Prosjekt
IT og prosjektledelse
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 14 900 kr
How do you avoid making your project a big ball of mud? How do you balance a wide range of design concerns and constraints? How do you map customer requirements to workin... [+]
How do you avoid making your project a big ball of mud? How do you balance a wide range of design concerns and constraints? How do you map customer requirements to working software? This course provides you with the means and methods to face these challenges.   Day 1  The Role of The Architect What the architect does and doesn't do. The architect's place in the team. Why architecture is hard. Design Approaches TDD BDD DDD: domain models, bounded contexts, ubiquitous language CRUD vs semantic operations Layered architecture CQRS Messages busses and queues API Design Naming Consistency State (CQS, mutable and immutable designs) Aggregates Invariants Design Patterns SOLID principles Inversion of Control, Dependency Injection Object Oriented API patterns Higher Order Programming API patterns Extensibility and maintainability Day 2Data Access Architecture CAP, ACID and eventual consistency ORMs: what they are, benefits, pitfalls Data Access Layers and Data Transfer Objects Database-centric vs model-centric design SQL vs noSQL Event sourcing Service Oriented Architecture Service orientation Interoberability and integration Web services UI Architecture MVC MVP MVVM Task based UI Security The economics of security Common vulnerabilities and how to architect against them Web vulnerabilities General security guidelines Testable Architecture Organizing a test suite Unit tests vs integration tests Testable design: how to architect to make testing easy Scalable Architecture Vertical vs Horizontal scaling Scalability gotchas Separated read/write architectures Caching Session state management [-]
Les mer
2 dager 9 990 kr
Med Microsoft Project får du et godt verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette kurset lærer deg å håndtere ressurser, aktiviteter og budsjett. [+]
Med Microsoft Project får du et godt verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette kurset lærer deg å håndtere ressurser, aktiviteter og budsjett. Du kan opprette, oppdatere og gjøre enkel oppfølging i et prosjekt. Vi går igjennom hvordan du, både grafisk og i tekst, ser effekten av forandringer i prosjekt og hvordan du kan skrive ut dine prosjektplaner.    Innhold: Prosjektterminologi Arbeidsmåte Angi aktiviteter Dele opp aktiviteter i ulike faser (opprette Work Breakdown Structure) Angi milepæler i prosjektet Simulere forandringer i prosjektstart/prosjektavslutning Lage sammenheng mellom aktiviteter Grunnleggende ressursplanlegging Budsjettering av prosjekt Prosjektoppfølging Sammenligning mellom opprinnelig plan og virkelig utfall Skrive ut ferdige rapporter Tilpasse Gantt-diagram Arbeide med ulike tidsenheter Arbeide med tidsfrister og betingelsesdatoer Arbeide med ressursers ulike arbeidstid Skjemalegging av repeterende aktiviteter Andre tilpasninger og kobling mot andre programmer   [-]
Les mer
Nettstudier 1 semester 4 980 kr
På forespørsel
Samhandling i distribuerte arbeidsgrupper. Verktøy for prosjektstyring. Verktøy for datastøttet samarbeid. Samhandlingsmetodikk. [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Obligatorisk deltakelse på avtalte nettbaserte gruppemøter. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Vurderingen i faget er basert på to prosjektarbeider (teller 50 % hver) som begge må være bestått. Individuelle vurderinger kan gjøres ved manglende deltakelse eller ved kontraktsbrudd med øvrige medlemmer. Klageadgang gjelder kun for samlet karakter. Ansvarlig: Olav Skundberg         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan redegjøre for hvordan man styrker engasjementet blant deltakerne i distribuerte arbeidsgrupper- kan redegjøre for samhandlingsmetodikk og nettbasert samarbeid FERDIGHETER:Kandidaten:- kan bruke et nettbasert prosjektverktøy til å planlegge et prosjekt og følge opp fremdriften- kan bruke samarbeidsverktøy for samlokaliserte og nettbaserte arbeidsformer- kan bidra til effektive nettmøter GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- er bevisst på egen rolle og opptreden i et samhandlingsteam Innhold:Samhandling i distribuerte arbeidsgrupper. Verktøy for prosjektstyring. Verktøy for datastøttet samarbeid. Samhandlingsmetodikk.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Dette faget går: Høst 2013    Fag Datastøttet samhandling 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.   [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 dager 5 900 kr
