Alle kategorier
Du har valgt: Gründer og etablering
Nullstill
Filter
Ferdig

-

5 dager 19 500 kr
Mikrobedrifter har mindre enn 10 ansatte og under kr 20 mill i omsetning. Kurset viser deg de viktigste tingene du må kunne. [+]
Dette kurset er utbytterikt for deg som ønsker å starte din egen mikrobedrift, dvs en bedrift med mindre enn 10 ansatte og en omsetning på mindre enn 20 millioner kroner.   3 kurslærere: Hovedkurslærer er mangeårig daglig leder, ingeniør og har flere års psykologistudier bak seg. Han har  bred erfaring i hva som er viktig når det kommer til bedriftstenking og målsetting. Økonomi og regnskapslærer er siviløkonom og daglig leder for eget regnskapsbyrå. Lover og regler gjennomgås av vår advokat, som også har lang erfaring innen salg.   Før oppstart av din egen bedrift: Før du starter en bedrift må du ha et definert formål og kundegruppe. Målet ditt må være klart og du må også vite hvordan du skal nå målet ditt. Vi hjelper deg til å se hva som må til for at du skal nå målet ditt.   Økonomi: Økonomi er noe av det viktigste i en bedrift og du må vite hvordan du skal arbeid for at du skal komme ut med et overskudd. Lønnsomhet i en bedrift er noe du som bedriftseier må ha klart for deg hele tiden og dette hjelper vår siviløkonom, som også driver eget regnskapsbyrå, deg med.   Hvordan finansiere: Finansiering er viktig og kanskje må du kontakte en bank eller en finasieringsinstitusjon for å finansiere grunnleggende ting, f eks bil. Alle som tenker på etablering er nødt for å ha en god forretningside og denne hjelper vi deg med ved at vi viser deg hvordan du skal gå frem og hvor du evt kan henvende deg. Alle banker og evt leverandører vil kreve en gjennomtenkt forretningside av deg, ellers vil de ikke være med og støtte deg.   Kalkuler riktig pris: Vi viser deg også forretningskalkulasjon og hvordan du skal unngå de typiske fellene ved prissetting og prispolitikk. Lavest mulig pris i en konkurranseutsatt hverdag er ikke alltid det beste valget. Vi skal fortelle deg hvorfor.   Markedsfør din bedrift: Vi gir deg et godt innblikk i salg og markedsføring. Hvilke medier skal du satse på og hvilke skal du ikke kaste bort pengene dine på. Kundeoppfølgingssystemer for PC og litt generelt om bruk av PC, nettbrett eller telefon som verktøy.  Betalingsløsninger er også en del av dette.   Kundebehandling:  Kundebehandling er viktig og vi vil gi deg en rekke tips. Vi vil også gå gjennom et kundeforløp som hjelper deg til å få fornøyde kunder. Vi kan ikke få sagt det ofte nok: Fornøyde kunder er det som booster bedriften din.   Lovverk og regler: Generelt lovverk som gjelder og hvordan du finner frem vil også bli tatt opp og gjennomgått av vår advokat.   Gruppeoppgaver: Vi deler opp grupper hvor deltakerne skal diskutere problemstillinger. Forslag til løsninger presenteres i plenum og diskureres etter presentasjonene.   Hjelp og støtte etter kurset:  Etter kurset vil du ha mulighet for å ha teamet vårt bak deg som støttespillere. Vi kan hjelpe deg videre når du føler at du sitter fast. Alle kan havne i en hengemyr, men da gjelder det å ha gode hjelpere for å komme seg videre. Mer informasjon om dette under kurset. [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Kritiske faktorer for å lykkes med entreprenørskap, hva kjennetegner gode ideer og muligheter, mulige strategier for oppstart, markedsmuligheter og markedsføring, innhold... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Obligatoriske øvingsarbeider. 8 av 10 må være godkjent for å gå opp til eksamen. Det gis flere enn 8 øvinger, men de 8 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av temaene som gjennomgås. Nærmere opplysninger gis ved kursstart. Personlig veileder: ja Vurderingsform: 3-timers skriftlig eksamen Ansvarlig: Tor Atle Hjeltnes Eksamensdato: 13.12.13 / 27.