Kurs: Etablering og utvikling av ungdomsarbeid i en postmoderne kontekst
Baptistenes Teologiske Seminar