Ledelse og strategi
Møteledelse
Buskerud
Du har valgt: Drammen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 1 time 299 kr
Lær å holde bedre møter på 1-2-3 med nettkurs fra Utdannet.no. [+]
Møteledelse handler om å lede møter på en god måte, slik at alle føler seg hørt, inkludert og involvert. Det handler om å formidle hva møtet dreier seg om, hva man skal skape og hva man skal oppnå. Det handler om å engasjere, bygge tillit, styre diskusjoner, skape fremdrift og ta beslutninger. I dette kurset kommer Birger Landmark til å lære deg hva som skal til for å bli en god møteleder. Kurset dekker temaer som: møteerfaringer, møtekultur, møteforberedelser, møteledelse, møteregler, møtekonflikter, møtereferat og møteevaluering. Velkommen! Innhold Du lærer om møtekultur Du lærer om møteforberedelser Du lærer om møteledelse Du lærer om møtereferat Du lærer om møtekonflikter Du lærer om møteplagere Du lærer om møteevaluering [-]
Les mer
Bedriftsintern 3 dager
Du lærer å holde møter med tydleig hensikt og aktive bidrag fra alle deltakerne. Gruppens samlede ressurser brukes på beste mulige måte. [+]
Mye arbeidstid går med i møter, og kvaliteten på møtene varierer. Mange kjenner behov for å tenke nytt om hvordan møtettiden brukes best mulig. Når en samler mennesker er det viktig å bruke tiden på de riktige tingene og skape et godt arbeidklima. Dette kurset gir både grundig innsikt i tilnærmingen bak medskaping og konkrete verktøy for å legge opp møter med stor grad av deltakelse, invovlering og engasjement.  Tilnærmingen er ressursfokusert og passer for alle som vil bygge en kultur for medskaping og invovlering. Kurset blir holdt i den møtemetodikken vi lærer om. Dermed går en ut med konkrete erfaringer med en ny møtepraksis. En lager også egne møtedesign i løpet av kurset. Når kurset holdes bedriftsinterent styrker det overgangen til arbeidhverdagen, fordi flere har en felles plattform å bygge ny praksis på Læringsutbytte En enkel metode som fremhever og tar i bruk potensialet i individet og gruppen Et møteverktøy som skaper medvirkning og synergier Praktiske verktøy som bidrar til eit sunt arbeidsmiljø En metode som gir et kreativt læringsmiljø der alle delar på like vilkår En arbeidsform som passer når en jobber med komplekse spørsmål og saker. Ein møtemetode som gir rom for felles løsinger, velfunderte avgjørelser og effektiv implementering   Vi utforsker b.la: Hvordan vi vekker entusiasme og engasjement Hvordan vi skaper rom for å lære med både høgre og venstre hjernehalvdel Hvordan vi tar vare på ulike lærestiler hos møtedeltakerne Hvordanvi tar hensyn til både individ og gruppe Hvordan vi arbeider med en helhetlig tilnærming til forberedelse, gjennomføring og oppfølging   Kurset er en del av Genuine Contact Programmet ™og går der under benevnelse Whole Person Prosess Facilitation ( WPPF)  Møtemetodikken står på egne ben og er ideell i alle møter som ikke er rene informasjonsmøter. Den passer perfekt sammen med Open Space Technology. Se eget kurstilbud. [-]
Les mer
Bedriftsintern 1 dag
Hvordan bli en bedre møteleder [+]
Innledning Innledningsvis så utfordres deltakerne til kritisk å vurdere ulike forhold når det gjelder dagens møter. På tilsvarende måte utfordres deltakerne til også å komme med eksempler på hva som forbindes med ”den gode møteleder”. Erfaringsmessig medfører ovennevnte øvelser et stort engasjement hos deltakerne.   Eksempler på kunder Bane NOR/Jernbaneverket Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lørenskog kommune Fylkesmannen i Hordaland   Eksempler på tilbakemeldinger " ... Kurset var både morsomt og lærerikt. Vi fikk mange gode tips, råd og noen aha opplevelser.  Rollespillene gjorde at vi fikk prøvd ut mye av det vi lærte, samtidig som det ga mye latter.  