Mediekurs, film og TV
Du har valgt: Industridesign
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Industridesign
 

5 år
På forespørsel
Instituttet for industridesign utdanner designere som utvikler og formgir produkter, tjenester og interaktive systemer. [+]
Instituttet for industridesign utdanner designere som utvikler og formgir produkter, tjenester og interaktive systemer. Utdanningen har fokus på integrasjon mellom estetikk, kultur og samfunn, markedsfag, teknologi og designstrategi. Masterstudiet i industridesign ved AHO har fem års varighet inklusive diplom. Studiet er sammenhengende og fører frem til Master i industridesign. Utdanningen omfatter både produktdesign og interaksjonsdesign.   Design blir i dag brukt innen svært mange områder og har en økende innvirkning på samfunnsutviklingen. Designere former objekter, miljø, identitet og infrastruktur, og er i tillegg en viktig faktor i utformingen av menneskets totale miljø. I hovedsak handler design om å identifisere behov, for så å møte dem på en ny eller bedre måte enn tidligere.     Master i industridesign ved AHO er et gjennomgående studieprogram på 10 semestre. Studiet er sammensatt av grunnundervisning på 6 semestre, studioundervisning i 3 semestre og et avsluttende diplomsemester.     Grunnundervisningen søker å gi en grundig introduksjon både til de nødvendige basiskunnskaper og til de ulike retningene innenfor designfaget. Her opparbeider studenten ferdigheter til å beherske fagets metoder og verktøy og gis teoretiske utfordringer. Grunnundervisningen er obligatorisk og det første studieår har noe  fellesundervisning med studentene på arkitekturstudiet.     Fra og med 7. semester skoleres kandidatene gjennom mer komplekse og selvstendige prosjekter, ofte i samarbeid med næringsliv og organisasjoner. Her kan studentene også velge å spesialisere seg innen de ulike retningene produktdesign og interaksjonsdesign. Produktdesign er en retning med lange tradisjoner ved AHO, og omfatter utvikling av konsepter, prototyper og produkter samt visualisering og markedsføring av disse. Interaksjonsdesign er en nyere retning i sterk vekst som omhandler utvikling av interaktive produkter, tjenester og opplevelser. Interaksjonsdesign omfatter utvikling av konsepter og tjenester, prototyping med teknologi og elektronikk     Arbeidsmuligheter   Med en master i industridesign arbeider man ofte i et designbyrå eller som enmannsbedrift, og mange arbeider i firmafelleskap med andre industridesignere og utvikler produkter og tjenester for næringsliv og organisasjoner. Mange vellykkede industridesignbyråer har sitt opphav i felleskap som startet i studietiden ved AHO. Studenter som er interessert i entreprenørskap kan i løpet av studietiden søke seg til Gründerskolen.     Andre som har sin utdannelse innen industridesign fra AHO arbeider i produktutviklings- og designavdelinger i industrien i ut- eller innland. Design management og prosjektledelse er nye arbeidsområder for industridesignere. Studenter med fordypning innen interaksjonsdesign er ettertraktet arbeidskraft hos visuell design og IT-selskaper, hos spillutviklere og i konsulentselskaper.     Arbeidsmarkedet utvikler seg stadig, både nasjonalt og internasjonalt. Det arbeides i fronten av ny teknologi, noe som krever kreativitet og innovasjon av yrkesutøverne. Med en master i industridesign fra AHO er du rustet til å møte markedets behov.     I en undersøkelse gjort blant uteksaminerte kandidater fra AHO i perioden 2000-2006 fremkom det at hele 87,8 prosent av studentene var i jobb etter 6 måneder. 96,5 prosent oppgir at arbeidet er relevant til utdanningens fagområder. Gjennomsnittsinntekt for nyutdannede studenter lå mellom 300000-360000, mens studenter som har vært i arbeid opp til 5 år oppgir å tjene mellom 420000-480000.   [-]
Les mer