Ledelse og strategi
Du har valgt: Organisasjonsutvikling
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 dager 16 600
4mat er en prosessmetode for organisasjonsutvikling, teamutvikling og kvalitetsledelse [+]
4mat -  prosessmetode for organisasjonsutvikling, teamutvikling og kvalitetsledelse. I enhver organisasjon er utvikling og læring, basert på god og effektiv kommunikasjon, viktig for den generelle motivasjon, trivsel og arbeidsglede. Også fastholdelse og tiltrekning av kompetente og dyktige medarbeidere er sterkt påvirket av disse elementene. Styrk trivsel og arbeidsgledeInnsikt i 4MATs læringsstiler skaper en felles referanseramme, et utgangspunkt som skaper grobunn for mer dynamikk og romslighet i utvikling, læringssituasjoner og kommunikasjon. Skap bedre resultaterLæring, utvikling og kommunikasjon som springer ut av forståelse for hverandres forskjelligheter, gjensidig respekt og konstruktiv dialog – styrker både samarbeidet, virksomhetens generelle image/tiltrekningskraft – og dermed også resultater. Operasjonelt og skalerbart4MAT kan introduseres i organisasjonen som en felles forståelsesramme i forhold til utvikling generelt sett, eller som et spesifikt verktøy i forbindelse med et utvalgt område, f.eks.: Ledelse, salg og service, kommunikasjon, samarbeid m.v. 4MAT™ metoden er utviklet av Dr. Bernice McCarthy i 1979, og etter det kontinuerlig videreutviklet. Det er en prosessmodell for å sikre utvikling, samhandling og kommunikasjon på en måte som: -      forankrer ny kunnskap til tilhørere-      sørger for relevant informasjon og kunnskap-      utvikler lederskapsstrategier-      tilbyr mulighet for øving-      tillater en kreativ adopsjon av det som er lært- 4MAT™ er en internasjonalt anerkjent prosessmodell som anvendes i hele verden av personer og virksomheter som arbeider profesjonelt med utdanning, undervisning og ulike typer av formidling, veiledning og coaching. Med 4MAT™-metoden i ryggsekken vil ledere og team arbeide strukturert med å forbedre og utvikle en rekke områder, så som:Læring – verktøy for å utløse kraftige potensialer, hos medarbeidere og ledere i virksomhetenKommunikasjon – verktøy til samtale, formidling og undervisningLedelse – verktøy og metode for den daglige ledelse, personalutvikling og rekrutteringService – 4MAT™ organiserer service og sikrer den rette kvalitet Etter endt kurs  mottar du sertifikat ”Certified 4MAT MTD”.Konseptet inkluderer blant annet: kartleggingsindikatorer for lærestil, lederstil, kommunikasjonsstil og undervisningsstil verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning og teamutvikling hjelpemidler til å gjennomføre bevisstgjørings- og endringsprosesser kurs som støtte til ulike utviklings- og omstillingsprosesser [-]
Les mer
3 dager 16 600 kr
Sertifiseringskurs i 4mat prosessverktøy med preferansetest, hjernemodusindikator , internasjonalt anerkjent prosessverktøy for Ledelse, team- og organisasjonsutviklin..... [+]
Ledelse, team- og organisasjonsutvikling. I enhver organisasjon er utvikling og læring, basert på god og effektiv kommunikasjon, viktig for den generelle motivasjon, trivsel og arbeidsglede. Også fastholdelse og tiltrekning av kompetente og dyktige medarbeidere er sterkt påvirket av disse elementene. Styrk trivsel og arbeidsgledeInnsikt i 4MATs læringsstiler skaper en felles referanseramme, et utgangspunkt som skaper grobunn for mer dynamikk og romslighet i utvikling, læringssituasjoner og kommunikasjon. Skap bedre resultaterLæring, utvikling og kommunikasjon som springer ut av forståelse for hverandres forskjelligheter, gjensidig respekt og konstruktiv dialog – styrker både samarbeidet, virksomhetens generelle image/tiltrekningskraft – og dermed også resultater. Operasjonelt og skalerbart4MAT kan introduseres i organisasjonen som en felles forståelsesramme i forhold til utvikling generelt sett, eller som et spesifikt verktøy i forbindelse med et utvalgt område, f.eks.: Ledelse, salg og service, kommunikasjon, samarbeid m.v. 4MAT™ metoden er utviklet av Dr. Bernice McCarthy i 1979, og etter det kontinuerlig videreutviklet. Det er en prosessmodell for å sikre utvikling, samhandling og kommunikasjon på en måte som: -      forankrer ny kunnskap til tilhørere-      sørger for relevant informasjon og kunnskap-      utvikler lederskapsstrategier-      tilbyr mulighet for øving-      tillater en kreativ adopsjon av det som er lært- 4MAT™ er en internasjonalt anerkjent prosessmodell som anvendes i hele verden av personer og virksomheter som arbeider profesjonelt med utdanning, undervisning og ulike typer av formidling, veiledning og coaching. I kurset vil du få anledning til å bruke 4MAT™ Lærestilsindikator (LTM) og Hjernemodusindikator (HMI) for å bli bedre kjent med egen lærestil og tilnærming til nye kunnskaper. Med 4MAT™-metoden i ryggsekken vil ledere og team arbeide strukturert med å forbedre og utvikle en rekke områder, så som:Læring – verktøy for å utløse kraftige potensialer, hos medarbeidere og ledere i virksomhetenKommunikasjon – verktøy til samtale, formidling og undervisningLedelse – verktøy og metode for den daglige ledelse, personalutvikling og rekrutteringService – 4MAT™ organiserer service og sikrer den rette kvalitet Vi har alle våre preferanser, helt ned til hvordan vi lærer nye ting. Å forstå vår foretrukne lærestil og vår måte å samhandle med omverden – er sentralt i det å være et effektivt teammedlem.Teammedlemmer har behov for å forstå, ikke bare sine egne preferanser for hvordan de forstår, lærer og kommuniserer, men også hva slags stil som når fram til andre teammedlemmer eller samarbeidspartnere. 