Ledelse og strategi
Du har valgt: Innovasjon og entreprenør
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt klasserom 3 timer 6 450 kr
09 Feb
25 May
Evne til stadig innovasjon og rask omstilling blir stadig viktigere. Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Å handle når krisen er der er i de ... [+]
Omstilling og innovasjon - Spesialkurs *Spes.kurs (live) Bedrifters rammebetingelser endres stadig raskere. Bransjegrensene hviskes ut, nye konkurrenter entrer scenen og de konkurransefortrinnene man har i dag kan bli en hemsko i morgen. Dette stiller større krav til innovasjonsevne og omstillingstakt enn noensinne. Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Allikevel ser vi at mange styrer legger alt for lite tid og vekt på kontinuerlig innovasjon og omstilling. De fleste av oss ser alt gjennom «fortidens» briller. Derfor reageres det som regel for sent og ikke før man er eksponert for en krise i en eller annen form og er nødt til å reagere for å redde bedriften. Stadig innovasjon og omstilling er det nye normale, og de fleste bedrifter er ikke godt nok forberedt på dette.  * Spes.kurs (live) =  3 timers én-til-én nettbasert og spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen. Kurset avholdes på bestilt kursdato eller på en annen dato vi avtaler direkte med deg.   Kursinnhold: Metoder for å oppdage potensielle bransjeskift Hva er svake signaler og hvordan følge med på disse Hvordan vurdere risiko for disrupsjon Enkle og effektive metoder for å utvikle fremtidsscenarier Strategiske dilemmaer Hvordan Identifisere og utnytte økosystemer Hva er gapet mellom bedriftens omstillingsbehov og evne. Hvordan balansere fokus på kjernevirksomhet og fremtidig vekst og utvikling Hvordan strukturere og organisere innovasjonsarbeidet Analyse av markedsmuligheter Strategier for innovasjon Optimal balanse kjernevirksomhet, organisk vekst og nye forretningsområder Hva skal til for å skape en kultur for innovasjon og omstilling Gjennomgang av de mest brukte verktøy for innovasjon   Nettkurset fungerer slik: Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.  Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset. Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.   [-]
Les mer
2 dager 11 995 kr
Et kurs om hvordan du som leder kan drive fram nyttige og effektive innovasjoner og utvikling av din enhet. [+]
Offentlige organisasjoner står hele tiden i omfattende endringer. Kravene til å drive fram innovasjons- og forbedringsprosesser presses fram av både brukere, teknologiutvikling og pålegg fra politisk hold. Dette kurset er laget spesielt for deg som befinner deg i en situasjon der det forventes at du som leder er med på å utvikle tjenester og prosesser sammen med dine medarbeidere. Kurset er basert på ISO standarden 56000.   Læringsmål i kurset: Etter kurset skal du som leder: Forstå hva innovasjon innebærer for deg som leder i en offentlig virksomhet Forstå kravene til innovasjon fra offentlig sektor og brukerne Kunne kartlegge og analysere behovet for innovasjon i egen enhet Kunne vite hvilke innovasjoner og forbedringer du skal satse på og hvordan du kan hente ut gevinster fra dem Kunne bygge og lede produktive utviklingsteam Bli trygg på hvordan du som leder kan bygge og tilrettelegge for en god innovasjonskultur Tema og Innhold:  Strategiske analysemodeller Portefølje- og risikostyring Gevinstrealisering Verdiskaping og nettverk Utvikle realistiske og motiverende målbilder Strategiske allianser og samhandling Digitalisering og teknologiadopsjon Endringsledelse  Ledelse i endring Gjennomføring: Vi møtes fysisk i kursrommet, hvor vi jobber erfaringsbasert og casebasert. Vi bruker eksempler på innovasjonsprosesser i offentlig sektor som foredragsholderne selv har vært en del av og henter inspirasjon fra andre vellykkede prosjekt fra inn- og utland. I tillegg skal vi trene aktivt sammen på å bruke verktøyene slik at dere får med dere en god verktøykasse tilbake til egen enhet. Offentlig eller privat sektor? Selv om kurset er rettet mot offentlig sektor, så passer kurset også like godt for privat sektor. Innledningen retter seg mot offentlig sektor vedrørende reguleringer, policy og organisering, og mange av eksemplene er fra offentlig sektor. Men selve innholdet i oppgavene og metodene passer like godt for privat sektor.  Les også blogginnlegget "Teknologiske muligheter og menneskelige begrensninger"  [-]
