Lift, stillas og krankurs
Hånddrevne Kraner G10
Buskerud
Du har valgt: Drammen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Drammen ) i Hånddrevne Kraner G10
 

Nettkurs 3 dager 12 600 kr
Kurset tar for seg den teoretiske delen av den kompetansen som kreves for at man senere skal bli godkjent som kontrollør på mobilkran. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Kurset følger opplæringsplanene for mobilkran revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplanene F-2038 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992. Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon! Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan. Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk. Vi samarbeider kun med de beste! Etter endt kurs skal deltakerne gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging/konstruksjon, komponentlære/hydraulikk, løftekapasiteter/løftediagrammer, sertifiseringsregler, kontrollprosedyrer. Deltakerne skal kunne: Gjøre rede for hvilke forskrifter og veiledninger som gjelder og innholdet i disseGjøre rede for hvilke standarder som gjelder og innholdet i disseForklare oppbyggingen og konstruksjonsprinsippene for forskjellige typer mobilkranerForklare virkemåte på hovedkomponenter for ulike typer Forklare riktig bruk av løftediagrammer og løftetabellerGjøre rede for ulike typer skader, deformasjoner og oppfølging/reparasjon av disseForklare riktige kontrollprosedyrer for ulike mobilkraner Foreleser: Terje Kvalvåg IKM KRAN OG LØFTETEKNIKK AS Terje Kvalvåg jobber som teknisk- og faglig leder i IKM Kran og Løfteteknikk AS i Stavanger. Han har tidligere jobbet i Certex Norge AS og Liebherr Werk Ehingen GmbH.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS   [-]
Les mer
10 000 kr
G10 - Manuelle taljer – teori og praksis modul O-G10 Hånddrevne kraner: Jekketaljer, klokketaljer og andre hånddrevne løfteinnretninger. [+]
Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G10 Manuelle taljer. Etter endt kurs med bestått teoretisk og praktisk prøve, og dokumentert tilstrekkelig relevant praksis, kan deltakerne etter søknad til et anerkjent landsdekkende register, få utstedt kontrollørbevis for den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøve på.   Innhold: Teori - 9 timer Lover, forskrifter, standarder Oppbygging, sertifisering, merking, kontroll og • Kontrollprosedyrer Ståltau Kabelarkjetting Utfylling av sertifikater Bruk av instruksjonsbøker Eksamen - teoretisk prøve Praktiske øvelser i demontering, sammensetting, kontroll og kontrollprosedyrer på forskjellig typer manuelle taljer med og uten overlastsikring Kasseringsregler Praksis – 15 timer   Praktisk bruk av instruksjonsbøker Praktisk bruk av sjekklister Utfylling av kontrollrapporter Eksamen - praktisk prøve [-]
Les mer