IT-kurs
Du har valgt: Systemutvikling
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Oslo 4 dager 20 900 kr
19 Nov
This course aims to extend and solidify your Python experience by exploring structural techniques and common Python APIs. [+]
This course aims to extend and solidify your Python experience by exploring structural techniques and common Python APIs. You'll learn how to write OO and functional code, implement GUIs, create Web sites backed up by relational databases, implement multithreaded code, and more. The course assumes you are happy with core Python concepts and syntax.   What you'll learn: Functional Python programming GUI development using Python Logging Regular expressions XML manipulation Multithreading Networking Web and database development using Django Integrating with the C programming language   Course outline:   Recap Essential Python Features Modules and packages Built-in functions Algorithms and data structures Object-oriented Python Functional Development Overview of functional programming Iterators Generator expressions List comprehensions Built-in functions Using the itertools module Curses Programming Overview of the curses module Starting and ending a curses app Windows and pads Displaying text User input GUI Programming Overview of GUI APIs Creating GUIs using Tkinter Creating GUIs using JPython Effective Logging Logging essentials Handlers and formatters Configuration Blocking handlers Adapters Filters File rotation Additional techniques Regular Expressions Overview Using the match function Using the search function Search and replace Regular expression modifiers Regular expression patterns Special characters Multiplicity Greedy vs. non-greedy repetition XML Processing Overview of SAX Processing XML data using SAX Overview of DOM Processing XML data using DOM Multithreading Threading essentials Starting a new thread Using the threading module Synchronizing threads Specifying thread priorities Networking Socket concepts Creating sockets Sending data over a socket Listening for connections Receiving data over a socket Non-blocking sockets Sending emails Getting Started with Django Overview of Django Installing Django Writing a simple Django app Defining a simple model QuerySets Implementing simple views Using simple templates Going Further with Django Migrations Raw SQL Transactions Aggregations Generating CSV and PDF content Security Python Extension Programming in C Overview of the Python extension module C functions Method mapping table Initialization Building and installing extensions Importing extensions Passing parameters to functions Receiving return values   [-]
Les mer
Oslo 5 dager 23 900 kr
10 Dec
This course is aimed at students who need to get up to speed in C++. [+]
The course introduces Object-oriented concepts and shows how they are implemented in C++. The course does not require awareness or familiarity with Object-oriented programming techniques, but programming experience of some kind is assumed.   Course outline: Introduction to C++: Key features of C++; Defining variables;Formulating expressions and statements; Built-in data types; Console input/output Operators and types: Assignment; Compound Assignment; Increment and decrement operators; Const declarations; Type conversions Going Further with Data Types: Enumerations; Arrays; Using the standard vector class; Using the standard string class; Structures Flow of Control: Decision making: if, if-else, and switch; Looping: for loops, while loops, and do-while loops Defining functions: Declaring, calling and defining functions; Function overloading; Defining default arguments; Pass-by-copy versus pass-byreference; Defining inline functions; Header files and source files Pointers: Overview of pointers; Defining pointers; Dereferencing pointers; Const pointers; Null pointers Overview of Object Oriented Concepts: Classes and objects; Abstraction; Encapsulation; Inheritance and polymorphism Defining Classes: Syntax of class declarations; Public and private members; Creating objects; Using new and delete; Structures vs. classes Implementing Class Functionality: Function overloading; Default arguments; Anonymous arguments; Ambiguities; Resolving scope conflicts; Using the this pointer Defining Constructors and Destructors: Overview of an objects lifetime; Defining constructors; Constructor chaining; Defining destructors Operator Overloading: Overview of operator functions; Defining unary operators; Defining binary operators; Defining the operator; Defining input and output operators Defining Class-Wide Members: Overview; Static data members; Static member functions; Nested types; Friend classes Creating Collections of Objects: The need for collections; Introduction to template classes; Using vector and list; Using iterators; Introduction to template functions; Using the Standard Template Library Copying and Conversions: The copy assignment operator; Copy constructors; Conversions to a class; Conversions from a class Inheritance: Recap of inheritance principles; Defining a subclass; Defining protected members; Scoping and initialisation; Multiple inheritance; Abstract base classes Polymorphism: Recap of polymorphism; Defining virtual functions; Virtual destructors; Pure virtual functions and abstract classes   [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 semester 5 250 kr
