Kurs: Frivillig ledelse som menighetsledelse
Baptistenes Teologiske Seminar