Skuespill og teaterkurs
Du har valgt: Instruktørkurs i teater
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Instruktørkurs i teater
 

42 000 kr
Hva er forskjell på Ridelærer 1 og Trener 1?? Dette er et spørsmål som Norsk Hestesenter ofte får, og her er studieinspektør Johan Fahlbergs svar: [+]
En Ridelærer I har en yrkesutdannelse med 26 ukers heltids studie ved Norsk Hestefagskole. Utdannelsen er godkjent av Statens Lånekasse og berettiger til lån og stipend der. En Ridelærer I skal være i stand til å arbeide på et ridesenter / rideskole med blant annet undervisning av barn og voksne, på heltid.   En Trener I har en betraktelig kortere utdannelse (4-5 weekend samlinger arrangert av Norges Rytterforbund), som skal gjøre hun/han i stand til å kunne hjelpe ryttere i sitt nærmiljø / klubb, med konkurransetrening og råd, på en mer hobbybetont basis. Dette er en utdannelse på lik linje med det som finnes innenfor andre idretter i Norges Idrettsforbund. Kusinnhold Kurset består av ferdighetsfag innen ridning, kjøring, instruksjon, ridning for funksjonshemmede og stallarbeid, teoretisk undervisning i pedagogikk, administrasjon/økonomi, fôringslære, hestekunnskap og emner innen førstehjelp, sikkerhet, vedlikehold av utstyr, lovverk, forskrifter m.m.   MÅL Elevene skal få grunnlag for å undervise barn og voksne i ridning opp til lett nivå i sprang og dressur. Elevene skal også oppnå ferdigheter i terrengridning, kjøring og ridning for funksjonshemmede. Bestått eksamen gir rett til autorisasjon som Ridelærer I. [-]
Les mer