Personlig utvikling
Motivasjon
Oslo
Du har valgt: Majorstuen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 dag
Medarbeiders motivasjon er den enkeltfaktor som påvirker måloppnåelse mest. Motivasjon finner du i egen og medarbeiders personlighet. [+]
Forskning, bl.a. fra Harvard, viser at medarbeiders motivasjon er den enkeltfaktor som påvirker måloppnåelse mest. Motivasjon finner du i egen og medarbeiders personlighet. I produktivitet er det er et hav mellom en motivert og en demotivert medarbeider. Lederrollen skal ha fokus på medarbeiders motivasjon og dette kurset gir deg både innsikten og verktøyene for å sikre at medarbeider er topp motivert. Dette kurset gir deg dypere forståelse av hva motivasjon er ved å gi deg innsikt i personlighetens betydning for motivasjon og hva det betyr i praksis. Deltakelse på dette kurset er en god business case. Læringsutbytte Etter dette kurset vil du ha fått innsikt i noen av dine personlighetstrekk og hva de har å si for din motivasjon. Din personlighet er en ressurs på lik linje med din IQ og etter kurset vil du få kjennskap til den ressursen din personlighet representerer. Du vil også få et språk rundt motivasjon som gir mening for alle dine medarbeidere og et verktøy som vil hjelpe deg og dine medarbeidere i å opprettholde motivasjon. En leders viktigste oppgave er å ivareta verdidriveren til måloppnåelse, hvilket er de ansatte. Viderefører du kursets fokus i egen rolle vil du fremstå som en trygg og dyktig leder som tiltrekker seg de beste medarbeiderne. Du vil også få verktøy og kunnskap til å videreformidle dette budskapet internt i egen organisasjon. Overblikk over kurset Du vil få god innsikt i temaene: Motivasjon, forskning & fakta Personlighet, personlighetstrekk og adferd, forskning & fakta Personligheten som en ressurs på lik linje med IQ Kartlegging av din motivasjon Kartlegging av din personlighet Hvordan jobbe med ansatte/kollegaers motivasjon og personlighet Du får et kompendium om hvordan finne din motivasjon og din personlighet. Du vil også få boken «Refleksjoner til ettertanke». Kurset gjøres i samarbedi med Hovedroganisasjonen Virke. Kopier og lim inn lenken under for å komme til kurset i Virke sin kursportal. https://www.virke.no/kurs/ledelse-kurs/personlighet-og-motivasjon/ Kursform Kurset er godt forankret i forskning og vi bruker litt tid i starten på å skape god forståelse av viktigheten og gyldigheten av temaene kurset dekker. Vi går gjennom mange eksempler og det er en aktiv dialog med deg som kursdeltaker. Vi bruker tid i små grupper og i plenum til å jobbe med hver enkeltes motivasjon og personlighet. Det er et praktisk kurs der du selv er en viktig bidragsyter til eget utbytte. Målet er at du etter kurset skal ha et bilde av din personlighet og dens sammenheng med din motivasjon, samt at du kan hjelpe kollegaer i din organisasjon til det samme.  Kursholder Atle Trodal (www.trodal.no) er blant Norges mest erfarne lederutviklere, med mer enn 30 års erfaring som leder og lederutvikler, bl.a. 10 år i IBM. Han har en lidenskapelig interesse og dyp kompetanse innen fagfeltene kommunikasjon, motivasjon og personlighet. Atle har jobbet med mer enn 5000 ledere på alle nivåer i Europa, Midtøsten og Afrika. Med sin lange erfaring formidler Atle på en pedagogisk måte kjernen i det å skape indre motivasjon og bevissthet på personlighetens påvirkning på IQen vår. Atle gir mye av seg selv, deler på egne erfaringer og inkluderer deltakerne. Han har gitt ut boken ”Refleksjoner til ettertanke” og holder på med nye bokutgivelser, bl.a om personlighetens påvirkning på rollen vår.  Omtale Dette er noen tilbakemeldinger fra tidligere relevante kurs: “Flink til å forklare, mye praktisk øving, god humor” ”Veldig nyttig for meg. Utfordrende, samtidig som Atle ga meg tro på at jeg blir god” ”Flink på teori og brukte gode forståelige eksempler” ”God formidling, gode praktiske øvelser, inkluderende” ”Interessant, kan bli veldig nyttig i hverdagen. Gjorde meg motivert” ”Verdifullt, har fått et nytt verktøy som leder” “Veldig bra! Masse innsikt I spennende fagområde” ”Rett og slett et veldig bra kurs. Takk” [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 dager
Fra stress og mas til økt arbeidsglede og motivasjon – hvordan skaper vi flere ja dager og glede på jobb. Glede og trivsel lønner seg, motiverte mennesker samarbeide... [+]
Motivasjon og Arbeidsglede! Foredrag eller workshops Kan vi smile oss ut av en del av våre problemer og ta kontrall på en hensiktsmessig måte? Det er veldokumentert at mens stress koster kassen, så er det sunn økonomi i glade mennesker. Så hvordan kan dere sikre at glede og stayer-evne blir en del av hverdagen?Hvordan begrense mental slitasje og bruke tankene positivt?Du kan lære å tenke som Einstein, da Vinci og Disney! Målgruppe:Bedrifter, organisasjoner, avdelinger, team, ledere og andre interesserte som ønsker å jobbe forebyggende ved å tilby sine medarbeidere å lære mer om faktor x, tankens kraft og positiv psykologi. Overordnet mål:Øke forståelse for hvordan vi kan styrke gleden i hverdagen, både for seg selv og for omgivelsene. Oppnå økte ferdigheter i å håndtere hektiske hverdager og styre perioder med mye stress på en positiv og konstruktiv måte. Hovedtemaer: Suksesskriterier for å styrke arbeidsglede Lær hvordan geniene bruker hodet. Tankens kraft Nåsituasjon Hvordan vil vi ha det? Hvordan komme dit? Hva fungerer godt og hvordan styrke det på andre arenaer? Selvledelse – Hva kan jeg gjøre? Samspill mellom individ og organisasjon Jobbinnhold og arbeidsmiljø Se fremover – feire – varige forandringer Fremgangsmåte: Erfaringsbasert læring, NLP, positiv psykologi, oppgaver, diskusjoner, forskjellige verktøy og øvelser. Metoder og teknikker trenes Skreddersys i forhold til bedriftens behov. Våre seminarer er dynamiske og praktisk rettet for å sikre deg et best mulig utbytte. [-]
Les mer
3 timer 350 kr
System oppstilling / Familie konstellasjoner i kombinasjon med medisinhjulet. [+]
Systemoppstilling avholdes i hele landet, med ulik lengde.www.interflow.no Tirsdag 26. februar, kl 18.00-20.30, på Bekkestua + flere dagskurs / -samlinger utover våren 2019. Påmelding / info til tel 9962 5546.   Alt og alle har innvirkning på hverandre gjennom bindinger, intensjon, maktforhold, kjærlighet, følelser osv. Dette finner vi i alle system (grupperinger), som f eks innad i familien, i samfunn, relasjoner, på arbeidsplassen mm. Oppstillingen skjer ved at en gruppe mennesker står i oppstilling for hverandre etter visse mønstre/regler, og med en veileder. Verdifull informasjon og løsninger vil på denne måten kunne vise seg, og bidra til å skape ny retning, flyt og balanse.   Dette er en banebrytende og innovativ metode som kan avdekke, vise og hele hva som ligger innenfor et system, f eks i et parforhold.  Innenfor ethvert system (f eks en gruppe) har alt og alle innvirkning på hverandre, gjennom f eks tilknytning, maktforhold, interesser, intensjoner, kjærlighet, følelser, bindinger osv.  Her finner vi både sunne og usunne konstellasjoner.Et system kan være en familie, parforhold, arbeidsplassen, relasjoner du har, samfunn, interessekonflikter, land, men også innad i deg selv og hvordan ulike erfaringer, økonomiske spørsmål, satsningsområder mm står i forhold til hverandre.  Det er bare fantasien som setter grenser!Uansett hva du måtte være opptatt av så kan det settes opp i en oppstilling! Medisinhjulet er et slags kart over livet og den verden vi lever i, som mennesker har brukt og forholdt seg til å uminnelige tider. Det er spesielt kjent i indianske og andre urfolkstradisjoner, som på denne måter gir oversikt, men også dyp heling.   Presentasjon av gruppeleder: Liv Wassum har 25 års fartstid som helhetsterapeut, coach, stressmestringsekspert mm, og har bred erfaring med grupper, og som kurs- og foredragsholder. Hun har studert systemoppstilling siden 1990 tallet og har laget sin egen form, da hun knytter det opp til sjamanisme, gjennom medisinhjulet (map of life) for å få en større effekt av heling.Hun har ellers omfattende erfaring innen meditasjon, mindfulness og spirituelt arbeid, er ellers utdannet i PR og kommunikasjon, er billedkunstner, og har et sterkt engasjement i menneskers frigjørelse av kraft og egenverd. www.interflow.no. Spørsmål og påmelding: Liv Wassum, tel 9962 5546, wassum@online.no.   Referanse: Seniorpartner Jon Frang Mostad, Narum Gruppen AS: "I mitt arbeid med lederutvikling er jeg opptatt av å forstå endringsprosesser.  Hva hemmer og hva fremmer transformasjon av selvinnsikt og nye handlinger?  Hvordan bistå med endringer når selvbegrensninger stikker kjepper i hjulene? Jeg er hver dag på leting etter ny kunnskap som virker aktivt i arbeidet med å flytte egne grenser, utforske ny kunnskap og muligheter for nye handlinger. Liv Wassum er en kunnskapsrik og kompetent terapeut som åpner dører for meg til en større erkjennelse av meg selv. Hun behersker innsikt og ferdigheter i perspektivrike utviklingsmetoder jeg søker å integrere i mitt profesjonelle virke. Jeg vil gjerne gi Liv mine beste befalninger."      [-]
Les mer
12 000 kr
Hvordan øke motivasjon, positiv tenkning og arbeidsglede på jobben? Over 106 Referanser/ Evalueringsrapporter gå inn på min hjemmeside www.arvidurke.no [+]
Har 30 års erfaring som kursleder i privat og ofentlig sektor rundt i hele Norge. Jobber i dag som UNIVERSITETSLEKTOR ved UiT Norges arktiske universitet, Narvik. Har undevist i 20 år for studenter på bachelor og master nivå. Se nærmere min CV, referanser og evlueringsrapporter av kurset www.arvidurke.no  Fremtidens drivkraft handler om å finne kilden til arbeidsgleden i oss selv. Motivasjon handler om hva som påvirker vår vilje og vår gjennomføringskraft, og dermed også våre prestasjoner. Det som utløser vilje og kraft i den enkelte, er forskjellig fra person til person. Man må ikke gå i fella å tro at det som motiverer en selv, nødvendigvis er det samme som motiverer andre. Selv om alle er forskjellige - noen ønsker å glitre, andre har det fint i skyggen - finner man noen grunnleggende fellestrekk. Alle ønsker å bli sett og verdsatt, at deres kompetanse og ferdigheter blir brukt og at det finnes mulighet til å utvikle seg. Dette kurset skal bidra til å øke bevisstheten om hva som faktisk utløser drivkraft og vilje i den enkelte av oss. Både ledere og medarbeidere trenger innsikt på dette området. Den enkelte må bevisstgjøres slik at motivering blir et felles ansvar. Lederen må bli klar over hva som øker motivasjon hos den enkelte, slik at tiltak kan settes inn i forhold til dette. Ledere kan dermed i stor grad legge til rette for å skape motiverende arbeidsforhold. Å ha som mål å få motiverte medarbeidere, høres kanskje banalt ut. Men ofte er det det enkleste som er mest komplisert. Mange ledere har rett og slett for liten kunnskap om hvordan motivasjon oppstår. Bemerkelsesverdig få medarbeidere er bevisst hvilke indre behov de har. Hva må til for at de skal trives? Hva er det som gir akkurat deg arbeidsglede? Motivasjon dreier seg om det som fremmer oss som mennesker og som gir oss arbeidsglede gjennom at vi utfolder oss i arbeidet. De som har en ekte arbeidsglede, vil kunne prestere det unike kunststykket og både heve kvalitet, redusere kostnader og øke lønnsomhet - samtidig. Arbeidsglede kommer innenfra og springer ut fra en indre motivasjon. Innhold Hva er motivasjon?  Motivasjonsfaktorer som er innsatsfremmende Indre motivasjonsfaktorer Flytesonemodellen Sosial støtte i arbeidshverdagen Mental styring av prestasjoner ABC-modellenAffirmasjoner Prestasjonsmotiv Mental trenig  Hva motiverer på jobben? Forhold mellom press, ytelse og reaksjon Grunnleggende prinsipper for motivasjon Hvilke behov har vi? Hvilke faktorer virker motiverende? Hva bidrar positivt til trivsel på jobben? Hva bidrar negativt til trivsel? Hva motiverer mennesker? Straff og belønning Indre (naturlig) belønning/selvledelse Mål og mening  Symptomer på lav motivasjon Hvordan kan du forsterke motivasjonen? 10 bud for økt motivasjon Hva er arbeidsglede? Hva avgjør arbeidsglede?Hvordan øke selvfølelse? Hva påvirker selvtillit? Hvordan bygger du opp selvtilliten din? Mental utholdenhet Opplegg Det blir vekselvis forelesning, parøvelser,individuelle øvelser og gruppeoppgaver Kursopplegget bidrar til personlighetsutvikling [-]
Les mer
Bedriftsintern 1 dag
På forespørsel
Lær deg å få salgene i boks, Gjennom å ha ha kontroll i møtene( eller i tlf) avdekke behovene og avslutte salgene raskt og effektivt. [+]
Effektivt salgskurs. Gjennom å ha mye fokus på motivasjon og teknikk skaper vi Bedre Resultater i bedriften raskt. Det å kunne teknikk uten å ha motivasjon(vilje til å bruke den) skaper sjelden resultater. Derfor bruker vi alltid tid på å skape motivasjon først før vi starter med salgstrening og teknikker. Vi satser på å gjøre dette så enkelt og jordnært som mulig, slik at man kan kjenne seg igjen i de daglige situasjoner man møter i salg. Og kurset vil tilpasses bedriften slik at man tar vare på de verdier og målsetninger som finnes i bedriften. Motivasjon blir gått grundig igjennom, både hvorfor du går på jobb hver dag, men også på hvordan sette seg mål, hva bruker vi tiden på og ikke minst, hva stopper deg i å lykkes! I salgs delen er det møtebookingteknikk, produktfordeler, kundefordeler,salgsteknikk på hvordan møte innvendinger, hvordan avslutte/ close salget, mersalg m.m. som blir gått igjennom.  Trenger dere økt motivasjon, ønsker å kjenne fremgang eller inspirasjon for å foreta endringer som gir resultater? Kurset gir deg mulighet til å stoppe opp, tenke og få i gang en prosess og fokus som gir resultater. Mange kunder velger også å videreføre treningen med sambesøk og individuell coaching av selgerne. Dette kan avtales individuelt pr. selger i bedriften, evt. for alle, hvis ønskelig. Målgruppe for kursetAlle som ønsker å bedre sin motivasjon og salgsresultater. Ansatte og bedriftsledere, nyetablerte eller erfarne. Thor Ole Fongaard har holdt kurs i mange år, med meget gode tilbakemeldinger, ikke minst fordi han har evnen til å være konkret og setter det i direkte sammenheng med selgernes hverdag. I tillegg legger han vekt på å kommunisere sine budskap på en enkel og forståelig måte, som skaper gjenkjennelse. Høres det interessant ut? Ta kontakt for mer info. Hva andre har sagt: Kjells markiser har i flere år benyttet Thor Ole Fongaard i Bedre Resultater AS med svært gode resultater og tilbakemeldinger fra selgere og salgsledere.  Salgsprosessen vår går kort fortalt ut på at selgerne følger opp “leads” vi får inn sentralt for å booke avtaler for gratis behovskartlegging, oppmåling og gi kunden et uforpliktende tilbud.  Dette høres greit ut men praksis viser at salgene IKKE kommer av seg selv.  Med hjelp av Thor Oles teknikker har selgerne økt konverteringen fra leads til faktiske møter (effektive møtebookingsteknikker), møtene til salg (salgsargumentasjon og closing-teknikker) og salgene til mersalg (gjør faktisk kunden mer tilfreds) betydelig.  Det eneste som er redusert etter Thor Oles kurs er rabattene (takling av innvendinger).  I tillegg har Thor Ole motivert selgerne til å i langt større grad gjennomføre egenaktiviteter for å skaffe seg egne leads.  Øvrige og viktige tiltak som effektiv planlegging av arbeidsdagen, oppfølging av gamle kunder og tilbud har Thor Ole også fokusert på med gode resultater.  Vi benytter Thor Ole både i store forsamlinger med hele salgsapparatet til stede og på samreise med en og en selger, både nye som trenger generell salgsopplæring og erfarne som trenger ny motivasjon for økt salg.  Thor Ole tilegnet seg på kort tid nødvendig bransjekunnskap og leverer ulike “skreddersydde” opplæringspakker.  Dette, sammen med det faktum at selgerne selv opplever at rådene øker deres omsetning og resultater,  gjør at Thor Ole om nødvendig kan provosere selgerne men likevel bli opfattet som en av gutta og ha deres fulle respekt.  Vi anbefaler Bedre Resultater AS varmt til alle med behov for bedre salgsresultater!  (-med unntak av våre konkurrenter). Frode H. Syvertsen salgs- og markedsdirektør, Hunter Douglas Norge as, divisjon Kjells markiser. “Leide inn Bedre Resultater As v/Thor Ole som salgstrener, og gjentok det flere ganger. Thor Ole er en god trener. Han har bra systemer og er i stand til å holde fokus på de tingene man faktisk kan gjøre noe med! Min erfaring er at jeg etter å arbeidet med Thor Ole, booket jeg møter mye raskere og enklere, noe som er avgjørende hvis du skal selge noe. Han tilnærming til salg er interessant og enkel å forstå, og nyttig for alle typer handel.“ Arve Warholm, Rådgiver , Performia Norge AS “Jeg syns dere var motiverende, engasjert og faglig dyktig, og hadde en fin evne å sette ting i perspektiv som gjorde det veldig lett fordøyelig.” Ida Pedersen, revisormedarbeider, Ernst & Young “HS Media AS har brukt Bedre Resultater AS som salgscoach og sparringspartner i flere år- og det samarbeidet skal vi fortsette med. Vi er veldig godt fornøyde og ser lønnsomme resultater etter å ha jobbet tett med de. Selgerne våre liker å bli trenet av Thor Ole. Selv har jeg brukt han som coach og er svært fornøyd.” Wenche Huser Sund, Adm dir, HS Media AS [-]
Les mer
3 300 kr
Kurs der man jobber med mindfulness basert motivasjon, målsetting, livsstilsendring og fellesskap. [+]
I forbindelse med Sprek  Norge 2015 tilbyr vi kampanjepris på treningsturer. Kost, losji samt  felles trening og aktiviteter: Kr. 3.300,-                                    Ta kontakt for mer informasjon. Torsdag:          - Ankomst          - Felles mat          - Tur og evt. meditasjon   Lørdag:          - Frokost         - Motivasjon og målsetting         - Lunch         - Aktivitet / Trening         - Felles matlaging / Grilling Fredag:          - Frokost          - Motivasjon og målsetting          - Lunch          - Aktivitet / Trening          - Avspenning          - Felles middag og underholdning      Søndag:          - Frokost         - Oppsummering         - Trening for dem som har tid         - Avreise     Inkludert i prisen er all transport i Spania, mat, overnatting og trening. Du må selv kjøpe billett til Alicante fra den flyplassen som passer for deg.  Kurset passer for alle som ønsker å finne motivasjon til å leve et sunt og helhetlig liv. Vi snakker om å finne balanse i kropp og sinn gjennom kostholed, aktivitet og avspenning. Vi setter konstruktive og langsiktige mål, som er bærebjelken i livsstilsendring.  [-]
Les mer
1 dag 2 595 kr
Inspirasjonsdag for trening. Topp foredragsholdere! [+]
Velkommen til en inspirerende og lærerik dag om trening og egenmotivasjon. Topp foredragsholdere!   Om du sliter med dørstokkmila, eller ikke kan vente med å komme deg over den samme dørstokken for å trene, vil du uansett ta med deg motivasjon og læring. Du vil få høre 9 kunnskapsrike og inspirerende foredragsholdere, som alle har som mål å gi deg fornyet glede av treningen.  En investering i sunne og motiverte ansatte!At en aktiv ansatt er en attraktiv ansatt vil ikke bestrides av mange. Benytt muligheten til å gi de ansatte inspirasjon og læring som vil gi den enkelte og bedriften varige fordeler gjennom lavere sykefravær og høyere produktivitet.Foredragsholdere: Jon AlmaasChristopher McDougallDag Otto LauritzenKjetil RolnessIngrid KristiansenJohan KaggestadJan HelgerudThor GotaasCecilie Ystenes  [-]
Les mer
Bedriftsintern
Hvordan man kan styre sin mentale tilstand og øke bevissthet rundt hva som må til for å bli den beste utgaven av seg selv. [+]
Litt lei, utbrent, mistet gnisten eller bare ønsker å løfte deg selv opp til nye høyder? På tide med positivt mentalt påfyll fra eksternt hold? Måten kurset gjennomføres på og ikke minst kursholders personlighet, kompetanse og bruk av masse humor gjør at deltakerne vil få mange a-ha opplevelser, påfyll og inspirasjon samtidig som de blir underholdt. Kurset tilpasses og skreddersys de behov og ønsker kunden har knyttet til arrangementet/settingen. Kurset legges opp med en kombinasjon av foredrag/forelesning, involvering gjennom gruppeoppgaver, guidet egentrening, øvelser og diskusjoner. Temaene/problemstillingene som ofte berøres i dette kurset: Hva påvirker våre prestasjoner aller mest? Hvorfor gjør vi ikke det vi vet vi burde gjøre? – forskjellen på kunnskap og anvendt kunnskap. Hvordan påvirker vi vårt eget og hverandres humør/pågangsmot i hverdagen? Hva kjennetegner de som er aller beste? – forskjellen som utgjør forskjellen. Hvordan snu negative tanke- og handlingsmønstre? Hvordan blir jeg motivert – akkurat NÅ? Det er meg selv det kommer an på! Hvordan forbedre prestasjoner og utvikle eget potensiale? Hvordan snu dårlig vaner til gode vaner? Selvledelsesteknikker som får frem godfølelsen og vinneren i deg   Kursholder gir konkrete innspill på hvordan man kan styre sin mentale tilstand og hvordan deltakerne kan øke bevissthet rundt hva som må til for å bli den beste utgaven av seg selv. Et av målene med kurset er at deltakerne skal finne mot og vinnervilje til å prestere på sitt aller beste! Deltakerne skal oppleve innsyn og bevisstgjøring i forhold til egen adferd, tankemønster, viktigheten av strategi, selvledelse og mental hygiene. Gjennom kurset utstyres de med en mengde enkle, men virkningsfulle verktøy som skal få dem raskere til målet. Om kursholderen: Kursholder Jens-Hartvik Quanvik Jens-Hartvik er utdannet gestaltterapeut og sertifisert coach. Han har mange års erfaring som telefonselger, oppsøkende selger, salgsleder, coach, salgssjef og daglig leder i noen av landets største salgsorganisasjoner. Han har også bred erfaring som gründer og selvstendig næringsdrivende. For å kunne skape resultater og endringer er det viktig å jobbe med den mentale innstillingen til hver enkelt medarbeider, og da er terapi- og coachutdanningen et svært viktig verktøy. Jens-Hartvik leverer tjenester til store salgsbedrifter rundt omkring i hele Norge. I løpet av årene har han trent opp tusenvis av selgere til å bli mer strukturerte, målrettet og proaktive, som igjen har ført til økt omsetning for den enkelte bedrift. [-]
Les mer
3 timer 2 950 kr
Motivasjon som drivkraft (3 timers kurs) er et kurs som retter seg mot deg som ønsker mer konkret kunnskap og forståelse om emnet: motivasjon som drivkraft. [+]
