Salg
Du har valgt: Kundeservice - Kundebehandling
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff i Kundeservice - Kundebehandling
 

1 dag 9 900 kr
ITIL® 4 Practitioner: Service Desk [+]
ITIL® 4 Practitioner: Service Desk [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 6 timer 7 900 kr
Legendarisk kundeservice lærer ledere og virksomhetens kundeservicemedarbeidere hvordan de konsekvent skal levere eksepsjonell kundeservice som vil gi kunder som kommer t... [+]
NÅR SKRØT NOEN SIST AV DEN GODE SERVICEN DIN?   Ved hvert møte med kunder, har du mulighet til å enten bygge lojalitet eller miste en kunde. Mens de fleste virksomheter anerkjenner den kritiske verdien av kundeservice for suksess, er det fremdeles uvanlig å motta bra kundeservice.   -Ca 90% av kunder begynner å gjøre forretninger med konkurrenter hvis de opplever dårlig kundeservice. -Det er 6-7 ganger mer kostbart å tiltrekke seg en ny kunde enn å beholde en eksisterende kunde.   Verdien av god kundeservice Hvis du ikke har kunder, har du ikke en virksomhet. Bedrifter som leverer god kundeservice vet at deres medarbeidere—og den relasjonen de bygger med kundene— er virksomhetens viktigste fordel. Ved å bygge en bedriftskultur rettet mot kundeservice, bemyndiggjør de sine medarbeidere til å ta eierskap i å løse kundenes problemstillinger. Denne servicementaliteten dyrker forbedringer og reduserer kostnader, noe som resulterer i økt kundelojalitet og til slutt salg.   Basert på mange års forskning og erfaringer med organisasjoner som prioriterer kundeservice, er Legendarisk kundeservice et raskt, interaktivt program utviklet for å hjelpe ledere og ansatte til å tilpasse seg en servicefokusert visjon, verdier og atferd for bedre å betjene kundene dine i hver samhandling. [-]
Les mer
1 dag
Et lærerikt og motiverende kurs om en rekke viktige faktorer for å skape en utmerket service og kundebehandling. [+]
Dagsseminar i ”DEN GODE SERVICE OG KUNDEBEHANDLING”, generelt kurs,v/Cand. philol. Astrid Voll Storaas. For servicemedarbeidere og mellomledere i servicebedrifter.   HVA ER SERVICE? Definisjon av service. Psykologisk utdyping av servicebegrepet i et kundeperspektiv. PERSONLIG SERVICE  -  holdninger og handlinger.Servicemedarbeiderens holdnings – og handlingsmønstre i sin serviceytelse som skaper en utmerket service og kundebehandling.   ENKELTKUNDEN I FOKUS  -  viktig både for å skape høy servicekvalitet, og som en stressreduserende strategi for servicemedarbeiderne selv.   DET VIKTIGE SANNHETENS ØYEBLIKK. Hvordan skape positive sannhetens øyeblikk, og unngå nøytrale eller negative. SERVICEKVALITET OG KVALITETSSIKRING. Sentrale elementer i utmerket servicekvalitet. Sikring av en stabil og forutsigbar servicekvalitet. GOD SERVICE: TILFREDSSTILLELSE AV KUNDENS BEHOV OG FORVENTNINGER. Kundenes behovshierarki. Hvordan tilfredsstille kundenes psykologiske behov. DIFFERENSIERT SERVICEOm differensiering, tilpasning, av service overfor ulike kunder og segmenter.   PROFESJONELL SERVICE  -  holdninger og handlinger. Servicemedarbeidernes holdnings – og handlingsmønstre som skaper en mest mulig profesjonell service og kundebehandling. Hvordan møte visse utfordringer i denne sammenheng, for å sikre profesjonalitet i enhver situasjon og overfor enhver kunde. KUNDEKOMMUNIKASJON. Kommunikasjonsformene, og hvordan bruke dem riktig. Hvordan skape en best mulig kommunikasjon med kundene. SERVICEHELTENE  --  hva kjennetegner de beste serviceutøverne? En undersøkelse av svært dyktige serviceutøvere, og deres holdninger, tankegang og strategier, gir viktig lærdom til alle kundebehandlere.   GRUPPEARBEID om servicekvalitetssikring – og forbedring i de service-bedriftene som gruppens medlemmer arbeider i. [-]
Les mer