Mediekurs, film og TV
Du har valgt: Industridesign
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff i Industridesign
 

5 år
På forespørsel
Instituttet for industridesign utdanner designere som utvikler og formgir produkter, tjenester og interaktive systemer. [+]
Instituttet for industridesign utdanner designere som utvikler og formgir produkter, tjenester og interaktive systemer. Utdanningen har fokus på integrasjon mellom estetikk, kultur og samfunn, markedsfag, teknologi og designstrategi. Masterstudiet i industridesign ved AHO har fem års varighet inklusive diplom. Studiet er sammenhengende og fører frem til Master i industridesign. Utdanningen omfatter både produktdesign og interaksjonsdesign.   Design blir i dag brukt innen svært mange områder og har en økende innvirkning på samfunnsutviklingen. Designere former objekter, miljø, identitet og infrastruktur, og er i tillegg en viktig faktor i utformingen av menneskets totale miljø. I hovedsak handler design om å identifisere behov, for så å møte dem på en ny eller bedre måte enn tidligere.     Master i industridesign ved AHO er et gjennomgående studieprogram på 10 semestre. Studiet er sammensatt av grunnundervisning på 6 semestre, studioundervisning i 3 semestre og et avsluttende diplomsemester.     Grunnundervisningen søker å gi en grundig introduksjon både til de nødvendige basiskunnskaper og til de ulike retningene innenfor designfaget. Her opparbeider studenten ferdigheter til å beherske fagets metoder og verktøy og gis teoretiske utfordringer. Grunnundervisningen er obligatorisk og det første studieår har noe  fellesundervisning med studentene på arkitekturstudiet.     Fra og med 7. semester skoleres kandidatene gjennom mer komplekse og selvstendige prosjekter, ofte i samarbeid med næringsliv og organisasjoner. Her kan studentene også velge å spesialisere seg innen de ulike retningene produktdesign og interaksjonsdesign. Produktdesign er en retning med lange tradisjoner ved AHO, og omfatter utvikling av konsepter, prototyper og produkter samt visualisering og markedsføring av disse. Interaksjonsdesign er en nyere retning i sterk vekst som omhandler utvikling av interaktive produkter, tjenester og opplevelser. Interaksjonsdesign omfatter utvikling av konsepter og tjenester, prototyping med teknologi og elektronikk     Arbeidsmuligheter   Med en master i industridesign arbeider man ofte i et designbyrå eller som enmannsbedrift, og mange arbeider i firmafelleskap med andre industridesignere og utvikler produkter og tjenester for næringsliv og organisasjoner. Mange vellykkede industridesignbyråer har sitt opphav i felleskap som startet i studietiden ved AHO. Studenter som er interessert i entreprenørskap kan i løpet av studietiden søke seg til Gründerskolen.     Andre som har sin utdannelse innen industridesign fra AHO arbeider i produktutviklings- og designavdelinger i industrien i ut- eller innland. Design management og prosjektledelse er nye arbeidsområder for industridesignere. Studenter med fordypning innen interaksjonsdesign er ettertraktet arbeidskraft hos visuell design og IT-selskaper, hos spillutviklere og i konsulentselskaper.     Arbeidsmarkedet utvikler seg stadig, både nasjonalt og internasjonalt. Det arbeides i fronten av ny teknologi, noe som krever kreativitet og innovasjon av yrkesutøverne. Med en master i industridesign fra AHO er du rustet til å møte markedets behov.     I en undersøkelse gjort blant uteksaminerte kandidater fra AHO i perioden 2000-2006 fremkom det at hele 87,8 prosent av studentene var i jobb etter 6 måneder. 96,5 prosent oppgir at arbeidet er relevant til utdanningens fagområder. Gjennomsnittsinntekt for nyutdannede studenter lå mellom 300000-360000, mens studenter som har vært i arbeid opp til 5 år oppgir å tjene mellom 420000-480000.   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet i industriell design gir en selvstendig profesjonsutdanning for ingeniører som vil kombinere humanistiske, estetiske og teknologiske ferdigheter i arbeidet med ... [+]
Studiet gir både kunnskap om materialer, dimensjonering og produksjon, samt ferdigheter innen estetiske fag, ergonomi og miljø.   Det legges særlig vekt på:     * å lære å utnytte samspillet mellom ingeniør- og designfag på en kreativ måte.    * å utvikle kreativitet og skaperkraft, forståelsen for estetikk, evnen til kommunikasjon, samarbeid og innovasjon, samt å ta sosialt og etisk ansvar.    * å gi innsikt og ferdigheter i profesjonelle arbeidsmetoder innen utvikling og design av nye produkter.    * å utvikle forståelse for de økonomiske, økologiske og samfunnsmessige sider ved anvendelsen av teknologi.     * å gi en innføring i de grunnleggende matematiske og naturvitenskapelige fag for all ingeniørvirksomhet.   En stor del av studiet er viet humanistiske og estetiske fag, behandlet innen en teknologisk ramme. Studiet omfatter de grunnleggende ingeniørfag som kreves for graden bachelor i ingeniørfag og er godkjent som tilstrekkelig opptakskompetanse til fjerde studieår i mastergradsutdanningen ved NTNUs Institutt for Produktdesign.     Studiet er bygget opp på følgende måte:   1. studieår vil du sammen med studenter fra andre studier lese fellesfag som matematikk, fysikk og samfunnsorienterte fag. Du vil også møte de første designfagene som form og farge, 3D-modellering, visualisering og animasjon.   2. studieår behandler kombinasjonen av teknologi, estetikk og ergonomi.   3. studieår inneholder fordypning i flere emner, som utforming av logistikk og brukergrensesnitt. I perioden mars til juni vil du arbeide med hovedprosjekt.   Undervisningen forskyves gradvis gjennom de tre studieårene fra bruk av tradisjonelle forelesninger til problemorientert undervisning. Dette oppnås dels ved at felles grunnlags- og samfunnsemner sammen med øvrige ingeniørstudenter er plassert i første og andre studieår, dels ved at program- og studieretningsemnene veksler mellom teori og praksis, og dels ved bruk av tverrfaglige prosjekter som involverer flere disipliner. Det er et mål for studiet at studentene tilbringer minst 50 prosent av sin arbeidstid i verksteder og laboratorier (inklusive datalaboratoriet) med selvstendig arbeid enkeltvis eller i grupper.   Studentene skal gjennomføre tre større prosjekter av tverrfaglig art i tillegg til hovedprosjektet i sjette semester. Prosjektene utføres i stor grad i samarbeid med eksterne oppdragsgivere.   Tre-semesterordning:TRESS er tilbud om opptak til ingeniørutdanning for søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, men som mangler særkravene til matematikk og/eller fysikk. Gjennom sommerundervisning før første studieår, samt noe tilleggsundervisning, kommer TRESS-studentene i takt med de andre studentene fra og med andre studieår. På denne måten sparere studentene et helt studieår i forhold til å ta realfagene på forkurset først.   NB! Søkere til forkurs eller tre-semesterordning skal benytte søknadsskjema for lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold.Overgangsmuligheter for kandidater fra fagskole. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;