Maritime kurs og shipping
Sikkerhetskurs for sjøfolk
Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (STCW/IMO 60) repetisjon
Møre og Romsdal
Du har valgt: Fosnavåg
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff ( i Fosnavåg ) i Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (STCW/IMO 60) repetisjon
 

Praksis + nettkurs Fosnavåg Og 2 andre steder 2 dager 17 300 kr
26 Oct
09 Nov
23 Nov
Oppdateringskurs for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling, [+]
  Målgruppe Skipsoffiserer, dekk   Innhold - STCW A-VI/2-1 Redningsfarkoster - STCW A-VI/3 Brannledelse - STCW A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp - STCW A-VI/4-2 Medisinsk behandling   Kurset består av e-læring og praktiske øvelser. E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret. Estimert tid på e-læringen er ca 12 timer.    Krav til forkunnskapSTCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring STCW Videregående sikkerhetsopplæring   Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke vær eldre enn 5 år.  Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.    Varighet 2 dager   Repetisjon Hvert 5. år       [-]
Les mer
2 dager 9 100 kr
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til repetisjon av redning, førstehjelp og brann. Målgruppe: personell som har seilt effektivt minst 12 måneder de siste 5 å... [+]
MÅLGRUPPE: Denne opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for underordnet mannskap med minimum 12 måneder seiling siste 5 år som skal oppdatere sin sikkerhetskoimpetanse.   VARIGHET: Kurset gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på 2 dager.   REPETISJONSFREKVENS: All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.   ØNSKET FORKUNNSKAP: Kursdeltager må dokumentere tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.   INNHOLD: STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Vikna 1 dag 7 400 kr
01 Nov
22 Nov
13 Dec
Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering, 16t rep. [+]
Repetisjon underordnede med e-læring Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdateringSikre at deltakerne får oppdatert sin grunnleggende sikkerhetsopplæring, som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bord. Læremål: Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW konvensjonens tabeller A-VI/1-1, 1-2 og 1-3. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 1 dag + e-læringsmodul som gjennomføres på forkant. Pris: Det tilkommer MVA på kursprisen Overnatting:  www.ssras.no [-]
Les mer
Repetisjon Underordnet mannskap (OLF) Overleve til sj   Sj øfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip  ... [+]
Repetisjon Underordnet mannskap (OLF) Overleve til sj   Sj øfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip         F O R K U N N S K A P   IMO-60 Grunnleggende sikkerhetskurs for sj     2 dager (16 timer) Minimum 12 m V A R I G H E T       Tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker Tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende f   ørstehjelp   Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Kurset er ikke modulbasert, deltaker må ta hele kurset. åneder fartstid i mønstringspliktig stilling i løpet av de siste 5 år øfolk STCW A-VI/1. innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under drift av skip. Kurset er også godkjent som repetisjon av Olf grunnleggende sikkerhetskurs dersom man i tillegg tar kurset "Helikopterevakuering med pustelunge" øs i tilfelle der skipet må forlates   Typer av nødssituasjoner som kan forekomme, så som sammenstøt, brann, forlis etc. Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødssituasjoner som involverer brann. Organisering av brannslokking på skip Handle omgående ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødssituasjon Vurdering av behovene til skadde personer og trusler mot egen sikkerhet. Følge nødprosedyrer. Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip M Å L G R U P P E [-]
Les mer