Sport og friluftskurs
Du har valgt: Jegerprøven
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Kombinert klasserom og nettbasert Trondheim 30 timer 1 700 kr
Velkommen til Trøndelag HK Jegerprøvekurs (ungdomspris) [+]
Jegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd.Kurset er åpent for alle som ønsker å jakte i Norge, fra det året man fyller 14 år.Påmelding:Torbjørn Haugen tlf. 90777865E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no PriserUngdom tom. 26 år kr 1.600,- (inkl. skyting) Voksen over 26 år kr 2.000,- (inkl. skyting) Om jegerprøven Jegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, som innebærer håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. I tillegg vil du få gode råd og tips fra erfarne jegere/instruktører som omhandler praktisk jakt og håndtering av felt vilt. Det skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte - men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha bestått jegerprøven før jakt eller fangst. Sia 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Du kan lese mer om jegerprøven på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning.Flere andre land stiller lignende krav til sine jegere, men i varierende omfang. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke jegerprøven, men må dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland.Jegerprøve-utdanningaDen norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger - hvorav to av de siste fem samlinger (samling 5, 6, 7 8 og 9) kan tas som nettbasert selvstudium. Jegerprøven avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Ny, nettbasert læringDet er nå mulig å ta to av de siste fem kurssamlingene som nettbasert læring. Gjennom interaktiv læring håper vi at du vil ha nytte av å få tilgang til alle temaene på nett. Har du spørsmål eller problemer med å åpne kurset, kontakt din jegerprøveinstruktør.Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.Pensum og lærebokmaterialet er: "Den nye Jegerprøveboka " (Tun forlag - ISBN 978-82-529-3262-1) eller "Veien til jegerprøven" (Høyskoleforlaget - ISBN 978-82-7634-835-4) eller "Jegerprøven med NJFF" (ISBN 978-82-992935-4-9). [-]
Les mer
Trondheim 30 timer 2 100 kr
Ta obligatoriske Jegerprøvekurs i Trondheim! [+]
Velkommen til Trøndelag HK JegerprøvekursJegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd.Kurset er åpent for alle som ønsker å jakte i Norge, fra det året man fyller 14 år.Påmelding:Torbjørn Haugen tlf. 90777865E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no PriserUngdom tom. 26 år kr 1.600,- (inkl. skyting)Voksen over 26 år kr 2.000,- (inkl. skyting) Om jegerprøven Jegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, som innebærer håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. I tillegg vil du få gode råd og tips fra erfarne jegere/instruktører som omhandler praktisk jakt og håndtering av felt vilt. Det skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte - men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha bestått jegerprøven før jakt eller fangst. Sia 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Du kan lese mer om jegerprøven på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning.Flere andre land stiller lignende krav til sine jegere, men i varierende omfang. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke jegerprøven, men må dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland.Jegerprøve-utdanningaDen norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger - hvorav 3 samlinger (samling 4, 5 og 8) kan tas som nettbasert selvstudium. Jegerprøven avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Ny, nettbasert læringDet er nå mulig å ta tre av de ni kurssamlingene som nettbasert læring. Gjennom interaktiv læring håper vi at du vil ha nytte av å gå gjennom temaene ”4 - Artskunnskap”, ”5 - Lovverk og forskrifter” samt ”8 - Jakthunder”. Har du spørsmål eller problemer med å åpne kurset, kontakt din jegerprøveinstruktør.Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.Pensum og lærebokmaterialet er: "Den nye Jegerprøveboka " (Tun forlag - ISBN 978-82-529-3262-1) eller "Veien til jegerprøven" (Høyskoleforlaget - ISBN 978-82-7634-835-4) eller "Jegerprøven med NJFF" (ISBN 978-82-992935-4-9). [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 30 timer 2 600 kr
