Ledelse og strategi
Du har valgt: Helsefremmende ledelse
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Helsefremmende ledelse
 

8 timer 3 350 kr
Hvor helsefremmende er din arbeidsplass? Det kan måles! Det kan forklares! Den kan utvikles til det bedre! [+]
Salutogent lederskap  - hvordan videreutvikle ansvar og tillit? Vi fokuserer på ressursene hos mennesker og arbeidsgrupper. Det handler om lederens interesse for andre mennesker, og lederens vilje til å inspirere, oppmuntre og anerkjenne positiv atferd. Gjennom dette skapes det en meningsfull sammenheng hvor både lederskap og medarbeiderskap bidrar til suksess.  Salutogenese betyr å søke opprinnelsen til helse, og finne frem til betingelsene for at mennesker lykkes både profesjonelt og privat. Vi inviterer til en dag med kunnskap om hva en salutogen tilnærming innebærer, og hvordan den påvirker arbeidsplassen.   Kurset gir deg kunnskap om:  Hva skjer når et salutogent perspektiv er retningsgivende? Et meningsfylt arbeid og innsats - som drivkraft og indre motivasjon. Begripelighet og tydelighet - om roller, samspill og trygghet. Håndterbarhet som mål - for balanse i arbeid og fritid. Vurderinger og tilnærming - fra problembeskrivelse til løsningsforslag. Praktiske øvelser - som er lett omsettelig når du er tilbake i hverdagen i din organisasjon Metodikk som styrker kompetansen både i rollen som leder og medmenneske Dette styrker deg blant annet i evnen til å møte og håndtere både medarbeidere og kunder / brukere samt deres samarbeidspartnere m.fl. Kurset formidler kunnskap om hvordan forebygge sykefravær gjennom et salutogent tankesett og verktøy, og det anbefales IA-bedrifter om å søke Nav om "Forebygging - og tilretteleggingstilskudd".  Arrangøren - kort presentasjon Kurset arrangers og gjennomføres av Statera Norge AS    Solfrid E. Buø, daglig leder og partner Statera Norge Vi har lang erfaring i videreutvikling av ledere, medarbeidere og organisasjoner med grunnlag i en helsefremmende tilnærming.  Vi er opptatt av å styrke det som fungerer, og har metodikk som finner frem til faktorerene som påvirker helsen ved din arbeidsplass. Kurset er utviklet i nært samarbeid med Anders Hanson som er forfatter av boken "Salutogent lederskap - for helse og fremgang" og kortstokken SalutogenDIALOGEN® som inngår i prisen.     Omtaler av tilsvarende kurs:   Min kollega og jeg har en visjon om å bli Sveriges beste aldershjem. Dette kurset har gitt oss muligheter og ytterligere kunnskap om å hvordan analysere vår organisasjon, betingelser og vår ledelse. I tillegg har vi fått verdifulle verktøy til bruk i arbeidet med virksomheten for å nå våre mål. For meg har det selvfølgelig ført til både en personlig og faglig utvikling av mitt lederskap. Kursets struktur inviterer til spennende og givende utviklingsreiser!" [-]
Les mer