Alle kategorier
Du har valgt: Gründer og etablering
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 treff i Gründer og etablering
 

Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Kritiske faktorer for å lykkes med entreprenørskap, hva kjennetegner gode ideer og muligheter, mulige strategier for oppstart, markedsmuligheter og markedsføring, innh... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Obligatoriske øvingsarbeider. 8 av 10 må være godkjent for å gå opp til eksamen. Det gis flere enn 8 øvinger, men de 8 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av temaene som gjennomgås. Nærmere opplysninger gis ved kursstart. Personlig veileder: ja Vurderingsform: 3-timers skriftlig eksamen Ansvarlig: Tor Atle Hjeltnes Eksamensdato: 13.12.13 / 27.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten kan:- redegjøre for hva som kjennetegner en lovende forretningsidé- redegjøre for muligheter og utfordringer knyttet til entreprenørskap og Internet- beskrive innholdet og hovedelementene i en markedsplan- beskrive innholdet og hovedelementene i en forretningsplan- redegjøre for de ulike kilder til oppstartsfinansiering, samt fordeler og ulemper knyttet til hver av disse- redegjøre for ulike strategier for motivasjon og ledelse som kan anvendes i entreprenørskap FERDIGHETER:Kandidaten kan:- ta stilling til om en forretningsidé virker lovende- sette opp rammene for en markedsplan- sette opp rammene for delvis å utarbeide en forretningsplan- kunne gjennomføre tiltak for å øke de ansattes motivasjon med utgangspunkt i gjennomgått teori GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- har forståelse for betydningen av innovasjon og entreprenørskap Innhold:Kritiske faktorer for å lykkes med entreprenørskap, hva kjennetegner gode ideer og muligheter, mulige strategier for oppstart, markedsmuligheter og markedsføring, innholdet i forretningsplanen, oppstartsfinansiering og venture-kapital, motivasjon og ledelse i entreprenørskap.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Entreprenørskap 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Nettstudier 10 075 kr
Kurset entreprenørskap har fokus på teoriene rundt nyskaping og oppstart av ny virksomhet, innenfor en eksisterende virksomhet, eller helt fra grunnen av. [+]
Har du en god forretningsidé? Eller ønsker du å lære om hvordan du kan komme på en god forretningsidé? Bor det en liten skaper i deg? Da er kurset entreprenørskap et godt valg for deg. Kurset har fokus på teoriene rundt nyskaping og oppstart av ny virksomhet, innenfor en eksisterende virksomhet, eller helt fra grunnen av. Du vil få kunnskap om prosessen fra idé til oppstart av ny virksomhet, og det blir lagt vekt på idéutvikling, forretningsforståelse, heriblant markedsforståelse, strategisk tenkning, organisering og finansiering. Videre vil du lære om selvledelse og evne til å agere som entreprenør, mentale ferdigheter, sentrale elementer i teamutvikling og hvordan du beveger deg fra idé og frem til realisering av ideen. Entreprenørskap består av følgende tema: En innledning om entreprenørskap Etablere og utvikle vekstbedrift Å lage en forretningsmodell Tenk som en entreprenør Min mulighet – vil jeg få det til? Når du har fullført kurset har du lært deg hvilken krevende øvelse nyskaping er, og hva som kan gjøres for å komme gjennom en nyskapingsprosess med et godt resultat. Du vil også få innsikt i hvilke krav som stilles til rollen som entreprenør.    [-]
Les mer
7 dager 1 000 kr
Etablererkurs for deg som har planer om å starte egen bedrift eller utvikle ny forretnings-ide i en allerede ny-oppstartet virksomhet. [+]
Kurset består av fire fagsamlinger. I tillegg får hver deltager individuell rådgiving mellom fellessamlingene, for å utvikle egen forretningside, og mulighet for lokal oppfølging etter endt kurs. Samlingene er lagt opp som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuell jobbing.Det vil bli gjennomgått eksempler fra næringslivet og utvikling av egen forretningsmodell vil være en råd tråd gjennom hele kurset. Fullført kurs er ment å gi konkrete resultater for hver enkelt deltaker, og et godt grunnlag for å avklare og arbeide videre med virksomheten eller ideen din. Her skal man sitte igjen med et forslag til egen forrettningsmodell som man kan jobbe videre med etter endt kurs, eller realisere med det samme. Kursbeviset fra Innovasjon Norge er dokumentasjon på fullført opplæring. Alle forelesere