29 Jan
Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegrasjo... [+]
Studieår: 2018-2019   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Anbefalt forkunnskap: Forkunnskaper om webutvikling tilsvarende emnet Webutvikling 1 og grunnleggende programmeringskunnsk. er en fordel. Innleveringer: Øvinger: 6 av 10 må være godkjent.  Personlig veileder: ja Vurderingsform: Prosjektoppgave, individuell. Vurderes til bestått/ikke bestått.  Ansvarlig: Svend Andreas Horgen         Faglig innhold: Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegrasjon. Filbehandling. Sikkerhet. Tilstandsbevaring med sessions og cookies. Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan konstruere en funksjonell webløsning ved hjelp av PHP utfra en gitt problemstilling- kan strukturere kode på en god måte i en webløsning- kan forklare hvordan tilstandsbevaring kan gjøres med PHP FERDIGHETER:Kandidaten:- kan bruke PHP-manualen og annen webbasert dokumentasjon- kan bruke PHP-scripting som verktøy for å løse problemer og oppgaver relatert til informasjonsbehandling- kan lage funksjonsrike webbaserte løsninger- kan programmere en fullverdig databasedrevet løsning GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- kan identifisere potensielle sikkerhetsmessige svakheter i en webløsning og iverksette gode sikkerhetstiltak Påmeldingsfrist: 25.08.18 / 25.01.19         Velg semester:  Høst 2018    Vår 2019     Fag Webprogrammering i PHP 5250,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.  [-]
Les mer
Fredrikstad 2 semester 95 200 kr
05 Feb
02 Sep
Praktisk studie i installasjon, drift og administrasjon av nettverk og CISCO-teknologi. 60 studiepoeng. [+]
Lær IT ved å gjøre IT Nettverksadministrator med design er en praktisk fagskoleutdanning der vi underveis i studiet skal installere og drifte servere, klienter, routere og switcher, og mye mer. Derfor er hverdagen ved FFA en fin blanding mellom lærerstyrt undervisning og praktisk arbeide på skolens utstyr. Hele poenget med en praktisk fagskoleutdanning er at du får både det teoretiske grunnlaget og det praktiske arbeidet servert direkte i klasserommet.   Du lærer Fagene i Nettverksadministrator med design strekker seg fra innføring i datakommunikasjon, klientinstallasjon, serverdrift og installasjon, og helt frem til switch- og routing-teknologi på skolens Cisco lab. Fredrikstad FagAkademi er som en av veldig få skoler i Norge akkreditert som Cisco NetWorking Academy, og du som student får dermed blant annet tilgang til Ciscos egen nettbaserte løsning.    Jobbmuligheter Jobbmulighetene for fagskolestudenter er mange da man tar en praktisk utdanning og er raskt operativ. Jobber som IT-driftsansvarlig i små og mellomstore bedrifter, opp til det å være en del at et driftsteam eller konsulentgruppe i store virksomheter, er vanlig for våre studenter. Du finner tidligere FFA studenter med utdanning i nettverk innenfor en lang rekke bransjer, også andre steder enn i IT selskaper.    Er det mulig å jobbe i andre land? Siden studiet og pensum er tilpasset de store leverandørenes krav (Microsoft og Cisco) er det også fullt mulig å arbeide internasjonalt. Studiet er også beskrevet iht det internasjonale kvalifikasjonsrammeverket, som betyr at innholdet er målbart for bedrifter i andre land. De vet hva du har lært, og har mulighet for å kunne vurdere deg for mulige jobber.   Er du usikker på hva du skal studere? Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb.  Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale/veiledning. Vi hjelper deg å velge det som er passer best for deg. [-]
Les mer
3 dager 2 400 USD
Learn firsthand best practices for managing your infrastructure with Puppet Enterprise. You’ll learn how to install Puppet Enterprise, write classes, and create modules. [+]
