Lift, stillas og krankurs
Du har valgt: Løfteredskaper
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 3 timer 1 900 kr
09 Mar
Roller, Førstegangskontroll, periodisk kontroll og levetidsvurdering – hva betyr det og hvilke konsekvenser har vår signatur? [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Roller, Førstegangskontroll, periodisk kontroll og levetidsvurdering – hva betyr det og hvilke konsekvenser har vår signatur? Temakurset gjennomføres fra kl. 12.00-15.00 som interaktivt nettkurs.   Kurset er en del av kurskonseptet SIKKERHETSSKOLEN - KRAN OG LØFT. Konseptet har som mål å ta opp og formidle relevante problemstillinger knyttet til godkjenning og kontroll utført av Sakkyndig virksomhet. Mange Faglige ledere og Kontrollører har behov for faglig påfyll for å opprettholde og ikke minst øke sin personlige kunnskap og kompetanse.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS [-]
Les mer
2 800 kr
Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner o... [+]
Målsetting Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003 Emneliste Innledning Roller og ansvar Kompetansekrav Planlegging av løfteoperasjoner Krav til oppbevaring av løst utstyr Krav til fadder Kjennskap til øvelseskjøring med offshorekran Enkle løfteinnretninger Grunnleggende krav til sikker bruk av løfteutstyr; • Sikre løftemetoder • Risikovurdering • Kassasjonskriterier • Riggemetoder Praktiske øvelser Evaluering/Eksamen Avslutningsprøve Teori min. 15 spørsmål (20 min) 80% riktig for å bestå Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
1 200 kr
Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av risikofylt arbeidsutstyr. [+]
Arbeidsmiljøloven krever at man skal ha opplæring på risikofylt arbeidsutstyr. Kurset dekker kravene til opperatør av løftelem / bakløfter samt snile-ledetruck og jekketralle. Annet arbeidsutstyr kan inngå ved behov. (Krokløfter-sideløfter-kontainerløfter-plog-fres m.m) Etter gjennomført kurs utstedes kompetansebevis i kredittkortstørrelse.    [-]
Les mer
Røyneberg 24 timer 7 110 kr
08 Mar
12 Apr
31 May
Grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås. [+]
Kurs mål Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås   Avslutningsprøve Teori del 1 modul 1.1 Minimum antall spørsmål: 30 Maksimal tid for prøve: 1 time Minimum score for å bestå: 80% Teori del 2 modul 2.3 Antall oppgaver: 30 Maksimal tid for prøve: 1 time Minimum score for å bestå: 80%   Kurs emner Innledning Lover og forskrifter Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Ytre miljø Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr Kjennskap til farlig gods, merking og håndtering Løfteredskap Løfteredskapstabeller Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio) Praktisk bruk av løfteredskap Øvingsoppgaver Eksamen Modul 1.1 Eksamen Modul 2.3   Kurs diplom Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.   Gyldighet Skal vedlikeholdes i tråd med Norsok R-003 [-]
Les mer
Nettkurs 2 timer 1 900 kr
20 Apr
Sonebegrensning, tandemkjøring og frakt av flytende metall – Er vi som Sakkyndig Virksomhet og kraneier etterrettelig? [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Sonebegrensning, tandemkjøring og frakt av flytende metall – Er vi som Sakkyndig Virksomhet og kraneier etterrettelig?Temakurset gjennomføres fra kl. 09.00-11.00 som interaktivt nettkurs.   Kurset er en del av kurskonseptet SIKKERHETSSKOLEN - KRAN OG LØFT. Konseptet har som mål å ta opp og formidle relevante problemstillinger knyttet til godkjenning og kontroll utført av Sakkyndig virksomhet. Mange Faglige ledere og Kontrollører har behov for faglig påfyll for å opprettholde og ikke minst øke sin personlige kunnskap og kompetanse.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS [-]
Les mer
Nettkurs 2 timer 1 900 kr
11 May
Kranbaner, bransjens akilleshæl – wireproblematikk, kranulykker, hvordan de endrer vår holdning og praksis. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Kranbaner, bransjens akilleshæl – wireproblematikk, kranulykker, hvordan de endrer vår holdning og praksis?Temakurset gjennomføres fra kl. 09.00-11.00 som interaktivt nettkurs.   Kurset er en del av kurskonseptet SIKKERHETSSKOLEN - KRAN OG LØFT. Konseptet har som mål å ta opp og formidle relevante problemstillinger knyttet til godkjenning og kontroll utført av Sakkyndig virksomhet. Mange Faglige ledere og Kontrollører har behov for faglig påfyll for å opprettholde og ikke minst øke sin personlige kunnskap og kompetanse.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS [-]
Les mer
Hensikten med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger. Kurset er en modul som må være ... [+]
MålsettingHensikten med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger. Kurset er en modul som må være gjennomført før man starter på spesialutdannelse for den enkelte krantype.Kurset avsluttes med en teoretisk prøve.EmnelisteInnledning Lover og forskrifter Standarder Materiallære Ansvarsforhold/forsikringer Ståltau Løfteredskap Øvingsoppgaver Eksamen AvslutningsprøveTeori 50 spørsmålKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinatorPris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