har lang erfaring på ledelsesnivå og arbeider med utvikling av gründere til daglig. Arrangør: Leiv Eiriksson Nyskaping AS kr. 1 000,- i egenandel for å delta Kontakt ved spørsmål: Camilla Krogh Jørgensen, Tlf: 98406994, camilla.krogh.jorgensen@len.no Gjennom opplæringsprosessen vil du få viktig støtte til: Klargjøring av forutsetninger for egne muligheter og planer. Utvikling av egen forretningsidé og målsettinger. Etablere en god forretningsmodell basert på Osterwalders Business Model Canvas (BMC). Utarbeide forretningsplan, inkludert økonomiske vurderinger og budsjett. Trening i å presentere forretningsidéen og forretningsmodellen din overfor et panel. Du får generell innføring i forretningsdrift, budsjettering, investering og finansiering Du får informasjon om finansieringsmuligheter og tilgang til foredrag fra for eksempel lokale banker, investeringsfond, lokale næringsfond, Innovasjon Norge, Skatteetaten osv. Du skal videreutvikle din egen forretningsidé og finne din egen forretningsmodell. Du skal videreutvikle og forsterke din egen personlig gjennomføringskraft. Vi vil at prosjektet ditt skal bygges på sunne forretningsmessige prinsipper. Vi vil holde sterkt fokus på markeder og hvilke verdier du skal skape for kundene. Vi er opptatt av at du skal ha best mulig kompetanse til veien videre. Vi vil støtte og løfte fram deg som gründer og hjelpe deg til å bli sterkere! [-]
Les mer
6 dager 2 000 kr
Etablererkurs for deg som har planer om å starte egen bedrift eller utvikle ny forretnings-ide i en allerede ny oppstartet virksomhet. [+]
Kurset består av 3 fagsamlinger à to kursdager. I tillegg får hver deltager individuell rådgiving mellom fellessamlingene, for å utvikle egen forretningside, og mulighet for lokal oppfølging etter endt kurs. Samlingene er lagt opp som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuell jobbing.Det vil bli gjennomgått eksempler fra næringslivet og utvikling av egen forretningsmodell vil være en råd tråd gjennom hele kurset. Fullført kurs er ment å gi konkrete resultater for hver enkelt deltaker, og et godt grunnlag for å avklare og arbeide videre med virksomheten eller ideen din. Her skal man sitte igjen med et forslag til egen forrettningsmodell som man kan jobbe videre med etter endt kurs, eller realisere med det samme. Kursbeviset fra Innovasjon Norge er dokumentasjon på fullført opplæring. Alle forelesere har lang erfaring på ledelsesnivå og arbeider med utvikling av gründere til daglig. Arrangør: Leiv Eiriksson Nyskaping AS Fagsamlinger Samling 1: 6. og 7. april 2016 Samling 2: 13. og 14. april 2016 Samling 3: 20. og 21. april 2016 kr. 2 000,- i egenandel for å delta Kontakt ved spørsmål: Camilla Krogh Jørgensen, Tlf: 98406994, camilla.krogh.jorgensen@len.no Gjennom opplæringsprosessen vil du få viktig støtte til: Klargjøring av forutsetninger for egne muligheter og planer. Utvikling av egen forretningsidé og målsettinger. Etablere en god forretningsmodell basert på Osterwalders Business Model Canvas (BMC). Utarbeide forretningsplan, inkludert økonomiske vurderinger og budsjett. Trening i å presentere forretningsidéen og forretningsmodellen din overfor et panel. Du får generell innføring i forretningsdrift, budsjettering, investering og finansiering Du får informasjon om finansieringsmuligheter og tilgang til foredrag fra for eksempel lokale banker, investeringsfond, lokale næringsfond, Innovasjon Norge, Skatteetaten osv. Du skal videreutvikle din egen forretningsidé og finne din egen forretningsmodell. Du skal videreutvikle og forsterke din egen personlig gjennomføringskraft. Vi vil at prosjektet ditt skal bygges på sunne forretningsmessige prinsipper. Vi vil holde sterkt fokus på markeder og hvilke verdier du skal skape for kundene. Vi er opptatt av at du skal ha best mulig kompetanse til veien videre. Vi vil støtte og løfte fram deg som gründer og hjelpe deg til å bli sterkere! [-]
Les mer
10 dager 35 000 kr
På forespørsel
Kurset gir deg innblikk i en rekke områder du absolutt bør kunne når du ønsker å være selvstendig næringsdrivende. [+]
