Offshore-kurs
Petroleumsteknologi
Du har valgt: Buskerud
Nullstill
Filter
Ferdig

-

16 timer
Læretiltaket skal gi deltakerne innføring innen bore og brønn operasjoner [+]
MålsettingLæretiltaket skal gi deltakerne innføring innen bore og brønn operasjoner EmnelisteIntroduksjon Dannelsen av hydrokarboner Kartlegging Installasjoner Boreutstyr Foringsrør Bygging av BHA Trykkforhold, sikkerhetsventiler Sirkulasjonssystemet Sementeringsprosessen Boreprosessen Logging Retningsboring Kjerneboring Fisking og fiskeutstyr KompletteringAvslutningsprøveIngenKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
5 dager 24 200 kr
Teori og praksis i samsvar med R-003 [+]
I samarbeid med KTF som også er faglig ansvarlig.   De fem kursdagene består av to dager teori og tre dager praksis. Teoretisk eksamen gjennomføres første del av dag tre. Praktisk eksamen gjennomføres dag fem. Kurset kan gjennomføres uten at du tar eksamen. Du kan også velge å delta på en av delene.   Rapporten RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET (RNNP)som Petroleumstilsynet gav ut våren 2017 viser at næringen igjen har behov for å bli oppdatert på regelverk og kontrollprosedyrer for løfteutstyr i brønn og boring. Her er utklipp fra noen av de funn som er registrert innenfor kran- og løfteoperasjoner samt fallende gjenstander:For faste innretninger observeres en nedgang i antallet innrapporterte hendelser(både absolutt og normalisert) fra 2013 til 2014, men så en jevn økning i perioden 2014-2016,og en stor økning i antallet innrapporterte hendelser for året 2017.Økningen er hovedsakelig knyttet til Løfteutstyr i boreområder, hvor en ser en tredobling i antallhendelser i forhold til 2016 og Offshore kran hvor en ser en dobling i forhold til 2016. Antallhendelser i høyeste energiklasse, D, har hatt en femdobling fra 2016 til 2017, og antall hendelseri kategori C har en dobling.Dette viser at næringen igjen vil ha behov for å bli oppdatert på regelverk ogkontrollprosedyrer for løfteutstyr i brønn og boring.   [-]
Les mer
Nettkurs 1 dag 4 990 kr
Få kunnskap om vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr i petroleumsindustrien. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig. Hensikten med kurset er å gi teknisk ansvarlig kunnskap for å kjenne til vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr. Opplæringen skal også gi deltakerne kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret.   Kursinnhold: Gjennomgang av roller og ansvar Krav til sakkyndig virksomhet Sakkyndig kontroll Oppfølging etter kontroll Krav til dokumentasjon Vedlikehold / PM-rutiner Modifikasjon/ reparasjon Gjennomgang av ståltau Oppbevaring av løst løfteutstyr Øvelsesoppgaver Prøve   Teknisk ansvarlig skal: Ivareta teknisk tilstand for løfteutstyr Sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram blir etablert, implementert, utført og vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp Sikre at eventuelle kompenserende tiltak, pålegg og bruksbegrensinger blir iverksatt Sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig Sikre at operatøren får tilgang til rapporter fra sakkyndig kontroll og dermed blir klar over avvik, pålegg og tidsfrister Vurdere behov for og anbefale fornyelse og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukere, Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt   Foreleser er Endre J. Fuglset Endre er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne: Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening Løfterådgiver Skanska Norge Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS   Teknisk arrangør: Quality Norway AS.   [-]
Les mer
Nettkurs 3 år 20 000 kr
Kompetanse innen fagområdet petroleumsteknologi, fordypning boring, samt innføring i økonomi, organisasjon og ledelse. [+]
Teknisk fagskole gir deg kompetanse innen fagområdet petroleumsteknologi, fordypning boring. I tillegg gir fagskolen deg en innføring i fag som økonomi, organisasjon og ledelse som er grunnleggende for en kommende leder. Det tredje området i teknisk fagskole er fag innen norsk, engelsk, matematikk og fysikk. Kurset tilfredstiller OLF sine anbefalte retningslinjer for kravtil personell som skal fungere som arbeidsleder eller fagsjef. Nettbasert modulkurs innebærer at deltakeren har tilgang til internettplattform, It's learning. Denne platformen benyttes til:- planer og informasjon- lærestoff- kommunikasjon med nettlærer- oppgaveløsning og veiledningOppstart i august under forutsetning av nok påmeldte. Hvert halvår arrangeres en samling over 5 dagersamt forberedelse før prøve/eksamen. Deltakerne vil ha student status. Fagene evalueres ved prøver, eksamen og andre evalueringsformer. Karakter gis for hele moduler. Pris per semester kr 20 000. Studieavgift inkluderer ikke elektronisk læreverk, bøker, og annet studiemateriell, samt eventuelle reise-, oppholds-, og bevertningsskostnader. Studieavgift inkluderer heller ikke flere oppmeldinger til eksamen i samme fag. [-]
Les mer