Lift, stillas og krankurs
Du har valgt: Løfteredskaper
Nullstill
Filter
Ferdig

-

12 treff i Løfteredskaper
 

2 800 kr
Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner o... [+]
Målsetting Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003 Emneliste Innledning Roller og ansvar Kompetansekrav Planlegging av løfteoperasjoner Krav til oppbevaring av løst utstyr Krav til fadder Kjennskap til øvelseskjøring med offshorekran Enkle løfteinnretninger Grunnleggende krav til sikker bruk av løfteutstyr; • Sikre løftemetoder • Risikovurdering • Kassasjonskriterier • Riggemetoder Praktiske øvelser Evaluering/Eksamen Avslutningsprøve Teori min. 15 spørsmål (20 min) 80% riktig for å bestå Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
1 200 kr
Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av risikofylt arbeidsutstyr. [+]
Arbeidsmiljøloven krever at man skal ha opplæring på risikofylt arbeidsutstyr. Kurset dekker kravene til opperatør av løftelem / bakløfter samt snile-ledetruck og jekketralle. Annet arbeidsutstyr kan inngå ved behov. (Krokløfter-sideløfter-kontainerløfter-plog-fres m.m) Etter gjennomført kurs utstedes kompetansebevis i kredittkortstørrelse.    [-]
Les mer
5 timer 25 000 kr
Oppdatert kurs i samsvar med ny fagplan Modul P-3.8 hos Petroleumstilsynet. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Kurset kan gjennomføres som kun teori-kurs og avsluttes da på dag 3. KranTeknisk Forening har oppdatert kurset i samsvar med ny fagplan Modul P-3.8 hos Petroleumstilsynet. Dette er en videreutvikling av den tidligere «Opplæringsplan for kontroll av SDLA (spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring) D7» som ble utarbeidet av KTF. Kurset er bygget opp for å tilfredsstille de roller som er involvert i sakkyndig kontroll, samt i det tekniske ved gjennomføring av løfteoperasjoner i brønn og boring i samsvar med R003.   Hensikten med kurset er å gi en teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe D7 Spesialkonstruert Løfteredskap i Brønn og Boring. Fra rapporten RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET (RNNP) som Petroleumstilsynet gav ut våren 2020 har vi sakset følgende om noen av de funn som: Det er i 2020 en betydelig økning fra 2019 i hendelser knyttet til Løfting i boremodul (både absolutt og normalisert). Antallet innrapporterte hendelser for flyttbare innretninger (både absolutt og normalisert) viser en tydelig stigende trend. Økningen skyldes flere hendelser både i tilknytning til Løfting med offshorekran, Løfting i boremoduler og Andre løfteaktiviteter. Om en bryter ned på type løfteaktivitet ser en spesielt en økning fra 2018 i hendelser relatert til Løfting i boremodul, og det er en signifikant økning både i absolutt og normalisert antall hendelser, og antallet hendelser er i 2020 det høyeste noen gang i rapporteringsperioden. Dette viser at næringen igjen vil ha behov for å bli oppdatert på regelverk og kontrollprosedyrer for løfteutstyr i brønn og boring.   Foreleser: Audun VabøDicipline Manager, Oceaneering Audun har arbeidet med kran og løft i over 30 år. Han er ofte brukt som foreleser innen fagområdet.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS. [-]
Les mer
2 500 kr
Kurset er et innføringskurs i Stropping/anhuking [+]
Målsetting for kurset: Vi i Norsk Fagutdanning ønsker å tilføre deg som skal jobbe med løfteredskaper mer kunnskap om sikkerheten, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for de ulike løfteredskaper. ·        Skape holdninger for god, sikker og økonomisk kranbruk, stropping og signalgiving. ·        Gi kunnskap om lovfestede forhold for kranbruk, kontroll av kran og påkrevd dokumentasjon. ·        Innarbeide riktig teknikk, ha gode kontrollrutiner og ta hensyn til andre i det daglige arbeidet. ·        Hindre ulykker og gjøre en bedre jobb.  Kursinnhold:   Myndighetene stiller krav til at anhukere / signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, §10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre. Følgende emner blir bl.a. gjennomgått: • Oppbygging • Merking • Kontroll og kassering av løfteredskaper • Løfteredskapstabeller • Sikkerhetsteori • Lover og forskrifter [-]
Les mer
Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig... [+]
