Ledelse og strategi
Innovasjon og entreprenør
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

5 treff ( i Oslo ) i Innovasjon og entreprenør
 

Webinar 1 time 2 750 kr
08 Nov
Skal du i gang som gründer, skape knoppskyting i etablert virksomhet? Entreprenør som søker partnere for å realisere forretningsideen? [+]
Medlemskurs: Gründervirksomhet & Start-ups i praksis Nettbasert / Ca. 45 min / "Live" med Styrekonsulent   Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent – enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.   Går du med tanker om å etablere virksomhet? Skape noe helt nytt? Skal du i gang som gründer, skape knoppskyting i etablert virksomhet? Eller er det entreprenøren i deg som søker partnere for å realisere den store forretningsideen? Er du i styret der nye forretningsmuligheter har "dukket" opp, der nye produkter formes og kommer til liv, der tjenester konseptualiseres?  Etter å ha arbeidet med gründerprosjekter gjennom en årrekke, i inn- og utland. Etter å ha reist verden rundt med ulike konsepter og entreprenører for å skape interesse, markeder, produksjonsallianser og/eller partnere er dette noe flere av oss her vet mye om. Styreforeningen har bidratt i 100-vis av etableringer og gründerprosjekter og her har vi inngående kjennskap til alle sider av entreprenørskap, forretningsutvikling og vekst.   Kursinnhold: Hva kjennetegner en god forretningside - i prakis? Vurderingsmetoder og analyse av grunderideer? "Den gode ideen" og veien videre fremover Suksesskriteriene for å løfte en ide ut til iverksetting Kritiske faktorer og faser og forberedelsene du bør gjøre Ressurser, nettverk, døråpnere og partnere Kapitalisering, selskapsvalg og vesentlige avtaleelementer for grunder OPPSUMMERING med minimum 25 "headlights" fra dette kurset   Kursmateriell: Det inngår ikke skybaserte filmapper med materiell og hjelpemidler for øvrig i våre GRATIS medlemskurs, men vi viser til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm på medlemsportalen under kurset slik at du kan benytte deg av det i ettertid.   NB!  GRATIS for alle medlemmer i Styreforeningen.no Pris for "ikke medlemmer" tilsvarer 12 måneders medlemskap i Styreforeningen.no, regnet fra og med kursdato, for deg som ikke fra tidligere var medlem i Styreforeningen.no   Som medlem får du da full tilgang til alle medlemsfordeler fra og med dagen etter kursdato: alle typer GRATIS kurs og webinarer / medlemspris på alle andre kurs dokumentmalregister, spørsmål og svar basene, artikkelseriene mm avklaringstime hvert halvår, medlemssupport pr telefon/epost anledning til å registrere din CV GRATIS i Styrerekruttering.no ... og alle de øvrige medlemsfordelene i Styreforeningen.no   [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Lær hvordan din bedrift kommer i gang med innovasjon og brukerdrevet design for å bli mer konkurransedyktig. [+]
Hvorfor design er verdifullt for innovasjon i din virksomhet Grunnprinsippene for brukerdrevet design Sett menneske først, test alt, skap sammen, se hele bildet og visualiser historier Kurs i design thinking med Erlend T. Hovgaard og Emilie Strømmen Olsen. Kurs i design thinking med Erlend T. Hovgaard og Emilie Strømmen Olsen. Oversikt over designprosessen Forstå brukerreisen gjennom innsikt og analyse Har buzz-ordet design thinking pirret interessen din? Drømmer du om å skape den første norske Google eller Tesla? Eller bare fikse det kundene dine stadig vekk klager på? Da bør du sette brukeren i sentrum for alt du utvikler. I dette todelte kurset lærer du hvordan du kommer i gang med innovasjon og brukerdrevet design, slik at du blir mer konkurransedyktig og får mer lojale kunder. Markedet endrer seg raskere enn noensinne, og kundene dine forventer stadig mer fra deg. Derfor har det aldri vært viktigere å prioritere kundeorientert innovasjon og gode kundeopplevelser. Og de som gjør det, rykker fra resten. Hver krone investert i design av gode brukeropplevelser, gir opptil hundre kroner tilbake, viser studier.   Velkommen! Hvorfor innovasjon må være kundeorientert? Hva er egentlig design? Design er vinn-vinn for folk og forretning Oversikt over prinsippene vi jobber etter Sett menneskene først Test alt Skap sammen Se hele bildet Visualiser historier Oppsummering av prinsipper Oversikt over designprosessen Startskudd: Definere utgangspunktet Forstå Ulike aktiviteter og hvordan snakke med brukerne Kontekst Analyse og syntese [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 3 timer 6 450 kr
Stadig innovasjon og omstilling er det nye normale, og de fleste bedrifter er ikke godt nok forberedt på dette. [+]
