Ledelse og strategi
Du har valgt: Konsulentvirksomhet
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 timer 5 950 kr
Modul 1 tar spesielt for seg - og klargjører- ulike sider ved konsulentrollen for deg som er ny i en konsultativ funksjon. Hva betyr det å være konsulent? Hva er særskil... [+]
KONSULENTAKADEMIET Modul 1 tar spesielt for seg - og klargjør - ulike sider ved konsulentrollen for deg som er ny i en konsultativ funksjon. Spesielt tar vi utgangspunkt i en konsultativ rolle der du starter for deg selv, eller i stor grad er selvstendig i dine leveranser og i din relasjon ut mot kunder, oppdragsgivere og forbindelser. I Modul 1 er vi opptatt av å gi deg en grundig forståelse for viktige ingredienser i rollen, hvilke utfordringer mange møter på, hvilke overraskelser mange opplever at denne rollen kan by deg etc.  Hva betyr det å være konsulent? Hva er særskilt ved rollen og hva må du være bevisst?  Verdien av ditt tidligere nettverk - kan for mange og i flere bransjer oppleves å være nærmest null! I andre bransjer, og med riktig tilnærming kan det være "gull verdt". Er du forberedt på ensomheten rollen gir mange? Har du og kan du finne selvdisiplinen og struktur i arbeidet ditt?  Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen. Hovedpunktene i kursinnholdet i Modul 1 er: Hva er du iferd med å gå ut i nå? De 10 største utfordringene og overraskelsene Om forventningspresset i rollen som konsulent Om å takle overgangen fra ansatt til «egen herre» Kjenn deg selv – hvordan du fremstår for andre? Dine styrker og svakheter - din egen SWOT Selvtillitt, troen på seg selv og mestring «Se deg selv i speilet og studer det du ser» Psykologiske faktorer med stor betydning Selvledelse; retning og mål fremover Bevisst egne handlinger og dets konsekvenser Egenmotivasjon og egenutvikling Egenevaluering og selvanalyse for justering 10 viktige ingredienser i dine strategiske valg Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller en og en modul isolert.  Når du/bedriften er medlem av konsulentforeningen får du/dere ca 33% rabatt pr deltaker, på den første modulen (Modul1) i Konsulentakademiet og betaler derav kun kr. 3.990,- istedet for kr. 5.950,- pr deltaker. [-]
Les mer
6 timer 5 950 kr
Modul 2 fokuserer på presentasjon og forhandling i konsulentroller. Hvordan ta kontakt, presentere tjenester, følge opp, forhandle i ulike situasjoner, «close»- og bekref... [+]
 Konsulentakademiet Modul 2 fokuserer på presentasjon og forhandlinger. Dette er situasjoner du vil møte på hele tiden i rollen som konsulent. Derfor er det viktig å være bevisst de grunnleggende teknikkene og ha disse "på plass". Kurset vil videre gi deg viktige innspill i forhold til dialog med / ut mot nye kunder og hvordan presentere dine tjenester. Formålet med kurset er å videre å få en grundig innføring i forhandlinger som prosess, med vesentlig vekt på å forstå de ulike utgangspunktene i en forhandlingssituasjon. På dette kurset arbeider du blant annet med ulike modeller og teknikker man møter og du vil lære hvordan du avdekker og forbereder deg for hersketeknikker og metoder. Du vil også få konkrete eksempler på ulike teknikker i ulike forhandlingssituasjoner. Vi har vinklet kursgjennomgangen spesielt mot konsultativ virksomhet. Etter kurset vil du være bedre rustet til å planlegge, gjennomføre, håndtere og styre forhandlinger av ulik karakter på en mer bevisst og målrettet måte. Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen. Hovedpunktene i kursinnholdet i Modul 2 er: Innsalg, nysalg, mersalg og flersalg Tjenester og produktifisering av tjenester Kundekontakt og presentasjon av dine tjenester Tilbudsutarbeidelser, formuleringer og formalia Forberedelser før møter og før forhandlinger Forhandlingsstrategi og forhandlingstaktikk Hvordan sikrer jeg best mulig forhandlingsrom Er jeg bevisst hva jeg kan og vil oppnå? Kjennskap til den annen part og behovene Hvor mye kan jeg gi fra meg i forhandlingene? Hvor lenge antar jeg at forhandlingene vil pågå? Kompetanse for konfliktløsning i forhandlinger Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller en og en modul isolert.  [-]
