Frivillig arbeid
Du har valgt: Kommunikasjon og konflikthåndtering
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 500 kr
Hvordan skal vi oppdage og arbeide med spenninger og konflikter som har sitt opphav i de religiøse sfæren i samfunnet? [+]
Introduksjon Hvordan skal vi oppdage og arbeide med spenninger og konflikter som har sitt opphav i de religiøse sfæren i samfunnet? Disse problemene er svært aktuelle, de er svært viktige å finne løsninger på, og de er svært lite behandlet som tema. Den nødvendige kompetansen som er nødvendig for å løse disse problemene er også gjennomgående for dårlig. Dette kurset gir en innføring i hvordan man bør arbeide i gråsonen mellom hensynet til religionsfrihet og et sekularisert samfunns lover og regler. Kursmål Hensikten med kurset er å utvikle kunnskap og ferdigheter i å oppdage, forstå og løse problemer relatert til religion og samfunn. Målgruppen er førstelinjetjenesten i offentlig sektor og private organisasjoner. Tilretteleggere Kurset er utformet av Tahir Mahmood, grunnleggeren av Gjestebud og DOTL i Drammen. Kurset er basert på observasjoner og samtaler i en lang rekke muslimske land og vestlige muslimske samfunn. I tillegg har Mahmood bak seg omfattede studier av Islam i alle varianter. Han er grunnleggeren av første operasjonaliserte dynamiske prosessmodellen innen radikalisering, ligninger for radikalisering, 6 dimensjonal dialogmodell for deradikalisering, kunnskapsbaserte indikatorer på radikalisering og verktøy for kartlegging av radikalisering på mikro og makro-nivå for risiko og beredskap. Disse arbeidene danner rammeverket for å kunne identifisere, forstå og arbeide med problemstillinger relatert til religion, radikalisering og integrasjon i dette kurset. Kursplan Formiddag (9.00-12.00) Religionens påvirkning på menneskesinnets funksjoner – rasjonelle-, emosjonelle-, motiverende og rettferdiggjørende funksjoner Religionens påvirkning av endring i atferd, holdninger, handlinger og eksponeringer, - en firkant av kjærlighet, frykt, tro og fri vilje. Islam og dens ulike retninger i Norge. Veien fra fredelig, ren religion til ekstremisme og terrorisme. Teorier om utviklingen fra en opprinnelig, ren religion til ulike politiske-, kulturelle-, kommersielle- og voldelige praksiser. Religion i Norge - fra kollektivisme via individualisme til sekularisme. Den dynamisk prosessen der religiøse meningsforskjeller endres til hat og hatet endres til vold. Ettermiddag (12.30-15.30) Fra Madrisa til moské. Hvordan religion er forankret innen muslimsk utdanning og sosialisering. Typer av imamer. Religiøs, lokal og nasjonal forankring. Religiøs utdanning som hjernevask eller kritisk, rasjonell aktivitet. Islamsk læring i Drammen og mangfoldet innen religiøs utdanning. Konflikter mellom sekter basert på deres trosretning. Synlige og skjulte konfliktdimensjoner mellom islam og sosialisering og integrering i dagens Norge. Problemer relatert til barn under religiøs utdanning og hvordan å løse dem. Spørsmål og oppsummering.   Bedriftsinterne kurs kan også gjennomføres. [-]
Les mer