Lift, stillas og krankurs
Offshore kranførerkurs
Hordaland
Du har valgt: Bergen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

7 treff ( i Bergen ) i Offshore kranførerkurs
 

Hovedmålet med læretiltaket er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell ... [+]
MålsettingHovedmålet med læretiltaket er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bruke løfteinnretninger, og personell som skal bli dekksoperatører.EmnelisteInnledning Fadder Opplæringsplan Regelverk Roller og ansvar Kompetansekrav Hendelser Løfteutstyr Fadderavtale Observasjonsteknikk Kommunikasjon Praktisk trening Sikre løfteoperasjoner Teoretisk prøveAvslutningsprøveTeoretisk prøveKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinatorPris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
Målsetting   EmnelisteAvslutningsprøve   Kompetansebevis / sertifikat [+]
Målsetting   EmnelisteAvslutningsprøve   Kompetansebevis / sertifikat [-]
Les mer
Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene ... [+]
Målsetting Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranes konstruksjon, virkemåte, praktisk bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Gjennom praktiske øvelser som interne løft, installasjon - supply båt, og kritiske løft, samt håndtering av nødoperasjoner får kandidaten verifisert sine kunnskaper Emneliste Innledning Familiær med simulator Sjekkliste kran Interne løft, sjø løft, kritiske løft Dag og natt operasjoner Planlegging av løfteoperasjoner Evaluering av operasjoner Håndtering av last, hastighet, bevegelser osv. Reaksjoner ved eventuelle hendelser Bruk av lastekart, kommunikasjon, Parkering av kran Evaluering Avslutningsprøve praktisk evaluering Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator Pris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
Drammen 40 timer 15 400
Dokumentert opplæring for operatører av offshorekraner [+]
Hensikten med opplæringen er å gi fremtidige førere av offshore kraner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av offshore kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidaten god innsikt i prinsippene for offshore kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Etter fullført kurs skal deltageren ha praktisk opplæring på G5 offshore kran. Praktisk opplæring Praktisk opplæring kan gjennomføres på en av følgende måter: - 40 timer grunnopplæring i simulator + 75 timer praktisk kjøring offshore med godkjent fadder - 150 timer praktisk kjøring offshore med godkjent fadder Ved kompetansebevis på G20 Fastmontert hydraulisk kran vil praktisk opplæring kunne gjennomføres på en av følgende måter: - 40 timer grunnopplæring i stimulator + 35 timer praktisk kjøring offshore med godkjent fadder - 110 timer praktisk kjøring offshore med godkjent fadder     Kurset er bygget som følger: Modul P-3.1 - 24 skoletimer, teori   Repetisjonskrav: - Minimum hvert 3 år, dersom det går lenger tid enn 3 år må teorieksamen avlegges på nytt for modul P-3.1      Kurs innhold: Lover, forskrifter og standarder Ulike ulykker som kan inntre ved feil bruk av offshorekraner Ansvarsforhold Hovedprinsipper for konstruksjon, montering, funksjon og virkemåte på offshorekraner, Lastdiagram Funksjon og virkemåte for overlastsikkerhetsutstyr Riktig betjening av offshorekran, og hvordan kranfører kan forhindre overbelastning og havari på offshorekraner. Vær begrensninger (vind og sjø) Risikovurdering Sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran Kontroll- og sjekkpunkter for offshorekraner før, under og etter bruk. Vedlikehold av offshorekraner. Regler vedr. sakkyndig kontroll av offshorekraner, Forskrifter og retningslinjer for personbefordring. [-]
Les mer
Fosnavåg 3 dager 12 490 kr
14 Jun
05 Jul
16 Aug
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelsemed løfte... [+]