06 Mar
Ta det obligatoriske Jegerprøvekurset over to helger med erfarne instruktører og jegere. [+]
Velkommen til Trøndelag HK Jegerprøvekurs over to helgerJegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. Nå som intensivkurs over to helger.Kurset er åpent for alle som ønsker å jakte i Norge, fra det året man fyller 14 år.Påmelding:Torbjørn Haugen tlf. 90777865E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no PriserUngdom tom. 26 år kr 1.600,- (inkl. skyting)Voksen over 26 år kr 2.000,- (inkl. skyting) Om jegerprøven Jegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, som innebærer håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. I tillegg vil du få gode råd og tips fra erfarne jegere/instruktører som omhandler praktisk jakt og håndtering av felt vilt. Det skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte - men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha bestått jegerprøven før jakt eller fangst. Sia 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Du kan lese mer om jegerprøven på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning.Flere andre land stiller lignende krav til sine jegere, men i varierende omfang. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke jegerprøven, men må dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland.Jegerprøve-utdanningaDen norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger intensivt over to helger - hvorav 2 av de siste 5 samlingene (samling 5, 6, 7, 8 eller 9) kan tas som nettbasert selvstudium. Jegerprøven avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Ny, nettbasert læringDet er nå mulig å ta to av de siste 5 kurssamlingene som nettbasert læring. Har du spørsmål eller problemer med å åpne kurset, kontakt din jegerprøveinstruktør.Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.Pensum og lærebokmaterialet er: "Den nye Jegerprøveboka " (Tun forlag - ISBN 978-82-529-3262-1) eller "Veien til jegerprøven" (Høyskoleforlaget - ISBN 978-82-7634-835-4) eller "Jegerprøven med NJFF" (ISBN 978-82-992935-4-9). [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Trondheim 30 timer 2 100 kr
Obligatorisk Jegerprøvekurs for den som ønsker å jakte i Norge. Billigste jegerprøvekurs i Trondheim [+]
Velkommen til Trøndelag HK JegerprøvekursJegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd.Kurset er åpent for alle som ønsker å jakte i Norge, fra det året man fyller 14 år.Påmelding:Torbjørn Haugen tlf. 90777865E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no PriserUngdom tom. 26 år kr 1.600,- (inkl. skyting)Voksen over 26 år kr 2.000,- (inkl. skyting) Om jegerprøven Jegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, som innebærer håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. I tillegg vil du få gode råd og tips fra erfarne jegere/instruktører som omhandler praktisk jakt og håndtering av felt vilt. Det skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte - men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Kurskvelder Samling 1 - Jakt og holdninger. 3 timerSamling 2 - Våpen og våpenlovgivning.3 timerSamling 3 - Human og sikker jakt i praksis. 3 timerSamling 4 - Skyting med hagle og rifle. 3 timerSamling 5 - Artskunnskap (denne kan tas som en av to selvstudium). 