Målet med kurset er å gi kursdeltakerne en grunnleggende innføring i prosjektstyring med verktøyet MS Office Project. [+]
Målet med kurset er å gi kursdeltakerne en grunnleggende innføring i prosjektstyring med verktøyet MS Office Project.   Gjennom praktiske oppgaver gjennomgås hvordan prosjektplaner etableres, hvordan ressurser tildeles, ulike metoder for oppfølging, samt hvilke muligheter for prosjektrapportering som finnes i MS Project.   Emner:   Kort om grunnleggende begreper innen prosjektplanlegging Metodikk for registrering og strukturering av prosjekter Kalendersystemet Håndtering av milepæler i prosjektet Etablering av ressurspool Ressursallokering Analyse av kostnads-, tids- og ressurskonflikter Metodikk for prosjektoppfølging Rapportmuligheter i MS Project Praktiske øvingsoppgaver    [-]
Les mer
3 500 kr
Kurset er delt i to hoveddeler. Formiddagen brukes til å gå gjennom administrasjonen av systemet. Dette gjelder både bruken av MS Office Project i forbindelse med MS Proj... [+]
Kurset er delt i to hoveddeler. Formiddagen brukes til å gå gjennom administrasjonen av systemet. Dette gjelder både bruken av MS Office Project i forbindelse med MS Project Server og oppsettet av MS Project Server.   På ettermiddagen er kurset lagt opp for prosjektlederne, og selve bruken av systemet. Da vil vi gå gjennom timeregistrering, rapportering av framdrift og bruk av meldingssystemet.   Forutsetninger Erfaring med bruk av MS Office Project     Emner Oppsett av MS Project Server Tilpasning av MS Project Server Koblingen mellom MS Office Project og MS Project Server De forskjellige delene av MS Project Server Prosjektprosessen   Kursmateriell Microsoft Online Books, Project Server Administration Guide     [-]
Les mer
5 900 kr
Kurset har til hensikt å gi deltakerne en innsikt i de mer avanserte mulighetene som finnes i MS Office Project, samt å tilpasse og tilrettelegge selve bruken av MS Offic... [+]
Forutsetninger Kurset forutsetter kunnskaper tilsvarende grunnkurs i MS Project og praktisk erfaring i bruk av systemet. Det er også en fordel med noe erfaring innen prosjektstyring.     Emner Rask repetisjon av grunnkurspensum Avansert ressursstyring Oppfølgingsmuligheter med MS Project Beregning og rapportering av Earned Value Multiprosjektstyring Ressursallokering Project Web Access Tilrettelegging av MS Office Project Deltakernes runde   Kursmateriell Intersofts videregående kurshefte i MS Office Project.   [-]
Les mer
5 900 kr
Målsetning med dette kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse for mulighetene og prinsippene i prosjektstyringsverktøyet MS Office Project med Project Server [+]
Dette kurset tar utgangspunkt i at MS Office Project med Project Server er satt opp og konfigurert på forhånd. Kurset tar for seg de oppgavene som prosjektleder har, med å planlegge, kommunisere og følge opp prosjekter.   I tillegg til dette vil du få en oversikt over de vanligste rollene som finnes i systemet, hvordan disse henger sammen og hvilken informasjon de forskjellige har tilgang til.   Forutsetninger Litt erfaring med bruk av MS Project.     Emner Oppbygningen av MS Office Project med Project Server Planlegging av et prosjekt med tid, ressurser og kostnader Analyse av prosjektet Prosjektkommunikasjon Oppfølging Rapportering     Kursmateriell Intersofts kurshefte for prosjektledere som bruker MS Office Project med Project Server.   [-]
Les mer
3 dager 9 000 kr
