IT-kurs
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff ( i Trondheim ) i IT-kurs
 

Trondheim Og 3 andre steder 5 dager 22 500 kr
11 Sep
25 Sep
25 Sep
This course teaches IT professionals how to plan, deploy, configure, and administer a Microsoft Skype for Business 2015 solution. [+]
Students will learn how to deploy a multi-site and highly available Skype for Business infrastructure that supports instant messaging, conferencing, persistent chat, archiving, and monitoring. Students will also learn how to manage, maintain, and troubleshoot issues in the infrastructure. This course focuses primarily on the on-premises deployment of Skype for Business, but does include information on how to integrate the on-premises deployment with Skype for Business Online as well as how to migrate from previous versions of Lync Server. This course helps the student prepare for Exam 70-334: Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015 .    After completing this course, students will be able to: Describe the architecture of Skype for Business 2015 and design a Skype for Business 2015 topology. Install and implement Skype for Business Server 2015. Administer and manage Skype for Business Server 2015 by using the various available tools. Design and implement clients and users in Skype for Business 2015. Implement conferencing in Skype for Business 2015. Design and implement additional conferencing options. Design and implement monitoring and archiving in Skype for Business 2015. Design and implement connectivity for external users and organizations. Design and implement Persistent Chat in Skype for Business 2015. Design and implement high availability in Skype for Business 2015. Design and implement disaster recovery scenarios for Skype for Business 2015. Design and deploy Skype for Business hybrid. Design and implement an upgrade from Lync to Skype for Business 2015.   [-]
Les mer
Hele landet 2 dager 16 000 kr
04 Oct
Junos Enterprise switching [+]
Junos Enterprise Switching is a two-day course that provides students with introductory switching knowledge and configuration examples. This course includes an overview of switching concepts and operations, virtual LANs (VLANs), the Spanning Tree Protocol (STP), port and device security features, and high availability (HA) features.   Through demonstrations and hands-on labs, students will gain experience in configuring and monitoring the Junos operating system and in monitoring device operations. This course uses Juniper Networks EX Series Ethernet Switches for the hands-on component, but the lab environment does not preclude the course from being applicable to other Juniper hardware platforms running the Junos OS. This course is based on the Junos OS Release 12.2R1.8.JEX is an intermediate-level course. [-]
Les mer
Oslo Hele landet 5 dager 32 000 kr
11 Sep
13 Nov
Citrix XenApp and XenDesktop Administration 7.1x [+]
Designed for students with little or no previous XenApp or XenDesktop experience, this course provides foundational knowledge of the XenApp and XenDesktop platform. You will learn how to install, configure, and manage a highly available environment comprised of XenApp and XenDesktop controllers, StoreFront, Citrix Receiver, Director, and Profile management. This course is offered in instructor-led training (ILT)/virtual instructor-led training (vILT) formats with application of concepts through hands-on exercises in a live lab environment. Note: This course is based on XenApp and XenDesktop 7.x CR (Current Release) including the handson labs. The current release of XenApp and XenDesktop is updated frequently with new features and improvements and as such, course content may not always reflect the latest features. Thsi course replaced CXD-203 and CXD-235.  [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Samhandling i distribuerte arbeidsgrupper. Verktøy for prosjektstyring. Verktøy for datastøttet s... [+]
Samhandling i distribuerte arbeidsgrupper. Verktøy for prosjektstyring. Verktøy for datastøttet samarbeid. Samhandlingsmetodikk.Les mer om IFUD1115 Datastøttet samhandling [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Innføring i datamodellering med EER og UML-notasjon. Design av relasjonsdatabase inkl. bruk av nøk... [+]
