Maritime kurs og shipping
Du har valgt: Navigasjon og GPS
Nullstill
Filter
Ferdig

-

8 treff i Navigasjon og GPS
 

1 dag 8 400 kr
Fornyelse og utvidelse av farledsbevis i simulator. [+]
Hei, Sikkerhetssenteret Rørvik er godkjent av kystverket for å kunne tilby fornyelse/utvidelse av farledsbevis i simulator. Seiling vil foregå ved Sikkerhetssenteret sitt simulatorsenter i Rørvik.    Du har f.eks muligheten til å gjennomføre fornying av flere områder på en dag og eventuelt kunne gjennomføre seilinger du mangler for å søke ut et farledsbevis for et ønsket område. Se nedenfor for info om regelverk. NB: Viktig at du logger deg inn på SafeSeaNet og får en oversikt over hva du mangler/ønsker før du eventuelt tar kontakt med oss på kontaktskjema, post@ssras.no eller på 743 92 222. Her er info om regelverk.  1. Farledsbevis klasse 2 og 3 gjelder i fem år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Kystverket kan tillate at farvannskunnskapen vedlikeholdes ved bruk av simulator. Fornyelsen gjelder for fem år. Kravet på simulator er minimum 1 seilas i en av de godkjente farledsbevis klasse 1 farledene i tilhørende losoldermannskap. NB: På klasse 2 og 3 kan du reaktivere FB etter at beviset er utgått, da det ikke er noen tids-frist for det. 2. Farledsbevis klasse 1 gjelder i to år etter utstedelsen for hver enkelt led. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har gjennomført minimum to seilaser i farleden. Kystverket tillater at seilasene for for-nyelse i en klasse 1 led gjennomføres i simulator. Farledsbevis klasse 1 som ikke blir fornyet innen utløpsdatoen, blir «fryst» og kan reaktiveres på simulator inntil tre år etter det utløp, ved å oppfylle kravet om to seilaser i aktuell klasse 1 led. NB: Dersom FB klasse 1 led ikke har blitt fornyet i løpet av 3 år etter utløpsdato, må det av-legges ny farledsbevisprøve etter å ha dokumentert nye seilaser i den aktuelle leden. Søknad/utvidelse av farledsbevis (FB) 1. Ved søknad om FB klasse 1, 2 og 3 basert på antall seilaser i et område skal minst 50% være gjennomført om bord i fartøy, resterende kan gjennomføres i simulator. 2. Ved søknad om FB klasse 1 basert på effektiv fartstid, skal minimum en seilas t/r i leden det sø-kes for være gjennomført om bord i fartøy, dvs. at det kan gjennomføres inntil 2 seilaser t/r i simulator. Her er lenker til losplikt forskriften der kravene er spesifisert. Trykk på dem hvis du ønsker mer info. Farledsbevis klasse 1               Farledsbevis klasse 2               Farledsbevis klasse 3 Vi tilbyr også kadettfarledsbevis så ta kontakt på kontaktskjema, post@ssras.no eller på telefon 743 92 222 for mer info. Prisen som er satt på "kurset" er for fornying i et område(klasse 2/3)/ eller en led (klasse1). Ved behov for flere områder/leder vil det bli et tillegg på 2500 kr eks. mva per område/led.    [-]
Les mer
5 dager 27 500 kr
Lospliktforskriften gjeldende fra 1. januar 2011 åpnet for kadettfarledsbevis. Denne ordningen bygger på at ordinært farledsbevis kan oppnås etter... [+]
Lospliktforskriften gjeldende fra 1. januar 2011 åpnet for kadettfarledsbevis. Denne ordningen bygger på at ordinært farledsbevis kan oppnås etter systematisk opplæring ombord uavhengig av fastsatt krav til seilingstid på kysten (Realkompetanse i stedet for fartstid) Kurset er godkjent av Kystverket, og det har vært kjørt som et valgfag for 3-års studentene ved NTNU Ålesund. Etter kurset vil du oppfylle krav 1 i Lospliktforskriften §18 for å kunne søke Kystverket om Kadettfarledsbevis. Kurset bygger på Kystverkets modellkurs “Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis” Coastal Administration Information Emneoversikt Kart og kartforståelse Bruk av ECDIS i kystfarvann Radarens begrensninger og muligheter ved kystseilas Farvannslære og oppmerking på norskekysten Skipsbevegelser i begrenset farvann, inkludert dGPS Regelverk Manøverteori og kystseilasteknikker Seilasplanlegging og samarbeid Simulatorøvelser i grupper og en for en Forkunnskaper Navigasjonskunnskaper som minimum tilfredsstiller krav til D4 Etter kurset vil du Oppfylle krav 1 i Lospliktforskriften §18 for å kunne søke Kystverket om Kadettfarledsbevis. Kurset bygger på Kystverkets modellkurs “Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis” [-]
Les mer
2 dager 1 400 kr
GPS kurs på Garmin GPS for turbruk. [+]
