Prosjekt
Du har valgt: Prosjektoppstart
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Prosjektoppstart
 

14 100 kr
Lær å sikre riktig oppstart av prosjekter [+]
Fundamentet for et prosjektets suksess legges i tidligfasen. Du må vite hvorfor prosjektet skal gjennomføres og det må ha riktig forankring i organisasjonen. Uklarhet rundt hvem som skal motta, ivareta og dra nytte av leveransen i et prosjekt fører ofte til at prosjekter kommer skjevt ut i starten.  LæringsutbytteKurset Riktig oppstart tar deg gjennom en strukturert og effektiv prosjektoppstart fra det tidspunktet prosjektbehovet oppstår til prosjektets igangsetting er godkjent. Du vil få en bedre forståelse av viktige spørsmål som bør besvares før prosjektet startes opp. I tillegg blir du kjent med nyttige verktøy, dokumenter og maler som kan tas i bruk for å sikre at prosjektet er godt forankret og får nødvendige ressurser og oppmerksomhet. På denne måten vil du øke sannsynligheten for at dine prosjekter leverer resultater som skaper merverdi for både dine kunder og organisasjon du jobber i. Kurset gir også tilgang til en elektronisk arbeidsbok med verktøy og maler som kan gjenbrukes i nye prosjekter etter kurset.Kurset passer for deg som: Deltar i oppstart av prosjekter Skal delta i prosjekt eller er bidragsyter i prosjektet  Ønsker kunnskap om verktøy for hvordan man starter opp prosjekter Innhold i kurset: Introduksjon: Hva innebærer riktig oppstart av prosjekter? En trinnvis tilnærming til oppstartsfasen: De viktigste aktivitetene steg for steg Initiering av prosjektet: Fallgruver og suksesskriterier Prosjektforslag: Hvordan begrunne og evaluere Avklaring og formulering av behov Definere krav og løsning (konsept) Beregne lønnsomhet Usikkerhet knyttet til prosjektet Planlegging av gevinstrealisering Bevisstgjøring av roller og ansvarsfordeling i tidlig fasen: Linje, prosjekteier, prosjektleder Metoder og verktøy som støtter oppstartfasen Dokumenter i oppstartsfasen: Mandat, prosjektforslag og styringsdokument Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og råd om valg av riktig kurs for dine behov.   [-]
Les mer