Innføring i datamodellering med EER og UML-notasjon. Design av relasjonsdatabase inkl. bruk av nøkler, referanseintegritet og enkel normalisering. Databasedefinisjon (DDL) og datamanipulering (DML) i SQL. Bruk av et valgt databaseverktøy (MySQL), se sammenhengen mellom datamodell, databaseverktøy og applikasjon / web-grensesnitt (klient/tjener-arkitektur).Les mer om IFUD1103 Databaser [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Hva er SharePoint. Roller. Tilgang til SharePoint. Opprette og bruke Team Sites. Navigering. Lister ... [+]
Hva er SharePoint. Roller. Tilgang til SharePoint. Opprette og bruke Team Sites. Navigering. Lister og Libraries. Home page. Opprette og bruke webpart. Opprette og bruke SharePoint Sites and Site Collections. Opprette og bruke maler. Sikkerhet i SharePoint. Opprette og bruke Wiki. Dokumentdeling. Søking.Les mer om IFUD1130 SharePoint [-]
Les mer
Oslo Hele landet 5 dager 30 000 kr
14 Aug
18 Sep
13 Nov
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks v2.0 [+]
This five day course is designed to provide professionals who work in complex network environments with the skills that they need to maintain their networks and to diagnose and resolve network problems quickly and effectively. The course will provide information about troubleshooting and maintaining particular technologies, as well as procedural and organizational aspects of the troubleshooting and maintenance process. A large part of the training will consist of practicing these skills and reinforcing the concepts by putting them to use in a controlled environment. At the end of the course,delegates will have increased their skill level and developed a set of best practices based on their own experiences and those of other delegates that they can then take back into their own organizations. [-]
Les mer
Trondheim 7 500 kr
07 Sep
Kurset vil gi deg innsikt i helsetjenesten som domene for anvendelse av IKT – i spennet fra eHelse... [+]
Kurset vil gi deg innsikt i helsetjenesten som domene for anvendelse av IKT – i spennet fra eHelse til velferdsinformatikk. Helsetjenestesystemets rammer – gjennom politiske forventninger, forvaltningsbetingelser, organisering og kunnskapsutvikling for gjennomføring av kunnskapsbasert klinisk produksjon og fremming av helse, danner et komplekst bakteppe for utnyttelse av IKT i sektoren.Faget gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsetjenesten er organisert, finansiert, ledet, forvaltet og kontrollert. Faget vil videre gi et innblikk i hvordan helsetjenestens kunnskapsbase blir til og anvendes, i hvordan helsepersonell utdannes og hvordan medisinsk teknologi benyttes. Gjennom øvelser og simuleringer vil studentene få noe praktisk erfaring med hvordan helsetjenester ytes og dokumenteres. Faget vil også vektlegge pasientenes perspektiv.   Læringsmål Etter fullført og bestått kurs vil du ha: Kjennskap til Helsetjenestens grunnleggende metoder, anvendt i forebygging, diagnostikk, behandling og pleie, Medical problem solving and clinical decision making Hva som utgjør helsesektorens kunnskapsbase Hvordan denne kunnskapsbasen oppstår, distribueres og revideres Hva som kjennetegner medisinsk teknologi Hvordan medisinsk teknologi utvikles, testes og tas i bruk Hvordan det oppleves å være rammet av sykdom og utsettes for helsetjenester Hvordan helsetjenesten organiseres, finansieres, ledes, forvaltes og kontrolleres Hvordan organiseringen av helsetjenesten støtter opp under (1) Ytelse av helsetjenester, (2) Utdanning og opplæring av helsepersonell, (3) Oppbygging og vedlikehold av helsesektorens kunnskapsbase Ferdigheter slik at du har praktisk erfaring med Ytelser av helsetjenester i simulert situasjon, (1) katastrofeøvelse, nødhjelpskurs e.l. i simuleringssenteret, (2) ytelse av helsetjenester i rollespill på brukbarhetslaboratoriet (med skuespillerpasienter) Ytelse av helsetjenester i reell situasjon, lett supervisert som assistent ved en tjenesteytende institusjon Utforming av dokumentasjon og gjennomføring av evaluering av helsetjenesteytelse   Undervisning Undervisning gjennomføres som workshops, PBL-oppgaver (Problem Basert Læring) og besøk på klinikk. Brukbarhetslab’en benyttes til øving med reelle pasienter. Deltakerne presenterer fra PBL og workshops. Individuell case-basert semesteroppgave påbegynnes i forbindelse med første samling og leveres til andre samling. Frist for beskrivelse og godkjenning av tema: ca. tre uker i forkant av eksamensessayinnlevering. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene (fritak kan ved særskilt grunn innvilges etter søknad). Kurset kan tas som et frittstående kurs eller inngå i  masterprogrammet i helseinformatikk.Kurset arrangeres i Trondheim på NTNUs campus Øya. Første samling: 7. - 8. september 2017Andre samling: 8. - 10. november 2017   [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Planlegging av linuxtjenere, installasjon av tjenester som filtjener, utskrift, dns, dhcp, dynamisk ... [+]
Planlegging av linuxtjenere, installasjon av tjenester som filtjener, utskrift, dns, dhcp, dynamisk webtjener, epost, katalogtjenester, fjernadministrasjon, scripting og automasjon.Les mer om IFUD1129 Linux systemdrift [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
30 Jan
Behovet for operativsystem, og hvilken plass det har i forhold til maskinvare og brukerprogrammer. B... [+]
Behovet for operativsystem, og hvilken plass det har i forhold til maskinvare og brukerprogrammer. Begreper som programmer, prosesser, isolasjon, kommunikasjon, utstyrsenheter, minnehåndtering, filer og filsystem, vranglås og sikkerhet.Les mer om IFUD1118 Operativsystemer [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
30 Jan
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagert... [+]
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontrollere og io-utstyr, avbruddsmekanismen, DMA, brikkesett og moderne systemarkitektur, ulike maskinklasser. Prosessorarkitektur: Pipeline, superskalaritet, dynamisk utføring, mikrooperasjoner, kontrollenheten, hardkoding kontra mikroprogrammering, RISC og CISC. Teori-tema: Tallsystemer. Datarepresentasjon og -aritmetikk. Buss- og lagerhierarki. Cache og lokalitet. Høynivåspråk kontra assembly. Praktisk driftsarbeid: Kabinett, hovedkort, ulike prosessorer, buss, RAM, cache, BIOS. Lyd-, nettverks-og skjermkort. Sekundærminne (Harddisk, CD-ROM, DVD, tape og andre typer). Avbruddsmekanismen, I/O, DMA og busmastering. Å oppdage og rette feil. Boot-prosessen. Formatering, partisjonering.Les mer om IFUD1108 Datamaskinteknikk [-]
Les mer
Trondheim Og 3 andre steder 5 dager 27 500 kr
11 Sep
25 Sep
02 Oct
The course introduces the student to Microsoft Azure and then teaches them how to manage their infrastructure in Azure rather than on premise. [+]
his course is aimed at experienced IT Professionals who currently administer their on-premise infrastructure. The course introduces the student to Microsoft Azure and then teaches them how to manage their infrastructure in Azure rather than on premise. This course is combination of standard MOC 20-533 training plus additional modules that extends the depth and knowledge of Microsoft Azure cloud solution. The course itself has a lot of Hands on labs that can provide in practice steps for configuring, managing, utilizing and monitoring Windows Azure, as extension of classical Datacenter. The course also present steps for creating/migrating SharePoint portals and SQL server databases in Windows Azure, as steps for monitoring, managing and provisioning Azure resources with System Center 2012 products. This course always cover the latest Microsoft Azure releases in time that the course is teaching, which means some of the topic might be modified to be relevant with latest technology changes. This course is directly relevant if you want to pass Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions Følgende elementer er inkludert i Boot Campen: Utvidete kursdager fra kl 09.00 til kl 18.00. OBS! Mandag starter kurset kl 10.00. Fredag avsluttes kurset kl 16.00. Kursmateriale: Deltagerne vil få MOC 20533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (Offisiell Microsoft kursdokumentasjon), samt tilleggsdokumentasjon fra instruktør. Sertifiseringstest: Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions Full bevertning i løpet av uken med buffet lunch og fri tilgang til kaffe, te, frukt og kjeks, samt baguett som serveres kl 16.00 mandag-torsdag.   