Bruk gjerne dette kurset som et forprosjekt før du evt bestemmer deg for bedriftsetablering. Dersom du allerede har bestemt deg så har du absolutt bruk for dette kurset.   Underveis får du muligheten til å endre ideene dine, om det viser seg lønnsomt, slik at du kanskje kommer ut med et mye bedre produkt eller en bedre prispolitikk. Lønnsomhet i en bedrift er jo noe du som bedriftseier må ha klart for deg hele tiden og dette hjelper vi deg med.    Alle som tenker på etablering er nødt for å ha en god forretningside og denne hjelper vi deg langt på vei med ved at vi viser deg hvordan du skal gå frem og hvor du evt kan henvende deg. Alle banker og evt leverandører vil kreve en gjennomtenkt forretningside av deg.   Vi viser deg også forretningskalkulasjon og hvordan du skal unngå de typiske fellene ved prissetting og prispolitikk. Lavest mulig pris er ikke alltid det beste valget.   Vi gir deg et godt innblikk i salg og markedsføring.   Kundeoppfølgingssystemer for PC og litt generelt om bruk av PC som verktøy vil vi se litt på.   Generelt lovverk som gjelder og hvordan du finner frem vil også bli tatt opp og gjennomgått av vår advokat.   Kurset viser deg like mye om det er grunnlag for å starte bedrift som den viser deg hvordan du etablerer og driver en bedrift.   Å starte en bedrift med for lite grunnlag eller for liten inntjening er veldig kostbart og vi vil i så tilfelle advare deg om dette dersom vi vurderer det slik. [-]
Les mer
3 timer 1 600 kr
Temakursene er bygd opp som “diskusjonskurs” med utvalgte tematikker for deg som vurderer å starte eller allerede har startet virksomhet. [+]
Temakursene er bygd opp som “diskusjonskurs” med utvalgte tematikker for deg som vurderer å starte eller allerede har startet virksomhet. Alle våre kursinstruktører har lang og allsidig erfaring og besitter tung kompetanse innenfor forretningsutvikling generelt og oppstarts bedrifter spesielt. På disse 4 kursene vil vi gå igjennom relevant faglig stoff. gi deg praktisk og erfarings basert input ved oppstart av egen virksomhet. Kurset er for deg som har en forretningsidé, ønsker å starte bedrift, eller du ønsker faglig påfyll og er interessert i å lære mer om etableringsfasen. Her vil du treffe likesinnede og kunne knytte nettverk som kan være verdifullt i hele bedriftsutviklingsprosessen. Datoene for dette kurset er: Tirs. 24. mai - Forretningsmodellering Tors. 26. mai - Personlig salg Tirs. 31. mai - Økonomistyring Tors. 02. juni - Markedsplanlegging Kurs 1 – Forretningsmodellering Kurset tar for seg oppbygning og innhold i en forretningsplan. Et dokument til bruk for deg som trenger en bevisstgjøring rundt prioriteringer i etablererfasen, eller ønsker å bruke dette som et “innslagsdokument” ovenfor samarbeidspartnere, nye medeiere og bank-og kredittinstitusjoner. Den andre delen fokuserer på en bevisstgjøring av selve forretningsmodellen i din virksomhet; altså hvordan du skal “skru sammen” virksomheten slik at du evner å levere de produkter/tjenester du har sagt du skal levere til dine utvalgte kundegrupper. Hvordan bør du organisere virksomheten for å lykkes med dette? Kurs 2 – Markedsplanlegging Kurset omhandler valg av markedsstrategier i det markedet du skal operere i, sett i forhold til konkurrenter, bransjen og øvrige aktører som påvirker deg som virksomhet. Markedsanalyse og valg av markedsstrategier skal resultere i en handlingsplan for din virksomhet som støtter opp om de valgte strategier. Her lærer du å forstå at du er en brikke i en stor helhet som påvirker hverandre gjensidig – markedsforståelse. Kurs 3 – Personlig salg Personlig salg og kommunikasjon er en viktig del av enhver etablering. I dette kurset vil du bli bevisstgjort at dette er avgjørende betydning når du skal etablere virksomhet. det handler om å selge inn deg selv og din forretningside til mulige kunder og samarbeidspartnere. Det handler om å overbevise andre mennesker slik at de “kjøper” ditt budskap. Menneskelig innsikt og betydningen av dette i en innsalgsfase vil vi også komme inn på. Struktur i salgsprosesser, relasjonsbygging og tillitsskapende arbeid er vesentlig aspekter i salgsprosessen. Kurs 4 – Økonomistyring Dette kurset gir en innføring i hvordan et regnskap, budsjett og balanse er bygd opp. Vi ser på produktkalkyler og hvordan vi bruker dette i budsjetteringsprosessen. Enkle tiltak for å holde kontroll på økonomien for å sikre god likviditet. Økonomiske og risikomessige vurderinger med tanke på valg av selskapsform. Merverdiavgift og budsjetteringsprosessen. Kursmodulen består av 4 kurs. Alle kursdeltager som gjennomfører vil motta kursbevis. Kursene gjennomføres på kveldstid fra kl 17.00 – 20.00 og holdes i Leiv Eiriksson Nyskaping AS sine lokaler på Pirsenteret. Egenandel er kr. 1600,- [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;