IT-kurs
Systemutvikling
Programmering
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Oslo ) i Programmering
 

Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Introduksjon til HTML5, grunnleggende syntaks og struktur, nye semantiske elementer, dynamiske websider med JavaScript og CSS3, nye skjemaelementer (forms), HTML5 canvas ... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Grunnleggende kunnskaper i HTML, CSS tilsvarende emnet IINI1002 Webutvikling 1. Kunnskaper om grunnleggende programmering og helst litt Javascript er en fordel. Innleveringer: Større eller mindre øvinger tilsvarende 8 øvinger, hvor 6 må være godkjent før endelig karakter settes. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Prosjektoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Karakteren i faget settes på grunnlag av en individuell 4-timers nettbasert hjemmeeksamen. Klageadgang i dette faget gjelder hver enkelt vurderingsdel. Ansvarlig: Atle Nes Eksamensdato: 09.12.13 / 12.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- forstår problemstillinger knyttet til bruk av ikke-standardisert teknologi- har kjennskap til nyttige rammeverk for HTML5 og fallback-løsninger- har kjennskap til problemstillinger knyttet til bruk av ulike medieformater FERDIGHETER:Kandidaten:- kan ta i bruk nye semantiske elementer fra HTML5- kan ta i bruk ny funksjonalitet fra CSS3 og JavaScript på nettstedet- kan ta i bruk nye skjemaelementer og -attributter fra HTML5- kan tegne på et canvas-element med JavaScript- kan legge til multimedia ved hjelp av video- og audio-elementet- kan lage nettsider som tilpasser seg mobile enheter og utnytter egenskaper hos disse- kan bruke lokal lagring til å lagre og hente fram data- kan bruke XMLHttpRequest2 til kommunikasjon med webtjeneren- kan lage en større HTML5-basert webløsning GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- får et overblikk over ny webteknologi som er i ferd med å bli standardisert Innhold:Introduksjon til HTML5, grunnleggende syntaks og struktur, nye semantiske elementer, dynamiske websider med JavaScript og CSS3, nye skjemaelementer (forms), HTML5 canvas til grafikk og tegning, HTML5 video og audio, mobile enheter og device access, lokal lagring av applikasjoner og data, dataoverføring med Web SocketsLes mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag HTML5 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
2 dager 13 500 kr
Ønsker du å lære mer om de teoretiske aspektene ved metoder innen maskinlæring? Og hvordan du kan utnytte din teoretiske kunnskap i praksis ved bruk av programmeringssprå... [+]
KursinnholdDette kurset vil introdusere deg til datavitenskap gjennom programmeringsspråket R. Du vil utvikle en dyp forståelse av prinsippene for maskinlæring og utlede praktiske løsninger ved hjelp av prediktiv analyse. Introduksjon til R programmering import og manipulering av data indeksering og spørring med DataFrames og håndtering av manglende verdier undersøkelse av dataene ved å manipulere, slå sammen og bruke aggregatfunksjoner i DataFrames Datavisualisering i R datavisualiseringer i ggplot biblioteket hva som gjør en god eller dårlig visualisering beste praksis for å lage grunnleggende diagrammer opprette innsiktsfulle diagrammer som histogrammer, boksplott og kakediagrammer Supervised maskinlæring i R Linear regresjon Logistisk regresjon Support Vektor Maskiner KNN Decision trees, Random forest, Boosted trees Unsupervised maskinlæring i R K-Means clustering Anbefalingssystemer Tekst analyse ML utfordringene Hvilken metode velger man for å estimere parameter av modellen? Hva er gradient descent og normal equation? Features selection – hva er de beste egenskapene du kan bruke? Overfitting – problem og løsning Hvor kan jeg lære mer?   [-]
Les mer
4 500 kr
Universitetet i Stavanger tilbyr et nybegynnerkurs i programmering (koding) for alle lærere i grunnskolen og lærerstudenter. [+]
Dette kurset lærer deg hvordan programmering kan brukes som verktøy i ulike fag innenfor dagens lærerplaner. Det vil også hjelpe deg til å komme i gang med programmeringsaktiviteter i eget klasserom. Kurset er relevant for alle klassetrinn, og innholdet har overføringsverdi til f. eks programmering av ulike roboter og annet utstyr som skolen din kan ha skaffet seg. Du trenger ingen forkunnskaper i programmering, men noe erfaring som lærer vil komme godt med. Forelesere Forelesere på kurset er Cato Tveit og Dag Torvanger Koding er motiverende – og viktig for verdiskapingen i samfunnet Programmering gir resultater som er visuelle og lar elevene jobbe med digitale medier som de kjenner godt, f. eks spill, nettsider, apper. I tillegg til å være et verktøy for å lage ting med datamaskinen, gir koding lærere og elever muligheten til å uttrykke seg kreativt med digitale medier. Det skaper nye læringsmetoder og mulighet for å engasjere elevene med verktøy de selv bruker daglig og er naturlig interessert i. Koding krever systematisk tenking, kreativ problemløsing – og målrettet innsats. Dette gir altså trening i problemløsing som kan overføres til andre fag. Den digitale teknologien står for større grad av verdiskapingen i samfunnet, og det er få fagområder og yrker som ikke berøres av denne. Utviklingen skjer raskt, og det er forventet at digitale ferdigheter vil få en stadig større plass i læreplanene de kommende årene. Nybegynnerkurset i koding gir derfor lærere og lærerstudenter en mulighet til å være i forkant av utviklingen. Innhold og emnebeskrivelse Du får innføring i hva koding er og hvordan koding kan ha betydning for undervisning og læring. Målet er at lærere skal tilegne seg kunnskap og kompetanse til å kunne lage enkle programmer selv, og til å kunne hjelpe elever til å utvikle slik kompetanse. Kurset er basert på programmeringsspråk, eksempelvis Scratch og Python, som er laget for å formidle de grunnleggende konseptene i programmering. Etter gjennomført kurs skal du kunne drøfte bruk av koding i skolen ved hjelp av didaktiske teorier og drøfte betydning det kan ha for elevers digitale kompetanse. Gå hit for å lese emnebeskrivelsen. Undervisningsdager Undervisningen gjøres over 12 timer og er lagt til fire ettermiddager slik at det er mulig å delta både for lærerstudenter og lærere som er i arbeid. Programvaren som benyttes er gratis. Deltakerne må ha PC, Mac eller Chromebook  (NB! ikke nettbrett).   Påmeldingsfrist: 8. januar 2019 Emneplan med forslag til pensumlitteratur finner du her. Prisinformasjon Pris: kr. 4.500,- inklusive undervisning og kaffe/te. Semesteravgift på kr. 740,- kommer i tillegg.   Merk: Skulle du få problemer med å registrere deg, kan det hende at du er tidligere deltaker på UiS. Vennligst ring eller send mail, da du trenger en PIN kode. Telefon: 51 83 30 41 e-post: evu@uis.no [-]
Les mer