Kurs: Døvblinde - Kommunikasjon, mat og moro
Eikholt