Deltakerne vil på dette kurset lære å benytte MS Project som verktøy for prosjektstyring. De vil lære å bruke de viktigste funksjonene... [+]
Deltakerne vil på dette kurset lære å benytte MS Project som verktøy for prosjektstyring. De vil lære å bruke de viktigste funksjonene, og kjenne til grunnleggende prinsipper som programmet bygger på. Deltakerne vil lære etablering av prosjektplan, og håndtering av ressurser og kostnader.     MålsettingDeltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte MS Project som verktøy for prosjektstyring etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de viktigste funksjonene, og kjenne til grunnleggende prinsipper som programmet bygger på. Deltakerne vil lære etablering av prosjektplan, håndtering av ressurser og kostnader. Deltakerne vil kunne analysere data og lage rapporter.     DokumentasjonRelevant dokumentasjon fra DataPower eller Microsoft Press.     Kursinnhold     * Prosjektstyring          o Planlegging og styring av prosjekter. Planlegging, oppfølging, rapportering     * MS Project          o Programvinduet, Visninger. Utskrifter     * Planlegging av prosjekt          o Aktivitetsliste, milepæler, gjentatte aktiviteter     * Tidfeste aktiviteter          o Avhengighet, avhengighetstype, Koble aktiviteter, forsinking     * Rapporter          o Kartlegge ressursbehov, lage ressursliste, arbeidskalendere     * Ressurser          o Tildeling av ressurser, endre ressurskonflikter     * Kostnader          o Knytte kostnader til ressurser, variable ressurssatser, faste kostnader, kostnadsinformasjon-rapport     * Prosjektoppfølging          o Den kritiske linjen, referanseplan, registrering av virkelig informasjon, Sammenligne referanseplan og virkelig informasjon     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
2 dager 6 000 kr
I alle faser av et prosjekt er riktig bruk av dataverktøy en effektiv metode for å optimalisere tilgjengelige ressurser, beregne kostnader.. [+]
I alle faser av et prosjekt er riktig bruk av dataverktøy en effektiv metode for å optimalisere tilgjengelige ressurser, beregne kostnader og samtidig dokumentere prosjektets avvik og fremdrift. Ved å anvende MS Project på en effektiv måte benyttes verktøyet til bl.a. planlegging, tidfesting av aktiviteter, bruk av ressurser knyttet til aktiviteter, kostnadsberegning og prosjektoppfølging..     MålsettingKurset egner seg for deltakere som ønsker en dypere innsikt i hvordan programmet kan benyttes og bidrar i større grad til å tilpasse verktøybruken for mer individuelle behov, avhengig av prosjektets karakteristikk og egenskaper. Undervisningen legger vekt på en kombinasjon av relevant teori og praktisk bruk av prosjektfagets mange muligheter og bruk av MS Project.     DokumentasjonRelevant dokumentasjon fra DataPower, Microsoft Press eller tilsvarende .     Kursinnhold     * Strukturering          o Strukturering av et omfattende prosjekt     * Avhengighet/ressurser          o Etablering av avhengigheter og ressurser til alle aktiviteter     * Rapporter          o Produsere rapporter og foreta analyser av det foreliggende materialet i prosjektet     * Oppfølging          o Oppfølging av prosjektet     * Filter          o Bruk av filtre for sortering av relevant datagrunnlag i prosjektet     * Redigering          o Tilpasning av tabeller, visninger og rapporter     * Flere prosjekter          o Arbeide med flere prosjekter, konsolidering og anvendelse med ressurs-pool     * Krysskoblinger          o Krysskoblinger mellom flere prosjekter    * Gannt- Diagram          o Tilpasning av Gannt-diagram og visninger     * Tilpasse verktøy          o Etablere brukertilpassede menyer, verktøybruk, kommandoer og knapper     * Funksjoner          o Bruk av funksjoner i verktøyet for arbeidsgrupper     * PERT-diagram          o Bruk av PERT-diagram, endring av lay-out og formateringer     * Analyser          o Analysering vha. PERT-metode. Nåverdi-metode og bruk av Excel     * HTML          o Lagring av prosjektplan i HTML-format     * Hyperkoblinger          o Bruk av Hyperkoblinger     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.