Sport og friluftskurs
Jegerprøven
Vestfold
Du har valgt: Tønsberg
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Klasserom + nettkurs 30 timer 3 000 kr
Ta det obligatoriske Jegerprøvekurset over to helger med erfarne instruktører og jegere. [+]
Velkommen til Trøndelag HK Jegerprøvekurs over to helgerJegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. Nå som intensivkurs over to helger.Kurset er åpent for alle som ønsker å jakte i Norge, fra det året man fyller 14 år.Påmelding:Torbjørn Haugen tlf. 90777865E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no PriserUngdom tom. 26 år kr 2.500,- (inkl. skyting)Voksen over 26 år kr 3.000,- (inkl. skyting) Om jegerprøven Jegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, som innebærer håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. I tillegg vil du få gode råd og tips fra erfarne jegere/instruktører som omhandler praktisk jakt og håndtering av felt vilt. Det skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte - men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha bestått jegerprøven før jakt eller fangst. Sia 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Du kan lese mer om jegerprøven på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning.Flere andre land stiller lignende krav til sine jegere, men i varierende omfang. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke jegerprøven, men må dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland.Jegerprøve-utdanningaDen norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger intensivt over to helger - hvorav 2 av de siste 5 samlingene (samling 5, 6, 7, 8 eller 9) kan tas som nettbasert selvstudium. Jegerprøven avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Ny, nettbasert læringDet er nå mulig å ta to av de siste 5 kurssamlingene som nettbasert læring. Har du spørsmål eller problemer med å åpne kurset, kontakt din jegerprøveinstruktør.Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.Pensum og lærebokmaterialet er: "Den nye Jegerprøveboka " (Tun forlag - ISBN 978-82-529-3262-1) eller "Veien til jegerprøven" (Høyskoleforlaget - ISBN 978-82-7634-835-4) eller "Jegerprøven med NJFF" (ISBN 978-82-992935-4-9). [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 30 timer 2 000 kr
Velkommen til Trøndelag HK Jegerprøvekurs (ungdomspris) [+]
Jegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd.Kurset er åpent for alle som ønsker å jakte i Norge, fra det året man fyller 14 år.Påmelding:Torbjørn Haugen tlf. 90777865E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no PriserUngdom tom. 26 år kr 2.000,- (inkl. skyting)Ungdom tom. 26 år Helgekurs kr 2.500,- (inkl. skyting) Voksen over 26 år kr 2.500,- (inkl. skyting)Voksen over 26 år Helgekurs kr 3.000,- (inkl. skyting) Om jegerprøven Jegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, som innebærer håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. I tillegg vil du få gode råd og tips fra erfarne jegere/instruktører som omhandler praktisk jakt og håndtering av felt vilt. Det skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte - men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha bestått jegerprøven før jakt eller fangst. Sia 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Du kan lese mer om jegerprøven på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning.Flere andre land stiller lignende krav til sine jegere, men i varierende omfang. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke jegerprøven, men må dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland.Jegerprøve-utdanningaDen norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger - hvorav to av de siste fem samlinger (samling 5, 6, 7 8 og 9) kan tas som nettbasert selvstudium. Jegerprøven avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Ny, nettbasert læringDet er nå mulig å ta to av de siste fem kurssamlingene som nettbasert læring. Gjennom interaktiv læring håper vi at du vil ha nytte av å få tilgang til alle temaene på nett. Har du spørsmål eller problemer med å åpne kurset, kontakt din jegerprøveinstruktør.Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.Pensum og lærebokmaterialet er: "Den nye Jegerprøveboka " (Tun forlag - ISBN 978-82-529-3262-1) eller "Veien til jegerprøven" (Høyskoleforlaget - ISBN 978-82-7634-835-4) eller "Jegerprøven med NJFF" (ISBN 978-82-992935-4-9). [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 30 timer 2 500 kr