3 timer Samling 6 - Lover og forskrifter (denne kan tas som en av to selvstudium). 3 timerSamling 7 - Jakt og jaktformer (denne kan tas som en av to selvstudium). 3 timerSamling 8 - Ettersøk av skadet vilt (denne kan tas som en av to  selvstudium). 3 timerSamling 9 - Håndtering av felt vilt + Oppsummering (denne kan tas som en av to selvstudium). 3 timerEksamen ca 1 time Se fullstendig kursplaner på www.thhk.no Nettbasert læring Det er mulig å ta to av de siste fem kurssamlingene som nettbasert læring. Gjennom interaktiv læring håper vi at du vil ha nytte av å gå gjennom temaene på nett. Her finner du selvstudiene:https://www.trainingportal.no/kurs/naclas/open.html   Om jegerprøven Jegerprøven er ei grunnopplæring i håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. Den skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte, men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Flere av NJFFs lokallag arrangerer dessuten skytekurs og opplæringsjakt for nye jegere. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha bestått jegerprøven før jakt eller fangst. Sia 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Du kan lese mer om jegerprøven på nettsidene til Miljødirektoratet. Flere andre land stiller lignende krav til sine jegere, men i varierende omfang. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke jegerprøven, men må dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland. Jegerprøve-utdanninga Den norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger. Jegerprøven avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Pensum og lærebokmaterialet er "Jegerprøven med NJFF" (ISBN 978-82-992935-4-9) eller "Den nye Jegerprøveboka " (Tun forlag - ISBN 978-82-529-3262-1) eller "Veien til jegerprøven" (Høyskoleforlaget - ISBN 978-82-7634-835-4). [-]
Les mer
Friluftskurs 30 timer 3 000 kr
VÅRT SAMARBEID MED JAKT OG FRILUFT GIR ELEVENE RABATTER PÅ VÅPEN OG UTSTYR SOM INGEN ANDRE KLARER Å MATCHE:) [+]
VÅRT SAMARBEID MED JAKT OG FRILUFT GIR ELEVENE RABATTER PÅ VÅPEN OG UTSTYR SOM INGEN ANDRE KLARER Å MATCHE:)   Siste dagen trekker vi et gratis jegerprøvekurs ......kanskje det er DU som slipper å betale for kurset!!   Les mer om oss her: https://www.facebook.com/Jaktfeber.no/ Det er ikke krav om norsk statsborgerskap. For å delta må du fylle 14 år i løpet av det året du tar kurset.Vi har en uformell tone på kursene, du kan ringe oss til enhver tid. Hos oss skal alle trives!Uansett erfaring og bakgrunn. Vi har alle startet et sted! Målgruppe for kurset Alle som fyller 16 år etter 1986 (jegerregisteret ble stengt dette året).De som ikke løste jegeravgiften før 1986. De som løste jegeravgiften før 1986, men som av ulike grunner har falt ut av jegerregisteret. Kursmateriell Notatmateriell trenger elevene å skaffe seg før kurset.Resten (lærebok m.m.) fås kjøpt på kurset. Eksamen / sertifisering Eksamen består av 50 avkrysningsspørsmål hvor du må ha 40 riktig for å bestå. [-]
Les mer
Drammen 30 timer 3 000 kr
VÅRT SAMARBEID MED JAKT OG FRILUFT GIR ELEVENE RABATTER PÅ VÅPEN OG UTSTYR SOM INGEN ANDRE KLARER Å MATCHE:) [+]
VÅRT SAMARBEID MED JAKT OG FRILUFT GIR ELEVENE RABATTER PÅ VÅPEN OG UTSTYR SOM INGEN ANDRE KLARER Å MATCHE:)   Siste dagen trekker vi et gratis jegerprøvekurs ......kanskje det er DU som slipper å betale for kurset!!   LES MER OM OSS HER: https://www.facebook.com/Jaktfeber.no/ Det er ikke krav om norsk statsborgerskap. For å delta må du fylle 14 år i løpet av det året du tar kurset.Vi har en uformell tone på kursene, du kan ringe oss til enhver tid. Hos oss skal alle trives!Uansett erfaring og bakgrunn. Vi har alle startet et sted! Målgruppe for kurset Alle som fyller 16 år etter 1986 (jegerregisteret ble stengt dette året).De som ikke løste jegeravgiften før 1986. De som løste jegeravgiften før 1986, men som av ulike grunner har falt ut av jegerregisteret. Kursmateriell Notatmateriell trenger elevene å skaffe seg før kurset.Resten (lærebok m.m.) fås kjøpt på kurset. Eksamen / sertifisering Eksamen består av 50 avkrysningsspørsmål hvor du må ha 40 riktig for å bestå. [-]