Les mer
Oslo 6 timer 5 950 kr
16 Nov
Modul 4 er todelt hvor første del går inn på planlegging og rapportering, og andre del konsentreres om de juridiske sidene ved å være i en konsultativ situasjon. [+]
KONSULENTAKADEMIET MODUL 4 går spesielt inn på: a) mål, strategi og planlegging, herunder prognoser, budsjetter, regnskapsmessige forhold og rapporteringog b) juridiske sider ved å være i en konsultativ situasjon, og har fokus på dokumentmaler, formuleringer i avtaler, oppsigelser og oppdragsspesifikasjoner mm.  Uavhengig av om du er i en situasjon der du har startet en egen konsulentvirksomhet eller er ansatt som konsulent må du forholde deg til og være kjent med grunnleggende forhold omkring strategier, mål, prognoser, budsjetter og regnskapsmessige forhold. En liten del av denne kursdagen (ca 30 min) vil være mest aktuell for deg som har startet / skal starte egen konsultativ virksomhet da vi gjennomgår en egen sjekkliste / huskeliste og handlingsplan for hav du må ha på plass og skal forholde deg til fremover. På kurset vil du lære hvordan du best mulig kan være forberedt til å etablere en konstruktiv kommunikasjon, selve nøkkelen til både å hindre eskalering av en konflikt og til å løse denne.  Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen. Hovedpunktene i kursinnholdet i Modul 4 er: Del 1 - av Modul 4: Mål, visjon og strategi på ulike plan KPI’ er i din rolle eller virksomhet Prognoser – estimere effekter fremover Budsjetter – forutseende og planmessig Resultatmåling – resultater og produktivitet Rapportering og rapporteringsformer Del 2 - av Modul 4: Din lille «due diligence» prosess Juridiske områder å være oppmerksom  Sjekklisten for juridiske OBS punkter Formuleringer og presiseringer i tilbud Formuleringer og presiseringer i avtaler Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller en og en modul isolert.      [-]
Les mer
Oslo 6 timer 5 950 kr
14 Dec
Modul 5 er en ren Casebasert dag der vi kun arbeider caseoppgaver knyttet til det å være i konsultative situasjoner, med utfordringer og oppgaver som må «knekkes og løse... [+]
KONSULENTAKADEMIET MODUL 5 er en ren Casebasert dag der vi kun arbeider med caseoppgaver knyttet til det å være i konsultative situasjoner, med utfordringer og oppgaver som må «knekkes og løses». I de foregående 4 modulene har vi hatt fokus på faglig utvikling gjennom teoretisk og praktisk tilnærming til en rekke spørsmål innenfor områder som: ..identitet, egne styrker og svakheter, start-up ståsted som konsulent, egensituasjonen, tjeneste og produktdefinering, innsalg/nysalg og mersalg, tilbud og standarder, forhandlingsteknikk og forhandlingsstrategi, kommunikasjon og dialog, konflikthåndtering og vanskelige samtaler, rammer, budsjetter, kalkyler, avtaleformalia, og praktisk egenmotivasjon, struktur og disiplin..for å nevne noe. Gjennom denne dagen arbeides det med ulike case, med forskjellige utfordringer som du som deltaker må finne gode og hensiktsmesige løsninger på - gitt de forutsetningene det enkelte case og de enkelte oppgaver legger.  Alle caseoppgaver gjennomgås samlet med fasit / foreleserveiledninger til hvordan de ulike situiasjoner, hendelser, oppdrag, konflikter eller oppgaver burde / kunne blitt håndtert. Etter denne kursdagen vil du være bedre rustet til å planlegge, gjennomføre, håndtere og styre situasjoner av ulik karakter i en konsulentsituasjon på mer bevisste og målrettede måter. Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen. Konsulentakademiet er et modulbasert. Du kan fritt velge å ta kun en modul eller alle, avhengig av ditt ståsted.  [-]
Les mer
Oslo 6 timer 5 950 kr
Modul 3 handler spesielt om kvalitet i og ved kommunikajon, avklaringer ved endringer og utfordringer, konflikthåndtering og vanskelige samtaler. [+]