Nettkurs 2 timer 1 900 kr
30 Mar
Maskinsikkerhet generelt, kran og maskingrupper, gamle og nye kranstandarder – hva må vi kunne, hva må vi kjenne til? [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Maskinsikkerhet generelt, kran og maskingrupper, gamle og nye kranstandarder – hva må vi kunne, hva må vi kjenne til?Temakurset gjennomføres fra kl. 09.00-11.00 som interaktivt nettkurs.   Kurset er en del av kurskonseptet SIKKERHETSSKOLEN - KRAN OG LØFT. Konseptet har som mål å ta opp og formidle relevante problemstillinger knyttet til godkjenning og kontroll utført av Sakkyndig virksomhet. Mange Faglige ledere og Kontrollører har behov for faglig påfyll for å opprettholde og ikke minst øke sin personlige kunnskap og kompetanse.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS [-]
Les mer
Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig... [+]
Målsetting Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås Emneliste Innledning Løfteredskap Løfteredskapstabeller Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio) Praktisk bruk av løfteredskap Øvingsoppgaver Eksamen Modul 2.3 Avslutningsprøve Teori  modul 2.3 Antall oppgaver: 30 Maksimal tid for prøve: 45 min. Minimum score for å bestå: 80% Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator Pris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
Skien 4 timer 1 600 kr
12 Mar
07 May
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav [+]
Ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter Kjenne brukerveiledningen til det aktuelle arbeidsutstyret Ha kunnskap om aktuelt verneutstyr og verneinnretninger Kunne bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig og trygg måte Ha kjennskap til krav vedlikehold og kontroll av utstyret [-]
Les mer
Skien 4 timer 1 400 kr
12 Mar
07 May
Sikkerhetsopplæring i bruk av bakløfter skal kunne bidra til å redusere risiko, slik at brukeren ikke utsetter seg selv og andre for unødige far... [+]
Sikkerhetsopplæring i bruk av bakløfter skal kunne bidra til å redusere risiko, slik at brukeren ikke utsetter seg selv og andre for unødige farer. Kurset gjennomgår lovgrunnlag og sikkerhetsteori samt praktisk bruk, og visuell kontroll av bak løftere. Målgruppe:Enhver som skal bruke bak løfter i arbeidssammenheng. Myndighetskrav:Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav  Kursinnhold:Deltakerne skal etter gjennomført kurs:         Ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter Kjenne brukerveiledningen til det aktuelle arbeidsutstyret Ha kunnskap om aktuelt verneutstyr og verneinnretninger Kunne bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig og trygg måte Ha kjennskap til krav vedlikehold og kontroll av utstyret Kursgjennomføring:Kurset gjennomføres over 4 timer teori med godkjent instruktør fra AOF Norge. Dokumentasjon:Etter gjennomført kurs får deltakeren dokumentert i form av kursbevis i A4 format eller kompetansekort i bankkortformat med bilde. [-]
Les mer
16 timer 3 750 kr
På forespørsel
På forespørsel
Hvordan skal jeg anhuke last på en riktig måte? Har jeg lov til å bruke en kjetting hvor jeg ser noen rust på? Må jeg sperre området hvor lasten skal bi løftet? Vil og tr... [+]
Mål: • Skape holdninger for god, sikker og økonomisk kranbruk, stropping og signalgiving. • Gi kunnskap om lovfestede forhold for kranbruk, kontroll av kran og påkrevd dokumentasjon. • Innarbeide riktig teknikk, ha gode kontrollrutiner og ta hensyn til andre i det daglige arbeidet. • Å hindre ulykker og gjøre en bedre jobb. Kursinnhold: • Innledning/generell informasjon • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr • Arbeidsutstyrets konstruksjon og virkemåte • Kontroll og ettersyn • Godshåndtering • Arbeidsmiljø • Farlig gods Arbeidsform: Det er lagt vekt på en levende og aktiviserende arbeidsform med instruktør tilstede. I elevmateriell og støttemateriell er det spesielt tatt hensyn til pedagogiske prinsipper. Det er lagt opp til å aktivisere gjennom å høre, lese, se, skrive, repetere og snakke. Det gir effektiv innlæring og god kunnskapsbevarelse. Kursbevis: Kurset er lagt opp etter et modulsystem, og kan siden utvides til fullt kranførerbevis. Modulen blir avsluttet med en eksamen. Det blir utstedet i tillegg kompetanseattest med beskrivelse av de emner som er gjennomgått.  [-]
Les mer
1 950 kr
På forespørsel
På forespørsel
Hvordan var regler angående stropping og anhuking av last? Var det bedre å bruke stropp eller kjetting? Husker du ikke alt? Trenger du en oppdatering i kunnskapene dine? ... [+]
Mål: Oppdatering av lov og forskrifter, sikkerhetsregler, samt korrekt bruk av utstyr. Kursinnhold: Kurset omhandler forandringer i lov og forskrifter, sikkerhetsregler, samt korrekt bruk av utstyr. Arbeidsform: Kurset er lagt opp med forelesning og praksis. Kursbevis: Det blir utstedet kompetanseattest med beskrivelse av de emner som er gjennomgått.  [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.