Juridiske kurs
Plan og bygningsloven
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Trondheim ) i Plan og bygningsloven
 

Trondheim 18 000 kr
07 Sep
Foto: phovoir - yayimages.com Dette kurset vil gi deg en god forst... [+]
Foto: phovoir - yayimages.com Dette kurset vil gi deg en god forståelse av sammenhengen mellom saksbehandling og tilsyn, og gjøre deg i stand til å planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn i byggesaker. Kurset er en del av "Byggesakskolen".Kurset vil utvikle din forståelse for sammenhengen mellom saksbehandling og tilsyn. Gjennom forelesninger og øvingsopplegg vil du får kompetanse i å planlegge, gjennomføre, og følge opp tilsyn i byggesaker. Temaer som gjennomgås er: Tilsyn Grunnleggende byggeteknikk Kommunikasjon Byggesakskolen tar spesielt for seg temaer somberører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. Mål for kurset Etter gjennomført kurs, skal du ha god forståelse for sammengengen mellom saksbehandling og tilsyn, og på dette grunnlaget være i stand til å planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn i byggesaker. Du skal også ha grunnleggende kunnskaper om de fagtemaer som naturlig faller inn under ghennomføring av tilsyn, som energi, lyd, brann, fukt, avfall etc., samt en grunnleggende innsikt i kommunikasjon og rolleforståelse. Etter kurset skal du kunne benytte og videreutvikle kommunes tilsynsplaner. Du skal kunne planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn. Kurset vil også gi deg kompetanse i å reflektere over egne erfaringer fra gjennomført tilsyn og dele dette med andre, og å reflektere over i hvilken grad tilsyn som virkemiddel bidrar til bedre bygg. Undervisning Kurset er bygd opp rundt 3 obligatoriske samlinger. Mellom samlingene benyttes universitetets læringsplattform hvor all informasjon og kommunikasjon skjer. Her finnes fagstoff og veiledningen skjer både i sanntid og asykront. Det forventes aktiv deltakelse på samlingene og på læringsplattformen mellom samlingene. Etter kurset skal du gjennomføre individuell prosjektoppgave som eksamensbesvarelse.Samling på Thon Hotell Oslo Airport. Den første samlingen starter 7.- 8. september (se program). [-]
Les mer
Skedsmo Oslo Og 8 andre steder 7 timer 3 300 kr
14 Aug
29 Aug
13 Sep
Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriftene til loven TEK10 og SAK10 er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven. N... [+]
Plan- og Bygningslov 2010 - Hvilke krav stilles? Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriftene til loven (TEK10 og SAK10) er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven. Den nye loven, forskriftene og veiledningene medfører til dels store endringer på mange områder i forhold til tidligere lov. Det gjelder krav om universell utforming og strengere forbud mot bygging i strandsonen. Utvidet søknadsplikt, melding forsvinner og alle tiltak krever søknad. Mindre tiltak som i dag tilsvarer melding skal dog få en enklere behandling. Innføring av obligatorisk ferdigattest. Ansvarsperiode for prosjektering og utførelse forlenges betydelig.  Skjerpet kontroll med obligatorisk uavhengig kontroll for visse typer saker. Krav til sentral godkjenning for kontrollforetak (uavhengig kontroll). Økte strafferammer og bøter for overtredelse av lov og forskrifter. Hensikten med kurset er å gi deltakerne oversikt over reglene og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må kjenne til ved søknad om byggetillatelse, prosjektering, utførelse og kontroll. Emneoversikt: Innledning – introduksjon av lovens systematikk og begrepsbruk Noen relevante endringer i plandelen Endringer i bygningsdelen generelt Nytt søknadssystem - oversikt over noen av de nye søknadsblankettene Ansvarlig søker - roller og oppgaver Ansvarlig prosjekterende - roller og oppgaver Ansvarlig utførende - roller og oppgaver Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver Egenkontroll og uavhengig kontroll Er rehabilitering/ombygging av våtrom i eksisterende bolig søknadspliktig? Saksbehandling i kommunen – nye frister mm. Ferdigstillelse og dokumentasjon Sanksjoner ved overtredelse av loven – Strafferammer og bøter Ny TEK-10 og veiledning TEKV-10 Ny SAK10 og veiledning SAKV-10 Kursavgiften dekker materiell, kurshefte, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te. Kursbevis kan brukes til å dokumentere kompetanse innen Plan- og bygningsloven ved søknad om lokal eller sentral godkjenning. Oppgi gjerne dine ønsker for tema på kurset i kommentarfeltet ved påmelding. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;