Ledelse og strategi
Du har valgt: Prestasjonskultur
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Prestasjonskultur
 

1 dag 3 800 kr
Arbeidsplassene gir mange signaler som ofte blir oversett! En god arbeidsplassobservatør ser muligheter som kan utnyttes! [+]
Arbeidsplassens kvalitet avgjør ofte suksess eller ikke En arbeidsplass gir mange signaler som ledelsen og andre nøkkelpersoner i en bedrift kan dra stor nytte av i arbeidet med å oppnå bedre resultater! De fleste ansatte har tydelige meninger om kvaliteten på egne arbeidsplasser. Det er på arbeidsplassen at opplevelsen av en meningsfylt jobb blir formet, og det er her alle holdningene til egen bedrift utvikler seg. Med andre ord, arbeidsplassen er på mange måter fundamentet for lønnsomhet. Dette kurset gir innsyn i hvordan en arbeidsplass fungerer, slik at effekten av tiltak som utføres fungerer kan bli som forventet.   Forventet utbytte av kurset Forstå dynamikken på arbeidsplassen, slik at arbeidsplassen kan fremstå som enda mer effektiv, lønnsom og attraktiv - samt at lederne får bedre teft for de daglige lederoppgavene.     Kursleder Kursleder erJohn Arne Lien, er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom og har flere års erfaring som konsulent innen organisasjon og ledelse. Han har en praktisk, konkret  og direkte  undervisningsform, og legger vekt på mye dialog og involvering fra deltakerne.      Innhold/tema Arbeidsflyt - hvilke signaler gir arbeidsplassen deg, hvordan brukes denne informasjonen? Arbeidsslitasje - hvordan fanger du opp dette, og hvordan kan tiltak iverksettes? Vaner og uvaner på jobben - hvordan fanger du opp dette, og hvordan utføres eventuelle endringer? Ansvar og medansvar i praksis - hvordan observerer du disse egenskapene, og hvordan kan man utnytte denne konkurransekraften? Makt på arbeidsplassen - hvordan fungerer maktfordelingen på arbeidsplassen, og hvordan skal dette håndteres riktig? Lagånd/samspill - hvordan gir arbeidsplassen signaler om dette, og hva er det kollektive ansvaret?  Mestringslyst - hvordan observerer du dette på arbeidsplassen, og hvordan kan dette håndteres på en konstruktiv måte?                 [-]
Les mer