Les mer
1 måned 2 650 kr
Jegerprøven er nødvendig for personer som vil gå på jakt. Info: http://www.njff.no/jakt/Sider/Slik-blir-du-jeger.aspx [+]
Jegerprøven er nødvendig for personer som vil begynne å gå på jakt. Kurset og prøven kan også tas av personer som allerede står i jegerregisteret. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en skriftlig eksamen.  Grundig beskrivelse av kurset finner du her:  http://www.njff.no/jakt/Sider/Velkommen-til-jegerproven.aspx     Det er vanligvis 2 - 3 samlinger pr. uke, slik at et jegerprøvekurs strekker seg over 3 - 4 uker. Den 3. samlingen holdes vanligvis på en lørdag eller søndag fra kl. 09.00. til kl. 12.00. og den 4. samlingen på en lørdag fra kl. 09.00. til kl. 15.00., ellers er det undervisning på kveldstid fra kl. 18.00. til 21.00. hverdager, unntatt fredag.    OppstartVi vedlikeholder en mailingliste med interesserte, uten at det er bindende. Når nye kurs settes opp, blir kursdetaljer sent til alle på mailinglisten, og interesserte kan melde seg opp på et kurs som passer. Det vil da bli tatt et forskudd, som binder påmeldingen. Kursene blir stort sett holdt i perioden Januar -Mai.  StedDet arrangeres kurs primært i Stavanger. Ved tilstrekkelig påmelding og ledige instruktører kan det også avholdt kurs på Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy. Den 3. og den 4. samlingen foregår ute, nærmere informasjon om sted blir gitt under kurset. KursmateriellFor at deltakerene skal kunne forberede seg til den skriftlige eksamenen, finnes det to lærebøker, "Jegerprøven med Norges Jeger-og Fiskerforbund" og Den nye Jegerprøveboka" Bøkene kan kjøpes i bokhandelen eller lånes på biblioteket. Foreningens bok kan du også kjøpe under jegerprøvekurset vårt. [-]
Les mer
10 måneder 1 390 kr
Hvorfor jegerprøve? Når en førstegangsjeger skal ut i skogen på jakt alene, er det veldig viktig at grunnlaget er best mulig. [+]
Jegerprøveopplæringen i Snertingdal JFF   Vi i Snertingdal JFF har hele tiden satt fokus på jegeropplæringen. Når en førstegangsjeger skal ut i skogen på jakt alene, er det veldig viktig at grunnlaget er best mulig. Det syntes ikke vi i SJFF at den obligatoriske jegerprøven er, og aller minst hurtigkursene. Så derfor har vi sydd i sammen et opplegg basert på det lovpålagte og litt i tillegg som vi mener må være med i opplæringen, og det opplegget har vi fått gode tilbakemeldinger på . Hittil har vi kun hatt en jegerprøvekandidat som ikke har bestått , og det er veldig bra. En av grunnene er at vi legger stor vekt på trivsel og det sosiale i gruppa, slik at alle føler seg hjemme og engasjerer seg på kveldene. Kaffe , brus og vafler er en viktig del av dette. Samtidig at kandidatene også får prøve seg mye ute i praksis, dette er vell kanskje det viktigste, det må de jo uansett gjøre før eller siden som jeger , og da er det jo en trygghet at di har med seg erfarne personer som kan veilede for å gjøre det mest mulig riktig. Å for å ta vare på viltet til det skal ligge på bordet. Vi har også ett godt samarbeid med div. grunneiere, grunneierlag og jaktlag slik av vi kan tilby dere fadderordning. Dette er meget viktig for alle nybegynnere, da har dere muligheten til å være med på forskjellig jakt og jaktformer, å ha en person som kan veilede dere på deres første jakt og mulig skutte dyr.   