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten kan:- redegjøre for hva som kjennetegner en lovende forretningsidé- redegjøre for muligheter og utfordringer knyttet til entreprenørskap og Internet- beskrive innholdet og hovedelementene i en markedsplan- beskrive innholdet og hovedelementene i en forretningsplan- redegjøre for de ulike kilder til oppstartsfinansiering, samt fordeler og ulemper knyttet til hver av disse- redegjøre for ulike strategier for motivasjon og ledelse som kan anvendes i entreprenørskap FERDIGHETER:Kandidaten kan:- ta stilling til om en forretningsidé virker lovende- sette opp rammene for en markedsplan- sette opp rammene for delvis å utarbeide en forretningsplan- kunne gjennomføre tiltak for å øke de ansattes motivasjon med utgangspunkt i gjennomgått teori GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- har forståelse for betydningen av innovasjon og entreprenørskap Innhold:Kritiske faktorer for å lykkes med entreprenørskap, hva kjennetegner gode ideer og muligheter, mulige strategier for oppstart, markedsmuligheter og markedsføring, innholdet i forretningsplanen, oppstartsfinansiering og venture-kapital, motivasjon og ledelse i entreprenørskap.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Entreprenørskap 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 6 timer 7 490 kr
I CASE-02 tar vi deg med inn i en prosess der en ny kjede skal startes og etablerte aktører tiltre. Hva gjør vi og hvordan [+]
Dette er det andre kurset i serien av våre populære praktiske case-samlinger i grupper. Case-dagen er digital, men i grupper med andre styremedlemmer/deltakere, og med styrekonsulent fra Styreforeningen som veileder. Samlingen varer i totalt 6 timer, fra kl 09.00 til kl 15.00.  Vi har her tatt utgangspunkt i en konkret sak, med mange spennende praktiske utfordringer, og anonymisert partene i denne. Vi har bygget inn en del spesielle elementer slik at vi kan vise deg mange praktiske grep i den samme caseprosessen.   CASE-02: NorgesElektro AS - en ny kjede skal dannes  Markedet er preget av tøffere konkurranse på innkjøpssiden, nye konkurrenter, strenge kompetansekrav mm, herav b.l.a følgende: a) utenlandske etableringer av småaktører, som går sammen om de større oppdragene, hvilket ikke var situasjonen tidligere, og b) noe kaotiske forhold på innkjøpssiden, der «trynefaktor» og selgeravhengige bonuser hersker i bransjen.  c) Klare EU standardiserte krav til el.materiell har gjort det enkelt for kinesiske bedrifter å «følge oppskriften» og produsere både standard el.materiell og moderne it-baserte belysningsløsninger og styringssystemer til priser ned mot ¼ del av det mange av dagens ellers kjente kvalitetsleverandører leverer..... En løslig plan foreligger: Samtlige av dagens eiere av en rekke selskaper og mindre kjeder er tiltenkt inn under det nye konsernet og bytter inn sine aksjer mot å få aksjer i det nye holdingselskapet, der omsetning og resultat er de viktigste faktorene i formelen  som bestemmer bytteforholdet. Lokalt forankrede styrer i alle underliggende selskaper. Daglig leder i holdingselskapet trer inn som styreleder i alle profilhusene samt i Elko og GeckonX. Alle profilhusene er representert med 1 representant i holdingselskapets styre, det er også Elko og GeckonX. Ovennevnte "tanker så langt", og flere spørsmål, tårner seg opp for styret. De må avklares og løses fornuftig, ryddig, formelt - snarest. Dette er dine og deltakernes styreutfordringer denne dagen.    CASE-DAGEN FUNGERER SLIK: FØR KURSET: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under caset og i grupper. KURSDAGEN: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet i grupper dere deles inn. Dette blir en svært intensiv og utviklende dag. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset. Vi avstemmer midtveis, gir veiledning og input, og har en felles oppsummerinmg med fasit/kursholders veiledning til alle de praktiske problemstillingene den siste delen.   VELKOMMEN TIL ETT SETT AV PRAKTISKE ØVELSER INNEN FORRETNINGSUTVIKLING OG STYREARBEID!    [-]
