsett gjøres av brukerne i forkant av kurset. Veiledning blir sendt ut i forkant.   Ta kontakt via kurs@norkart.no for pristilbud for din gruppe!   [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 5 400 kr
14 Nov
Få frem gode data til publikum og saksbehandlere på en enkel måte. Innføring og grundig opplæring i oppsett med Norkart Tjenestepanel. [+]
Få frem gode data til publikum og saksbehandlere på en enkel måte. Innføring og grundig opplæring i oppsett med Norkart Tjenestepanel.   Kursets innhold Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg alt fra dataflyt til ferdig web-løsning. Det vil bli en gjennomgang av dataflyt og prosessen med å få frem gode data som igjen skal ut til publikum og saksbehandlere. Du lærer å: sette opp karttjenere (og endre rekkefølge på disse), legge til og endre kartlag (og endre rekkefølge på disse), endre på kommunens egen wms (legge til/ta ut kartlag), legge til nye wms’er (egen wms og andre åpne wms'er som f.eks. Skog og landskap e.l.), legge til koblinger og tjenester, bruk av fellestjenester (søk, posisjon, tegnetjeneste, printtjeneste, m.m.), oppsett av temakart, lage og publisere egne web-klienter, tilgangsstyring/brukerstyring, tips til oppsett av Kommunekart Proff-klient opp mot saksbehandlere og mye mer…   Dette er et webkurs der det benyttesTeams for kommunikasjon med foreleser. Ta kontakt med foreleser ved spørsmål rundt gjennomføringen.   [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 5 dager
Kurs til GISLINE brukere i fylkeskommuner Kurs 1: GISLINE grunnkurs og Vedlikehold av FKB veg (2 + 1 dag) Kurs 2: Landmåling og oppmålingsforretning (2 dager) [+]
Kurs til GISLINE brukere og landmålere i fylkeskommuner   Kurs 1 (Grunnkurs: 2 dager, Ajourhold av FKB: 1 dag) Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i GISLINE. Kursinnhold Grunnkurs: Grunnleggende teori om digitale kartdata, lagring, presentasjonsfiler, applikasjoner og objektkatalog DataKildeAdministratoren, hvordan åpne og sette innstillinger direkte på datakilder Etablering av prosjekter Etablering og redigering av kartdata Konstruksjon Oppsett av snappeutvalg (snapping) Import/eksport Enkel flatedanning Rasterinnpass   Kursinnhold Ajourhold av FKB: Uttrekk/innsjekk fra Sentral FKB med GISLINE Konkrete øvelser med vedlikehold av FKB Veg og FKB Vegnett   Kurs 2: Landmåling og oppmålingsforretning (2 dager) Landmåling 1 dag: Kurset gir deltagerne oversikt i hvilke krav matrikkelloven med forskrifter stiller til eiendomslandmåling, samt ferdigheter i hvordan man kvalitetssikrer eiendomslandmåling samt produserer og tolker den nødvendige dokumentasjonen i henhold til gjeldende standarder. Kursinnhold: Gjennomgang av viktige prinsipper i standard for eiendomslandmåling Gjennomgang av målemetoder (GNSS og kikkert) Tolking av måledata – kof-filer – eventuell redigering av kof-filer ved hjelp av kof edit. Hvordan beregne eiendomsmålinger og dokumentere etter gjeldende standarder i GISLINE Landmåling og/eller GISLINE Oppmålingsforretning Hvordan tolke dokumentasjonsrapport. Er det godt nok? Hva skal vi se etter? Hva betyr alle tallene i rapporten? Litt utjevningslære – praktisk tilnærming – Hva er egentlig ytre pålitelighet? Hva er egentlig utjevning etter minste kvadraters metode? Hva er restfeil, osv?   Oppmålingsforretning 1 dag: Kurset gir deltagerne en gjennomgang av funksjonalitet i GISLINE Oppmålingsforretning. Modulen er en løsning som automatiserer landmålerens arbeidsprosesser i behandling av oppmålingssaker etter matrikkelloven. Kursinnhold: Utsendelse av varsel Grunnbokutskrift Milepælshåndtering Utarbeidelse av kartvedlegg til varsel og protokoll Utarbeidelse av protokoll Arkivering av dokumenter Gebyrberegning [-]
Les mer
Bedriftsintern 1 dag 21 900 kr
En erfaren konsulent kommer til dere og kan bidra med kunnskap og deltagelse i diskusjon rundt ønskede tema. Erfaring fra best practice ute i kommune-Norge kan formidles ... [+]
En oppfølgingsdag i GISLINE, Kommunekart og Plan tilpasses den enkeltes behov. En erfaren konsulent kommer til dere og kan bidra med kunnskap og deltagelse i diskusjon rundt ønskede tema. Erfaring fra best practice ute i kommune-Norge kan formidles og oppdatering av endringer i lover og regler kan gis.   Her er eksempel på aktuelle tema: Nyheter i GISLINE Plan og Geodata Gjennomgang av arbeidsprosesser – oppmåling, matrikkelføring, arealplan Gjennomgang av datagrunnlaget – matrikkel, planbaser Gjennomgang av Sentral FKB Gjennomgang av dataflyt og innhold i Kommunekart-klienter Konkrete problemstillinger i modulene Egne problemstillinger    [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag
I workshopen lærer man å klippe inn nye planer i kommunedekkende planbaser. [+]
