Juridiske kurs
Du har valgt: Hvitvaskingsloven
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff i Hvitvaskingsloven
 

Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kurs om hvitvaskingsreglene omhandlende regelverket, plikter og ansvar som påhviler den enkelte i regnskapsførervirksomheten. [+]
Alle autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte er omfattet av hvitvaskingsregelverket. Det kan ha betydelige negative konsekvenser å trå feil på dette området, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. Kurset gir en oversikt over hvitvaskingsreglene i sin helhet, og omhandler regelverket og hvilke plikter og ansvar som påhviler den enkelte i regnskapsførervirksomheten. Kurset setter også reglene inn i en praktisk sammenheng og søker gjennom eksempler og case å gi svar på hva som inngår i begrepet hvitvasking. Målet er å gi tilstrekkelig kompetanse innenfor hvitvaskingsregelverket.   Kursinnhold Regelverket Formålet med regelverket Hva er hvitvasking Generelle trender i samfunnet på hvitvaskingsområdet Kort om terrorfinansiering Daglig leders, hvitvaskingsansvarliges og andre ansattes roller – oppgaver og ansvar Risikobasert kundekontroll  Løpende oppfølging av kundeforhold  Undersøkelsesplikten Typetilfeller som bør utløse undersøkelse og eventuell rapportering (red flags-list Rapporteringsplikten Eksempler fra praksis Regnskapsfører:   RF/GRFS 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer
Bergen Hønefoss Og 1 annet sted 7 timer 4 100 kr
23 Nov
29 Nov
13 Dec
Kurset gjennomgår Finanstilsynets oppdaterte rundskriv angående hvitvaskingsloven og gjennomgår aktuelle konsekvenser av dette i praksis. [+]
Alle autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte er omfattet av hvitvaskingsregelverket. Det kan ha betydelige negative konsekvenser å trå feil på dette området, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. Utvidede sanksjoner for brudd på regelverket er også foreslått. Et lovutvalg har utarbeidet et forslag til ny hvitvaskingslov. Bakgrunnen er særlig at Norge må tilpasse seg nytt hvitvaskingsdirektiv i EU og at Norge har blitt evaluert på hvitvaskingsområdet og fått kritikk for mangelfullt regelverk og praktisering. Deler av forslagene forventes gjennomført i løpet av 2017, resten forventes i 2018. I tillegg har Finanstilsynet 25. april 2017 utgitt en nytt rundskriv for regnskapsførerbransjens praktisering av regelverket. Dette kurset gjennomgår Finanstilsynets oppdaterte rundskriv på området og gjennomgår aktuelle konsekvenser av dette i praksis. Videre gjennomgås forslaget til endringer i hvitvaskingsloven på kort og lang sikt. Kursinnhold Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen Hva innebærer endringene i praksis? Utkast til ny hvitvaskingslov – fokus på endringene på kort og lang sikt Regnskapsførers rolle og ansvar i forhold til økonomisk kriminalitet Eksempler fra praksis Regnskapsfører:   RF/GRFS 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;