In this three-day course, students will start by installing Puppet Enterprise, then learn Puppet best practices and use Puppet to write simple classes, and update and extend existing modules. Fundamentals is taught through a combination of lecture and relevant, real world, hands-on exercises. After completing this course, students will be able to deploy basic system configurations using best practices for Puppet in a Master-Agent setup. Course Content The fundamental component roles that make up Puppet Enterprise (and Puppet Open Source). The core concepts for the Puppet DSL, including: Modules and Classes Classification Resources Relationships Language Constructs Separating logic from presentation by using Templates. Modeling repeatable portions of your configuration by using Defined Resource Types. Building a foundation for building more complex configurations by using Advanced Classes: Parameterized Classes Introduction to Inheritance Introduction to Data Separation using Hiera Revisiting Classification using parameterized classes & ADB An introduction to using modules from the Puppet Forge and Supported Modules. A brief introduction to the Roles and Profiles design pattern. Students will be provided with access to a hosted classroom environment. [-]
Les mer
4 dager 18 500 kr
Kurset passer for deg som ønsker å komme igang med Java-programmering, forstå grunnleggende programmeringskonsepter, lage enkle programmer og forstå Java-kode skrevet... [+]
Dette er et 4-dagers introduksjonskurs i Java-programmering. Kurset passer for deg som ønsker å komme igang med Java-programmering, forstå grunnleggende programmeringskonsepter, lage enkle programmer og forstå Java-kode skrevet av andre. Hvis du ikke har tatt noen Java-kurs tidligere er dette stedet å begynne. Vi bruker Eclipse IDE med Java 8 SE (Standard Edition) til kurset. Målsetting Etter gjennomført kurs vil deltakerne kunne skrive enkle programmer i Java og kjenne til de grunnleggende komponentene og prinsippene Java bygger på. Forkunnskaper Kurset krever ingen forkunnskaper annet enn generell bruk av PC. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes kunnskaper og behov. Kursinnhold Hva er Java? Kort historikk og anvendelseområder frem til idag. Grunnleggende konsepter for objektorientert programmering: abstraksjon, innkapsling, arv og polymorfi Variabler og datatyper Klasser, objekter og metoder Public, Private og Protected Constructors, getters and setters Pakker og biblioteker Behandling av tall og tekst Betingelser (if - else, switch) Progammeringsløkker (for, do ... while) Lesing fra og skriving til tekstfiler Java Collections (Set, List, Queue, Deque, Map) Lesing fra og skriving til databaser med JDBC Kompilering og eksekvering av Java-programmer Hente inn avhengigheter fra internett ved hjelp av Maven Gjennomføring Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvingsoppgaver til hvert av temaene som gjennomgås. [-]
Les mer
Oslo 4 dager 18 500 kr
25 Mar
PHP er et kraftig skriptspråk som brukes til å lage dynamiske og interaktive websider. PHP brukes bl.a av Facebook, Wikipedia og Wordpress, og er et effektivt alternativ ... [+]
Kursinstruktør Terje Berg-HansenTerje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte teknologier leder han også Oslo Hadoop User Group, og er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.    Kursinnhold PHP er et kraftig skriptspråk som brukes til å lage dynamiske og interaktive websider. PHP brukes bl.a av Facebook, Wikipedia og Wordpress, og er et effektivt alternativ til f.eks. Ruby on Rails, Django, Microsoft ASP/.net og Java EE. MySQL er verdens mest populære open source databasesystem og brukes ofte sammen med PHP i dynamiske løsninger. Agenda Installasjon av PHP og MySQL. MySQL/relasjonsdatabaserDatatyper Oppbygging av en database Relasjoner SELECT, INSERT INTO, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER TABLE Administrasjon av databaser med PhpMyAdmin, MySQL Workbench og via kommandolinjen PHP-programmeringVariabler og datatyper Kontrollstrukturer og løkker Funksjoner Sende/motta verdier mellom sider med POST og GET Cookies og sessions Bruk av include og require Sette inn, oppdatere, slette og søke etter data i MySQL-databaser med PHP Dataobjects (PDO) Utvikling etter MVC-oppsettet (Model, View, Controller). Kursoppgave: Lage et enkelt CMS-system for publisering av data på web Læremateriell PHP & MYSQL : From novice to ninja fra Sitepoint, samt online kursmateriell på norsk. [-]
Les mer
Oslo 2 dager 14 900 kr
29 Nov
What does Service Oriented Architecture really mean? When is it relevant? Why might it be interesting? What are the risks? [+]