KONSULENTAKADEMIET MODUL 3 handler spesielt om kvalitet i og ved kommunikajon, avklaringer ved endringer og utfordringer, konflikthåndtering og vanskelige samtaler.  Gjennom å forebygge konflikter vil arbeidsinnsatsen utnyttes til verdiskaping i stedet for at du - og andre - tappes for positiv energi, som igjen kan medføre helsemessige plager, sykefravær og samtidig være en trussel for virksomhetens økonomi. I denne kursmodulen vil vi gi deg nøkkelen til å løse disse utfordringene på en kompetent og trygg måte. For å kunne løse konflikter, må «autopilot-ageringen» av og alle må få anledning til å belyse konflikten fra sitt eget ståsted. For å tilrettelegge for dette må en vurdere hvilken rolle leder og personalansvarlig skal ha for å skape den nødvendige tryggheten, slik at konflikthåndteringsprosessen blir opplevd så åpen, effektiv og god som mulig.  På kurset vil du lære hvordan du best mulig kan være forberedt til å etablere en konstruktiv kommunikasjon, selve nøkkelen til både å hindre eskalering av en konflikt og til å løse denne.  En hovedmålsetting med denne kursmodulen er  at deltakere skal: evne å identifisere konflikter kunne bedrive forebyggende konfliktarbeid forstå «autopilotagering» og de involverte sine reaksjoner bli bedre til å løse konflikter Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen.  Hovedpunktene i kursinnholdet i Modul 2 er: Hva er en konflikt? Hvilke type konflikter er typiske i forretningslivet? Hvordan se og forstå de involverte i en konflikt? Hvilke forsvarsmekanismer kan du forvente?  Hva er «autopilot-agering? Hva er kommunikasjon? Praktisering av konstruktiv kommunikasjon  Din kommunikasjonsstrategi og praksis Gi konstruktive og virkningsfulle tilbakemeldinger Klar tale - et konkurransefortrinn Kommunikasjon og dialog i 2020 Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller en og en modul isolert.    [-]
Les mer
Oslo 30 timer 19 900 kr
11 Jan
19 Apr
Konsulentakademiet tar spesielt for seg ulike sider ved konsulentrollen for deg som er ny i en konsultativ funksjon. [+]
Kurset tar spesielt for seg - og klargjør - ulike sider ved konsulentrollen for deg som er ny i en konsultativ funksjon. Spesielt tar vi utgangspunkt i en konsultativ rolle der du starter for deg selv, eller i stor grad er selvstendig i dine leveranser og i din relasjon ut mot kunder, oppdragsgivere og forbindelser. I Modul 1-5 er vi opptatt av å gi deg en grundig forståelse for viktige ingredienser i rollen, hvilke utfordringer mange møter på, hvilke overraskelser mange opplever at denne rollen kan by deg etc.  Hva betyr det å være konsulent? Hva er særskilt ved rollen og hva må du være bevisst?  Verdien av ditt tidligere nettverk - kan for mange og i flere bransjer oppleves å være nærmest null. I andre bransjer, og med riktig tilnærming kan det være gull verdt. Er du forberedt på ensomheten rollen gir mange? Har du og kan du finne selvdisiplinen og struktur i arbeidet ditt?  Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen. Kursinnholdet i Modul 1:   Hva er du i ferd med å gå ut i nå? De 10 største utfordringene og overraskelsene Om forventningspresset i rollen som konsulent Om å takle overgangen fra ansatt til «egen herre» Kjenn deg selv – hvordan du fremstår for andre? Dine styrker og svakheter - din egen SWOT Selvtillitt, troen på seg selv og mestring «Se deg selv i speilet og studer det du ser» Psykologiske faktorer med stor betydning Selvledelse; retning og mål fremover Bevisst egne handlinger og dets konsekvenser Egenmotivasjon og egenutvikling Egenevaluering og selvanalyse for justering 10 viktige ingredienser i dine strategiske valg Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller en og en modul isolert.  Når du/bedriften er medlem av konsulentforeningen får du/dere ca 33% rabatt pr deltaker, på den første modulen (Modul1) i Konsulentakademiet og betaler derav kun kr. 3.990,- istedet for kr. 5.950,- pr deltaker. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.