Økonomikurs
Du har valgt: Innkjøpskurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

9 treff i Innkjøpskurs
 

1 dag 4 450 kr
Øk din bestiller- og beslutningskompetanse. [+]
Øk din evaluerings- og beslutningskompetanse. Innkjøperen / bestilleren må foreta vanskelige valg i sitt evalueringsarbeid mellom mottatte tilbud, der årlige driftskostnader også må fanges opp og evalueres sammen med mottatt pris. Lær deg den viktige metodikken til dette arbeidet som sikrer riktig økonomisk valg mellom mottatte tilbud.Emneoversikt, dette lærer du:Kurset er basert på gode case, og har følgende hovedemner: Hvordan kan innkjøperen påvirke bedriftens økonomiske resultat Innkjøpsprosessens fallgruver, unngå dem Forskjellig kostnader, hvem av dem må innkjøperen holde fokus på Hvilken teknikk kan brukes for å få fram årlige driftskostnader Den komplette evalueringen og innstilling til optimal løsning Hvem passer kurset for Ledere, innkjøpere / bestillere og andre som deltar i innkjøpsprosessen i bedriften.Målet med kurset Sikre mest mulige optimale innkjøpsbeslutninger for bedriften ved å heve intern kompetanse.Forkunnskaper Ingen spesielle forkunnskaper er nødvendig for å delta.Varighet:  1 dag Inkludert i kurset Kursmateriell, lunsj og kaffe i pauser.Annen viktig informasjon Deltakere er velkommen til å ta med PC til casene. [-]
Les mer
1 dag 4 950 kr
Kurset går i dybden på viktige problemer som kan oppstå i anbudskonkurranser, og... [+]
Kurset går i dybden på viktige problemer som kan oppstå i anbudskonkurranser, og viser gjennom praksis hvordan disse kan løses. Kurset er særlig relevant for gjennomføring av anbudskonkurranser, siden spørsmålet om et anbud skal avvises eller ikke ofte viser seg å bli aktuelt i slike konkurranser, samtidig som muligheten for å reparere feil i tilbudene er begrenset. Kurset tar for seg: Ufullstendige tilbud Feilprising i tilbudene Alternative tilbud Avvisning av avvikende tilbud Håndtering av forbehold Forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser Kurset varer fra kl. 10 - 15.20. Pris kr. 4.950,-. Dette inkluderer fyldig kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon. [-]
Les mer
1 dag 4 950 kr
Kurset viser hvordan du lager et godt konkurransegrunnlag, med hovedvekt på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier. [+]
Kurset viser hvordan du lager et godt konkurransegrunnlag, med hovedvekt på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier.Kurset tar for seg: • Hvilke kvalifikasjonskrav kan du stille?• Når skal kvalifikasjonskravene være oppfylt?• Hvilken dokumentasjon skal du kreve av leverandørene?• Universell utforming• Pakking av kravspesifikasjonen• Valg av tildelingskriterier Kurset varer fra kl. 10 - 15.20. Pris kr. 4.950,-. Dette inkluderer fyldig kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.       [-]
Les mer
1 dag 4 950 kr
Kurset gjennomgår regler knyttet til klagebehandling, krav om innsyn og hvilke opplysninger ... [+]
Kurset gjennomgår regler knyttet til klagebehandling, krav om innsyn og hvilke opplysninger som skal regnes som forretningshemmeligheter. Videre gjennomgår kurset krav til begrunnelse, og hvordan dette skal håndteres i praksis av oppdragsgiver. Kurset tar for seg: Hvem har klagerett? Hvilken betydning har klagefristen? Hvordan skal klager saksbehandles? Når kan det klages til KOFA? Hva kan det kreves innsyn i? Hvilke opplysninger er taushetsbelagt? Hva skal være med i begrunnelsen for valg av tilbud? Hva skal være med i den nærmere begrunnelsen? [-]
Les mer
1 dag 4 950 kr
 Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om al... [+]
 Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.   Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj.   Kurset tar for seg: hvordan beregne terskelverdier krav til begrunnelse og klagefrist valg av konkurransetype kunngjøring og konkurransegrunnlag forbudet mot bruk av merkenavn anskaffelser under terskelverdiene Tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav r. [-]
Les mer
1 dag 3 700 kr
Et viktig faktor i innkjøpet er prisen, hvordan få belyst kostnadene i et flerperiodisk tidsperspektiv, slik at riktig økonomisk beslutning kan fattes. [+]