What does Service Oriented Architecture really mean? When is it relevant? Why might it be interesting? What are the risks? How does it relate to technologies such as web services, message queues and service busses? How does it fit in with business processes, modeling and agility? And - most critically - how can it be put to use in order to build solutions that deliver value, enable the business to evolve, and are reliable, scalable and secure? This course tackles all of these questions head on. Using an example business throughout the course, issues relating to the design, modeling, publication and ongoing governance of services are examined. And - while this is not a course requiring programming knowledge from attendees - multiple sample implementations of the system will be used to illustrate and explore the impact of various design and technology choices. Drawing on pertinent underlying theory, while remaining relentlessly practical, this course examines the choices and challenges facing those who approach SOA today.   Day 1 Key Architectural Principles What is an architecture, anyway? Business Processes Domain Models and Bounded Contexts The need for agility and deferred decision making Service Level Agreement Key Technological Principles Distributed systems: a short history Consequences of distribution Synchronous vs. asynchornous Cohesion, coupling and autonomy Endpoints Key Information Principles The Information Silo problem Information ownership and authority The command/event distinction Transactions The CAP theorem and eventual consistency Approaches to SOA The operational approach The messaging approach The RESTful approach Introduction to the sample business used in the course Designing Services around Operations Modeling processes into services ervice classification Designing contracts Operational Implementation: Web Services No, Web Services != SOA Why deliver services over the web? XML SOAP WSDL Exploring a sample implementation Considering asynchrony and polling Evaluation of the Operational Approach Consequences for modeling Latency Reliability When things get loopy Messaging Preliminaries Commands and events revisited Publish subscribe Message queues, store and forward Messages busses Brokers vs. busses Designing with Commands and Events Identifying commands and events from the process Workflows and sagas What is the contract here? What is the service here? Messaging Implementation Example Exploring the implementation Examining the event flows How reliability is improved Sagas Evaluation of the messaging approach Consequences for modeling Latency and consistency Reliability Day 2 Introduction to REST HTTP revisited Resources How resources relate to the domain Hypermedia As The Engine Of Application State Designing RESTfully Processes, behaviors and hypermedia Resources What is the contract with a RESTful system? RESTful Implementation Exploring the sample implementation Correct usage of HTTP status codes Approaches to hypermedia Media types and content negotiation REST meets Messaging Events and feeds Atom, or something else? Polling: not so stupid after all To bus or not to bus? Evaluating the RESTful approach Consequences for modeling Latency and consistency Reliability Governance and agility What is governance? The service portfolio Publishing services and contracts Evolving services and contracts Contract versioning considerations Monitoring and quality of service SOA and Testing Why test? Testing at the service level Testing service integration Chaos monkey SOA and Security Cofidentiality and encryption Integrity and digital signatures Authentication and authorization Summing Up SOA Contrasting approaches with regard to modeling Contrasting approaches with regard to coupling and autonomy Contrasting approaches with regard to reliability SOA opportunities SOA risks Key things to remember   Modern Service Oriented Architecture Glasspaper as sine hjemmesider [-]
Les mer
Nettstudier 1 semester 4 980 kr
På forespørsel
Nettstrukturer: LAN, VLAN, VPN, trådløst nett, virtuelle nett Nettutstyr: Svitsj, ruter, brannmur, basestasjon. Nettfunksjoner: Ruting, filtrering, tunnelering, port forw... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Kunnskaper om grunnleggende datakommunikasjon, tilsvarende faget "Datakommunikasjon". Innleveringer: 8 av 12 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell, 3 timer.  Ansvarlig: Olav Skundberg Eksamensdato: 16.12.13         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan redegjøre for struktur og virkemåte for ulike typer lokale nettverk og nettverkskomponenter- kan redegjøre for kryptering og andre sikkerhetsmekanismer i kablet og trådløst nettverk- kan redegjøre for oversetting mellom interne og offentlige IP-adresser- kan redegjøre for nettverksadministrasjon og fjernpålogging på nettverksenheter FERDIGHETER:Kandidaten:- kan analysere pakketrafikk- kan konfigurere nettverk med virtuelle datamaskiner- kan administrere virtuelt nettverk og sette opp interne lukkede nettverk.- kan filtrere nettverkstrafikk i brannmur basert port, adresser og eksisterende forbindelser GENERELL KOMPETANSEKandidaten:- er bevisst på helhetlig samspill mellom de ulike teknologiene Innhold:Nettstrukturer: LAN, VLAN, VPN, trådløst nett, virtuelle nett Nettutstyr: Svitsj, ruter, brannmur, basestasjon. Nettfunksjoner: Ruting, filtrering, tunnelering, port forwarding, NAT, DHCP, IPv6. Nettadministrasjon: Fjernpålogging og trafikkanalyse.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Dette faget går: Høst 2013    Fag Nettverksteknologi 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Oslo 4 dager 20 900 kr
Once you have mastered the core features of C# as a programming language, you are ready to take the next step. [+]
Once you have mastered the core features of C# as a programming language, you are ready to take the next step. The .NET Framework offers an incredibly rich and diverse set of APIs that cover all aspects of contemporary development. This course takes a detailed look at the areas of C# and .NET that have particular resonance to developers today, including asynchrony, creating decoupled and adaptable systems, and test-driven development. What you will learn: Asynchronous programming techniques Parallelization and concurrency Debugging multithreaded code Reflection and metadata Using CodeDom and dynamic code Dynamic programming Dependency injection Test-driven development About Andy Olsen - the author of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books.   Asynchronous Programming: Creating tasks; Designing task-based APIs; Continuations; Nested tasks  Managing Tasks: Quick recap of async and await; A closer look at the Task class; Working with TaskCompletionSource; Task scheduling Parallel Programming: Task-based and data-based parallelism; Using the Parallel class; Using PLINQ; TPL DataFlow Debugging Multithreaded Code: Types of bugs; Visual Studio debugging techniques; Going beyond Visual Studio Reflection and Metadata: Metadata storage; Loading assemblies; Examining types using reflection; Creating instances using reflection; Late binding; Assembly metadata; Defining and accessing custom attributes Integrating with Unmanaged Code: The dynamic keyword; Using The Dynamic Language Runtime CodeDom and Dynamic Code: Overview of CodeDom; Compiling code; Using interfaces effectively; Using reflection effectively; Using Reflection Emit; Creating dynamic methods; Working with builder classes Dependency Injection: DI concepts; Tools for implementing DI; Overview of Unity; Resolving dependencies; Designing for DI Test-Driven Development: TDD concepts; Tooling for TDD in .NET; Creating unit tests; Mocking; Coverage; Following a TDD approach to development [-]
Les mer
Oslo 5 dager 19 980 kr
03 Dec
28 Jan
08 Apr
I løpet av 5 dager vil du få en grundig gjennomgang av både HTML og CSS, inkludert HTML5 og CSS3. [+]
Innføring i HTML og CSS, kurs i HTML5 og CSS3, responsiv webdesign   Ukeskurs i HTML(5) og CSS(3) er et 5-dagers kurs hvor du først får en innføring i HTML og CSS for deretter å lære om nye elementer i HTML5, nye muligheter i CSS3, samt responsiv webdesign. Kurset kombinerer våre kurs innføring i HTML og CSS og kurs i HTML5 og CSS3.   Hvorfor velge dette kurset? I løpet av 5 dager vil du få en grundig gjennomgang av både HTML og CSS, inkludert HTML5 og CSS3 og responsiv webdesign. Kurset kombinerer følgende kurs: Innføring i HTML og CSS, responsiv webdesign og kurs i HTML5 og CSS3.   Kursinnhold Dag 1, 2 og 3 Innføring i HTML, tagger, atributter, regler for navngiving av filer og mapper Linker og menyer Bilder og bakgrunnsbilder Strukturering av tekst: overskrifter, avsnitt, linjeskift, non breaking space, lister, tabeller m.m. Introduksjon til CSSCSS syntax og ulike type stiler: tag, class, ID, Pseudo Elements, sammensatte stiler Inline Styles, Internal Styles og External Styles Kommentering av kode Oppbygning av sider med DIVblock vs inline elementer, Box model Posisjonering: Static, Relative, Absolute, Fixed Float Formatere tekst og annet innhold Testing av sider i ulike nettlesere Tilpasse layout til utskrift Overføring av filer til webserver via FTP Responsiv webdesign Responsiv webdesign - hva er det, hvordan bruker vi det? Media Queries: tilpasse sidene til ulike skjermoppløsninger (skjerm, nettbrett, telefon) Multi-kolonne layout Hvis tid: workshop hvor du kan bruke det du har lært på kurset til produksjon av eget prosjekt Dag 4 og 5 HTML5 HTML5 Doctype, nye HTML5 tagger, struktur og semantikk, håndtering av HTML5 i dagens (og gårsdagens) nettlesere Skjema: nye input elementer og attributter i skjema Audio og video: hva gjør vi der hvor HTML5-video ikke støttes? Lage en offline-versjon av websiden som kan lastes ned som en webapp på iPhone/iPad (portrett/landskaps visning, programikon). Hva er CSS3? Du får en god innføring og "oppskrifter" på hva som støttes av ulike nettlesere og hva du bør gjøre der hvor det ikke er støtte. Hvordan CSS3 kan forbedre hastigheten på nedlasting av sider og minske utviklingstiden? Visuelle effekter som f.eks runde hjørner, gradienter, skyggeeffekter, opacity m.m. uten bruk av bilder Flere bakgrunnsbilder på samme element, skalering, rammer av bilder m.m. Nye avanserte selektorer som lar deg formatere spesifikke elementer - automagisk! Pseudo-class og pseudo-elementer Rotering av innhold Webfonter Transparente farger (HSLA, RGBA)   Internkurs i HTML(5) og CSS(3) Våre kurs tilbys også som internkurs, på din arbeidsplass, over hele landet. Ta kontakt for mer informasjon: kurs@qross.no.   Uttalelser fra kunder Les flere uttalelser her. [-]
