Personlig utvikling
Du har valgt: Kreativitet
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Sandvika 14 måneder 5 750 kr
07 Oct
09 Dec
10 Feb
Institute for Mindfulness-Based Approaches in cooperation with Creationwork brings you this English MBSR Teacher-Training Program [+]
OM UDDANNELSEN IMA´s MBSR-instruktør utdannelse , som tidligere har vært tilknyttet NTNU i Gjøvik, tilbys nu som eneste sted i Norden av Creationwork. Undervisningen vil  primært være på engelsk.  Les mere her [-]
Les mer
1 år 71 400 kr
På forespørsel
Dette er en linje for deg som ønsker å utvikle deg gjennom kreativ utfoldelse. Et sted hvor du kan uttrykk deg med hender, stemme og kropp. [+]
KreativitetDette er en linje for deg som ønsker å utvikle deg gjennom kreativ utfoldelse. Et sted hvor du kan uttrykk deg med hender, stemme og kropp. Vi skal forme i leire, male og tegne, skjære i glass og lage masker. Med stemme og kropp skal vi utforske lyd og bevegelse, synge og danse. Vi skal utfordre våre grenser for det vi kan, vil og tørr. Å være kreativ er å skape noe som har sin kilde fra hvert enkelt menneskets sinn. Noe som kommer innenfra. Kreativitet er evnen til å skape og har både med opplevelse, prosess og produkt å gjøre. Å være kreativ innebærer: - Å se muligheter og   alternativer - Å kunne tilpasse seg - Å kunne balansere   mellom kaos og orden - Å være i nuet - Å uttrykke      FrigjøringÅ være fri er ikke alltid lett verken i det ytre eller det indre liv. Hva er det å frigjøre seg og hva frigjør vi oss fra? Et svar kan være; forventninger . Forventninger du har til deg selv eller som du vet eller tror andre har til deg. Å vokse som menneske kan være å bli fri fra det som hindrer sunn livsutfoldelse. Frigjøring kan gi mot og styrke, bevissthet og ydmykhet. Vi kan vokse som menneske både gjennom det gode og det vonde og det er ofte i motgang vi blir sterkere. Skal man frigjøre seg forutsetter det at man er eller tror man er ufri eller fanget. Det krever vilje og ønske om forandring for å greie å frigjøre seg. Graden av frigjøring, selvutvikling og forståelse vil være et resultatet av det du legger inn i arbeidet. Jo mer du våger jo mer får du tilbake. Det viktigste blir å tørre å være, å gjøre og å lære.     Å uttrykkeÅ uttrykke seg bevisst og personlig krever initiativ og mot, og kan virke frigjørende og healende. Det som skal uttrykkes må du ha kontakt med i deg selv og krever derfor også engasjement og innlevelse. Det er hyggelig å vite at mot betyr ”fra hjertet” når det å uttrykke seg ofte handler om å ha ha ”noe på hjertet” eller ha ”noe” å si. Det er ikke alltid vi tør å gjøre det vi drømmer om. Men med viljen kan vi utøve personlige mirakler. På denne linjen får du et år hvor du kan uttrykke deg og bli bevisst dine kreative valg. Få tak i din indre skaperkraft og leve ut dine kreative evner.   Lær deg selv å kjenne gjennom : - kroppsbevissthet- kunstnerisk utfoldelse og- møte med ditt ”indre rom”   [-]
Les mer
1 uke
På forespørsel
Er dere en liten eller stor gruppe som ønsker en annerledes og fargerik opplevelse sammen ? Vi kan skreddersy en uforglemmelig opplevelse for dere i kunstnerenes Syd Fr... [+]
Er dere en liten eller stor gruppe som ønsker en annerledes og fargerik opplevelse sammen ? Vi kan skreddersy en uforglemmelig opplevelse for dere i kunstnerenes Syd Frankrike, i eksotiske Marokko eller i New York og San Fransisco,  med hensyn til valg av kurssted, tid og innhold. Velg den perioden som passer best for dere.  Jeg kan f.eks arrangere et 5 dagers kreativitetkurs i eksotiske Marrakech, dere vil få et uforglemmelig opphold i den  "Den røde byen" ved foten av Atlasfjellene. På Kreativitetskurset" Narrens reise" får dere muligheten til å utforske lokale kulturskatter ved en tilfeldighet, gå dere bort i de travle soukene og forevige erfaringene i en kreativ reise dagbok. Vi skal også male, tegne og skrive etc..   Ta kontakt med oss for en samtale om hva vi kan gjøre for dere : Kunst & Innovasjon ; Annette Martens 95960073   Billedkunstneren Annette Martens vil lede undervisningen. [-]
Les mer
6 timer 4 500 kr
Lær hvordan kreative verktøy kan fremme nye ideer og forebygge ineffektiv tenkning. [+]
Manglende opplæring og utilstrekkelig trening for å dele kunnskap med andre er blant de vanligste barrierene for innovativt arbeid. Å løfte nyskapende arbeid har vært og er fremdeles en av de viktigste utfordringene for organisasjoner i dag. Vi har skreddersydd et kurs for deg som har behov for å tilrettelegge for nyskapende arbeid og fremme innovasjon i deres bedrift. Vi tar utgangspunkt i kreative verktøy for at dere skal kunne løse konkrete problemstillinger som deres bedrift står ovenfor. Vår erfaring er at dette vil føre til maksimalt utbytte av kursinnholdet. For at bedriften din skal kunne støtte innovative mennesker og innovativt arbeid må kreativ tenkning læres. Kurset er basert på internasjonalt anerkjente verktøy som kan bidra til å fremme kreativitet i ditt arbeid. Vi anvender en praktisk tilnærming, der alle deltakerne trenes til å bli fortrolige med kreative verktøy og hvordan de kan anvende dem i konkrete problemstillinger fra deres arbeidshverdag. SENTRALE TEMA PÅ KURSET: Introduksjon til feltet kreativitet og vanlige fallgruver i kreativ tenkning. Hvordan man kan improvisere ved hjelp av kreative teknikker. Forståelse for hvordan egne mentale mønstre påvirker kreativitet og hvordan man kan tenke kreativt ved å utforske nye muligheter. Hvordan man behandler ideer og primære- og sekundære handlinger. Utvikle og bruke provokasjoner for å frem-bringe nyttige nye ideer. MÅL FOR KURSET:  Deltakerne skal få kjennskap til hvordan man anvender anerkjente verktøy for krea-tivitet. Deltakerne skal få kjennskap til hvilke fak-torer som kan hindre kreativ tenkning og bevisstgjøring av mentale mønstre. Deltakerne skal få øvd evnen til å være kreative og stå bedre rustet til å skape in-novative ideer. Det tilrettelegges for at alle deltakerne skal øve på de kreative verktøyene. [-]
Les mer