IKT - Informasjon- og kommunikasjonsteknologi
Du har valgt: KOMTEK
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Bedriftsintern 1 dag 21 000 kr
En erfaren konsulent kommer til dere og kan bidra med kunnskap og deltagelse i diskusjon rundt ønskede tema. Erfaring fra best practice ute i kommune-Norge kan formidles ... [+]
En oppfølgingsdag i KOMTEK tilpasses den enkeltes behov. En erfaren konsulent kommer til dere og kan bidra med kunnskap og deltagelse i diskusjon rundt ønskede tema. Erfaring fra best practice ute i kommune-Norge kan formidles og oppdatering av endringer i lover og regler kan gis. Her er eksempel på aktuelle tema: Gjennomgang av organisasjonsplan Gjennomgang av arbeidsprosesser Samsvar mellom forskrift/gebyrregulativ og dagens praksis? Gjennomgang av datagrunnlaget Råd rundt oppbygging varelista Nyheter i KOMTEK Konkrete problemstillinger i modulene Egne problemstillinger [-]
Les mer
Lillehammer 2 dager 9 500 kr
19 Oct
Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. [+]
Kursinnhold: Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. Du skal i løpet av kurset ha fått kjennskap til: avtalebegrepet gebyrbehandling søkefunksjonalitet vareliste og terminoppsett matrikkelsynk fakturering (inkl. kreditering og rettelser) rapporter og analyser kart i KOMTEK   Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Lillehammer 1 dag 4 900 kr
08 Dec
Kurset skal gi nødvendig kunnskap til personer som skal arbeide med renovasjon og som ikke har brukt denne modulen før, eller personer som føler seg usikre på modulen. [+]
Innhold på kurset: - Fokus på kvaltiet - Brukergrensesnittet - Oppslagstabeller  - Tilgang - profil og gruppeoppsett    Funksjonalitet:  - Gjennomgang av de ulike fanene i KOMTEK Renovasjon  - Søk, filtrering osv  - Eksport av søkeresultat til andre formater  - Rapporter  - Kalenderforvaltning  - Utstyr  - Bestillinger/ Arbeidslister - Meldinger - SMS  - Matrikkelsynk    Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Nettkurs 1 time 1 900 kr
I dette kurset vil vi se på hva KOMTEK er, hvordan programmet er bygget opp og hvordan du finner fram i de ulike modulene. Vi har hovedsakelig fokus på grensesnittet og h... [+]
I dette kurset vil vi se på hva KOMTEK er, hvordan programmet er bygget opp og hvordan du finner fram i de ulike modulene. Vi har hovedsakelig fokus på grensesnittet og hvilke funksjoner du finner hvor.    [-]
Les mer
Nettkurs 10 timer 4 900 kr
Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. [+]
Kursinnhold: Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til programmets funksjoner og muligheter.   Du lærer gjennom teori og oppgaver: Hvordan du oppretter og vedlikeholder avtaler, personer, varer og gebyr. Hvordan du finner avvik. Hvordan du generere ordrelinjer til økonomisystemet. [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig Lillehammer 1 dag 4 900 kr
06 Oct
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler samt innføring i årsoppgjør. [+]
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler samt innføring i årsoppgjør. Du vil blant annet lære om: Grunnleggende søk og navigering i modulen Innlegging av ny måler Skifte av måler Endring av egenskaper for vannmåler og målerpunkt Flytting av måler Samarbeid om målere Fratrekksmålere Innlegging og endring av målerstand og årsstart   Prosessen rundt vannmåleroppgjøret Utsending av målerkort/eksport av måleropplysninger til leseav og andre system Innlegging av avlesninger/import av måleropplysninger fra leseav og andre system Purring Kvalitetskontroll av innlagte data Kontroll av alle innstillinger i årsoppgjøret Kjøring av testoppgjør Kjøring av oppgjør og overføring av gebyrlinjer til gebyrmodulen Kvalitetskontroll av opprettede gebyr linjer   Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Lillehammer 1 dag 4 900 kr
27 Oct
Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om KOMTEK Eiendomsskatt. [+]
Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om KOMTEK Eiendomsskatt. Du vil blant annet lære om begreper i Eiendomsskatt-modulen, oppsett og innstillinger, arbeidsgang, prosesser og rapporter. Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i KOMTEK.   Innhold Fokus på eiendomsskatt generelt Oppbygging av modulen Viktige begrep og felt Innføring i bruk av Formuesgrunnlag   Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 1 dag 4 900 kr
01 Dec
Kurset gir deg kunnskap om KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). [+]
Kurset gir deg kunnskap om  KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). Du vil blant annet lære om KOMTEK Admin, KOMTEK meldingssystem, begreper i KOMTEK VA-privat, planlegging av tømming/arbeidslister, integrasjon mot renovatør.   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 4 900 kr
08 Dec
Kurset skal gi nødvendig kunnskap til personer som skal arbeide med renovasjon og som ikke har brukt denne modulen før, eller personer som føler seg usikre på modulen. [+]
Innhold på kurset: - Fokus på kvaltiet - Brukergrensesnittet - Oppslagstabeller  - Tilgang - profil og gruppeoppsett    Funksjonalitet:  - Gjennomgang av de ulike fanene i KOMTEK Renovasjon  - Søk, filtrering osv  - Eksport av søkeresultat til andre formater  - Rapporter  - Kalenderforvaltning  - Utstyr  - Bestillinger/ Arbeidslister - Meldinger - SMS  - Matrikkelsynk    Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Lillehammer 1 dag 4 900 kr
Kurset gir deg kunnskap om KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). [+]
Kurset gir deg kunnskap om  KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). Du vil blant annet lære om KOMTEK Admin, KOMTEK meldingssystem, begreper i KOMTEK VA-privat, planlegging av tømming/arbeidslister, integrasjon mot renovatør.   Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 4 900 kr
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler samt innføring i årsoppgjør. [+]
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler samt innføring i årsoppgjør. Du vil blant annet lære om: Grunnleggende søk og navigering i modulen Innlegging av ny måler Skifte av måler Endring av egenskaper for vannmåler og målerpunkt Flytting av måler Samarbeid om målere Fratrekksmålere Innlegging og endring av målerstand og årsstart   Prosessen rundt vannmåleroppgjøret Utsending av målerkort/eksport av måleropplysninger til leseav og andre system Innlegging av avlesninger/import av måleropplysninger fra leseav og andre system Purring Kvalitetskontroll av innlagte data Kontroll av alle innstillinger i årsoppgjøret Kjøring av testoppgjør Kjøring av oppgjør og overføring av gebyrlinjer til gebyrmodulen Kvalitetskontroll av opprettede gebyr linjer   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 3 timer 2 450 kr
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler. [+]
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler. Dette kurset vil ikke vise prosessen ved årsoppgjøret. Du vil blant annet lære om: Grunnleggende søk og navigering i modulen Innlegging av ny måler Skifte av måler Endring av egenskaper for vannmåler og målerpunkt Flytting av måler Samarbeid om målere Fratrekksmålere Innlegging og endring av målerstand og årsstart [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 4 900 kr
Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om KOMTEK Eiendomsskatt. [+]
Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om KOMTEK Eiendomsskatt. Du vil blant annet lære om begreper i Eiendomsskatt-modulen, oppsett og innstillinger, arbeidsgang, prosesser og rapporter. Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i KOMTEK.   Innhold Fokus på eiendomsskatt generelt Oppbygging av modulen Viktige begrep og felt Innføring i bruk av Formuesgrunnlag   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 2 dager 9 500 kr
Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. [+]
Kursinnhold: Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. Du skal i løpet av kurset ha fått kjennskap til: avtalebegrepet gebyrbehandling søkefunksjonalitet vareliste og terminoppsett matrikkelsynk fakturering (inkl. kreditering og rettelser) rapporter og analyser kart i KOMTEK   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer