Administrasjon og HR
Kurs i HR og personalkurs
Du har valgt: Medarbeider og medarbeidersamtale
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 dag 3 490 kr
Den gode medarbeidersamtalen er et viktig verktøy i det strategiske personalarbeidet, og i henhold til bedriftens mål [+]
Den gode medarbeidersamtalen Undersøkelser har vist at den tradisjonelle medarbeidersamtalen er i ferd med å dø ut, fordi den ikke utnyttes etter potensial. Faktum er at medarbeidersamtalen er en unik mulighet til å bli bedre kjent med dine medarbeidere, både i forhold til interesser og formalkompetanse. Gjennom vårt intensive kurs, får du som leder/personalansvarlig et nytt utgangspunkt for å gjennomføre gode samtaler, og avdekke ressurser eller mangel på kompetanse i henhold til bedriftens overordnede strategi. Vi gir deg et større perspektiv på samtalen, og enkle maler for å gjennomføre planlagte og gode samtaler med dine medarbeidere. Det å kjenne til de forventingningene du som leder møter i hverdagen, vil gi deg mer innsikt i rollen, og dermed bedre i stand til å dra nytte av medarbeidersamtalen i bedriftsutvikling. Vi kommer også inn på momenter rundt personalplanleggingen som er tilknyttet medarbeidersamtaler.   Se ellers www.ngate.no for mer info om oss.     [-]
Les mer
Bedriftsintern 6 timer
Ledere skal jevnlig holde medarbeidersamtaler. Forskning viser at mange ikke er fornøyd med måten dette fungerer på. Dette kurset tilbyr nytenkning. [+]
Det unike med dette kurset er at ledere og medarbeidere kurser seg sammen. Det gjør at en kan ta ut læringseffekten umiddelbart. Ledere og medarbeidere får sammen lære om nyeste forskning og erfaring med medarbeidersamtalen.  Sammen får dere også reflekter over samtalen som utviklingsarena slik dere vil ha den.Vi jobber med metoder for deltakelse og involvering som gjør at dere kan holde gode gruppesamtaler der alle deltar og er aktive på lik linje. På den måten fordeles ansvaret på flere og de samlede ressursene for læring og utvikling brukes mye mer effektivt enn i den tradisjonelle medarbeidersamtalen. I løpet av de seks timene kurset varer vil dere få reflektere over egne erfaringer og ønsker knyttet til medarbeidersamtalen. Dere utvikler ferdigheter i å gjennomføre samtalen i et helt nytt format. Deretter kan dere reise hjem å videreutvikle det på den måten som passer dere best. I tillegg har dere gjort erfaring med en møtemetodikk som er anvennelig til en mengde andre møter i virksomheten. Dersom dette gir mersmak kan dere gå videre til vårt tre-dages kurs i person- og prosessfokusert møteledelse. Kurset vil være en kick - start på et involverende leder- og medarbeiderskap og innovasjon i bruk av møtetid. [-]
Les mer
8 timer 3 500 kr
Difficult and awkward conversations come in many shapes, sizes and situations. This course offers valuable tips and techniques for managing them as effectively as possibl... [+]
Difficult and awkward conversations come in many shapes, sizes and situations. This course offers valuable tips and techniques for managing them as effectively as possible, giving yourself the best possible chance of getting the results and outcomes you want. We will focus on practical demonstrations and exercises, supported by core communication theory. There will also be the chance to be part of a real-time simulation, carefully facilitated and observed. Once mastered, these skills and techniques will help you make some vital changes in your dealings with others. Delivered by a very experienced British communication and performance coach*, drawing on over 30 years experience in business law, theatre, broadcasting and management consulting.   The Course is led by SAUL CAMBRIDGE MA PgDip. Saul is a very experienced British coach, now based in Norway and a Partner at communications experts, Ergo Ego AS. He has a Masters in Law from Cambridge University, leading to a successful 10-year career as a corporate lawyer, where he became Partner and Head of Corporate in a major UK law firm. He then made a career switch, via The Bristol Old Vic Theatre School in England, into professional acting, mostly in theatre. His coaching career also started at this time and now covers most of his work. He also has a Postgraduate Diploma in Broadcast Journalism, leading to live on-air work with BBC Radio in England. It all adds up to over 30 years colourful experience, every element supporting his work as an expert communication and performance coach.  This Course needs a minimum of 8 participants. If a postponement is necessary due to low numbers, we will of course offer you the next available Course.     [-]
Les mer