Målsetting Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås Emneliste Innledning Løfteredskap Løfteredskapstabeller Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio) Praktisk bruk av løfteredskap Øvingsoppgaver Eksamen Modul 2.3 Avslutningsprøve Teori  modul 2.3 Antall oppgaver: 30 Maksimal tid for prøve: 45 min. Minimum score for å bestå: 80% Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator Pris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
Hensikten med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger. Kurset er en modul som må være ... [+]
MålsettingHensikten med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger. Kurset er en modul som må være gjennomført før man starter på spesialutdannelse for den enkelte krantype.Kurset avsluttes med en teoretisk prøve.EmnelisteInnledning Lover og forskrifter Standarder Materiallære Ansvarsforhold/forsikringer Ståltau Løfteredskap Øvingsoppgaver Eksamen AvslutningsprøveTeori 50 spørsmålKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinatorPris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
Fosnavåg 16 timer 4 990 kr
12 Jun
03 Jul
Kurset gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som kreves for å kunne velge, montere og operere enkle løfteinnretninger. Bruk av enkle løfteinnretninger til forflytni... [+]
Kurset gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som kreves for å kunne velge, montere og operere enkle løfteinnretninger. Bruk av enkle løfteinnretninger til forflytning av last krever kontinuerlig fokus på farer og sikkerhet i operasjonen. Fokurs på risikoforståelse og riktig atferd slik at sikkerheten til involvert personell ivaretas under arbeidsoperasjoner. Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal: utføre løfteoperasjoner ved bruk av enkle løfteinnretninger gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider gjennomføre opplæringsløp som rigger lede/koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner være operasjonelt ansvarlig være verneombud Kursinnhold: Regelverk Sikring av verktøy og materiell i høyden Dokumentasjon og kontroll Bruksområde og begrensninger Materialhåndteringsplan Utføre løfteoperasjoner ved bruk av enkle løfteinnretninger Konstruksjon, vedlikehold og sikkerhetssystemer Praktiske øvelser Risiko og sikkerhet Fallsikring Avsluttende prøve Kurset er iht. Forskrift om utførelse av arbeid og opplæringsplan utarbeidet av ptil.   Forkunnskaper:Modul 1.1 og G11 Løfteredskap modul 2.3Grunnleggende fallsikring [-]
Les mer
Nettkurs 4 990 kr
Kurset utgjør til sammen den tilleggskompetansen en skipsfører på lasteskip med lengde under 24 m i liten kystfart som skal utføre løfteoperasjoner skal ha gjennomført. [+]
Kurset utgjør til sammen 19 timer opplæring. Alt gjennomføres på e-læringsplattform. Kurset skal sikre at deltakerne får tilstrekkelig kunnskap til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap ved løfteoperasjoner.   Opplæringen skal dekke følgende punkter: -          Beskrivelse av praktisk opplæring, herunder bruk av kran og løst løfteutstyr -          Teknisk dokumentasjon om kranen (inkl. brukerveiledning) -          Operasjonelle begrensninger og sikkerhetsrutiner (herunder sikkerhetssoner, SWL, nødstopp m.v.) -          Vedlikeholdsrutiner (løpende og periodisk ettersyn)   Skipsfører på et skip som skal utføre løfteoperasjoner skal som et minimum ha kunnskap om: a) kunne utarbeide, bruke og forbedre prosedyrer b) kunne identifisere risikoer og utarbeide risikoanalyser (se verktøy for risikovurdering på sdir.no) c) vedlikehold d) opplæring e) skipsførers plikter.   Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i emneplanen gjennom avsluttende prøve på nett. Hvert enkelt emne i avsluttende prøve skal være bestått. [-]
Les mer
8 timer 2 750 kr
Har du behov for repetisjon av G11 Løfteredskaps kurset ditt?  Kanskje det er lenge siden du har jobber med løfteredskaper? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og fer... [+]