Les mer
1 dag 5 000 kr
Hvordan får man kontroll på kritisk dokumentasjon - records, informasjon, data og kunnskap – vil det lønne seg? På dette kurset tar vi utgangspunkt i de internasjon... [+]
Kursinstruktør Tine Weirsøe Tine Weirsøe er direktør i Scandinavian Information Audit og arbeider som senior konsulent, auditor, innstruktør og foredragsholder. Hun har mere enn 30 års erfaring innen records og information management fra mange selskaper i Norden, USA, Sveits, Nederland og Italia og fra ansettelser i Novo Nordisk, Børsen og i Industrifagene (DI). Hun var formann for det danske nasjonale utvalg for ISO 15489-familien i periode 2000 – 2008. Hun er dessuten ekstern lektor og fagansvarlig ved MIR, Master i Informationsforvalting og records Management, Aalborg Universitet/Københavns Universitet (IVA).  Kursinstruktør Reid Almås Reid Almås er Master i Information and Records Managment og arbeider for tiden som enhetsleder i Bouvet Rogaland med ansvar for selskapets satsning på Information Management. Han har mer enn 20 års erfaring fra olje og gass relatert virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Siden 2008 har han arbeidet som konsulent og rådgiver for flere store selskaper som Statoil, Aker BP, ENI Norge og Wintershall. Han har hatt styreverv i Den norske dataforening avd. Rogaland.  Forkunnskaper Kurset passer for alle som arbeider med records management, information management, dokumentkontroll, dokumenthåndtering, kunnskapsformidling, journalføring, arkivering og kvalitetssikring. Kursinnhold PROGRAM 09.00-09.20Velkommen, presentasjon av programmet, deltakerne og instruktørene. (Reid Almås) 09.20-10.30 Hva er records management og hvordan kommer man i gang? Det er mange grunner til å få kontroll på dokumentasjon som er kritisk for forretningen. De fleste virksomhter går først i gang med records management, når de har fått problemer  med å dokumentere deres aktiviteter og beslutninger overfor myndigheter, medier eller ved rettsaker – som en reaksjon på en alvorlig hendelse. I Del 1 gjennomgår vi pådrivere og modenhetsmodeller for records management og vi gir et overblikk over værktøy og metoder. (Tine Weirsøe) 10.30-10.45 Pause 10.45-12.15 Standarder for information governance, records management, dokumenthåndtering og dokumentkontroll beskriver velprøvde metoder og verktøy. I Del 2 får deltakerne et overblikk over de internasjonale standarder om records management og fordeler og ulemper ved å bruke dem. De viktigste standarder i ISO 30300-serien som gjennomgås er:• ISO 30300 Information and documentation - Management system for records - Fundamentals and vocabulary• ISO 30301Information and documentation - Management system for records - Requirements• ISO 15489 Information and documentation – records management• ISO/TR 18128 Information and documentation – Risk assessment for records processes and systems Vi gjennomgår implementering og bruk av standarderne med eksempler fra forskjellige offentlige og private nordiske virksomheter. (Tine Weirsøe)12.15-13.15 Lunsj13.15-14.45 En praktisk tilnærming til identifikasjon og kartlegging av forretningskritisk informasjon• Hvilken informasjon er kritisk og hvorfor?• Roller og ansvar – hvem gjør hva?• Metodikk for identifisering av forretningskritisk informasjon• Hvordan dokumentere kritisk informasjon – hvilke metadata er nødvendige - forskjell på Content og Context• Nytteverdi av en slik oversikt• Hvordan vedlikeholde oversikt over kritisk informasjon  (Reid Almås) 14.45-15.00 Pause 15.00-16.00 Workshop Med utgangspunkt i et eksempel lager vi en plan for å optimalisere records management prosessene i et selskap. (Tine Weirsøe/ Reid Almås) 16.00-16.15 Avslutning og oppsummeringPraktiske opplysninger • Kurset gjennomføres fra kl 9:00 – 16:15• Pris for deltagelse: NOK 5.000,00 (ekskl. moms). Prisen dekker deltagelse, kursmateriale, lunsj og forfriskninger. Betingelser Påmelding er bindende, men er du forhindret fra å delta kan din plass fritt overdras til en kollega.Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller utsette kurs og seminarer ved sykdom, mangledende deltagelse eller andre uforutsette hendelser. Ved en eventuell avlysning vil vi refundere deltakeravgift Kontakt Spørsmål kan rettes til• Tine Weirsøe – tine@weirsoe.com• Reid Almås – reid.almaas@bouvet.no [-]
