Lager- og logistikkurs
Logistikkurs
Du har valgt: Bardufoss
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Bardufoss ) i Logistikkurs
 

100 timer 16 900 kr
Fagbrevet er med på å heve kvaliteten av din kompetanse. [+]
Hvorfor fagbrev i lager og logistikk? Har du erfaring innenfor lager og logistikk, men mangler formell kompetanse? Vi tilbyr et spennende og lærerikt teorikurs i logistikkfaget. Vår erfaring er at du oppnår ny viten, ny motivasjon, samt nye redskaper til bruk i arbeidshverdagen. Og ikke minst, du får papirer på din kompetanse. Innhold i kurset Eksternlogistikk: -manuell og maskinell lasting og lossing av transportsmidler. -klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring. -enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler. -service og kundebehandling Internlogistikk og lagerhold: -lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager -produktivitet og lønnsomhet -bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og  interntransport. -helse, miljø og sikkerhet -regelverk om befordring av gods og bagasje   Finansiering: Dersom du er medlem av en fagforening, får du dekket deler av kursavgiften gjennom stipend. [-]
Les mer
Nettkurs 11 000 kr
Digitalt kurs for teoriforberedende for fagbrev i logistikk og yrkessjåfør. [+]
  Dokumentasjon av fagkompetanse Fagbrev innen logistikk retter seg mot deg som har jobbet lenge med vareflyten i bedriften.   En fagoperatør skal ha kunnskap og ferdigheter innen lager og terminal, Transport og distribusjon, HMS, Service og kundebehandling, kavlitetssikring og informasjonsflyt.  Etterspørselen etter kvalifisert personell som har kompetanse innen logistikk og transport er stor. Fagbrevet gir deg ett formelt papir som dokumentererdin mangeårige kunnskap.  Fagbrevet er med på å heve kvaliteten på bedriften. Vår erfaring tilsier at bedrifter som satser på etter- og videreutdanning med vekt på fagbrev bl.a får økt fokus på mer rasjonell og kostnadsbesparende drift og økt trivsel blant de ansatte.  Opplæringsloven gir yrkesaktive med "lang" yrkeserfaring mulighet til å få dokumentert sin realkompetanse gjennom et fagbrev. Dette kan gi deltakerne større utfordringer og mer spennende arbeidsoppgaver.  Yrkessjår Yrkessjåføren skal birda til effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester.  Hovedområdene innen for faget er  Planleggin og drift som omfatter organisering av transportbedrifter, planlegging av transporttjenester. Ulike regelverk innen transport, miljøvennlige transporttjenester, lasting, lossing og transport av gods og personer.  Transport omfatter forskriftsmessig bruk av arbeidsutstyr, elektroniske verktøy for behandling av transportdokumenter, kommunikasjon, effektiv utførelse av transportoppdraget.    [-]
Les mer
Nettstudier 12 måneder 42 500 kr
Arbeidsleder logistikk er et studium som fokuserer på logistikk og arbeidsledelse fra et helhetlig og praktisk perspektiv. [+]
Logistikkfagskolen er en nettbasert fagskoleutdanning som gir deg kunnskap om logistikk innen fagområdene innkjøp, sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling, avfallshåndtering og digitalkompetanse, samt praktisk erfaring med relevante styringsverktøy som Tripletex.   Hovedmål med denne fagskoleutdanningen er å utdanne logistikkarbeidere for lager og terminal. Dette gir deg, som er logistikk- eller lagermedarbeider, nødvendig kunnskap og kompetanse for å utføre eget arbeid på en profesjonell måte. Du lærer hvordan du kan samarbeide godt, veilede og lede andre slik at virksomhetens resultater og målsetninger oppnås på best mulig måte.   Utdanningen er utviklet med tanke på at du skal kunne kombinere arbeid og studier. Stoffet er spesielt vinklet ut fra praktiske arbeidsoppgaver, og øvingsoppgavene er lagt opp slik at du skal kunne bruke eksempler fra egen arbeidssituasjon og på den måten få en bedre forståelse for stoffet og øke ditt kompetansenivå. Studiet er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 fagskolepoeng og gir en solid kompetanse i drift av lager og terminaler.   [-]
Les mer