Kurs: Getting Things Done - Fundamentet
Hovedorganisasjonen Virke