Litt om opplegget   Dag en går med til oppmøte og innskriving, det er også en blikjent runde, så alle vet hvem som er med. Utdeling av materiell, møteplan og vising av video. Så blir det lekse til neste kveld. De neste 8 kveldene går vi igjennom Jegerprøveboka, med lekser, vising av video, visuell vising av dyr og kontrollspørsmål. Varierende kvelder med godt faglig kvalifiserte personer for de forskjellige emnene. Avslutter den 9 kvelden med tentamen. Da får vi en indikasjon på hvor dere står. Så har vi 6 kvelder til med mer obligatorisk stoff. Da blir det også noe praktisk ute i felten med skyting , slakting/flåing, der må alle prøve seg. Vi har også et samarbeid med Jaktpartner på Gjøvik, som bistår oss med våpen og ammunisjon når vi har skyting. De bidrar også med faglig veiledning om våpen og ammunisjon. Så tar vi et par kvelder for di som trenger det til repetisjon. Og avslutter det teoretiske og praktiskobligatoriske , med en eksamen midt i Mai. [-]
Les mer
2 måneder 2 000 kr
Kurs til jegerprøven. Sør- Varanger JFF arrangerer åpne jegerprøvekurs. [+]
Sør- Varanger JFF vil arrangere åpne jegerprøvekurs på 30 timer delt opp i ni samlinger. To av disse foregår ute. Det er obligatorisk oppmøte på sju av samlingene. Eksamen avholdes etter siste samling.   ” Jegerprøveboka ” er nødvendig litteratur og koster ca. kr. 400,- på bokhandelen. SVJFF har fem godkjente og erfarne jegerprøveinstruktører. Innholdsoversikt Jakt og holdninger. Jaktutøvelsen slik at samfunnet kan akseptere den. Regler for human jaktutøvelse. Våpen – ansvar og krav. Våpenets oppbygging og funksjon. Regler for sikker jaktutøvelse. Ammunisjon – sikkerhetssoner. Krav til jaktammunisjon. Kart.Kompass. GPS. Våpenhåndtering. Bekledning. Postplassering. Avstandsbedømmelse. Jaktpause / jaktstart. Jaktutstyr. Artskunnskap; fugler og pattedyr. Bakgrunn for regulering av jakta. Aktuelt lovverk og forskrifter. Hagleskyting  ( rifleskyting ). Feller og fangst. Kart og kompass. Jakt på småvilt. Ettersøk av skadet småvilt. Jakt på storvilt. Ettersøk av skadet storvilt. Jakthunder generelt. Elghunder. Drivende hunder. Fuglehunder. Grunnleggende dressur. Viltforvaltningen i Norge. Forskrift om bruk av fangsredskaper. Ivaretakelse av felt vilt [-]
Les mer
1 200 kr
Grue jff i samarbeid med Grue Finnskog jff arrangerer jegerprøvekurs. [+]
Grue jff i samarbeid med Grue Finnskog jff arrangerer jegerprøvekurs. For mer informasjon, ta kontakt! [-]
Les mer
2 uker 2 250 kr
På forespørsel
Jegerprøvekurs i regi av Rælingen Jeger- og Fiskerforening. [+]
1. samling: Jakt og holdninger, samfunnet, human jakt 2. samling: Våpenkunskap, ammunisjon 3. samling (ute): Våpenhåntering, bekledning, postplassering, avstandsbedømmelse 4. samling: Jaktutstyr, artskunnskap-fugler, artskunnskap-dyr 5. samling: Regulering av jakta, lovverket-forskrifter 6. samling: Forskrift om fangstred., ivaretagelse av viltet 7. samling: Jakthundene, grunnl. dressur, viltforvaltning i Norge, oppgaver fra ”Arbeidsbok for jegerprøven” 8. samling: Småviltjakt, storviltjakt, ettersøk 9. samling (ute): Skyting, feller og fangst, kart og kompass EKSAMEN: Arrangeres av Rælingen Kommune   HVA ER JEGERPRØVEN?Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en teoretisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer fordelt over 9 ganger. Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve med 50 spørsmål. Det er opp til den enkelte å forberede seg til eksamen. Det er utarbeidet to lærebøker som begge gir nødvendige kunnskaper for å bestå eksamen. Jegerprøven kan du avlegge allerede fra fylte 14 år. Personer under 18 år må ha tillatelse fra foresatt for å ta Jegerprøven.   