Les mer
Webinar 1 time 2 750 kr
13 Feb
15 May
Går du med tanker om å etablere virksomhet? Skape noe helt nytt? Skal du igang som grunder, skape knoppskyting i etablert virksomhet eller er det entreprenøren i deg som ... [+]
Medlemskurs: Gründervirksomhet & Start-ups i praksis Kurset er live med styrekonsulent via Teams og inkluderer kursmateriell,  tips og råd. Se punktvis om gjennomføringsformen nederst!    Går du med tanker om å etablere virksomhet? Skape noe helt nytt? Skal du igang som grunder, skape knoppskyting i etablert virksomhet? Eller er det entreprenøren i deg som søker partnere for å reallisere den store forretningsideen.  Er du i styret der nye forretningsmuligheter har "dukket" opp, der nye produkter formes og kommer til liv, der tjenester konseptualiseres?  Etter å ha arbeidet med grunderprosjekter gjennom en årrekke, i inn- og utland. Etter å ha reist verden rundt med ulike konsepter og entreprenører for å skape interesse, markeder, produksjonsalianser og/eller partnere er dette noe flere av oss her vet mye om. Styreforeningen har bidratt i 100 vis av etableringer og grunderprosjekter og her har vi inngående kjennskap til alle sider av entreprenørskap, forretningsutvikling og vekst.   KURSINNHOLD PÅ DETTE KURSET: - Hva kjennetegner en god forretningside - i prakis? - Vurderingsmetoder og analyse av grunderideer? - "Den gode ideen" og veien videre fremover - Suksesskriteriene for å løfte en ide ut til iverksetting - Kritiske faktorer og faser og forberedelsene du bør gjøre - Ressurser, nettverk, døråpnere og partnere - Kapitalisering, selskapsvalg og vesentlige avtaleelementer for grunder - OPPSUMMERING med minimum 25 "headlights" fra dette kurset    NB!  GRATIS for alle medlemmer i Styreforeningen.no   Pris for "ikke medlemmer" tilsvarer 12 måneders medlemskap i Styreforeningen.no, regnet fra og med kursdato, for deg som ikke fra tidligere var medlem i Styreforeningen.no:  Kr. 2.750,- + mva.   Som medlem får du da full tilgang til alle medlemsfordeler fra og med dagen etter kursdato: - alle typer GRATIS kurs og webinarer / medlemspris på alle andre kurs - dokumentmalregister, spørsmål og svar basene, artikkelseriene mm - avklaringstime hvert halvår, medlemssuppert pr telefon/epost - anledning til å registrere din CV GRATIS i Styrerekruttering.no - ... og alle de øvrige medlemsfordelene i Styreforeningen.no   SLIK FUNGERER ALLE VÅRE NETTKURS og WEBINARER:  Ved bestilling:  Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Link til kurset: På ettermiddagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på: post@styreforeningen.no  / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappen mottar du sammen med kurslinken.  Kursdagen:  Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis.  Avslutningsvis i kurset:  Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen. Spørsmål / Assistanse etterpå:  Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knytte til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på: support@styreforeningen.no        [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 6 timer 7 490 kr
I CASE-01 tar vi deg med inn i klassiske utfordinger i grundermiljøer der det bobler av følelser og butikk.. [+]