STQ Competence Centre Opplæringen gir elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av offshorekraner og fastmonterte hydrauliske kraner, slik at ulykker ved bruk unngås. Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G5-Offshorekran. G5 Offshorekran Grunnkurs Modul P-3.1 24 timer G5 Offshorekran Praksis 150 timer Offshore / 40 timer simulator + 75 timer offshore G5 Offshorekran Praktisk Prøve Innhold: Innledning Definisjoner Bruksområder for offshore kran Ulykker med offshore kran Regelverk, standarder Krav til kranfører Oppbygning, konstruksjon, montering, bomkonstruksjoner Elektrisk, hydraulisk, mekanikk Lastediagram Sikkerhets-/overkast utstyr Vinsj, ståltau og blokk Kontroll og vedlikehold Sertifisering, dokumentasjon Sikker bruk av offshore kran Arbeidsoppgaver Eksamen Forkunnskaper: Skal ha gjennomført Modul O-1.1/ Modul 1.1 og Modul 2.3 G11 - Bruk av Løfteredskap  Modul P-2.1 G20 Kran teori I etterkant av grunnkurset må deltaker ha 150 timer praksis. Praktisk opplæring kan gjennomføres på en av følgende måter: 40 timer opplæring i simulator + 75 timer praktisk kjøring offshore med godkjent fadder 150 timer praktisk kjøring offshore med godkjent fadder Fadder er kompetent person som har hatt G5 sertifkat i minimum 3 år. Deretter kan deltaker melde seg opp til oppkjøring (praktisk prøve). Ved bestått oppkjøring kan sertifikat utstedes. Kursbevis/sertifikat: Et kursbevis (A4 og kortformat) vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator Gyldighet: Det skal ikke være lenger enn 3 år mellom bestått Modul P-3.1 og ferdig praksis. Dersom det er lenger tid enn 3 år, må teorieksamen avlegges på nytt for modul P-3.1. [-]
Les mer
2 dager 6 750 kr
Har du behov for repetisjon av kranføreropplæringen din? Kanskje det er lenge siden du har kjørt disse kranene? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og ferdigheter nå... [+]
Kranfører repetisjonskurs   Har du behov for repetisjon av kranføreropplæringen din?  Kanskje det er lenge siden du har kjørt disse kranene? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og ferdigheter når det kommer til krankjøring? Repetisjonskurset i kranfører vil gi deltakerne en god oppfrisking i de forskjellige maskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. For å unngå uhell og ulykker i forbindelse med arbeid med kran og løft kan det være greit å oppfriske og repetere litt fra grunnopplæring i sikker bruk av kraner. Kurset kan tilpasses deltakernes erfaringer og kompetanse i forbindelse med kranføring. Det er flere og flere bedrifter som krever og ser nytte at man repeterer og oppfrisker opplæringen, nettopp for å unngå ulykker og uønskede hendelser ved bruk av disse maskinene.   Hva ønsker vi å oppnå med vår kranfører repetisjonskurs? Hovedhensikten med kurset er å gi deg en repetisjon av ditt tidligere kranførerkurs for aktuell kranklasse. Kurset vil gi deg en repetisjon på gjennomføring av daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper og kraner. Vi ønsker også å repetere viktigheten av en bevisst holdning til farene som kan oppstå og hvordan du kan unngå disse. Vår kranfører repetisjonskurs ledes av instruktører med stor kompetanse og praktisk erfaring fra bruk av og opplæring av kranførere. Repetisjons kurs gir bedre trygghet Med dette kranfører repetisjonskurset vil du få et frisket opp kunnskapene og ferdighetene som øker sikkerheten og mulig dine jobbmuligheter: Det handler om sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet for deg som til daglig bruker en av disse kranene på arbeidet. God opplæring og jevnlig repetisjon er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk krankjøring. Kompetansebedriften tilbyr kranfører repetisjonskurs som opprettholder trygge og ansvarsbevisste førere med gode kunnskaper og ferdigheter.   Hvem passer vår kranfører repetisjonskurs for? Kurset egner seg for den som skal arbeide med løfteredskap og kraner og dere som har vært borte fra denne type arbeid en stund. Alle som skal utføre løft med kraner og andre redskaper vil ha stort utbytte av dette kurset. Kranfører repetisjonskurset egner seg for deg som har kranførerbevis fra før og kanskje ikke har praktisert med disse kranene på en stund eller vil friske opp sine ferdigheter og kunnskaper.   Varighet på kranfører repetisjonskurset 16 timer/2 dager. 1 dag teori og 1 dag praksis. Ved behov og ønsker om flere dager praksis kan dette avtales.   Kranfører repetisjonskurs hos Kompetansebedriften. Kompetansebedriften utfører kranfører repetisjonskurs over hele landet, og kan holde disse repetisjonskursene på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk. I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike kurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte. Vi kommer gjerne ut og holder dette bedriftsinternt hos deres bedrift. [-]
