Coaching
Du har valgt: Løsningsfokusert arbeid
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Løsningsfokusert arbeid
 

2 dager
På forespørsel
Dette er et tilbud til ansatte som jobber med innsatte fra ulike kulturer, og som ønsker å få mer innblikk og bevissthet rundt egne holdninger og verdier, økt forståelse ... [+]
KRUS inviterer tilsatte i kriminalomsorgen til kurs i kulturforskjeller i praksis. Dette er et tilbud til ansatte som jobber med innsatte fra ulike kulturer, og som ønsker å få mer innblikk og bevissthet rundt egne holdninger og verdier, økt forståelse av kulturforskjeller og verktøy for analyse av utfordrende situasjoner fra hverdagspraksis. Vi ønsker på dette kurset å bidra til diskusjoner om holdninger, kulturforståelse og problemstillinger deltakerne står overfor i det daglige arbeidet med varetektsinnsatte og domfelte i kriminalomsorgen.    Mål: Bevisstgjøre i forhold til egne holdninger, verdier og kulturforskjeller, samt å sette fokus på opplevde kulturforskjeller i arbeidet i kriminalomsorgen. Forberedelser: Deltakere som ønsker plass på dette kurset bes om å sende inn egne eksempler på opplevde kulturforskjeller og konflikter i det daglige arbeidet i friomsorgen og fengsler innen 1. september 2008.    Innhold: • Flerkulturell forståelse, grunnlag for innlevelse og kommunikasjon.• Hvordan forholder vi oss til kulturforskjeller?• Kulturanalyse.   Undervisningsform: Forelesning, gruppearbeid, erfaringsutveksling, øvelser. [-]
Les mer