» GPS-Kurs for Turbruk   Global Positioning System (GPS) er det mest utbredde posisjoneringssystemet i verden, og det blir bare flere og flere brukere. Båtførerprøven.com samarbeider med Bergen Turlag for å gjennomføre GPS-kurs for turbruk i Bergen. Det gjennomføres på en helg med teoriundervisning fredag kveld, og påfølgende praksis på Fløyen på lørdagen. Dette er et introduksjonskurs til bruk av GPS i tursammenheng. Kurset tar for seg:   - Hva er GPS? - Konfiguering og oppsett av din GPS - Sette ut GPS posisjoner i kartet - GPS-bruk i norske turkart - Planlegging og gjennomføring av turer med GPS - Å bruke veipunkter og lage ruter - Faremomenter og begrensninger ved bruk av GPS - Å bruke GPS til orientering i fjellet - Overføring av kart/ruter fra PC til GPS mm. Kurset passer for deg som ønsker en innføring i bruk av GPS, samt å lære om de muligheter og begrensninger bruk av GPS medfører. Kurset har mange praktisk rettede oppgaver i forbindelse med ruteplanlegging, navigering i tåke, bruk ved nød med mer. Kurset er tilpasset Garmins GPS og dataprogrammet MapSource (Garmin).   [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Vikna 5 dager 24 200 kr
21 May
Kurset er beregnet for maskinoffiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år. [+]
66 timer sikkerhetskurs for maskinoffiser Kurset er beregnet for maskinoffiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år. Krav til forkunskap: Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Læremål: Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 66 timer fordelt på 5 dager pluss e-læring.   Endring av kursdato: Må avtales senest 7 dager før kursstart i kontortid 0830-1500.   Avmelding: Må skje skriftlig til vår e-post adresse post@ssras.no Du kan avbestille inntil 14 dager før kursstart. Ved avbestilling under 14 dager før kursstart kreves 50% kursavgift. Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift. Ved avmelding pga. sykdom må legeerklæring fremvises. Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte.   [-]
Les mer
2 dager 4 500 kr
Bruk av navigasjonshjelpemidler under seilas [+]
Elevene skal gjennomgå praktisk lærerstyrt undervisning som skal gi eleven grunnleggende ferdigheter i praktisk bruk av navigasjonsinstrumenter.   Elevene skal ha2.7.1 a) grunnleggende ferdigheter i bruk av GPS2.7.1 b) grunnleggende ferdigheter i bruk av elektroniske kart2.7.1 c) grunnleggende ferdigheter i bruk av radar2.7.1 d) grunnleggende ferdigheter i bruk av andre instrumenter som elektroniske kompass, autopilot (selvstyrer), AIS, ekkolodd, logg samt deres integrasjon mot øvrige instrumenter, ved NMEA etc. Håndtering av fartøy 2.8.1 a)Klargjøring/kontroll2.8.1 b)Fartøysbehandling2.8.1 c)Manøvrering2.8.1 d)Fremføring dag/natt [-]
Les mer
1 time
PC basert eksamen [+]
Kyst og skjærgårdsnavigasjon. Kartlesning i trange farvann.  Vi bruker den vakre Trondhjemsfjorden, hvis ikke annet blir avtalt.   [-]
Les mer
6 dager 1 800 kr
Lær deg å stikke kurser, bruke tidevannstabeller og annet som er nødvendig for å kunne navigere til sjøs [+]
Kursinnhold: Stikking av kurser, korrigering for misvisning, krysspeiling, bruk av GPS, kartplotter, beregning av vannhøyde og gjennomgang av sjømerkene.    Mål: Yachtmaster Offshore (kombinert med kurs i havseilas) Vi arbeider mye i kartet med stikking av kurser og korrigering for misvisning, deviasjon, drift og strømsett. Du lærer hvordan du foretar krysspeilinger, hvordan du bruker tidevannstabeller, beregner vannhøyde og forstår sjømerkene.   Vi kommer også til å gjennomgå bruk av GPS, kartplotter og snakke om nattseilas. Kurset godkjennes som navigasjonskurs for Yachtmaster Offshore, og avsluttes med skriftlig eksamen.   Tidspunkt: Kl.  18.30-21.30   Kurssted: Leangbukta i Asker [-]
Les mer
45 timer 6 975 kr
Opplæring i å foreta en oversjøisk seilas og ankomst i fremmede havner. Astronavigasjon, storsirkelseilas, meteorologi, oceanografi, publikasjoner og regelverk. [+]
World Wide (astronavigasjon)   Her får du opplæring i det du trenger for å foreta en oversjøisk seilas og ankomst i fremmede havner. Med bestått eksamen som fritidsbåtskipper og bestått eksamen på dette kurset, kan du seile over hele verden. Kurset gir god innføring i bl.a. posisjonsbestemmelse ved hjelp av himmellegemer.    Kursene blir avviklet i Trondheim alternativt Stjørdal, avhengig av hvor majoriteten av kursdeltakerne kommer fra. [-]
Les mer