Lær rutiner for innklipp av digitale arealplaner GISLINE Arealplan brukes i mange av landets kommuner til oppdatering og vedlikehold av plankartdata. Det er et omfattende og effektivt verktøy for etablering, redigering og presentasjon(tegning) av arealplaner. Programmet har effektive funksjoner for topologi- og flate danning, og har blant annet funksjoner for kontroll og innklipp av nye planer som ivaretar dette sikkert og elegant. I workshopen lærer man å klippe inn nye planer i kommunedekkende planbaser.   Vi kan utføre workshop per kommune eller for interkommunale samarbeid eller regionalt. Ta kontakt for mer informasjon og skreddersydd tilbud.         Norkart tilbyr Abonnementstjeneste planforvaltning - en abonnementstjeneste for kommuner som ønsker bistand til kontinuerlig ajourhold av kommunenes planregister – kart- og bokdel. Les mer   [-]
Les mer
2 dager 9 975 kr
Målsetningen med kurset er å vise arbeidsmetoder for å jobbe enklere og mer effektivt med GISLINE Vann og avløp og import av måledata fra entreprenører. [+]
Kurs i innlegging av va-data fra entreprenør Målsetningen med kurset er å vise arbeidsmetoder for å jobbe enklere og mer effektivt med GISLINE Vann og avløp og import av måledata fra entreprenører. Kurset forklarer datamodell for bruk i GISLINE Vann og avløp på en enkel måte. Gjennom oppgavene lærer en forskjellige metoder for å konvertere måledata til datamodellen i GISLINE Vann og avløp. Norkart sin erfaring er at kursdeltakeres erfaring med GISLINE kan variere en del. Oppgavene i dette kurset er derfor delt inn i kategorier etter vanskelighetsgrad, slik at de som føler at de trenger litt ekstra å bryne seg på etter å ha løst de obligatoriske oppgavene, har anledning til dette. Innhold Grunnleggende informasjon om funksjoner i GISLINE Vann og avløp Datamodell og høydedata Metoder for konvertering av data Kontroll av data   Kurset kan holdes også som Teams-kurs. [-]
Les mer
1 dag 5 150 kr
Gir deg en oversikt over hvilke krav matrikkelloven med forskrifter stiller til eiendomslandmåling. [+]
Kurset gir deg en oversikt over hvilke krav matrikkelloven med forskrifter stiller til eiendomslandmåling. Formål med kurset Kartverkets tilsyn med føring av matrikkelen har avdekket at halvparten av kommunene ikke overholder kravet til dokumentasjon av målinger og beregninger i Matrikkelforskriften § 27 første ledd bokstav f og § 41 fjerde og femte ledd. Kurset har som mål at deltakerne skal få en oversikt i hvilke krav matrikkelloven med forskrifter stiller til eiendomslandmåling. Videre skal deltakerne få ferdigheter i mulighetene GISLINE Landmåling har til å kvalitetssikre eiendomslandmåling samt produsere den nødvendige dokumentasjon i henhold til standarden.   Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 2 dager 10 500 kr
Innføring i generelle GISLINE-funksjoner tilpasset VA-brukere, registrering, redigering m.m. [+]
Dette kurset har bl.a. fokus på at du skal bli kjent med grunnleggende funksjoner i GISLINE. I tillegg vil du få en grundig innføring i hvordan du registrerer og redigerer data i GISLINE VA. Etter endt kurs skal du kunne registrere nye koplingsobjekter, ledninger, samt ha kontroll på vedlikehold/redigering av data.   [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 25 000 kr
Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune -  Opplæringspakke til Geodata fagansvarlig/GIS-rådgiver         Dersom du ønsker å kjøpe t... [+]
Effektiv onboarding av kommunale nyansatte Det er viktig å få nye medarbeidere til raskt å lykkes og trives i en kommune. For ledere er det en utfordring til å forstå hvilke kompetanse det kreves for å mestre tekniske løsninger og å lage en god opplæringsplan. Det er ofte lite kapasitet til å gi interne opplæring og oppfølging, som fører til at nyansatte går tomhendte de første ukene. Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune, for å få effektiv onboarding for nyansatte. Da får de raskt mestringsfølelse og kan jobbe selvstendig og produktiv etter fullføring av pakke. Ved å bestille alle kurs som pakke får man 20% rabatt på kurspris.   Innhold opplæringspakke til Geodata fagansvarlig/GIS-rådgiver GISLINE grunnkurs Norkart Tjenestepanel + Dataflyt Kommunekart Proff for saksbehandlere (e-læring) Etablering av reguleringsplaner i GISLINE Arealplan Mottak og kontroll av plan i GISLINE Arealplan 2 timers Q&A med en av våre fagpersoner   Velg beste dato for Teamskurs eller fysisk kurs i kurskalender. GISLINE grunnkurs, Norkart Tjenestepanel & Dataflyt og kursene med GISLINE Arealplan kan også gjennomføres via e-læring. Da får man 1 timers Q&A med kursholder per kurs i tillegg.   Det er mulig å velge flere tilleggskurs fra kurskalender med 40% rabatt (= kr. 3.000,- per kursdag). QGIS grunnkurs FME grunnkurs GISLINE VA Etablering av ledningsnett Mottak og kontroll av VA-måledata Matrikkelføring eiendom (e-læring) Matrikkelføring bygg/tiltak (e-læring) Matrikkelføring adresse (e-læring) Ajourføring av ELVEG 2.0 i GISLINE (e-læring)   [-]
Les mer