Kurs: Oppfriskningskurs - metodekunnskap
NFP (Norsk Forening for Prosjektledelse)