Det var et kurs vi hadde mye glede av..."    Øvrige temaer Av øvrige temaer nevnes: Forberedelser og planlegging av det forestående møtet Gjennomføringen av selve møtet inkludert etterarbeid og evaluering Viktigheten av å ha et mentalt bilde av møtets mulige utvikling Hva vet du som møteleder om møtedeltakerne på forhånd Hvordan håndtere full avsporing eller delvis avsporing av møtet Hvordan sikre at møtedeltakerne har satt seg inn i de ulike sakene før møtet Hvordan  hindre det klassiske problemet med at noen av møtedeltakerne dominerer møtet Hvordan hindre at særinteresser fremfor fellesinteresser dominerer møtet Kjennskap til hvordan ulike hersketeknikker brukes Eksempler på hvorfor møter ofte oppleves som lite produktive Kurset avsluttes med at deltakerne trener på lede relevante møter.   [-]
Les mer
7 timer 3 500 kr
Er du lei av møter som er bortkastet tid? På dette kurset får du tilgang til – og får trene på – enkle oppmerksomheter og verktøy for å gjøre møter til produ... [+]
  Nytte for deg: Du kan være en effektiv møteleder som samler deltakernes fokus og frigjør ressurser Du kan oppdage og korrigere dersom møter sporer av Du kan bruke møter til å skape enda bedre resultater Du kan bruke møter til å skape involvering og gode relasjoner Kurset inngår i en portefølje av korte, praktisk orientere og treningsrettede kurs for de viktigste lederferdighetene. Kursene gjennomføres jevnlig, og du kan velge tema og tidspunkt som passer for deg.  På dette kurset får du trene på å forberede og lede møter som effektivt skaper de resultatene du ønsker.  XLOs instruktørteam har solid kunnskap og erfaring og brenner for å dele den med deg. Meld deg på via skjema, mail: info@xlo.academy eller telefon: 481 28 046. Flere enn 2 deltakere fra samme bedrift? Ta kontakt for en hyggelig rabatt. Ønsker du kurset gjennomført som et bedriftsinternt kurs hos dere? Kontakt oss for tilbud. Kurset kan også holdes på engelsk.   Muligheter Dette kurset inngår i en serie av kurs som er bygget rundt et rammeverk for kommunikasjon og utvikling. Her får du tilgang til effektive og anvendelige verktøy som gjør jobbhverdagen enklere: Lederens viktigste verktøykasse: Nøkler for ledere Forhandling: Finn vinn-vinn-løsninger Presentasjonsteknikk: Presentèr som TED Tilbakemeldinger - på en ålreit måte  Business og kjærlighet Salg: Slik vinner du salgene   Mer om XLO Change Academy Vår visjon: Kompetanse og bevissthet for en bedre verden Hva kjennetegner en bedre verden – for enkeltmennesker, organisasjoner og samfunn?Viktige stikkord for oss er aksept, åpenhet, innsikt, helhetsperspektiv, trygghet, frihet og tillit. XLO Change Academy AS engasjerer kursholdere innenfor ulike temaer med fellesnevner kommunikasjon, utvikling og endring. Alle kursholderne har spesialkompetanse innenfor kommunikasjon og utviklingsprosesser i tillegg til fagkompetanse og lang erfaring på sine områder. Mer om XLO Change Academy [-]
Les mer
Bedriftsintern 3 dager
Kurset setter deg i stand til å facilitere møter og konferanser etter Open Space metoden. Den er egnet i alle typer utviklingsarbeid for gruppe på 15 - 500 perosner [+]
Metoden er utviklet av Harrison Owen på 80 - tallet. Owen oppdaget at når han arrangerte konferanser med foredrag og paneldebatter, var likevel responsen at det viktigste skjedde i kaffipausene. Han tok dette på alvor, og utviklet en målrettet ramme rundt en langvarig «kaffipause». Dette kalles i dag for Open Space- metoden. Det er nødvendig å ha en facilitator eller tilrettelegger når en bruker denne metoden. Dersom flere i virksomheten har denne kompatansen kan metoden brukes svært fleksibelt i et mangforld av møter og situasjoner. Metoden representerer en involverende tilnærming til ledelse og organisasjonsutvikling som er en hjelp til å håndtere endring og kompleksitet i et klima av tillit og åpenhet. Vi underviser Open Space metoden etter Genuine Contact Programmet, som legger vekt på forberedelse og oppfølging etter selve Open Space møtet for å gjøre det til en bærekraftig utviklingssprosess.   