Les mer
Webinar 1 time 2 750 kr
13 Feb
15 May
Går du med tanker om å etablere virksomhet? Skape noe helt nytt? Skal du igang som grunder, skape knoppskyting i etablert virksomhet eller er det entreprenøren i deg som ... [+]
Medlemskurs: Gründervirksomhet & Start-ups i praksis Kurset er live med styrekonsulent via Teams og inkluderer kursmateriell,  tips og råd. Se punktvis om gjennomføringsformen nederst!    Går du med tanker om å etablere virksomhet? Skape noe helt nytt? Skal du igang som grunder, skape knoppskyting i etablert virksomhet? Eller er det entreprenøren i deg som søker partnere for å reallisere den store forretningsideen.  Er du i styret der nye forretningsmuligheter har "dukket" opp, der nye produkter formes og kommer til liv, der tjenester konseptualiseres?  Etter å ha arbeidet med grunderprosjekter gjennom en årrekke, i inn- og utland. Etter å ha reist verden rundt med ulike konsepter og entreprenører for å skape interesse, markeder, produksjonsalianser og/eller partnere er dette noe flere av oss her vet mye om. Styreforeningen har bidratt i 100 vis av etableringer og grunderprosjekter og her har vi inngående kjennskap til alle sider av entreprenørskap, forretningsutvikling og vekst.   KURSINNHOLD PÅ DETTE KURSET: - Hva kjennetegner en god forretningside - i prakis? - Vurderingsmetoder og analyse av grunderideer? - "Den gode ideen" og veien videre fremover - Suksesskriteriene for å løfte en ide ut til iverksetting - Kritiske faktorer og faser og forberedelsene du bør gjøre - Ressurser, nettverk, døråpnere og partnere - Kapitalisering, selskapsvalg og vesentlige avtaleelementer for grunder - OPPSUMMERING med minimum 25 "headlights" fra dette kurset    NB!  GRATIS for alle medlemmer i Styreforeningen.no   Pris for "ikke medlemmer" tilsvarer 12 måneders medlemskap i Styreforeningen.no, regnet fra og med kursdato, for deg som ikke fra tidligere var medlem i Styreforeningen.no:  Kr. 2.750,- + mva.   Som medlem får du da full tilgang til alle medlemsfordeler fra og med dagen etter kursdato: - alle typer GRATIS kurs og webinarer / medlemspris på alle andre kurs - dokumentmalregister, spørsmål og svar basene, artikkelseriene mm - avklaringstime hvert halvår, medlemssuppert pr telefon/epost - anledning til å registrere din CV GRATIS i Styrerekruttering.no - ... og alle de øvrige medlemsfordelene i Styreforeningen.no   SLIK FUNGERER ALLE VÅRE NETTKURS og WEBINARER:  Ved bestilling:  Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Link til kurset: På ettermiddagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på: post@styreforeningen.no  / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappen mottar du sammen med kurslinken.  Kursdagen:  Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis.  Avslutningsvis i kurset:  Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen. Spørsmål / Assistanse etterpå:  Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knytte til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på: support@styreforeningen.no        [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i design thinking med Erlend T. Hovgaard og Emilie Strømmen Olsen. [+]