Obligatorisk Jegerprøvekurs for den som ønsker å jakte i Norge. Billigste jegerprøvekurs i Trondheim [+]
Velkommen til Trøndelag HK JegerprøvekursJegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd.Kurset er åpent for alle som ønsker å jakte i Norge, fra det året man fyller 14 år.Påmelding:Torbjørn Haugen tlf. 90777865E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no PriserUngdom tom. 26 år kr 2.000,- (inkl. skyting)Voksen over 26 år kr 2.500,- (inkl. skyting) Om jegerprøven Jegerprøven er ei grunnopplæring i jakt, som innebærer håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. I tillegg vil du få gode råd og tips fra erfarne jegere/instruktører som omhandler praktisk jakt og håndtering av felt vilt. Det skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte - men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Kurskvelder Samling 1 - Jakt og holdninger. 3 timerSamling 2 - Våpen og våpenlovgivning.3 timerSamling 3 - Human og sikker jakt i praksis. 3 timerSamling 4 - Skyting med hagle og rifle. 3 timerSamling 5 - Artskunnskap (denne kan tas som en av to selvstudium). 3 timer Samling 6 - Lover og forskrifter (denne kan tas som en av to selvstudium). 3 timerSamling 7 - Jakt og jaktformer (denne kan tas som en av to selvstudium). 3 timerSamling 8 - Ettersøk av skadet vilt (denne kan tas som en av to  selvstudium). 3 timerSamling 9 - Håndtering av felt vilt + Oppsummering (denne kan tas som en av to selvstudium). 3 timerEksamen ca 1 time Se fullstendig kursplaner på www.thhk.no Nettbasert læring Det er mulig å ta to av de siste fem kurssamlingene som nettbasert læring. Gjennom interaktiv læring håper vi at du vil ha nytte av å gå gjennom temaene på nett. Her finner du selvstudiene:https://www.trainingportal.no/kurs/naclas/open.html   Om jegerprøven Jegerprøven er ei grunnopplæring i håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. Den skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte, men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Flere av NJFFs lokallag arrangerer dessuten skytekurs og opplæringsjakt for nye jegere. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha bestått jegerprøven før jakt eller fangst. Sia 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Du kan lese mer om jegerprøven på nettsidene til Miljødirektoratet. Flere andre land stiller lignende krav til sine jegere, men i varierende omfang. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke jegerprøven, men må dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland. Jegerprøve-utdanninga Den norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger. Jegerprøven avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Pensum og lærebokmaterialet er "Jegerprøven med NJFF" (ISBN 978-82-992935-4-9) eller "Den nye Jegerprøveboka " (Tun forlag - ISBN 978-82-529-3262-1) eller "Veien til jegerprøven" (Høyskoleforlaget - ISBN 978-82-7634-835-4). [-]
Les mer
Tønsberg Og 6 andre steder 30 timer 3 000 kr
07 Jan
07 Jan
14 Jan
Du må fylle 14 år i løpet av det året du tar kurset Det er ikke krav om norsk statsborgerskap. [+]
Vi kan på forespørsel holde jegerprøvekurs over hele Norge.Ifølge Miljødirektoratet har vi et av landets beste resultater under jegerprøveeksamen.Siste dagen kan elevene bli med på » ÅPEN SKYTEDAG» og muligens vinne i trekningen av et gratis jegerprøvekurs !VÅRT SAMARBEID MED JAKT OG FRILUFT GIR ELEVENE PRISER PÅ VÅPEN OG UTSTYR SOM INGEN ANDRE KLARER Å MATCHE.Våre faste steder : SKIEN NØTTERØY DRAMMEN BÆRUM LØRENSKOG   Kursene går over 2 helger. Fyll ut skjema for mer informasjon eller påmeldingVi holder våre kurs i samarbeid med Aof Telemark og Vestfold.I forhold til Corona viruset vil vi holde oss oppdatert og følge alle retningslinjer i forhold til det. Hos oss kan alle føle seg trygge. Ikke nøl med å ringe oss dersom du har spørsmål.     [-]
