Prosjekt
Porteføljestyring
Oslo
Du har valgt: Ullern
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff ( i Ullern ) i Porteføljestyring
 

3 dager 14 900 kr
En sertifisering som gir deg en innføring og innsikt i god praksis for porteføljestyring. [+]
Kort om kurset Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål. Sertifiseringen MoP Foundation gir deg en innføring i porteføljestyring med MoP. Du vil lære om metodens begreper, prinsipper, sykluser og porteføljestyringspraksiser. Hva kommer jeg til å lære? Iverksette riktig investeringer og sørge for at disse er knyttet til virksomhetens strategiske mål Gjennomføre investeringene på en måte som sikrer størst mulig avkastning gjennom en god gevinstrealisering Sørge for at programmene og prosjektene som startes er prioritert i henhold til virksomhetens strategiske mål Få en totaltoversikt over samtlige gevinster ut i fra endringsinitiativ som pågår og settes i gang [-]
Les mer