Motivasjon som drivkraft (3 timers kurs) er et kurs som retter seg mot deg som ønsker mer konkret kunnskap og forståelse om emnet: motivasjon som drivkraft. Kurset er utviklet av og leveres av Din SalgsPartner AS (www.dinsalgspartner.no) Kurset retter seg mot virksomheter og organisasjoner, dets ledere og medarbeidere, med ønske om å få nyttig påfyll og nye tanker om motivasjon som den avgjørende og drivende kraft for utvikling og vekst. Kursets formål er å sette fokus på motivasjon og de faktorer som er utløsende for motivasjon i forhold til arbeid, arbeidsprestasjoner og resultatforbedringer, det være seg for den enkelte som for virksomheter som helhet. Motivasjon er selve nerven i forretningsutvikling og vekst – i næringsliv som i den enkeltes liv. Hva motiverer meg? Hva motiverer oss? Hvordan kan motivasjon utløse de enorme ressursene som ligger i enkeltmennesker og i summen av disse, og bli en drivkraft som henter ut det store potensiale? Inkludert i kurset er kompendiet; Motivasjon sprenger grenser Kursinnhold; Motivasjon som drivkraft Motivasjon som drivkraften bak gode resultater Hva er motivasjon og hva motiverer hvem og hvorfor? Grunnleggende teorier og meninger om motivasjon Motivasjon krever samspill og kommunikasjon Motivasjon krever åpenhet og ærlighet Entusiasme, optimisme og engasjement Viktige ingredienser i motivasjon Det er DEG det gjelder… Mulighetene finnes – grip dem NÅ! Dine behov – den indre motivasjonen Ytre faktorers påvirkning på din motivasjon Bedriftskultur farger motivasjon og grad av motivasjon Miljø som motivasjonsfaktor Målstyring, Realisme, Kilder PU samtaler og kilder til ros og inspirasjon Feilmarginer, Rom for feil og evne til å lære gjennom feil Det er du som teller – motiver deg selv – og skap resultater Sett krav til omkringliggende viktige motivasjonsfaktorer Kursmateriell med eksempelmaler som deltakere kan legge til grunn ved utforming og bruk i egen virksomhet er inkludert i kursprisen. Kurspris ordinær er kr: 2.950,-. For medlemmer/abonnenter er prisen kr. 2.450,-Kurset varer i ca 3 timer og kurspris inkluderer kursmateriell, kaffe/te og enkel bevertning [-]
Les mer
6 timer 16 000 kr
Forskning viser at jobbengasjement er avgjørende for ytelse og måloppnåelse. Engasjerte ansatte innebærer et stort potensial for reduserte kostnader, forbedrede resul... [+]
Kurset holdes av psykolog Tommy Antonsen med lang klinisk og organisasjonspsykologisk erfaring. I dagens arbeidsliv ser vi en tendens til økt arbeidsbelastning og arbeidsintensitet på grunn av tidspress, krav til fleksibilitet og omstillingsevne, og frykt for å ikke mestre eller miste jobben. Stressede, utmattede og utbrente ansatte gir synlige OG usynlige kostnader som igjen driver jaget om høyere effektivitet. Dette blir en negativ spiral. Målsetningen i dette kurset er å skape jobbengasjement i tråd med virksomhetens forretningsstrategi. ”Godt levert :-)" - Kjøreleder Anders Amundsen, Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. For å oppnå økt produktivitet og effektivitet drøfter vi blant annet: - Utbrenthet og jobbengasjement- Praktiske fremgangsmåter- Ledelse: teori og egenledelse- Hvordan legge til rette i egen bedrift Etter endt kurs vil du kunne følgende: - Forstå hva jobbengasjement er og hvordan stimulere til dette i egen virksomhet- Bruke et praktisk verktøy for analyse av jobbengasjement- Kjennskap til gode intervensjoner- Ha kjennskap og verktøy til nyere lederstil i forhold til økt jobbengasjement Innholdet i kurset er basert på nyere forskning, hvor gruppearbeid og refleksjon gir ideer til tiltak i egen virksomhet. Varighet: 6 timer. Tid: Etter avtale. Sted: Etter avtale. Pris:kr 16 000,-. Prisen er fritatt mva. Dokumentasjon av de resultater som fremkommer i kurset er inkludert i prisen. For mer informasjon om kurset ring 466 52 522 eller send epost (post@norskpsykologassistanse.no). [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.