Les mer
1 måned 2 650 kr
Jegerprøven er nødvendig for personer som vil gå på jakt. Info: http://www.njff.no/jakt/Sider/Slik-blir-du-jeger.aspx [+]
Jegerprøven er nødvendig for personer som vil begynne å gå på jakt. Kurset og prøven kan også tas av personer som allerede står i jegerregisteret. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en skriftlig eksamen.  Grundig beskrivelse av kurset finner du her:  http://www.njff.no/jakt/Sider/Velkommen-til-jegerproven.aspx     Det er vanligvis 2 - 3 samlinger pr. uke, slik at et jegerprøvekurs strekker seg over 3 - 4 uker. Den 3. samlingen holdes vanligvis på en lørdag eller søndag fra kl. 09.00. til kl. 12.00. og den 4. samlingen på en lørdag fra kl. 09.00. til kl. 15.00., ellers er det undervisning på kveldstid fra kl. 18.00. til 21.00. hverdager, unntatt fredag.    OppstartVi vedlikeholder en mailingliste med interesserte, uten at det er bindende. Når nye kurs settes opp, blir kursdetaljer sent til alle på mailinglisten, og interesserte kan melde seg opp på et kurs som passer. Det vil da bli tatt et forskudd, som binder påmeldingen. Kursene blir stort sett holdt i perioden Januar -Mai.  StedDet arrangeres kurs primært i Stavanger. Ved tilstrekkelig påmelding og ledige instruktører kan det også avholdt kurs på Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy. Den 3. og den 4. samlingen foregår ute, nærmere informasjon om sted blir gitt under kurset. KursmateriellFor at deltakerene skal kunne forberede seg til den skriftlige eksamenen, finnes det to lærebøker, "Jegerprøven med Norges Jeger-og Fiskerforbund" og Den nye Jegerprøveboka" Bøkene kan kjøpes i bokhandelen eller lånes på biblioteket. Foreningens bok kan du også kjøpe under jegerprøvekurset vårt. [-]
Les mer
1 650 kr
Kurset til jegerprøven tar for seg emner som jegeransvar, våpen og ammunisjon, human jaktutøvelse, sikkerhet, skyteteknikk m.m. [+]
Jegerprøven er et obligatorisk kurs for alle som vil avlegge jegerprøven. Kurset tar for seg emner som jegeransvar, våpen og ammunisjon, human jaktutøvelse, sikkerhet, sikte- og skyteteknikk, avstandsbedømmelse og generell jaktetikk. I tillegg inngår prøveskyting med hagle og rifle på Bestemorenga i kurset. Der vil en også i praksis gjennomgå håndtering av våpen og grunnleggende førstehjelp.   På kurset benyttes et arbeidshefte som blir delt ut ved kursstart. Det kan i tillegg lastes ned fra nettsidene til natur og miljø. Nødvendig litteratur er Jegerprøveboka som koster ca. kr. 400,- (eventuelt ABC for jegerprøven) og fåes kjøpt hos de fleste bokforhandlere.   Gjennom jegerprøvekurset får en tilegnet seg kunnskap om riktig høsting av naturens overskudd som gir grunnlag for god naturforvaltning. [-]
Les mer
2 450 kr
Kurset tar for seg emner som jegeransvar, våpen og ammunisjon, human jaktutøvelse, sikkerhet, sikteteknikk m.m. [+]
Alle personer som har fylt 16 år, og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves ha bestått jegerprøven. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en skriftlig eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer og kan tas fra man er 14 år. Personer som er fast bosatt i utlandet, trenger ikke ta jegerprøven dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt eget land.   NOJFF arrangerer jegerprøvekurs, og det har vært stor deltakelse på disse kursene de siste årene. Kurset som er på obligatoriske 30 timer tar for seg emner som jegeransvar, våpen og ammunisjon, human jaktutøvelse, sikkerhet, sikte- og skyteteknikk samt avstandsbedømmelse. Det er også lagt inn praktisk øving på skytebane. Vi har 3 utdannede instruktører til jegerprøvekusene Nødvendig litteratur er: Jegerprøveboka eller ABC for jegerprøven. I tillegg anbefales Jegerfakta som består av over 1500 spørsmål og svar av samme type som en jegerprøveeksamen består av. [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 30 timer
Trondheim JFF er en av norges største aktører som gjennomfører jegerprøven! Priser: Ungdom (u/26 år) 1.750 - Voksen (o/26 år) 2.400,- Inkludert medlemskap i NJFF [+]
