Pedagogikk
Læringsmiljø
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Sentrum 3 timer 1 190 kr
15 Feb
Hvordan skaper vi den beste skolen for de elevene vi har til enhver tid? [+]
I dette kurset ser vi på hvordan vi skaper en skole der vi legger til rette for mest mulig læring. En skole der alle drar i samme retning og hvor ledelsen og lærerne i fellesskap utvikler et konsistent og trygt læringsmiljø. Et læringsmiljø der elevene er aktive i egen læring og reflekterer rundt det de lærer. Et miljø der samarbeid, tverrfaglighet og dybdelæring står sentralt og hvor konstruktive tilbakemeldinger bidrar i elevenes læringsprosesser. Kursholder viser i dette kurset hvordan Elvebakken videregående skole i Oslo har jobbet for å utvikle sin skolekultur, en skolekultur preget høy tillit til hverandre og der det snakkes om det de vil ha mer av.    Kursinnhold I dette kurset ser vi på hvordan vi skaper en skole der vi legger til rette for mest mulig læring. En skole der alle drar i samme retning og hvor ledelsen og lærerne i fellesskap utvikler et konsistent og trygt læringsmiljø. Et læringsmiljø der elevene er aktive i egen læring og reflekterer rundt det de lærer. Et miljø der samarbeid, tverrfaglighet og dybdelæring står sentralt og hvor konstruktive tilbakemeldinger bidrar i elevenes læringsprosesser. Kursholder viser i dette kurset hvordan Elvebakken videregående skole i Oslo har jobbet for å utvikle sin skolekultur, en skolekultur preget høy tillit til hverandre og der det snakkes om det de vil ha mer av.    Kursinnhold Hva skaper læring? Hvordan legger vi til rette for mest mulig læring? Tilbakemeldingskultur Studietid og fleksitid Firergruppeorganisering Samarbeid, blant elevene og i profesjonsfellesskapet   Kursholder Helle Solberg har jobbet i skolen siden 1997, først i 13 år som lærer på Hersleb ungdomsskole i Oslo indre øst, deretter ved Elvebakken videregående skole i Oslo fra 2010. Fra 2016 har hun vært avdelingsleder samme sted. Helle er i tillegg forfatter for læreverket "Key English", for ungdomsskolen. Helle er svært opptatt av elevenes læring og at alt vi gjør må handle om dette: Hva er best for våre elever og hva skaper læring? Hun tror på et sterkt fellesskap der elever lærer best i samarbeid med hverandre og med lærer.        [-]
Les mer