Produksjonskurs og industrikurs
Hydraulikk
Du har valgt: Sogn og Fjordane
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Sogn og Fjordane ) i Hydraulikk
 

6 måneder 125 290 kr
Offentlig godkjent fagskole (NOKUT). Videreutdanning og spesialisering innen faget hydraulikk. [+]
Fagskolestudiet Fagtekniker Hydraulikk, er et samarbeid mellom KRM Tekniske Fagskole og KRM. Praktiske kurs hos KRM GeiloKursene er praktisk lagt opp med korte teoriøkter kombinert med praktiske øvelser på arbeidsstasjoner i KRMs kurssenter på Geilo. Alle kurs av avsluttende tester. Oppdatert informasjon om kursinnhold finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt kurs. I tillegg til kurs kommer prosjektoppgave med avsluttende muntlig eksamen. > Hydraulikk I, grunnkurs> Hydraulikk II, videregående kurs> Hydraulikk III, proporsjonalhydraulikk> Hydraulikk IV, feilsøking, drift og vedlikehold > Kule- og rullelager I > Prediktivt vedlikehold og digitalisering Teori som nettstudium  I nettskolen jobber du videre med oppgaver og problemstillinger fra kurset. Her vil det være selvtester, video-opplæring og oppgaveløsning og innleveringsoppgaver knyttet til hver kursmodul.Finansiering: Utdanningen er godkjent for lån/stipend i Lånekassen. Totalpris for hele studiet: kr. 125.290.  Opplæringen tilfredsstiller krav til personell som skal arbeide med drift og vedlikehold av løfteutstyr i petroleumsanlegg, on- og offshore, NORSOK standard R-003 og R-005. [-]
Les mer
20 timer
Invitasjon til teorikurs i pneumatikk og hydraulikk for lærlingar i PRO. Kurset er kostnadsfritt for PRO sine lærlingar. [+]
Invitasjon til teorikurs i pneumatikk og hydraulikk for lærlingar i PRO. Kurset er kostnadsfritt for PRO sine lærlingar. Lunsj er inkludert. Innhold i kurset: Kurset startar med grunnleggande teori om emna. Dag 1 og 2: Pneumatikk Dag 3 og 4: Hydraulikk   Installere fluidsim på PC. (Viktig å ta med eigen PC) Teori pneumatikk/hydraulikk (Utrekningar, symbol) Teikne og simulere pneumatiske og hydrauliske kretsar i fluidsim Praksis: Kople opp dei simulerte kretsane på testbenkane   [-]
Les mer