Les mer
Oslo 2 dager 14 200 kr
10 Dec
25 Mar
17 Jun
Dette 2-dagers kurset passer for deg som ønsker å ta en sertifisering innen ASTQB* Mobile Tester. Kurset bygger på ISTQB Foundation syllabus og gir deg grunnleggende f... [+]
Kursinnhold A mobile app is a software application designed to run on mobile devices such as smartphones and tablet computers. Most such devices are sold with several apps bundled as pre-installed software, such as a web browser, email client, calendar, and an app for buying music or other media. Mobile applications are becoming part of our every day lives and many organisations are developing applications to run on mobile devices to complement their desktop applications. This course will give the Mobile Tester the knowledge skills needed to test mobile applications and to understand the differences and similarities in testing mobile applications to conventional applications. Also explained are the differences between native, web and hybrid applications. The course is highly practical addressing the following areas: Introduction to Mobile Testing This section looks what mobile apps are and the challenges that face the tester when testing native, web and hybrid apps. It also explains the necessary skills and equipment that are required to adequately test mobile applications. Test Planning and Design for Mobile AppsThis section focuses on how we should plan and design tests for mobile applications, assessing coverage goals and determining the test approach for each mobile project. The section also looks at how quality risks differ in mobile projects and the type of risks to identify early in the lifecycle. Quality Characteristics for Mobile Testing Functional testing is important in all applications including mobile apps. Specific tests to consider include testing for correctness, accuracy, security and interoperability. Non-functional testing for mobile applications becomes even more important. Testing characteristics such as performance, usability, portability and reliability will be discussed. Environments and Tools for Mobile TestingThere are many tools available to specifically assist with the testing of mobile apps/ devices and these will be applied. Generic tools might also be applicable depending on the type of environment being used; real devices, simulators, emulators and the cloud. Future-Proofing Mobile devices have become part of everyday life whether it be a smartphone, tablet or wearable device. The future for mobile applications is only going to grow and expectations from customers are becoming higher. Testing needs to consider the future, having a good testing architecture, which allows future growth and efficient maintenance. ExamThe ASTQB Mobile Tester - Foundation Level exam is a 1-hour, 40 question multiple-choice exam. There is an extra 15 minutes allowed for candidates whose first language is not English. The pass mark is 65% (26/40). It is recommended that attendees hold the ISTQB Foundation Level certificate, especially if they intend to take the ASTQB Mobile Tester exam, but non-certificate holders can benefit from the course and take the exam. The exam fee is NOK 2.600,- + VAT. * Note: ASTQB is the American Software Testing Qualification Board. This is a member board of ISTQB. Currently ISTQB are looking at creating a Mobile Tester Qualification but this will not happen in the near future. Since the ASTQB Mobile Tester resembles the ISTQB syllabus format, it is anticipated that ISTQB might adopt the ASTQB syllabus as its own. With this in mind and because of the demand for this qualification, Lloyd Roden Consultancy Ltd has decided to offer the ASTQB Mobile Tester qualification.  This course was accredited by the ASTQB in March 2017. The course follows ASTQB Mobile Tester Syllabus 2015 [-]
Les mer
1 år 102 800 kr
En praktisk rettet utdanning som er utviklet og basert på faglitteratur og sertifiseringspensum fra markedsledere som Microsoft, CompTIA (Linux) og Cisco. [+]