        Se kursplan og påmelding for hvert kurs her:Link til oppdatert kursoversikt, kursplaner og påmelding På kursplanene finner du praktisk informasjon og deltajert kursplan med datoer og oppmøtested/tid.    Velkommen til JegerprøvekursAlle som tar kurs hos oss får inkludert medlemskap hos NJFF/Trondheim JFF for 2017.Les om medlemsfordelene igjennom NJFF her: Link til medlemsfordeler.Priser:Ungdom (under 26 år) og studenter: Kr. 1.750,-Voksen: kr. 2.400,-   Generelt om Jegerprøven Alle førstegangsjegere må gjennomføre et jegerprøvekurs og bestå jegerprøven. Jegerprøvekurset består av et kurs på totalt 30 timer fordelt på 9 samlinger. To av samlingene er lagt opp med mulighet for selvstudium. Jegerprøvekurset ledes av en autorisert instruktør. Jegerprøvekurset skal gi jegerprøvekandidatene en bred innføring i tema knyttet til jakt og våpenbruk. Kurset er derfor lagt opp som en blanding av teori og praksis. To samlinger foregår derfor ute med praktiske øvelser. Man må være fylt 14 år for å kunne delta på jegerprøvekursene. Trondheim Jeger og Fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs hele året - Velkommen på kurs! [-]
Les mer
6 uker 1 800 kr
Jegerprøvekurs i regi av Moss og Omegn JFF! [+]
Jegerprøven. Ta kurs til jegerprøven hos oss.   Oversikt over samlinger Velkommen-innledning Jakt og holdninger Human Jakt Samfunnet Våpenkunnskap Ammunisjon Kart og kompass Våpenhåndtering Bekledning Postplasser Kart og kompass Jaktutstyr Art-kunnskap JakthundeneGrunnleggende dressur Viltforvaltning Regulering av Jakta Lovverk og forskrifter SkytingAvstandsbedømmelse Feller og fangst Småviltjakt Storviltjakt EttersøkBehandling av felt vilt Forskrifter om fangstredskapIvaretakelse av viltet.TENTAMEN Eksamen [-]
Les mer
1 400 kr
Jegerprøven skal gi nye jegere teoretiske og praktiske kunnskaper, slik at jakt kan foregå på en riktig og sikker måte. [+]
Jegerprøven skal gi nye jegere teoretiske og praktiske kunnskaper, slik at jakt kan foregå på en riktig og sikker måte.   Tidligere gikk kunnskaper om jakt i arv, mellom generasjoner. Man bodde i nærheten av jaktterrenget, og utbytte av jakta var viktig. I våre dager er jakt endret til en hobby, hvor avkopling og opplevelser er blitt viktige elementer. For å sikre at nye jegere har et minimums kunnskapsnivå er den obligatoriske jegerprøven innført. Jegerprøven skal gi nye jegere teoretiske og praktiske kunnskaper, slik at jakt kan foregå på en riktig og sikker måte. HVA ER JEGERPRØVEN?Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en teoretisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer fordelt over 9 ganger. Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve med 50 spørsmål. Det er opp til den enkelte å forberede seg til eksamen. Det er utarbeidet to lærebøker som begge gir nødvendige kunnskaper for å bestå eksamen (mer om bøkene lenger nede). Jegerprøven kan du avlegge allerede fra fylte 14 år. Personer under 18 år må ha tillatelse fra foresatt for å ta Jegerprøven. Samling 1 (3 timer inne)  Jakt og holdningerJaktutøvelsen slik at samfunnet kan akseptere denRegler for human jaktutøvelse Samling 2 (3 timer inne)  Våpenansvar og kravVåpenets oppbygging og funksjonRegler for sikker jaktutøvelseAmmunisjon, sikkerhetssoner, Krav til jaktammunisjonKart, Kompass, GPS Samling 3 (3 timer ute)  Rundløype med innlagte poster:Våpenhåndtering, BekledningPostplassering, AvstandsbedømmelseJaktpause/jaktstart Samling 4 (3 timer selvstudium)  JaktutstyrArtskunnskap, fuglerArtskunnskap, pattedyr Samling 5 (3 timer inne)  Bakgrunnen for regulering av jaktaAktuelt lovverk og forskrifter Samling 6 (6 timer ute)  A. HagleskytingB. RifleskytingC. Feller og fangstKart og kompass Samling 7 (3 timer inne)  Jakt på småvilt, Ettersøk av skadet småviltJakt på storvilt, Ettersøk av skadet hjortevilt Samling 8 (3 timer selvstudium)  JakthundeneElghundene, Drivende hunder, FuglehunderGrunnleggende dressurViltforvaltningen i Norge Samling 9 (3 timer inne)  Forskrifter om bruk av fangstredskaperIvaretakelse av viltet, Avslutning [-]
Les mer