Prosjekt
Du har valgt: Porteføljestyring
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 dager 25 950 kr
3-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til MoP Foundation sertifisering. [+]
MoP®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet Kurset forutsetter selvstudium i forkant av gjennomføringen, og begynner med en overordnet gjennomgang av MoP før man tar Foundation-sertifiseringen. Resten av kurset er en detaljert gjennomgang av MoP®, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing, hvor deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario. Kurset avsluttes med Practitioner-sertifiseringen. MoP (Management of Portfolios) er et rammeverk for porteføljestyring. Veiledningen inneholder et sett av prinsipper, teknikker og prosedyrer for å innføre porteføljestyring, og passer for senior ledere og praktikere som er ansvarlige for planlegging og implementering av porteføljer. Porteføljestyring Prosjekter og programmer brukes for å innføre større og mindre endringer. Det overordnede målet med å innføre endringer er å forbedre noe, gjerne den daglige driftsituasjonen. For at forbedringene skal være mest mulig effektive må de velges med omhu, slik at endringene støtter opp under den overordnede strategien eller visjonen. Porteføljestyring handler om å ha en rutine for å velge hvilke endringer man skal investere i for å oppnå de overordnede målene man jobber mot. God porteføljestyring vil føre til at man etablerer de riktige nye tjenestene, gjennomfører betydningsfulle og meningsfulle endringer og avvikler tjenester og rutiner som ikke lenger bidrar med verdi. Fordeler ved MOP Effektiv porteføljestyring innebærer fordeler for alle organisasjoner, enten de er store eller små og enten de tilhører offentlig eller privat sektor. Fordeler omfatter blant annet:- Oppnår de beste resultatene i forhold til den totale investeringen i endringsprogrammer og -prosjekter- Sikrer vellykket levering- Realiserer alle fordelene når det gjelder besparelser gjennom bedre effektivitet og bidrag til strategisk måloppnåelse på tvers av alle sektorer- Stiller til rådighet verktøy og teknikker som trengs for å identifisere og prioritere den overordnede investeringen MoP® Foundation-kurs MoP® Foundation gir en grunnleggende innføring i rammeverket MoP (Management of Portfolios) og er en veiledning for porteføljestyring. Kurset dekker blant annet følgende emner: Innføring i porteføljer og porteføljeledelse, Innføring i porteføljeledelse med MoP som rammeverk, Prinsippene i MoP, Porteføljeledelsessyklusen, Porteføljeleveransesyklusen og Suksessfaktorer.   Kurset passer for?  Personer som er involverte i formelt og uformelt porteføljearbeid eller involverte i arbeid med å bestemme og levere forretningsutviklende tiltak samt ledere.   Etter kurset vil deltakerne være i stand til å tilpasse MoP på en effektiv måte, blant annet ved å kunne definere en god business case for portfolio management, planlegge implementasjonen, velge ut og tilpasse prinsipper, praksis og teknikker til formålet og evaluere dokumenter og rollebeskrivelser. Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstestene som følger kurset.   Kursdokumentasjon Omfattende kursdokumentasjon vil bli utlevert ved kursets oppstart. For detaljert oversikt over pensum klikk her   Praktisk informasjon  Kurset varer i 3 dager. Undervisningen er på norsk, kursmateriell og eksamen er på engelsk. Foundation sertifiseringen varer i 40 minutter, Practitioner sertifiseringen varer i 3 timer. Det bør beregnes 16 timer selvstudium i forkant av kurset [-]
Les mer
2 dager 14 900 kr
En sertifisering som lærer deg beste praksis for anvendelse av porteføljestyring. [+]
Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål. Sertifiseringen MoP Practitioner bygger på MoP Foundation og gir en videregående forståelse for MoP og hvordan metoden bør tilpasses og anvendes i praksis. [-]
Les mer
2 dager 17 950 kr
2-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til MOP Practitioner sertifisering. [+]
MoP®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet MoP (Management of Portfolios) er et rammeverk for porteføljestyring. Veiledningen inneholder et sett av prinsipper, teknikker og prosedyrer for å innføre porteføljestyring, og passer for senior ledere og praktikere som er ansvarlige for planlegging og implementering av porteføljer. Porteføljestyring Prosjekter og programmer brukes for å innføre større og mindre endringer. Det overordnede målet med å innføre endringer er å forbedre noe, gjerne den daglige driftsituasjonen. For at forbedringene skal være mest mulig effektive må de velges med omhu, slik at endringene støtter opp under den overordnede strategien eller visjonen. Porteføljestyring handler om å ha en rutine for å velge hvilke endringer man skal investere i for å oppnå de overordnede målene man jobber mot. God porteføljestyring vil føre til at man etablerer de riktige nye tjenestene, gjennomfører betydningsfulle og meningsfulle endringer og avvikler tjenester og rutiner som ikke lenger bidrar med verdi. Fordeler ved MOP Effektiv porteføljestyring innebærer fordeler for alle organisasjoner, enten de er store eller små og enten de tilhører offentlig eller privat sektor. Fordeler omfatter blant annet:- Oppnår de beste resultatene i forhold til den totale investeringen i endringsprogrammer og -prosjekter- Sikrer vellykket levering- Realiserer alle fordelene når det gjelder besparelser gjennom bedre effektivitet og bidrag til strategisk måloppnåelse på tvers av alle sektorer- Stiller til rådighet verktøy og teknikker som trengs for å identifisere og prioritere den overordnede investeringen MoP® Practitioner-kurs MoP® Practitioner-kurset er en detaljert gjennomgang av MoP, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsning. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i MoP Foundation-kurset, men deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario.  Passer MoP Practitioner-kurset for meg? Etter kurset vil deltakerne være i stand til å tilpasse MoP på en effektiv måte, blant annet ved å kunne definere en god business case for portfolio management, planlegge implementasjonen, velge ut og tilpasse prinsipper, praksis og teknikker til formålet og evaluere dokumenter og rollebeskrivelser. Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstesten som følger kurset. KursdokumentasjonOmfattende kursdokumentasjon vil bli utdelt ved kursets oppstart. For detaljert oversikt over pensum klikk her Praktisk informasjon Kurset varer i 2 dager. Undervisningen er på norsk, kursmateriell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 3 timer. Eksamen på slutten av siste kursdag om ikke annet er avtalt. Det bør beregnes tid til selvstudium.   [-]
Les mer
2 dager 16 750 kr
Kurset gir en grunnleggende 3-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til P3O Foundation sertifisering. [+]
P3O®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet P3O (Portfolio, Program and Project Offices) er et rammeverk som brukes for å sikre effektiv portefølje-, program- og prosjektstyring. P3O beskriver prosesser, roller, funksjoner og teknikker som kan brukes for å sikre samspillet mellom disse disiplinene. Fordeler ved å bruke P3O: - Tydelige styringsstrukturer - Klart definerte funksjoner og roller - Strategisk og forretningsmessig tilnærming til prioritering, risikostyring og ressursoptimalisering P3O er i samme familie som MoP®, PRINCE2®, MSP® og M_o_R®  og vil forbedre samspillet på tvers når en bruker disse beste praksis rammeverkene. IT Preneurs leverer kurset i samarbeid med Sopra Steria Akademiet. For mer informasjon om de ulike P3O-kurs vi tilbyr, se nedenfor. P3O® Foundation-kurs P3O® Foundation-kurset er en grunnleggende innføring i rammeverket P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices), og dekker blant annet følgende emner: Innføring i konsepter innen prosjektledelse, programledelse og porteføljeledelse, innføring i P3O-modellen og investeringer og fordeler ved å bruke denne modellen, påkrevde prosesser samt roller, verktøy, teknikker og funksjoner. Passer P3O Foundation-kurset for meg? Etter kurset vil deltakerne være i stand til å jobbe effektivt med et kontor i en P3O-modell, eller som et informert medlem av et slikt kontor. Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstesten som følger kurset. Kursdokumentasjon Omfattende kursdokumentasjon vil bli utlevert ved kursets oppstart. For detaljert oversikt over pensum klikk her Praktisk informasjon  Kurset varer i 3 dager. Undervisning, kursmateriell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 1 time. Eksamen på slutten av siste kursdag om ikke annet er avtalt. Det bør beregnes tid til selvstudium     [-]
Les mer
2 dager 15 950 kr
2-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til VeriSM sertifisering. [+]
VeriSM kurs og sertifisering | Sopra Steria Akademiet VeriSM er en tilnærming til leveranse av IT-tjenester som ser på leveransen på et organisasjonsnivå heller enn å fokusere på enkeltavdelinger. Tilnærmingen er orientert rundt VeriSM-modellen, som viser hvordan organisasjoner kan adoptere et utvalg av praksiser for å sikre en fleksibel, forutsigbar og sikker leveranse av de riktige IT-tjenestene på det rette tidspunktet. Det overordnede målet med VeriSM er å bygge en unik modell som fungerer for den enkelte virksomheten, basert på dennes særegne kontekst og behov. I stedet for å fokusere på en enkelt definert metodikk eller ett rammeverk gir VeriSM en oversikt over kjerneprinsipper og nøkkelpunkter fra en rekke rammeverk og standarder, inkludert ITIL, ISO 20000, Agile, Lean,DevOps, SIAM og andre. Tilnærmingen har som mål å hjelpe virksomheter til å få en oversikt over hvilke praksiser som er best egnet for dem, og hvordan man kan integrere disse på en effektiv måte. VeriSM Foundation er et grunnkurs i VeriSM-tilnærmingen, og vil gi en innføring i sentrale begreper, metoder, teknikker, samt en grunnleggende forståelse for helheten.   Passer dette P3O Practitioner-kurset for meg?   Etter fullført kurs og bestått eksamen skal kandidatene ha tilegnet seg en grunnleggende kunnskap og forståelse av VeriSM.   VeriSM Foundation-kurset er aktuelt for alle som jobber med IT-leveranser og som ønsker en oversikt over noen av de viktigste metodene og rammeverkene som finnes, samt en innføring i hvilke som passer hvor. Personer som kan ha nytte av kurset inkluderer:   IT driftsledere IT avdelingsledere Konsulenter Folk som jobber strategisk med IT Folk med prosessansvar   For mer informasjon om VeriSM se her. (Ekstern link.)   Kursdokumentasjon For klasseromsbaserte kurs er kursdokumentasjon inkludert. Praktisk informasjon  Kurset varer i 2 dager. Undervisning, kursmateriell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 75 time. Eksamen på slutten av siste kursdag om ikke annet er avtalt.   [-]
Les mer
3 dager 14 900 kr
En sertifisering som gir deg en innføring og innsikt i god praksis for porteføljestyring. [+]
Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål. Sertifiseringen MoP Foundation gir deg en innføring i porteføljestyring med MoP. Du vil lære om metodens begreper, prinsipper, sykluser og porteføljestyringspraksiser. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.