Hvorfor design er verdifullt for innovasjon i din virksomhet Grunnprinsippene for brukerdrevet design Sett menneske først, test alt, skap sammen, se hele bildet og visualiser historier Kurs i design thinking med Erlend T. Hovgaard og Emilie Strømmen Olsen. Kurs i design thinking med Erlend T. Hovgaard og Emilie Strømmen Olsen. Oversikt over designprosessen Forstå brukerreisen gjennom innsikt og analyse Har buzz-ordet design thinking pirret interessen din? Drømmer du om å skape den første norske Google eller Tesla? Eller bare fikse det kundene dine stadig vekk klager på? Da bør du sette brukeren i sentrum for alt du utvikler. I dette todelte kurset lærer du hvordan du kommer i gang med innovasjon og brukerdrevet design, slik at du blir mer konkurransedyktig og får mer lojale kunder. Markedet endrer seg raskere enn noensinne, og kundene dine forventer stadig mer fra deg. Derfor har det aldri vært viktigere å prioritere kundeorientert innovasjon og gode kundeopplevelser. Og de som gjør det, rykker fra resten. Hver krone investert i design av gode brukeropplevelser, gir opptil hundre kroner tilbake, viser studier.   Velkommen! Hvorfor innovasjon må være kundeorientert? Hva er egentlig design? Design er vinn-vinn for folk og forretning Oversikt over prinsippene vi jobber etter Sett menneskene først Test alt Skap sammen Se hele bildet Visualiser historier Oppsummering av prinsipper Oversikt over designprosessen Startskudd: Definere utgangspunktet Forstå Ulike aktiviteter og hvordan snakke med brukerne Kontekst Analyse og syntese [-]
Les mer
3 timer 1 500 kr
Surviving in a World of Unexpected Change - Leaderseminar held by the Lean Innovation expert Mary Poppendieck [+]
   How does innovation really work? Iterate AS invites leaders concerned with technology and innovation to this workshop with Tom and Mary Poppendieck. What will you learn? Mary will go through examples on what you can do to protect yourself from others' creativity and innovation. You will also hear more about how innovation works, and what are good habits for successful innovators. We promise you knowledge, insight and inspiration - as well as a good breakfast. [-]
Les mer
7 timer 3 500 kr
Enhver god idè starter med at en person har feil...? Ønsker du å trene innovasjonsevnen? Eller har du ideer eller drømmer om å skape noe nytt? Få nyttige verktøy. [+]
Enhver god idè starter med at en person har feil...? Ønsker du å trene innovasjonsevnen? Eller har du ideer eller drømmer om å skape noe nytt? På dette kurset får du tilgang til et fåtall oppmerksomheter og verktøy som hjelper deg til å lykkes. Nytte for deg: Du kan iverksette og følge opp innovative prosesser Du vet hva som hemmer kreative prosesser og kan gjøre noe med det Du vet hva som fremmer kreative prosesser Kurset inngår i en portefølje av korte, praktisk orientere og treningsrettede kurs for de viktigste lederferdighetene.  Kursene gjennomføres jevnlig, og du kan velge tema og tidspunkt som passer for deg.     På dette kurset får du trene på et utvalg oppmerksomheter som bidrar til innovasjon.  XLOs instruktørteam har solid kunnskap og erfaring og brenner for å dele den med deg. Meld deg på via skjema, mail: info@xlo.academy eller telefon: 481 28 046. Flere enn 2  deltakere fra samme bedrift? Ta kontakt for en hyggelig rabatt. Ønsker du kurset gjennomført som et bedriftsinternt kurs hos dere? Kontakt oss for tilbud. Kurset kan også holdes på engelsk.   Muligheter Dette kurset inngår i en serie av kurs som er bygget rundt et rammeverk for kommunikasjon og utvikling. Her får du tilgang til effektive og anvendelige verktøy som gjør jobbhverdagen enklere:  Møteledelse: Effektiv samhandling Forhandling: Finn vinn-vinn-løsninger Presentasjonsteknikk: Presentèr som TED Tilbakemeldinger - på en ålreit måte  Business og kjærlighet Salg: Slik vinner du salgene   Mer om XLO Change Academy Vår visjon: Kompetanse og bevissthet for en bedre verden Hva kjennetegner en bedre verden – for enkeltmennesker, organisasjoner og samfunn?Viktige stikkord for oss er aksept, åpenhet, innsikt, helhetsperspektiv, trygghet, frihet og tillit. XLO Change Academy AS engasjerer kursholdere innenfor ulike temaer med fellesnevner kommunikasjon, utvikling og endring. Alle kursholderne har spesialkompetanse innenfor kommunikasjon og utviklingsprosesser i tillegg til fagkompetanse og lang erfaring på sine områder. Mer om XLO Change Academy [-]
Les mer