Dette er det første kurset i serien av våre populære praktiske case-samlinger i grupper. Case-dagen er digital, men i grupper med andre styremedlemmer/deltakere, og med styrekonsulent fra Styreforeningen som veileder. Samlingen varer i totalt 6 timer, fra kl 09.00 til kl 15.00.  Vi har her tatt utgangspunkt i en konkret sak, med mange spennende praktiske utfordringer, og anonymisert partene i denne. Vi har bygget inn en del spesielle elementer slik at vi kan vise deg mange praktiske grep i den samme caseprosessen.   CASE-01: GeckonX AS - det bobler blant grunderne Det er når det begynner å gå veldig dårlig eller veldig bra - at de store utfordringene mellom grundere, eiere og "drivere" ofte bobler frem. Hvem har egentlig stått for verdiskapningen? Hvem har bidratt langt mer enn andre - etter enkeltes syn...  Hvordan skal oppgaver og ansvar fordeles fremover?  Det går bra - veldig bra, men det kreves likviditet, kapital og nye eiere for å vokse videre. Har vi valgt de riktige? Hva skjer nå? Hvordan har  makt pg myndighet utviklet seg etter eierendringer?  Når man har noen kritiske, til dels krevulerende styremedlemmer med "på lasset" kan det være vanskelig å skille seriøsitet og lovmessighet fra meninger, holdninger og ønsker.  Hvordan skal egentlig prosessene rundt valg av styreleder og daglig leder fungere? Hvem avgjør når stemmetall står likt? Er det forskjellige måter å håndtere dette på i prakis? Er det noe viktig her du må få med deg? Hva med ansatt valgte ifm veksten fremover? De ansatte krever styreplass, men det vil selskapet gjerne ha en del påvirkning på. I hvilke grad er det mulig? Hva med integritet, doble roller, inhabilitet og habilitet i ulike saker her? Når man har mange roller...hvor går grensene og hva kan tillates? Hva kan kreves inntatt i styreprotokoller og hva kan utelates? Når "ordkløveri" og formaliakrav settes på prøve skal man vite hva som gjelder og hvordan ting skal gjøres.  Hva kan morselskapet egentlig pålegge oss? Kan de "der oppe" beslutte alt mulig rart og "tre det ned i hodet på oss"? Er vi bare styregisler? Lønn og honorarer i ulike roller, verv og funksjoner kan skape utfordringer. Hvor går grensene? Kan man ta betalt for råd, prosesser, være styremedlem og ansatt på samme sted? Innen samme konsern? Ovennevnte, og flere spørsmål, tårner seg opp for styret. De må avklares og løses fornuftig, ryddig, formelt - snarest.   CASE-DAGEN FUNGERER SLIK: FØR KURSET: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under caset og i grupper. KURSDAGEN: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet i grupper dere deles inn. Dette blir en svært intensiv og utviklende dag. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset. Vi avstemmer midtveis, gir veiledning og input, og har en felles oppsummerinmg med fasit/kursholders veiledning til alle de praktiske problemstillingene den siste delen.   VELKOMMEN TIL ETT SETT AV PRAKTISKE ØVELSER INNEN FORRETNINGSUTVIKLING OG STYREARBEID!      [-]
Les mer
7 dager 1 000 kr
Etablererkurs for deg som har planer om å starte egen bedrift eller utvikle ny forretnings-ide i en allerede ny-oppstartet virksomhet. [+]
Kurset består av fire fagsamlinger. I tillegg får hver deltager individuell rådgiving mellom fellessamlingene, for å utvikle egen forretningside, og mulighet for lokal oppfølging etter endt kurs. Samlingene er lagt opp som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuell jobbing.Det vil bli gjennomgått eksempler fra næringslivet og utvikling av egen forretningsmodell vil være en råd tråd gjennom hele kurset. Fullført kurs er ment å gi konkrete resultater for hver enkelt deltaker, og et godt grunnlag for å avklare og arbeide videre med virksomheten eller ideen din. Her skal man sitte igjen med