Har du behov for repetisjon av G11 Løfteredskaps kurset ditt?  Kanskje det er lenge siden du har jobber med løfteredskaper? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og ferdigheter ang dette temaet?     Hva ønsker vi å oppnå med vårt G11 Løfteredskap repetisjons kurs? Hovedhensikten med kurset er å gi deg en repetisjon av ditt tidligere G11 løfteredskaps kurs forløfteoperasjoner. Kurset vil gi deg en repetisjon på gjennomføring av daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper. Vi ønsker også å repetere viktigheten av en bevisst holdning til farene som kan oppstå og hvordan du kan unngå disse. Vårt G11 Løfteredskap repetisjons kurs ledes av instruktører med stor kompetanse og praktisk erfaring fra bruk av løfteredskap.    Hvem passer vårt G11 Løfteredskap repetisjons kurs for? Kurset egner seg for den som skal arbeide med løfteredskap og dere som har vært borte fra denne type arbeid en stund. Alle som skal utføre tyngre løft med maskiner, kraner og andre redskaper vil ha stort utbytte av dette kurset.      Varighet på G11 løfteredskap repetisjonskurset  8 timer/1 dag    G11 Løfteredskap repetisjons kurs hos Kompetansebedriften.  Kompetansebedriften utfører G11 løfteredskap repetisjons kurs over hele landet, og kan holde disse repetisjons kursene på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.   I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike kurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte. Vi kommer gjerne ut og holder dette bedriftsinternt hos deres bedrift.  [-]
Les mer
1 950 kr
På forespørsel
På forespørsel
Hvordan var regler angående stropping og anhuking av last? Var det bedre å bruke stropp eller kjetting? Husker du ikke alt? Trenger du en oppdatering i kunnskapene dine? ... [+]
Mål: Oppdatering av lov og forskrifter, sikkerhetsregler, samt korrekt bruk av utstyr. Kursinnhold: Kurset omhandler forandringer i lov og forskrifter, sikkerhetsregler, samt korrekt bruk av utstyr. Arbeidsform: Kurset er lagt opp med forelesning og praksis. Kursbevis: Det blir utstedet kompetanseattest med beskrivelse av de emner som er gjennomgått.  [-]
Les mer
16 timer 3 750 kr
På forespørsel
På forespørsel
Hvordan skal jeg anhuke last på en riktig måte? Har jeg lov til å bruke en kjetting hvor jeg ser noen rust på? Må jeg sperre området hvor lasten skal bi løftet? Vil og tr... [+]
Mål: • Skape holdninger for god, sikker og økonomisk kranbruk, stropping og signalgiving. • Gi kunnskap om lovfestede forhold for kranbruk, kontroll av kran og påkrevd dokumentasjon. • Innarbeide riktig teknikk, ha gode kontrollrutiner og ta hensyn til andre i det daglige arbeidet. • Å hindre ulykker og gjøre en bedre jobb. Kursinnhold: • Innledning/generell informasjon • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr • Arbeidsutstyrets konstruksjon og virkemåte • Kontroll og ettersyn • Godshåndtering • Arbeidsmiljø • Farlig gods Arbeidsform: Det er lagt vekt på en levende og aktiviserende arbeidsform med instruktør tilstede. I elevmateriell og støttemateriell er det spesielt tatt hensyn til pedagogiske prinsipper. Det er lagt opp til å aktivisere gjennom å høre, lese, se, skrive, repetere og snakke. Det gir effektiv innlæring og god kunnskapsbevarelse. Kursbevis: Kurset er lagt opp etter et modulsystem, og kan siden utvides til fullt kranførerbevis. Modulen blir avsluttet med en eksamen. Det blir utstedet i tillegg kompetanseattest med beskrivelse av de emner som er gjennomgått.  [-]
Les mer
4 timer 1 400 kr
Sikkerhetsopplæring i bruk av bakløfter skal kunne bidra til å redusere risiko, slik at brukeren ikke utsetter seg selv og andre for unødige far... [+]
Sikkerhetsopplæring i bruk av bakløfter skal kunne bidra til å redusere risiko, slik at brukeren ikke utsetter seg selv og andre for unødige farer. Kurset gjennomgår lovgrunnlag og sikkerhetsteori samt praktisk bruk, og visuell kontroll av bak løftere. Målgruppe:Enhver som skal bruke bak løfter i arbeidssammenheng. Myndighetskrav:Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav  Kursinnhold:Deltakerne skal etter gjennomført kurs:         Ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter Kjenne brukerveiledningen til det aktuelle arbeidsutstyret Ha kunnskap om aktuelt verneutstyr og verneinnretninger Kunne bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig og trygg måte Ha kjennskap til krav vedlikehold og kontroll av utstyret Kursgjennomføring:Kurset gjennomføres over 4 timer teori med godkjent instruktør fra AOF Norge. Dokumentasjon:Etter gjennomført kurs får deltakeren dokumentert i form av kursbevis i A4 format eller kompetansekort i bankkortformat med bilde. [-]
Les mer