Maritime kurs og shipping
Du har valgt: LNG (naturgass)
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i LNG (naturgass)
 

Ålesund 4 dager 22 000 kr
Operating Ships on LNG Basic, 2 dager. Operating Ships on LNG Advanced inkl. Basic, 4 dager [+]
Basic kurset går over 2 dager, pris 9100,- eks MVA, mens Advanced kurset går over 4 dager, pris 12 900,- eks MVA.   LNG Basic må fullføres før man tar Advanced.   Timeplan som følger: LNG Basic Tirsdag 09.00-16.00 Onsdag 08.30-11.30 LNG Advanced Onsdag 11.30-16.00 Torsdag 08.30-16.00 Fredag 08.30-14.00 Tema og emner som angitt i tabellen nedenfor med hovedfokus på sikkerhet og problemstillinger knyttet til gassformige drivstoffer. Undervisningen gis i hensiktsmessige lokaler med relevante audiovisuelle hjelpemidler, og i lab med tilgang til nødvendig utstyr og fasiliteter for praktisk trening og øvelser inklusive simulatorøvelser. Det kreves ingen spesielle forkrav ut over det som STCW setter som krav til den enkelte deltaker sin stilling om bord. Vurdering vil bli gitt både med teoretisk og praktisk eksamen hvor begge deler må være bestått. Teoretisk eksamen er av typen ”multiple choice”. Kursmateriell: Kurskompendium PP presentasjoner og forelesningsnotater  Risk assessment Sikkerhetsdatablad Kurset passer for Kurset er spesielt tilpasset er spesielt og rettet mot maskin-/ dekks-offiserer og mannskap som er ansvarlige for operasjoner knyttet til LNG drift av skip, maskineri samt håndtering av gassformige drivstoffer. Kurset er også rettet mot undervisningspersonell og instruktører som utdanner og trener maritimt mannskap på fagskoler, høgskoler og maritime treningssenter. Kurset er utviklet i henhold til ”Emneplaner” som er under utvikling i Sjøfartsdirektoratet.  Eksaminering Det innhentes muntlig og skriftlig kandidatevaluering i hvert kurs. Vi vil utføre faglig evaluering av kursinnhold, undervisning og gjennomføring. Evalueringen skal gi grunnlag for justeringer som er nødvendig for å tilfredsstille og forbedre kandidatenes behov for opplæring. [-]
Les mer