Andersen Kompetanse tilbyr bedriftsopplæring og kurs innen relevante og spennede område som økonomi, innkjøp, kvalitet og kuldeteknikk. De enkele kursemner kan lett kombineres etter kundens behov og ønsker. Vi har 10 års erfaring fra kursvirksomhet, og satser nå på bedriftsopplæring i all hovedsak. En innkjøpers / bestillers hverdag er utfordrende, der viktige beslutninger skal fattes til beste for bedriften. -  Hvordan bedriftens innkjøp påvirker bedriftens resultat direkte-  Hvordan sikre en mest mulig trygg og god innkjøpsprosess-  Innkjøperens økonomiske verktøykasse-evalueringen av tilbud-  Kjøpskostnad kontra årlige driftskostnader-må fanges opp Feile beslutninger i innkjøpsprosesser koster enorme summer, i så vel offentlig som i privat sektor. Vi ser på spesielt på årlige driftskostnader opp mot kjøpsprisen, slik at totalkostnaden framkommer. I evalueringsprossen av flere tilbud, må fokus være på totalkostnaden. En god innkjøper / bestiller er verd sin vekt i gull for bedriften, sørg for at du har nødvendig kompetanse innen økonomi til å kunne fatte optimale beslutninger. Riktig økonomusk kompetanse innen anskaffelser sikrer at bedriften får mest igjen for sine penger, og derved reduseres kostnadene.       [-]
Les mer
1 dag 4 950 kr
Deltakerne får førstehånds kjennskap til ulike evalueringsmodeller og poengsystemer, og kurset viser fallgruber som må unngås. [+]
Deltakerne får førstehånds kjennskap til ulike evalueringsmodeller og poengsystemer, og kurset viser fallgruber som må unngås.   Kurset tar for seg: Prinsipper for poengfordeling Poengsetting av tildelingskriteriene Prissetting av tildelingskriteriene Tildelingskriterier veid opp mot pris     Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj. [-]
Les mer
1 dag 3 700 kr
BEDRIFTSOPPLÆRING. Lær deg innkjøpsprosessen fra start til mål, unngå avvik og unødvendige kostnader. Innkjøpskompetanse er meget etterspurt i markedet, og svært ... [+]
  Andersen Kompetanse tilbyr bedriftsopplæring og kurs innen relevante og spennede område som økonomi, innkjøp, kvalitet og kuldeteknikk. De enkele kursemner kan lett kombineres etter kundens behov og ønsker. Vi har 10 års erfaring fra kursvirksomhet, og satser nå på bedriftsopplæring i all hovedsak.Mange innkjøp er preget av feilleveranser, misforståelser, og avvik. Dette resulterer i mye unødig penge - og ressursbruk, og i noen tilfeller blir konsekvensen dramatisk for bedriften. Kurset loser deg trygt gjennom hele prosessen fra start til mål i en innkjøpssituasjon. Du oppnår nødvendig kompetanse til å kunne gjennomføre trygge og gode innkjøp for bedriften. Hvilke nytteverdi vil kurset gi meg og min arbeidsgiver: Innkjøpskompetanse er en nøkkelfaktor, gode og feilfrie innkjøp er meget lønnsomt for bedriften, og du oppnår etterspurt kompetanse.  Kurset tar blant annet for seg følgende hovedpunkter: - hva er en komplett innkjøpsprosess - hvordan bør bestillingen og forespørselen utformes - hvordan velge ut det beste tilbudet - hva er en rammeavtale, hvilke nytteverdi gir den - hvordan oppnå markedets beste betingelser - hvorfor prøver mange bedrifter å unngå lagerhold Kurset er bransjeuavhengig og passer for alle som deltar i innkjøpsprosessen på en eller annen måte, både i offentlig og privat sektor.       [-]
Les mer
32 400 kr
Lær om innkjøp, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp. [+]
Med kompetanse innenfor innkjøpsledelse vil du kunne jobbe med handel i Norge eller internasjonalt. Med vår nye Bachelor i Innkjøpsledelse blir innkjøp av varer eller tjenester, eller arbeid med de store anskaffelseskontraktene en del av din varierte og spennende hverdag. En karriere innenfor innkjøp og anskaffelser vil kunne være svært variert og krever bred kompetanse innenfor mange felt. En av trendene i norsk næringsliv og offentlig sektor er at man arbeider for å utvikle bedre innkjøpsfunksjoner. Store virksomhetsområder som energi, fisk, shipping, IKT, turisme og varehandel er avhengig av kompetanse innenfor innkjøp og logistikk. Det stilles krav til oppdatert kunnskap om innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor. I 2016 anskaffet offentlige innkjøpere varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner. Internasjonale muligheter Norge er en del av et globalt marked. Import og eksport av varer til Norge omfatter mer enn 1500 milliarder kroner årlig. Innenfor innkjøp er det mange muligheter for å jobbe internasjonalt. Vi hører stadig om utfordringer knyttet til internasjonale finansielle transaksjoner og forhold knyttet til produksjon og arbeidsforhold i lavkostland. Internasjonale miljøavtaler peker på behovet for å reduserte utslipp knyttet til distribusjon av varer. En viktig del av studiet er kunnskap du får om internasjonal handel og forretningsetikk. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;