Gründer og etablering
Du har valgt: Gründer
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 timer 1 600 kr
Temakursene er bygd opp som “diskusjonskurs” med utvalgte tematikker for deg som vurderer å starte eller allerede har startet virksomhet. [+]
Temakursene er bygd opp som “diskusjonskurs” med utvalgte tematikker for deg som vurderer å starte eller allerede har startet virksomhet. Alle våre kursinstruktører har lang og allsidig erfaring og besitter tung kompetanse innenfor forretningsutvikling generelt og oppstarts bedrifter spesielt. På disse 4 kursene vil vi gå igjennom relevant faglig stoff. gi deg praktisk og erfarings basert input ved oppstart av egen virksomhet. Kurset er for deg som har en forretningsidé, ønsker å starte bedrift, eller du ønsker faglig påfyll og er interessert i å lære mer om etableringsfasen. Her vil du treffe likesinnede og kunne knytte nettverk som kan være verdifullt i hele bedriftsutviklingsprosessen. Datoene for dette kurset er: Tirs. 24. mai - Forretningsmodellering Tors. 26. mai - Personlig salg Tirs. 31. mai - Økonomistyring Tors. 02. juni - Markedsplanlegging Kurs 1 – Forretningsmodellering Kurset tar for seg oppbygning og innhold i en forretningsplan. Et dokument til bruk for deg som trenger en bevisstgjøring rundt prioriteringer i etablererfasen, eller ønsker å bruke dette som et “innslagsdokument” ovenfor samarbeidspartnere, nye medeiere og bank-og kredittinstitusjoner. Den andre delen fokuserer på en bevisstgjøring av selve forretningsmodellen i din virksomhet; altså hvordan du skal “skru sammen” virksomheten slik at du evner å levere de produkter/tjenester du har sagt du skal levere til dine utvalgte kundegrupper. Hvordan bør du organisere virksomheten for å lykkes med dette? Kurs 2 – Markedsplanlegging Kurset omhandler valg av markedsstrategier i det markedet du skal operere i, sett i forhold til konkurrenter, bransjen og øvrige aktører som påvirker deg som virksomhet. Markedsanalyse og valg av markedsstrategier skal resultere i en handlingsplan for din virksomhet som støtter opp om de valgte strategier. Her lærer du å forstå at du er en brikke i en stor helhet som påvirker hverandre gjensidig – markedsforståelse. Kurs 3 – Personlig salg Personlig salg og kommunikasjon er en viktig del av enhver etablering. I dette kurset vil du bli bevisstgjort at dette er avgjørende betydning når du skal etablere virksomhet. det handler om å selge inn deg selv og din forretningside til mulige kunder og samarbeidspartnere. Det handler om å overbevise andre mennesker slik at de “kjøper” ditt budskap. Menneskelig innsikt og betydningen av dette i en innsalgsfase vil vi også komme inn på. Struktur i salgsprosesser, relasjonsbygging og tillitsskapende arbeid er vesentlig aspekter i salgsprosessen. Kurs 4 – Økonomistyring Dette kurset gir en innføring i hvordan et regnskap, budsjett og balanse er bygd opp. Vi ser på produktkalkyler og hvordan vi bruker dette i budsjetteringsprosessen. Enkle tiltak for å holde kontroll på økonomien for å sikre god likviditet. Økonomiske og risikomessige vurderinger med tanke på valg av selskapsform. Merverdiavgift og budsjetteringsprosessen. Kursmodulen består av 4 kurs. Alle kursdeltager som gjennomfører vil motta kursbevis. Kursene gjennomføres på kveldstid fra kl 17.00 – 20.00 og holdes i Leiv Eiriksson Nyskaping AS sine lokaler på Pirsenteret. Egenandel er kr. 1600,- [-]
Les mer