JEGERREGISTERETAlle som skal drive selvstendig jakt og fangst i Norge, skal betale jegeravgift. Når du har gjennomgått det obligatoriske kurset og bestått eksamen, blir du ført opp i Jegerregisteret i Brønnøysund. Alle personer i jegerregisteret får hvert år fra og med fylte 16 år automatisk tilsendt blankett for innbetaling av jegeravgift. Jegeravgiften kan bare betales på tilsendt blankett. Oppføringen i Jegerregisteret er ikke tidsbegrenset, men hvis man lar være å betale noen år, vil man slutte å motta innbetalings blanketten. Man må da kontakte Jegerregisteret hvis man ønsker å få den tilsendt igjen. ALDERSGRENSER FOR UTØVELSE AV JAKTSelvstendig jakt på småvilt kan du drive fra du er fylt 16 år, og storviltjakt fra du er fylt 18 år. I opplæringsøyemed kan likevel en som er fylt 15 år delta med gevær i småviltjakt og en som har fylt 16 år i storviltjakt, forutsatt at vedkommende har tillatelse fra foresatte, og er under forsvarlig tilsyn. For slik jakt i opplæringsøyemed er det ikke nødvendig å betale jegeravgift. Jegere som skal jakte på gaupe, rådyr, elg, hjort eller villrein, må avlegge minst 30 treningsskudd og en årlig skyteprøve. Alle som har fylt 16 år, må ha tatt jegerprøven eller stå i jegerregisteret dersom de vil drive jakt. [-]
Les mer
1 800 kr
Har du lyst til å bli jeger og drive med jakt og fangst, meld deg på. [+]
Har du lyst til å bli jeger og drive med jakt og fangst, meld deg på. [-]
Les mer
På forespørsel
Jegerprøvekurs i regi av Kongsvinger jeger- og fiskerforening. Ta kontakt for mer informasjon. [+]
Jegerprøvekurs i regi av Kongsvinger jeger- og fiskerforening. Ta kontakt for mer informasjon. [-]
Les mer
På forespørsel
Alle førstegangsjegere må gjennomføre et jegerprøvekurs og bestå jegerprøven. [+]
Alle førstegangsjegere må gjennomføre et jegerprøvekurs og bestå jegerprøven. Som førstegangsjegere regnes den som vil utøve jakt (og fangst) uten å kunne godtgjøre å ha betalt jegeravgiften en tidligere sesong. Personer som fyller 16 år etter 31. mars 1986 må i alle tilfelle avlegge jegerprøven. Fylkesmannen kan etter søknad gi personer over 16 år inntil ett års utsettelse med å ta jegerprøvekurset dersom det ikke er kurstilbud i rimelig nærhet. 1. samling: Hvorfor jegeropplæring, jakt og holdninger, jaktmoral og etikk, viltloven, interessemotsetninger i samfunnet og human jaktutøvelse. 2. samling: Våpenloven, våpenets oppbygging og funksjon, sikker jaktutøvelse, ammunisjon og kart og kompass. 3. samling: Praktisk gjennomgang av ulike temaer med vekt på våpenhåndtering og avstandsbedømmelse. 4. samling: Jaktutstyr, artskunnskap (fugler og pattedyr). 5. samling: Lover og forskrifter som regulerer jakten. 6. samling: Praktiske øvelser - haglskyting, rifleskyting, feller og fangst og kart og kompass. 7. samling: Jaktmetoder, jakthunder og ettersøk. 8. samling: Jakthundrasene, grunnleggende dressur, viltforvaltningen i Norge. 9. samling: Forskrift om bruk av fangstredskaper, felletyper og ivaretakelse av viltet.   Jegerprøveeksamen består av 50 spørsmål der deltakerne får 3 svaralternativer til hvert spørsmål. 80% av svarene (dvs. 40 av 50 spørsmål) må være riktig besvart for å bestå eksamen. Det blir stilt spørsmål innenfor alle relevante emner som omfattes av jegerprøvekurset. Når jegerprøvekurset er gjennomført og teoretisk eksamen er bestått, sendes registreringspapirene til Jegerregisteret i Brønnøyssund. Jegeravgiftskortet blir utstedt herfra. Dersom du ønsker å ta jegerprøven så ta kontakt med Åndalsnes og Omegn JFF. [-]
Les mer
2 måneder 2 000 kr
På forespørsel
Jegerprøvekurs i regi av Asker Jeger og Fiskeforening! [+]
Kursmateriell: Jegerprøveboka - kan kjøpes hos NJFF Normal undervisningstid er 45 min etterfulgt av ca 10 min pause Samling: Introduksjon. Jakt. Vilt. Jegeransvar Samling: Jaktvåpen Samling: Jakthunder Samling: Jegerens utstyr. Viltkjennskap Samling: Regler og forskrifter. Adm. av jakten Samling: Småvilt- og Storviltjakt. Ettersøk Samling: Praktiske øvelser Samling: Praktiske øvelser Samling: Regler. Behandling av Vilt Samling: Eksamen [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.