Kurs: Krisepsykologi i stress, ulykkes – og katastrofesituasjoner
Petrolink AS