4MAT MTD er en internasjonalt anerkjent utdanning. Du får med 4MAT MTD innsikt i læringsstiler, hjernens innflytelse på menneskers måte å oppfatte og behandle kunnskap på, og innsikt i en helt unik undervisningsmodell som gjør det mulig å engasjere og motivere alle mennesker likeverdigEtter sertifisering får du rett til å anvende 4MAT Lærestilsindikator og Hjernemodusindikator i egen eller andres virksomhet. Som deltaker mottar du etter endt kurs sertifikat ”Certified 4MAT MTD”.Konseptet inkluderer blant annet: kartleggingsindikatorer for lærestil, lederstil, kommunikasjonsstil og undervisningsstil verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning og teamutvikling hjelpemidler til å gjennomføre bevisstgjørings- og endringsprosesser kurs som støtte til ulike utviklings- og omstillingsprosesser Sertifisering som ”Certified 4MAT MTD” gir deg mange muligheter! CoachTeam er lisensiert som 4mat trenere og anvender ofte 4mat prosessmodellen i team og lederutvikling. Den gir innsikt i læringsstiler, hjernens innflytelse på menneskers måte å oppfatte og behandle kunnskap på, og innsikt i en helt unik pedagogisk modell som gjør det mulig å engasjere og motivere alle typer likeverdig i samtaler, i møter, i veiledning, i trening eller undervisning. [-]
Les mer
6 timer 15 500 kr
Med økte kunnskaps- og kompetansekrav innenfor dagens arbeidsliv er det en forutsetning at bedrifter og organisasjoner er innovative, endringsdyktige og konkurranseorien.... [+]
Psykologspesialist Anne Mallaug holder dette kurset. Anne har mange års erfaring som kliniker og organisasjonspsykolog. Mange organisasjoner investerer også store ressurser i å la ansatte tilegne seg kunnskap, men for at disse investeringene skal kunne bidra til reell verdiskapning, må kompetansen bli brukt systematisk og komme til nytte i praktisk oppgaveløsning innenfor organisasjonens virkeområde. For å få fullt utbytte av læring, kompetansebygging og kunnskapsutvikling, er det viktig at man har en felles forståelse av hva læringskultur er, felles holdninger til læring, og en forståelse av hvordan man legger til rette for å utvikle en sterk læringskultur. Videre er et kontinuerlig fokus på utvikling av kompetanse viktig for å etablere læringskulturen som en integrert del av virksomheten. En samfunnsutvikling som går i retning av en stadig mer kunnskapsintensiv konkurranse gjør at grunnlaget for suksess stadig oftere ligger i hvordan organisasjoner anskaffer, utvikler, utnytter og kultiverer kunnskap. Samtidig vet vi at ansatte som opplever at kompetansen deres blir brukt i arbeidet, at kompetansen blir verdsatt av ledelse og kolleger, samt støtte til personlig og faglig utvikling, også har høyere grad av indre motivasjon, lojalitet og effektivitet. De positive effektene av en organisasjon som tilrettelegger for en sterk læringskultur er åpenbare, både for den enkelte ansatte og for organisasjonen som helhet. En sterk læringskultur vil kunne bidra til et mer givende og sunnere arbeidsliv for den enkelte arbeidstaker, og samtidig øke organisasjonens konkurranseevne. Målet med dette kurset er å gi innsikt i de viktigste elementene for å skape en slik utviklingsrettet organisasjonskultur, og gir en grundig gjennomgang i blant annet følgende: -          Organisasjonsstruktur vs. Organisasjonskultur, mer om begrepet læringskultur-          Læring, kunnskap og kompetanse, definisjoner-          Formelle og uformelle læringsarenaer-          Identifisering av gode læringsarenaer, identifisering av hindringer for læring-          Motivasjon - indre og ytre, implikasjoner for læringsmiljø og trivsel på arbeidsplassen-          Å lage gode læringsmål, både kortsiktige og langsiktige, individuelle og felles-          Felles ansvar for læring og kunnskapsutvikling, deling av kunnskap-          Gjensidig tillit til at kompetansen utvikles til felles beste-          Mange forskjellige kompetanser i samarbeid… og lederkompetanse-          Tilrettelegging for gode utviklingsmiljøer, forankring på ledelsesnivå Dagskurs, 6 timer ekskl. lunch, fra 5, inntil 50 deltagere. Pris kr 15 500,-. Undervisningstjenester er fritatt mva. I og med at forankring i ledelsen er en viktig forutsetning for virkemidlene som gås igjennom i kurset, forutsettes det også at ledelsen er representert blant kursdeltagerne. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.