Ledelse og strategi
Du har valgt: Innovasjon og entreprenør
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Oslo 6 timer 5 950 kr
03 Nov
19 Nov
08 Dec
Kurset gir deltakere innsikt i hvordan tilrettelegge for en innovativ bedriftskultur og hvordan praktisk gjennomføre forretningsorienterte prosesser ved hjelp av metodikk... [+]
Kursetgir deltakere innsikt i hvordan tilrettelegge for en innovativ bedriftskultur og hvordan praktisk gjennomføre forretningsorienterte prosesser ved hjelp av metodikker som fremmer innovasjon.  Design Thinking er et nyttig verktøy for å kunne ivareta kundens behov i fremtidens verdiskaping og samfunnsutvikling.  Deltakere vil få oversikt over flere anerkjente metodikker og verktøy, hvor idé realiseres gjennom strategi og taktisk planer. Det er ikke virksomheter som innoverer, det er det mennesker som gjør. Formålet med kurset er at deltakere opparbeider seg et innovativt perspektiv for å fremme forretning- og tjenesteutvikling. Du vil;- evne å legge til rette for innovasjon i egen organisasjon - kunne ivareta kundeperspektivet i innovative prosesser- lære å generere, visualisere og presentere idéer - bli kjent med flere anerkjente verdiskapende metodikker- kunne bruke verktøy som kan hjelpe deg til gode prosesser- få inspirasjon til å lykkes med innovasjon Nye trender og ny teknologi endrer måten vi utfører vårt arbeid og driver forretning på. For å skape og tilby fremtidsrettede kundebaserte tjenester og produkter, kreves en kultur- og strategi for innovasjon. Kjennskap til drivere og hindringer for en innovativ bedriftskultur, er essensielt i utvikling- og gjennomføring av innovasjonsstrategien.  Å etterspørre og verdsette nye idéer som testes og investeres i, fremfor kun å foreta besparelser, er fundamentet for fremtidig suksess. De som klarer å tilpasse seg dagens endringstakt lykkes best. Innovasjon må trenes opp som alle andre ferdigheter. Verktøy og metoder hjelper deg godt på veien. Kursinnhold: Innovasjon; metodikker og strategi •  Hva er innovasjon, bevisstgjøring av ulike innovasjonsbegreper •  Hvordan styringsmodeller kan fremme eller hemme innovasjonsevnen til en virksomhet•  Hvordan etablere og gjennomføre en bærekraftig strategi for innovasjon•  Hvordan sikre at et reelt bruker/kundebehov løses•  Innsikt i bruk av Design Thinking•  Bli kjent med ulike modeller for verdiskaping•  Innsikt i bruk av Business Model Canvas •  Fra idé til strategi og handling•  Hvordan involvere og engasjere kolleger/medarbeidere i innovasjonsarbeid [-]
Les mer
Oslo 6 timer 5 950 kr
19 Nov
08 Dec
Kurset "Innovasjonsmetoden Design Thinking» gir en praktisk innføring i hvordan man kan utnytte denne metoden i virksomhetens arbeid med innovasjon og forretningsutviklin... [+]
Kurset «Innovasjonsmetoden Design Thinking» gir en innføring i hvordan man kan utnytte denne metoden i virksomhetens arbeid med innovasjon og forretningsutvikling. Kurset vil gi deg grunnlag for å kunne forstå hvordan du kan benytte metoden til å fasilitere innovasjonsprosesser i egen virksomhet eller avdeling, og sikre at man alltid er brukerdrevet (kundedrevet) i dette arbeidet. Du får et overblikk over hvordan man kan utarbeide visuelle og enkle prototyper som grunnlag for hurtig og kostnadseffektiv testing og eksperimentering – med reelle brukere (kunder). Design Thinking er en brukerdrevet innovasjonsstrategi. Tanken er at man i innovasjonsprosesser må vektlegge brukernes perspektiv og sikre seg at disse involveres i designprosessen,  fra brukerinnsikt til implementering. I kurset går vi igjennom fasene i prosessen og ser på hva som er viktig i den enkelte fase. Vi vil også gå igjennom de mest brukte verktøyene som benyttes i hver enkelt av disse. I tillegg ser vi på hvordan man kan sikre involvering og engasjement i egen organisasjon, mens vi til slutt ser vi på hvordan metoden kan samvirke med metoder og utvikling av forretningsmodeller og økosystemer. Formålet med dette kurset er å gi inspirasjon og ideer til hvordan man kan bruke innovasjonsmetoden Design Thinking for å fornye og utvikle selskapet eller egen avdeling med utgangspunkt i brukerens (kundens) behov eller problem. Kursinnhold: Innovasjonsmetoden Design Thinking Hva er Design Thinking – filosofi og tenkemåte. Gjennomgang av metodens faser. Viktigheten av en god problemforståelse og problembeskrivelse. Hvordan forstå brukeren - metoder og fokus. Bruk av «verdiløftet Canvas» for bedre brukerinnsikt. Hvordan sikre rett fokus når vi skal definere, konkludere og prioritere funn fra brukerinnsikten? Tips og verktøy for å generere, strukturere, prioritere og velge ideer til hvordan vi best løser brukerens behov eller problem. Gjennomgang av ulike former for prototyping. Effektiv testing og eksperimentering. Hvordan involvere brukeren i testingen. Fra god idé til endring: hvordan sikre involvering og engasjement i egen organisasjon? Fra Design Thinking til forretningsmodeller og/eller økosystemer. [-]