Nettverksadministrator Nettverksadministrator er en praktisk rettet utdanning basert på sertifiseringspensum fra Microsoft, CompTIA (Linux) og Cisco. Vi har Academy-avtale med VmWare og benytter deres produkter i undervisningen. Dette betyr at du virtualiserer servere og klientnoder i et domene som du alltid kan ha tilgjengelig og arbeide med hjemme og i undervisningen. De fleste bedrifter bruker en eller annen form for virtualisering og VmWare er markedsledere. Vi oppdaterer kontinuerlig innhold og verktøy i utdanningen for å sikre faglig kvalitet. Det vil gjøre deg i stand til å takle komplekse utfordringer i arbeidslivet. Jobbmuligheter Typiske arbeidsområder for en nettverksadministrator er installasjon og drift av servere, samhandling mellom servere og arbeidsstasjoner og andre nettverkskomponenter, trådløse tilgangspunkter, routere, switcher og skrivere, konfigurasjon og gjenoppretting av sikkerhetskopier. I tillegg kommer oppdatering og vedlikehold av arbeidsstasjoner og serverpark samt det å planlegge for framtidig ekspansjon og dokumentasjon, alltid med vekt på driftssikkerhet og på å være i forkant. Gjennom utdanningen blir du forberedt på å utføre disse arbeidsoppgavene i praksis, slik at du kan gå rett ut i jobb og bli en verdifull ressurs i det offentlige eller private næringsliv. Behovet for denne kompetansen er stor, og jobbmulighetene er meget bra etter avsluttet utdanning. Windows 10 Faget gir en grundig innføring i maskinkrav til installasjon eller oppgradering, konfigurasjon og administrasjon av Windows 10 klient operativsystemet i mellomstore og store nettverksmiljøer, inkludert automatisert utrullering og sentralisert konfigurasjon. Innholdet og fagplanen er i sin helhet basert på pensum for Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)-sertifiseringen. Windows Server 2016 Administrasjon, del 1 og 2 Faget gir en grundig innføring i installasjon, konfigurasjon og administrasjon av Windows Server 2016-operativsystemet i alle nettverksmiljøer, inklusive administrasjon av brukere, lagring, tilganger, skrivere og sikkerhetskopiering. Innholdet følger fagplanen for MCTS/MCITP på Windows Server 2016. Fagkurset gir en grundig teoretisk og praktisk innføring i hovedkomponenten i Windows Server baserte nettverk, nemlig Active Directory. Du lærer hvordan maskiner kommuniserer sikkert med hverandre over TCP/IP, som er et sett med protokoller og regler som må følges, og konfigureres. Videre lærer du konfigurasjon og feilsøking av typiske komponenter man finner i Windows-nettverk, som f.eks. DHCP, DNS, WSUS og WDS. Cisco CCNA Emnet Routing og switching omfatter stoff hentet fra Ciscos CCNA-eksamenspensum. Du vil ha tilgang til både simulert og faktisk Cisco-utstyr, og kan jobbe praktisk med oppgaver parallelt med at du får veiledning. Microsoft ForeFront Threat Management Gateway (TMG) TMG er arvtageren til den mer berømte ISA (Internet Security and Accelerator) serveren, og er softwarebasert Router, brannmur, proxy, NAT og antivirusprogram. Her lærer du å beskytte firmaet mot eksterne trusler og å gi sikker VPN-tilgang til fjernbrukere ved å inspisere all trafikk som kommer mot / inn til firmaet. Linux+ Vi går i dybden på Debian-baserte Ubuntu som er den mest brukte distribusjonen både på klient- og serversiden. Emnet tar for seg administrasjon av Linux-operativsystemer, med vekt på installasjon, konfigurasjon, systemvedlikehold, feilsøking og problemløsing i rene Linux domener og i heterogene nettverksmiljø. Security+ Du lærer å beskytte brukere og ressursene og gi disse en sikker tilgang i ditt nettverk. I en verden hvor stort sett alle har en SmartPhone, nettbrett og / eller bærbar maskin må du kunne beskytte ditt nettverk. Selv om det er stort fokus på trådløse nettverk kjører hele 15 % av norske bedrifter (nov 2014) åpne løsninger. Dette er en videreføring av emnet Linux+, og samlet dekker disse emnene pensum til CompTIA-sertifiseringene Linux+ og Security+ Configuring Advanced Windows Server 2016 Services Vi avslutter andre semester med avanserte Windows server tema. Her går vi i dybden på enkeltelementer som f.eks. høy tilgjengelighet, trust mot andre systemer og domener, digitale sertifikater, clusters, replikasjon, DHCP, DNS og "Disaster Recovery". [-]
Les mer
Oslo Bergen 5 dager 26 000 kr
19 Nov
26 Nov
10 Dec
The TOGAF® 9 Level 1 and 2 Combined course is an interactive, classroom-based learning experience. The course covers the curriculi of both Level 1 and level 2. [+]
The TOGAF® 9 Level 1 and 2 Combined course is an interactive, classroom-based learning experience. The course covers the curriculi of both Level 1 and level 2. The Foundation level content enables participants to successfully complete the associated TOGAF Level 1 exam, known as TOGAF 9 Foundation. The certification provides validation that the candidate has gained knowledge of the terminology, structure, and basic concepts of TOGAF 9, and understands the core principles of Enterprise Architecture and TOGAF. The TOGAF 9 Level 2 content focuses on the practical application of TOGAF framework, building on the foundational knowledge and comprehension of Level 1, using practical scenarios to enforce concepts. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.