HMS og sikkerhet
Sikkerhetskurs for næringslivet
Du har valgt: Matsikkerhet
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 7 500 kr
HACCP er et velkjent verktøy for næringsmiddeltrygghet og et krav til alle som håndterer næringsmidler i Norge. Her viser vi hvordan du oppretter, implementerer og ve... [+]
Formålet med kurset er å gi deg den kunnskapen du trenger for å kunne gjennomføre og vedlikeholde et effektivt HACCP-system i din organisasjon. Kurset veksler mellom forelesninger og bransjerelaterte gruppeøvelser og dekker følgende tema: Trygg mat, næringsmiddelhygiene og næringsmiddelfarer Grunnforutsetninger HACCP-gruppe Forberedelser for fareanalyse: Beskrivelse av produkt og tiltenkt bruk Flytskjema og prosessbeskrivelse Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene Fareidentifisering Risikovurdering Identifisering av kritiske styringspunkter Fastsettelse av kritiske grenseverdier Overvåking og korrigering HACCP-plan Vedlikehold og forbedring av HACCP-systemet Verifisering, validering og dokumentasjon [-]
Les mer
1 dag 5 500 kr
Hvordan bruke styringssystem for å imøtekomme krav til trygge næringsmidler? Dette kurset gir en praktisk tilnærming av ISO 22000 og FSSC 22000. [+]
Dette kurset tar for seg delkravene i FSSC 22000, som består av ISO 22000 og ISO/TS 22002-1, samt hvordan de kan implementeres i ulike virksomheter. Kurset innebærer en unik oppsummering og praktisk implementeringsøvelse. Du får kunnskap og verktøy som forenkler implementeringen i din organisasjon. Formålet med kurset er å gi deg god forståelse for standardkravene, slik at du kan implementere FSSC 22000 i din bedrift på en profesjonell måte og bidra til å forbedre din organisasjon. Vi tar for oss:   Delkrav i ISO 22000 og ISO/TS 22002-1 henholdsvis Tolkning og praktisk tilnærming av kravene Praktisk implementering med vekt på grunnforutsetninger Sertifiseringsprosessen HACCP – kort oppsummering (for deg som ønsker dypere kunnskap tilbyr vi et kurs påfølgende 2 dager) [-]
Les mer
6 timer 5 000 kr
Dette kurset har til hensikt å forenkle begreper og tilpasse dem til arbeidshverdagen i små og mellomstore bedrifter. [+]
HACCP er et velkjent verktøy for næringsmiddeltrygghet og et krav til alle som håndterer næringsmidler i Norge. Her får du en innføring i hva HACCP innebærer og hvordan du kan bidra til å opprette, implementere og vedlikeholde HACCP i din bedrift. Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om HACCP og hvordan du kan bidra til å innføre og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon. Vi veksler mellom forelesninger og gruppeøvelser og dekker følgende tema: Trygg mat, næringsmiddelhygiene og næringsmiddelfarer Grunnforutsetninger «Hygienepakken» og aktuelle standarder for mattrygghet Planlegging av et HACCP-studie Beskrivelse av produkt og tiltenkt bruk Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene Fareanalyse, kritiske styringspunkter, kritiske grenser, overvåking og korrigering Verifisering og dokumentasjon [-]
Les mer
6 timer 4 500 kr
Produsenter og distributører av materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, berøres av en rekke ulike lover og regler. Nye krav... [+]
Dette kurset retter seg til deg som arbeider med materialer i kontakt med næringsmidler og ønsker å få en dypere kunnskap om hvordan man imøtekommer de krav som stilles, rutiner for testing og tolking av eksempelvis plastforordningen.   Regelverket for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler innebærer at bedrifter som berøres av lovgivningen skal ha tilstrekkelig kunnskap om den kjemiske sammensetningen for de materialer som kjøpes inn og selges for å sikre at materialet, under normale eller forventede bruksforhold ikke avgir bestanddeler til næringsmidler i en slik mengde at det kan:   a) utgjøre en fare for menneskers helse, eller b) føre til en uakseptabel endring i næringsmidlenes sammensetning, eller c) føre til en forringelse av deres organoleptiske egenskaper.   