Lift, stillas og krankurs
Hånddrevne Kraner G10
Buskerud
Du har valgt: Gol
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Gol ) i Hånddrevne Kraner G10
 

Nettkurs 3 dager 12 600 kr
Kurset tar for seg den teoretiske delen av den kompetansen som kreves for at man senere skal bli godkjent som kontrollør på mobilkran. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Kurset følger opplæringsplanene for mobilkran revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplanene F-2038 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992. Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon! Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan. Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk. Vi samarbeider kun med de beste! Etter endt kurs skal deltakerne gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging/konstruksjon, komponentlære/hydraulikk, løftekapasiteter/løftediagrammer, sertifiseringsregler, kontrollprosedyrer. Deltakerne skal kunne: Gjøre rede for hvilke forskrifter og veiledninger som gjelder og innholdet i disseGjøre rede for hvilke standarder som gjelder og innholdet i disseForklare oppbyggingen og konstruksjonsprinsippene for forskjellige typer mobilkranerForklare virkemåte på hovedkomponenter for ulike typer Forklare riktig bruk av løftediagrammer og løftetabellerGjøre rede for ulike typer skader, deformasjoner og oppfølging/reparasjon av disseForklare riktige kontrollprosedyrer for ulike mobilkraner Foreleser: Terje Kvalvåg IKM KRAN OG LØFTETEKNIKK AS Terje Kvalvåg jobber som teknisk- og faglig leder i IKM Kran og Løfteteknikk AS i Stavanger. Han har tidligere jobbet i Certex Norge AS og Liebherr Werk Ehingen GmbH.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS   [-]
Les mer
Gol 4 dager 13 600
24 Oct
For deg som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G10 Manuelle taljer. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Opplæringsplan K-G10 (F-3020) Kurset kan også gjennomføres som repetisjonskurs uten eksamen.    Kurset følger opplæringsplan for kontrollør av hånddrevne kraner/manuelle taljer, revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplan F-3020 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1993.  Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon! Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan.  Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk.  Vi samarbeider kun med de beste! Sakkyndige virksomheter utfører et arbeid som er av stor betydning for sikkerheten ved bruk av manuelle taljer. Det er sakkyndig virksomhets ansvar at manuelle taljer kontrollert så grundig at skader og feil blir oppdaget i tide. Dårlig kontroll kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader og ulykker. Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G10 Manuelle taljer.Etter endt kurs skal deltakeren gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskifter, standarder, oppbygging, sertifisering, merking, kontroll og kasseringsregler for forskjellige typer manuelle taljer, samt kontrollprosedyrer og utfylling av sertifikater og kontrollrapporter. Etter endt kurs skal deltakeren selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll. For å få utstedt kontrollørbevis innen krankontrollgruppe G10 må følgende prøver være bestått Teori på krangruppe G10 Praktisk kontroll på krangruppe G10 I tillegg må det kunne dokumenteres relevant praksis.     Foreleser: Jan Thore Lygren Teknisk sjef og fagleder, Vindertec AS   Jan Thore har jobbet innenfor kran og løft siden 1992, og har allsidig arbeidserfaring fra en rekke selskap: Prosjektingeniør/konstruktør for hydrauliske dekkraner for skip og offshore ved McGregor Hägglunds Prosjektingeniør/konstruktør for hydrauliske dekkraner for skip og offshore ved TTS-NORLIFT AS En rekke stillinger innen kran og løft i Statoil ASA knyttet til prosjekter, sakkyndig virksomhet, opplæring, utvikling av ny teknologi og vedlikehold. Business development manager cranes. Ansvarlig for forretningsutvikling og salg av Huisman Equipment produktportefølje innen kran segmentet -A1. Sakyndig person Sjøfartsdirektoratet.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS [-]
Les mer