After completing this course, students will be able to: Describe the Microsoft Azure Resource Manager Implement Resource Groups Configure Azure Automation Use OMS (Log Analytics) Describe Azure architecture components including infrastructure, tools, and portals. Implement and manage virtual networking within Azure and to connect to on-premises environments. Plan and create Azure virtual machines. Configure, manage, and monitor Azure virtual machines to optimize availability and reliability. Implement, manage, backup and monitor storage solutions. Implement Azure Site Recovery Services Plan and implement data services based on SQL Database to support applications. Plan and implement share point server farm in Microsoft Azure Deploy and configure websites. Deploy, configure, monitor, and diagnose cloud services. Publish content through CDNs and publish videos by using Media Services. Create and manage Azure AD directories, and configure application integration with Azure AD. Integrate on-premises Windows AD with Azure AD. Implementing Azure RMS and Multi-factor Authentication Automate operations in Azure management by using PowerShell runbooks. Monitor Azure resources by using System Center 2012 Operation Manager, with Azure Management Pack Hybrid management of public and private cloud using App Controller   MOC 20533: IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS - COURSE OUTLINE Module 1: Introduction to Azure Module 2: Implementing and Managing Virtual Networks Module 3: Implementing Virtual Machines Module 4: Managing Virtual Machines Module 5: Implementing Websites Module 6: Planning and Implementing Storage Module 7: Planning and Implementing Data Services Module 8: Implementing Cloud Services and Mobile Services Module 9: Implementing Content Delivery Networks and Media Services Module 10: Implementing Azure Active Directory Module 11: Managing Active Directory identities in a Hybrid Environment Module 12: Implement Automation   BOOT CAMP EXTRAS - IN ADDITION TO THE MOC CONTENT IN MS 20533 Module 13: Microsoft Azure Remote App Module 14: Deploying SharePoint Farm with Microsoft Azure Module 15: Federating Azure Active Directory with AD FS Module 16: Monitoring Microsoft Azure Module 17: Microsoft Azure Site Recovery Module 18: Hybrid Cloud with System Center [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
30 Jan
Installasjon, konfigurering og bruk av epost-tjener og Outlook klient. Bruk av PowerShell for å dri... [+]
Installasjon, konfigurering og bruk av epost-tjener og Outlook klient. Bruk av PowerShell for å drifte Exchange server. Installasjon, konfigurering og bruk av SQL-tjener. Utveksling av data mellom løst sammenkoblede systemer. Finne, dele og publisere informasjon. Følgende programvare vil bli gjennomgått som supplement for å belyse den teoretiske gjennomgangen: Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Portal Server, Microsoft SQL Server. Nødvendig programvare kan fritt lastes ned.Les mer om IFUD1045 Drift av MS Exchange og MS SQL Server [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Business value of big data. Content, capabilities and applications of big data. Introduction to big ... [+]
Business value of big data. Content, capabilities and applications of big data. Introduction to big data techniques.Les mer om IFUD1123 Big data [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Installasjon av tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8. Brukeradministrasjon... [+]
Installasjon av tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8. Brukeradministrasjon og hvordan sikkerheten i Windows 2008/2012 nettverk settes opp med bruk av Active Directory, DNS, deling, NTFS, grupper, domener og Group Policy. Oppsett av profiler, loginscript for brukere, utskriftmiljøet, distribusjon av OS og programvare, fjerndrifting og virtualisering (server 2008/2012).Les mer om IFUD1040 Windows server for systemansvarlige [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;