Les mer
3 timer 1 500 kr
Surviving in a World of Unexpected Change - Leaderseminar held by the Lean Innovation expert Mary Poppendieck [+]
   How does innovation really work? Iterate AS invites leaders concerned with technology and innovation to this workshop with Tom and Mary Poppendieck. What will you learn? Mary will go through examples on what you can do to protect yourself from others' creativity and innovation. You will also hear more about how innovation works, and what are good habits for successful innovators. We promise you knowledge, insight and inspiration - as well as a good breakfast. [-]
Les mer
3 timer 5 950 kr
18 Nov
07 Dec
Har du en stilling som stadig utfordrer din økonomi- og regnskapforståelse? Skal du evaluere regnskapstall, utarbeide budsjetter eller bidra i en økonomisk beslutningspro... [+]
Sliter du med å forstå sammenhengen mellom prosjektregnskapet og det offisielle regnskapet? Er det vanskelig å forstå hvorfor prosjektregnskapet ikke viser samme tall som selskapets regnskap?  Er det krevende å forstå de regnskapsmessige og økonomiske sammenhengene i bedriften? Dette er du ikke alene om, og deltakelse på kurset vil sette deg i stand til å forstå dette på en bedre måte. På kurset vil du lære om bruk av prosjektregnskap som økonomisk styringsverktøy. Du får praktisk kunnskap om økonomi, og lærer hva tallene i regnskapet og i økonomiske rapporter egentlig gir deg av informasjon. Ved å forstå det store økonomiske bildet, står du bedre rustet til å forutse hvordan dine beslutninger vil påvirke det økonomiske resultatet. Formål med kursetFor å kunne ta gode beslutninger i økonomiske spørsmål, kreves det grunnleggende kunnskap om regnskap og bedriftsøkonomi. Vi skal på dette kurset gi deg en innføring i sammenhengen mellom budsjett, prosjektregnskap, selskapets regnskap og ikke minst likviditet. Målet er at du skal bli trygg på at du forstår informasjonen regnskapet gir, samt å gi deg en trygghet når det kommer til å forsvare dine synspunkter med tall. Kursinnhold: Entreprenørbransjen – Tall og regnskapsforståelse for ikke-økonomer - Slik leser og forstår du regnskapet. - Forskjellen mellom regnskap og likviditet. - Hvilken informasjon gir resultatregnskapet? - Hva inneholder balansen og hva kan du lese ut av den? - Bruk av prosjektregnskap. - Slik sikrer du en god budsjettprosess. - Ha innsikt nok til å forsvare dine synspunkter med tall. - Vurdering av nøkkeltall du styrer etter og beregning av lønnsomhet i investeringer. [-]
Les mer
7 timer 3 500 kr
Enhver god idè starter med at en person har feil...? Ønsker du å trene innovasjonsevnen? Eller har du ideer eller drømmer om å skape noe nytt? Få nyttige verktøy. [+]
Enhver god idè starter med at en person har feil...? Ønsker du å trene innovasjonsevnen? Eller har du ideer eller drømmer om å skape noe nytt? På dette kurset får du tilgang til et fåtall oppmerksomheter og verktøy som hjelper deg til å lykkes. Nytte for deg: Du kan iverksette og følge opp innovative prosesser Du vet hva som hemmer kreative prosesser og kan gjøre noe med det Du vet hva som fremmer kreative prosesser Kurset inngår i en portefølje av korte, praktisk orientere og treningsrettede kurs for de viktigste lederferdighetene.  Kursene gjennomføres jevnlig, og du kan velge tema og tidspunkt som passer for deg.     På dette kurset får du trene på et utvalg oppmerksomheter som bidrar til innovasjon.  XLOs instruktørteam har solid kunnskap og erfaring og brenner for å dele den med deg. Meld deg på via skjema, mail: info@xlo.academy eller telefon: 481 28 046. Flere enn 2  deltakere fra samme bedrift? Ta kontakt for en hyggelig rabatt. Ønsker du kurset gjennomført som et bedriftsinternt kurs hos dere? Kontakt oss for tilbud. Kurset kan også holdes på engelsk.   Muligheter Dette kurset inngår i en serie av kurs som er bygget rundt et rammeverk for kommunikasjon og utvikling. Her får du tilgang til effektive og anvendelige verktøy som gjør jobbhverdagen enklere:  Møteledelse: Effektiv samhandling Forhandling: Finn vinn-vinn-løsninger Presentasjonsteknikk: Presentèr som TED Tilbakemeldinger - på en ålreit måte  Business og kjærlighet Salg: Slik vinner du salgene   Mer om XLO Change Academy Vår visjon: Kompetanse og bevissthet for en bedre verden Hva kjennetegner en bedre verden – for enkeltmennesker, organisasjoner og samfunn?Viktige stikkord for oss er aksept, åpenhet, innsikt, helhetsperspektiv, trygghet, frihet og tillit. XLO Change Academy AS engasjerer kursholdere innenfor ulike temaer med fellesnevner kommunikasjon, utvikling og endring. Alle kursholderne har spesialkompetanse innenfor kommunikasjon og utviklingsprosesser i tillegg til fagkompetanse og lang erfaring på sine områder. Mer om XLO Change Academy [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.