et forslag til egen forrettningsmodell som man kan jobbe videre med etter endt kurs, eller realisere med det samme. Kursbeviset fra Innovasjon Norge er dokumentasjon på fullført opplæring. Alle forelesere har lang erfaring på ledelsesnivå og arbeider med utvikling av gründere til daglig. Arrangør: Leiv Eiriksson Nyskaping AS kr. 1 000,- i egenandel for å delta Kontakt ved spørsmål: Camilla Krogh Jørgensen, Tlf: 98406994, camilla.krogh.jorgensen@len.no Gjennom opplæringsprosessen vil du få viktig støtte til: Klargjøring av forutsetninger for egne muligheter og planer. Utvikling av egen forretningsidé og målsettinger. Etablere en god forretningsmodell basert på Osterwalders Business Model Canvas (BMC). Utarbeide forretningsplan, inkludert økonomiske vurderinger og budsjett. Trening i å presentere forretningsidéen og forretningsmodellen din overfor et panel. Du får generell innføring i forretningsdrift, budsjettering, investering og finansiering Du får informasjon om finansieringsmuligheter og tilgang til foredrag fra for eksempel lokale banker, investeringsfond, lokale næringsfond, Innovasjon Norge, Skatteetaten osv. Du skal videreutvikle din egen forretningsidé og finne din egen forretningsmodell. Du skal videreutvikle og forsterke din egen personlig gjennomføringskraft. Vi vil at prosjektet ditt skal bygges på sunne forretningsmessige prinsipper. Vi vil holde sterkt fokus på markeder og hvilke verdier du skal skape for kundene. Vi er opptatt av at du skal ha best mulig kompetanse til veien videre. Vi vil støtte og løfte fram deg som gründer og hjelpe deg til å bli sterkere! [-]
Les mer
3 timer 1 600 kr
Temakursene er bygd opp som “diskusjonskurs” med utvalgte tematikker for deg som vurderer å starte eller allerede har startet virksomhet. [+]
Temakursene er bygd opp som “diskusjonskurs” med utvalgte tematikker for deg som vurderer å starte eller allerede har startet virksomhet. Alle våre kursinstruktører har lang og allsidig erfaring og besitter tung kompetanse innenfor forretningsutvikling generelt og oppstarts bedrifter spesielt. På disse 4 kursene vil vi gå igjennom relevant faglig stoff. gi deg praktisk og erfarings basert input ved oppstart av egen virksomhet. Kurset er for deg som har en forretningsidé, ønsker å starte bedrift, eller du ønsker faglig påfyll og er interessert i å lære mer om etableringsfasen. Her vil du treffe likesinnede og kunne knytte nettverk som kan være verdifullt i hele bedriftsutviklingsprosessen. Datoene for dette kurset er: Tirs. 24. mai - Forretningsmodellering Tors. 26. mai - Personlig salg Tirs. 31. mai - Økonomistyring Tors. 02. juni - Markedsplanlegging Kurs 1 – Forretningsmodellering Kurset tar for seg oppbygning og innhold i en forretningsplan. Et dokument til bruk for deg som trenger en bevisstgjøring rundt prioriteringer i etablererfasen, eller ønsker å bruke dette som et “innslagsdokument” ovenfor samarbeidspartnere, nye medeiere og bank-og kredittinstitusjoner. Den andre delen fokuserer på en bevisstgjøring av selve forretningsmodellen i din virksomhet; altså hvordan du skal “skru sammen” virksomheten slik at du evner å levere de produkter/tjenester du har sagt du skal levere til dine utvalgte kundegrupper. Hvordan bør du organisere virksomheten for å lykkes med dette? Kurs 2 – Markedsplanlegging Kurset omhandler valg av markedsstrategier i det markedet du skal operere i, sett i forhold til konkurrenter, bransjen og øvrige aktører som påvirker deg som virksomhet. Markedsanalyse og valg av markedsstrategier skal resultere i en handlingsplan for din virksomhet som støtter opp om de valgte strategier. Her lærer du å forstå at du er en brikke i en stor helhet som påvirker hverandre gjensidig – markedsforståelse. Kurs 3 – Personlig salg Personlig salg og kommunikasjon er en viktig del av enhver etablering. I dette kurset vil du bli bevisstgjort at dette er avgjørende betydning når du skal etablere virksomhet. det handler om å selge inn deg selv og din forretningside til mulige kunder og samarbeidspartnere. Det handler om å overbevise andre mennesker slik at de “kjøper” ditt budskap. Menneskelig innsikt og betydningen av dette i en innsalgsfase vil vi også komme inn på. Struktur i salgsprosesser, relasjonsbygging og tillitsskapende arbeid er vesentlig aspekter i salgsprosessen. Kurs 4 – Økonomistyring Dette kurset gir en innføring i hvordan et regnskap, budsjett og balanse er bygd opp. Vi ser på produktkalkyler og hvordan vi bruker dette i budsjetteringsprosessen. Enkle tiltak for å holde kontroll på økonomien for å sikre god likviditet. Økonomiske og risikomessige vurderinger med tanke på valg av selskapsform. Merverdiavgift og budsjetteringsprosessen. Kursmodulen består av 4 kurs. Alle kursdeltager som gjennomfører vil motta kursbevis. Kursene gjennomføres på kveldstid fra kl 17.00 – 20.00 og holdes i Leiv Eiriksson Nyskaping AS sine lokaler på Pirsenteret. Egenandel er kr. 1600,- [-]
Les mer
6 dager 2 000 kr
Etablererkurs for deg som har planer om å starte egen bedrift eller utvikle ny forretnings-ide i en allerede ny oppstartet virksomhet. [+]
Kurset består av 3 fagsamlinger à to kursdager. I tillegg får hver deltager individuell rådgiving mellom fellessamlingene, for å utvikle egen forretningside, og mulighet for lokal oppfølging etter endt kurs. Samlingene er lagt opp som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuell jobbing.Det vil bli gjennomgått eksempler fra næringslivet og utvikling av egen forretningsmodell vil være en råd tråd gjennom hele kurset. Fullført kurs er ment å gi konkrete resultater for hver enkelt deltaker, og et godt grunnlag for å avklare og arbeide videre med virksomheten eller ideen din. Her skal man sitte igjen med et forslag til egen forrettningsmodell som man kan jobbe videre med etter endt kurs, eller realisere med det samme. Kursbeviset fra Innovasjon Norge er dokumentasjon på fullført opplæring. Alle forelesere har lang erfaring på ledelsesnivå og arbeider med utvikling av gründere til daglig. Arrangør: Leiv Eiriksson Nyskaping AS Fagsamlinger Samling 1: 6. og 7. april 2016 Samling 2: 13. og 14. april 2016 Samling 3: 20. og 21. april 2016 kr. 2 000,- i egenandel for å delta Kontakt ved spørsmål: Camilla Krogh Jørgensen, Tlf: 98406994, camilla.krogh.jorgensen@len.no Gjennom opplæringsprosessen vil du få viktig støtte til: Klargjøring av forutsetninger for egne muligheter og planer. Utvikling av egen forretningsidé og målsettinger. Etablere en god forretningsmodell basert på Osterwalders Business Model Canvas (BMC). Utarbeide forretningsplan, inkludert økonomiske vurderinger og budsjett. Trening i å presentere forretningsidéen og forretningsmodellen din overfor et panel. Du får generell innføring i forretningsdrift, budsjettering, investering og finansiering Du får informasjon om finansieringsmuligheter og tilgang til foredrag fra for eksempel lokale banker, investeringsfond, lokale næringsfond, Innovasjon Norge, Skatteetaten osv. Du skal videreutvikle din egen forretningsidé og finne din egen forretningsmodell. Du skal videreutvikle og forsterke din egen personlig gjennomføringskraft. Vi vil at prosjektet ditt skal bygges på sunne forretningsmessige prinsipper. Vi vil holde sterkt fokus på markeder og hvilke verdier du skal skape for kundene. Vi er opptatt av at du skal ha best mulig kompetanse til veien videre. Vi vil støtte og løfte fram deg som gründer og hjelpe deg til å bli sterkere! [-]
Les mer