Resultat av et Open Space møte: - Deltakernes viktigste spørsmål kommer fram - Hvert spørsmål diskuteres så mye som deltakerne selv vil - Alt blir dokumentert og satt sammen i et kompendium til deltakerne.          - Spørsmål/ tema blir rangert og relaterte spørsmål blir gruppert sammen. - Det blir laget handlingsplaner for de mest aktuelle spørsmålene - Det blir tatt ansvar for aktiviteter i neste steg.   Hva skiller Open Space fra andre metoder? I «Open Space» gis deltakerne det fulle ansvaret for å gi konferansen et innhold. Handlingsrommet er definert gjennom de forutsetningene man blir enige om i forberedelsene. Strukturen i møtet gir tydlige rammer for møtet. Deltakerne få oppleve hvordan det er å arbeide i et selvorgnaiserende system med delt lederskap, selvstyrende grupper og der samarbeidet skaper et godt arbeidsklima.   Vi underviser Open Space metoden etter Genuine Contact Programmet™, som legger vekt på forberedelse og oppfølging etter selve Open Space møtet for å gjøre det til en bærekraftig utviklingsprosess. Kurset kan med fordel kombineres med vårt kurs i Person og prosessfokusert møteledelse. Søk på "møteledelse for involvering og fokus"       [-]
Les mer
"Praktisk tilnærming, lettfattelig språk og energisk/motiverende kursleder" (tidl. deltager) [+]
For å tilpasse seg ledere og andres stramme tidsskjema, gjennomfører Kybri lynkurs i Møtedesign og fasilitering, som virksomhetsinterne kurs.  Innholdet tilpasses virksomhetens behov, og gjennomføres i korte, avgrensede moduler. Gjennom modulene får deltagerne praktisert og øvet på fasilitering, samt på å designe møter og prosesser. Eksempler på moduler/innhold på lynkurs: Introduksjon til Møtedesign og fasilitering Fasilitering vs. møteledelse Aksjonslæring og ulike læringsstiler Hva skal/skal ikke fasiliteres i deres virksomhet? Hvordan lukke (avslutte) møter/prosesser på en god måte? Kybri v/ underviser Mathilde B. Mjønes, fasiliterer deltagerne gjennom ulike øvelser i løpet av kurset. Gjennom disse får deltagerne praktisert og øvet på fasilitering, samt på å designe møter og prosesser. Ta kontakt for å høre mer om hvordan dette kan legges opp. [-]
Les mer
2 dager
«Dette bidrar til refleksjon som gjør at man kan lede bedre, men også være en bedre deltager» (tidl. deltager) [+]
Kybri er en kurs- og konsulentvirksomhet som er medlem av SoCentral, med tilhørighet på Sentralen i Oslo. Kybri drives av Mathilde B. Mjønes, som med sin bakgrunn fra offentlig forvaltning (Riksrevisjonen), underviser og fasiliterer deltagerne gjennom ulike øvelser i løpet av kurset. Gjennom disse får deltagerne praktisert og øvet på fasilitering, samt på å designe møter og prosesser.  Grunnkurset gir en introduksjon til praksisen. Dagene legges opp på en måte slik at deltagerne, når de har gjennomført, vil ha fått: basiskunnskap om fasilitering 
 en verktøykasse med metoder og redskaper til bruk i egen virksomhet en modell, som kan brukes til å designe forskjellige typer prosesser – fra korte møter til langvarige prosjekter 
 økt bevissthet om hva som skal/ikke skal fasiliteres i egen virksomhet økt bevissthet om egne styrker og utviklingspotensial i rollen som fasilitator 
 idéer til hvordan fortsette læring og utvikling på egen hånd Noen av deltagerne gis mulighet til å fasilitere en større øvelse de øvrige deltagerne deltar i, noe som gir verdifull læring for alle. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.