Kursets innhold og målsetning Formålet med kurset er å utrede hvordan man praktisk kan arbeide for å oppfylle kravene. Kurset vil fokusere på vanlige materialer og gjenstander som kommer i kontakt med næringsmidler – fremfor alt plastmateriell men også trykkfarger, lim, papir og metaller. Vi drøfter hvordan man legger opp en teststrategi for komplekse produkter som består av flere ulike materialer, som for eksempel kombinasjoner av plast, papir og trykkfarge. Videre går vi gjennom hvilke forpliktelser bedrifter har avhengig av bedriftens rolle i leverandørkjeden.   Kort innføring i de regulatoriska EU-kravene Gjennomgang av plastforordningen med vedlegg samt de retningslinjer som EU kommisjonen har tatt frem Gjennomgang av roller og forpliktelser i leverandørkjeden Hvor mye informasjon om den kjemiske sammensettingen bør man ha? Hvor skal samsvarserklæring (Declaration of Compliance) fylles ut avhengig av rolle i leverandørkjeden? Kjemisk analyse av materialer og gjenstander som er beregnet på kontakt med næringsmidler - hva må man tenke på og hvordan arbeider man med sammensatte materialer? Workshop med formål å lære seg å finne frem i ulike retningslinjer og nasjonal lovgivning [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 1 dag 3 000 kr
Sikkerhetskurs for Mattilsynets ansatte som fører tilsyn med akvakulturvirksomheter, brønnbåter og fiskefartøy. [+]
•Kurset består av 2 hoveddeler. •Første del er e-læringsmodulen som du skal gjennomgå på denne digitale plattformen. •Andre del er en praktisk del som gjennomføres i Rørvik, en kystby lokalisert helt nord i Trøndelag. •Den praktiske delen er delt inn i 2 hoveddeler. •Simulatorøvelser. •Praktiske øvelser ved sjø anlegg.   Kurset er lagt opp slik at man kommer med morgenflyet fra værnes og reiser igjen med kveldsflyet fra rørvik.     Krav til forkunnskap: Det er ingen krav til forkunnskap, men du må bestå en e-lærings del før du kan fullføre siste del av kurset.   Varighet: 1 dag praksis/simuator +e-læringsmodul Pris: Det tilkommer MVA og serverin på kursprisen     Overnatting:  www.ssras.no   [-]
Les mer
7 timer 2 490 kr
Målet med dette kurset er å gi deltakeren kunnskap om regelverk og rutiner knyttet til oppbevaring, bearbeiding m.v. av fødevarer. Kurset er beregnet p... [+]
Målet med dette kurset er å gi deltakeren kunnskap om regelverk og rutiner knyttet til oppbevaring, bearbeiding m.v. av fødevarer. Kurset er beregnet på ansatte innen dagligvare, kafe/kantine/kjøkken/restaurantbransjen og omhandler: HMS forskriften Generell forskrift (om krav til godkjenning av drift Forskrift om næringsmiddelhygiene Merkevareforskriften Importforskriften Drikkevannsforskriften Regelverk IK mat system Rutiner og oppfølging [-]
Les mer
3 900 kr
Myndighetene stiller krav til at alle virksomheter som håndterer matvarer, både store og små, skal ha gjennomført en fare-analyse basert på HACCP-prinsippene. Virkso... [+]
Myndighetene stiller krav til at alle virksomheter som håndterer matvarer, både store og små, skal ha gjennomført en fare-analyse basert på HACCP-prinsippene. Virksomhetene skal også ha kunnskaper om HACCP. Kurset gir deltakerne en innføring i HACCP – metoden i henhold til Codex Alimentarius, samtidig som deltakerne får tilgang og erfaring i bruk av ulike teknikker/skjema. Kurset er beregnet for personell med ansvar for utvikling og vedlikehold av HACCP systemer i alle typer storkjøkken og næringsmiddelbedrifter, medlemmer av HACCP-gruppen og internrevisorer. Andre med interesse for fare-analyse er selvsagt også velkommen. Målsetting med kurset er å gi deg: Kunnskap til utarbeidelse av enkle flytskjema Kunnskap om og øvelse i bruk av HACCP-prinsipper Tips til oppsett av kontrollplan Motivasjon til og grunnlag for å arbeide med egen HACCP-analyse ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med mattrygghetsarbeid i mange ulike virksomheter. Kursholdere er vår seniorkonsulent Liv Melland Aslaksen og konsulent Ruth Hamnes. Kursavgift kroner 3900,- per deltaker inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/kaffemat.Kursmateriell består av kursplansjer og skjemaer/elektroniske filer til bruk ved utarbeidelse av bedriftens HACCP-plan. [-]
Les mer