Omstilling og innovasjon - *Spesialkurs     * Ca. 3 timer kurs spesialtilpasset for mindre deltakergrupper (1 - 6 deltakere) med mulighet for dialog, spørsmål og avklaringer underveis. Kurset leveres normalt nettbasert - alternativt - som fysisk kurs etter avtale med kursholder, eller i henhold til særskilt annonsering / tilbud. Kurset / Alle våre kan også leveres som et eksklusivt kurs der kun du og foreleser deltar. Ved slik eksklusiv leveranse får du mulighet til personlig gjennomgang med en av våre profesjonell kursholdere og konsulenter innenfor det aktuelle tema. Ved bestilling av eksklusiv / personlig kursdato for deg selv, vil kursholder kontakte deg direkte, og avtale konkret kursdato. **Alle spesialkurs, kan også leveres som bedriftsinterne kurs, kurs for hele styret, hele ledergruppen etc.   Bedrifters rammebetingelser endres stadig raskere. Bransjegrensene hviskes ut, nye konkurrenter entrer scenen og de konkurransefortrinnene man har i dag kan bli en hemsko i morgen. Dette stiller større krav til innovasjonsevne og omstillingstakt enn noensinne.   Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Allikevel ser vi at mange styrer legger alt for lite tid og vekt på kontinuerlig innovasjon og omstilling. De fleste av oss ser alt gjennom «fortidens» briller. Derfor reageres det som regel for sent og ikke før man er eksponert for en krise i en eller annen form og er nødt til å reagere for å redde bedriften.   Stadig innovasjon og omstilling er det nye normale, og de fleste bedrifter er ikke godt nok forberedt på dette.   Kursinnhold: Metoder for å oppdage potensielle bransjeskift Hva er svake signaler og hvordan følge med på disse Hvordan vurdere risiko for disrupsjon Enkle og effektive metoder for å utvikle fremtidsscenarioer Strategiske dilemmaer Hvordan Identifisere og utnytte økosystemer Hva er gapet mellom bedriftens omstillingsbehov og evne. Hvordan balansere fokus på kjernevirksomhet og fremtidig vekst og utvikling Hvordan strukturere og organisere innovasjonsarbeidet Analyse av markedsmuligheter Strategier for innovasjon Optimal balanse kjernevirksomhet, organisk vekst og nye forretningsområder Hva skal til for å skape en kultur for innovasjon og omstilling Gjennomgang av de mest brukte verktøy for innovasjon   Målgruppe: Dette kurset er for styreledere, styremedlemmer og daglige ledere i alle typer selskaper som ønsker å bidra til at de virksomheter de er ansvarlige for jobber proaktiv med innovasjon og omstilling.   [-]
Les mer
2 dager 11 995 kr
Et kurs om hvordan du som leder kan drive fram nyttige og effektive innovasjoner og utvikling av din enhet. [+]
Offentlige organisasjoner står hele tiden i omfattende endringer. Kravene til å drive fram innovasjons- og forbedringsprosesser presses fram av både brukere, teknologiutvikling og pålegg fra politisk hold. Dette kurset er laget spesielt for deg som befinner deg i en situasjon der det forventes at du som leder er med på å utvikle tjenester og prosesser sammen med dine medarbeidere. Kurset er basert på ISO standarden 56000.   Læringsmål i kurset: Etter kurset skal du som leder: Forstå hva innovasjon innebærer for deg som leder i en offentlig virksomhet Forstå kravene til innovasjon fra offentlig sektor og brukerne Kunne kartlegge og analysere behovet for innovasjon i egen enhet Kunne vite hvilke innovasjoner og forbedringer du skal satse på og hvordan du kan hente ut gevinster fra dem Kunne bygge og lede produktive utviklingsteam Bli trygg på hvordan du som leder kan bygge og tilrettelegge for en god innovasjonskultur Tema og Innhold:  Strategiske analysemodeller Portefølje- og risikostyring Gevinstrealisering Verdiskaping og nettverk Utvikle realistiske og motiverende målbilder Strategiske allianser og samhandling Digitalisering og teknologiadopsjon Endringsledelse  Ledelse i endring Gjennomføring: Vi møtes fysisk i kursrommet, hvor vi jobber erfaringsbasert og casebasert. Vi bruker eksempler på innovasjonsprosesser i offentlig sektor som foredragsholderne selv har vært en del av og henter inspirasjon fra andre vellykkede prosjekt fra inn- og utland. I tillegg skal vi trene aktivt sammen på å bruke verktøyene slik at dere får med dere en god verktøykasse tilbake til egen enhet. Offentlig eller privat sektor? Selv om kurset er rettet mot offentlig sektor, så passer kurset også like godt for privat sektor. Innledningen retter seg mot offentlig sektor vedrørende reguleringer, policy og organisering, og mange av eksemplene er fra offentlig sektor. Men selve innholdet i oppgavene og metodene passer like godt for privat sektor.  Les også blogginnlegget "Teknologiske muligheter og menneskelige begrensninger"  [-]
Les mer
3 timer 1 500 kr
Surviving in a World of Unexpected Change - Leaderseminar held by the Lean Innovation expert Mary Poppendieck [+]
   How does innovation really work? Iterate AS invites leaders concerned with technology and innovation to this workshop with Tom and Mary Poppendieck. What will you learn? Mary will go through examples on what you can do to protect yourself from others' creativity and innovation. You will also hear more about how innovation works, and what are good habits for successful innovators. We promise you knowledge, insight and inspiration - as well as a good breakfast. [-]
Les mer