Les mer
5 dager 54 000 kr
G5 Offshorekran kurs komplett med alle moduler [+]
G5 Offshorekran kurs komplett med alle moduler Offshorekran G5 Er en svingkran for generell bruk som er montert på en innretning, og som brukes til lasthåndtering til og fra forsyningsfartøy, lektere eller halvt nedsenkbare innretninger. Formål med opplæringen: Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av G5 offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.   Veien frem til kompetansebevis for offshorekran Kompetansebevis for offshorekran utstedes når kandidat er ferdig med fullstendig opplæring og avsluttende praksisprøve med godkjent sensor.   Et fullverdig G5 Offshorekran kurs består av følende moduler:   Modul O-1.1 Løfteredskap eller Modul 1.1 og Modul 2.3 G11 løfteredskap. modul P-2.1 G20 kran kurs. Modul P-3.1 G5 Offshorekran kurs Modul P-4.1 150 timer praksis på G5 offshorekran eller Simulator treningskurs 40 timer og 75 timer praksis på offshorekran med godkjent fadder (Deltakeren eller selskapet må selv sørge for godkjent praksisplass med fadder) 40 timer grunnopplæring i simulator tilsvarer 75 timer praktisk kjøring offshore. Etter fullført kurs må de resterende (minst) 75 timene tas med fadder offshore. Praktisk kjøreprøve på G5 offshorekran med godkjent sensor   Det skal ikke være lenger enn 3 år mellom bestått Modul P-3.1 og ferdig modul P-4.1. Dersom det er lenger tid enn 3 år, må teorieksamen avlegges på nytt for modul P-3.1   Innhold G5 Offshorekran kurs komplett med alle moduler Modul 1.1-2.3 G11 løfteredskap 24 timer/3 dager Kursinnhold: · Lover og forskrifter · Arbeidsutstyr og      tilleggsutstyr · Konstruksjon og virkemåte · Løfteredskap · Kontroll og ettersyn · Godshåndtering · Arbeidsmiljø · Farlig gods · Avsluttende teoretisk prøve   Modul P-2.1 G20 Kran teori 16 timer/2 dager Innhold i vårt G20 kurs: • Hva er en fastmontert kran? • Bruksområder • Ulykker • Montering, virkemåte og utstyr • Ståltau til vinsj • Hydraulisk anlegg og utstyr • Mekanikk • Lastdiagram/løftekapasitet • Stabilitet og fare for kantring • Overlastvern og sikkerhetsutstyr • Sertifisering/dokumentasjon • Kontroll og vedlikehold • Sikkerhetsregler for bruk • Skriftlig teoretisk prøve • Praksis bruk av fastmontert kran   Modul P-3.1 G5 Offshorekran teori 24 timer/3 dager · Bruksområde for offshorekraner · Ulykker med offshorekran · Lover og forskrifter · Oppbygging og konstruksjon · Elektrisk anlegg · Hydraulikk / elektronikk · Mekanikk · Sikkerhet- /overlastutstyr · Kontroll og vedlikehold     Modul P-4.1 Simulator 40 timer og praktisk kjøring offshore med godkjent fadder/ 4 dager 40 timer opplæring i simulator gjennomføres og i samarbeid med Kongsberg maritime SMSC på en fullskala DNV GL klasse A kransimulator, + 75 timer praktisk kjøring offshore med godkjent fadder LÆRINGSMÅL Kurset tar sikte på å gi kunnskap, forståelse og praktiske ferdigheter innen: • Drift • Krefter • Kommunikasjon • Planlegger • Prosedyrer • Begrensninger   INNHOLD • Sikkerhetsfunksjoner • Start/stopp prosedyrer • Operasjonelle begrensninger ved kranoperasjoner • Kommunikasjon under kranoperasjoner • Forberedelse og planlegging av kranoperasjoner • Intern transport på installasjonen • Lasting og lossing av forsyningsfartøy • Krandrift på diverse faste og flytende LÆRE PROSESS Formålet med dette kurset er å gi operatører og andre involvert i løfteoperasjoner grunnleggende kunnskap, forståelse og ferdigheter. Dette oppnås gjennom en grundig opplæring på en fullskala DNV GL klasse A kransimulator, støttet av et program med forelesninger og instruksjoner. Studiet vil dekke ulike typer laster og ytre krefter som påvirker lasten på kran og båt. Praksis del med fadder 75 timer, denne delen må kandidaten og/selskapet stå for selv, det skal skrives fadderavtale mellom kandidat, selskapet og opplæringsvirksomheten. Avsluttes med praksisprøve med uavhengig sensor [-]
Les mer